Question and answer
ang kwento ng gorilya at alitaptap
Ang Kwento Ni Gorilla At Alitaptap Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito."Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo."Hindi ako duwag!", ang
Question
Asked 6/23/2011 4:40:28 AM
Updated 7/28/2011 12:07:24 AM
1 Answer/Comment
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating
2
Ang Kwento Ni Gorilla At Alitaptap Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito."Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo."Hindi ako duwag!", ang nagagalit na sagot ni Iput-Iput. "Kung hindi ka duwag, e bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?", ang pang-aasar ni Amomongo."Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikitako sila kaagad at nang sa gayo'y maipagtanggol ko ang aking sarili.", ang tugon ni Iput-Iput. Tumawa nang malakas si Amomongo. Kinabukasan, maaga itong gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Iput-Iput ay dahil duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita. Nang mabalitaan ito ni Iput-Iput, nagalit siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amomongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay magising. "Hoy, gorilya, bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa'yong hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa plasa sa susunod na Linggo ng hapon." Pupungas-pungas na nagtanong ang gorilya. "Mayroon ka bang mga kasama?" "Wala!", ang sigaw ni Iput-Iput. "Pupunta akong mag-isa." Nangiti si Amomongo sa tinuran ni Iput-Iput. Dili't isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away. Nagpatuloy ang alitaptap. "Hihintayin kita sa plasa sa susunod na Linggo sa ganap na ikaanim ng hapon!" "Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas malalaki pa sa akin." Sinabi ito ni Amomongo upang takutin ang alitaptap, na sa pakiwari niya ay nasisiraan ng ulo. Ngunit sumagot si Iput-Iput: "Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa! Paalam!" Dumating ang araw ng Linggo. Bago pa mag-ikaanim ng hapon ay nagtipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plasa ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila. "Maya- maya, tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. Iminungkahi ni Iput-Iput sa mga gorilya ma magdasal muna sila. Pagkatapos magdasal, agad sinabi ni Iput-Iput na nakahanda na siya. Inutusan ni Amomongo ang kanyang mga kasama na humanay. Pumuwesto siya sa una bilang pagpapakilalang siya ang pinuno ng mga ito. Dagling lumipad si Iput-Iput sa ilong ni Amomongo at inilawan niya ito. Hinampas ng kasunod na gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakaalis kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ni Amomongo na halos ikamatay nito. Dumapo si Iput-Iput sa ilong ng pangalawang gorilya. Hinampas ng pangatlong gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakalipad, kaya ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Muli, inilawan ni Iput-Iput ang ilong ng pangatlong gorilya. Hinampas ng ikaapat na gorilya si Iput-Iput na kaagad nakalipad. Muli, namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ikaapat na unggoy sa ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amomongo na lamang ang natirang buhay na gorilya na halos hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Iput- Iput na patawarin na siya, at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Iput-Iput, ngunit simula ng hapong iyon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap.
Added 7/28/2011 12:07:24 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
16,948,190 questions answered
Popular Conversations
beliefs of buddhism
Weegy: Read more: Buddhism: Basic Beliefs and Practices | Infoplease.com ]
7/28/2014 4:39:59 AM| 5 Answers
Find the product. (-7p)^3
Weegy: -21p User: Find the product. (n^3)^2 · (n^5)^4 Weegy: your question? User: Find the ...
7/28/2014 7:09:27 AM| 3 Answers
People who have the genetic disorder called hemophilia suffer from ...
Weegy: People who have the genetic disorder called hemophilia suffer from abnormally low levels of oxygen in the blood ...
7/27/2014 6:19:14 AM| 2 Answers
calculate the sum of 1/4 and 1/5
Weegy: 1/4 + 1/5 = 9/20 User: calculate the sum of 1/9 and 1/4 Weegy: 1/9 + 1/8 = 17/72
7/27/2014 3:52:21 PM| 2 Answers
A peer group is a _______ group composed of equal age individuals ...
Weegy: A peer group is a primary group composed of equal age individuals with similar characteristics. User: The ...
7/27/2014 5:21:49 PM| 2 Answers
Solve for x. 8 – 3x = 20 User: Juan buys 4 shirts on sale for $15 ...
Weegy: 4 tshirts 4 x $15.00 = $60.00 $78.00 - $60.00 = $18.00 6 pairs of socks is $18.00 $18.00 / 6 = $3.00 each ...
7/28/2014 7:55:02 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2248 [Total 21248]| Ratings 1| Comments 2238| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2145 [Total 17274]| Ratings 0| Comments 2145| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 1901 [Total 14456]| Ratings 1| Comments 1891| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1563 [Total 3746]| Ratings 2| Comments 1543| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1284 [Total 7461]| Ratings 2| Comments 1264| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1116 [Total 3252]| Ratings 7| Comments 1046| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 925 [Total 10533]| Ratings 0| Comments 925| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 830 [Total 4506]| Ratings 2| Comments 810| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 774 [Total 5828]| Ratings 4| Comments 734| Invitations 0|Offline
S
Points 277 [Total 425]| Ratings 2| Comments 257| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.