You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
ano ang kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan
Ang balagtasan ay isang pagtatalo sa pamamagitan ng pagtutula. Inimbento ito noong panahon na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Amerika, base sa mga lumang tradisyon ng makatang pagtatalo gaya ng karagatan, huwego de prenda at duplo. [ Ang pinagmulan ng pangalan na balagtasan ay ang orihinal na apelyido ni Francisco Baltazar, Balagtas, dahil ginawa ito para sa okasyon ng pagdiwang ng anibersaryo
ng kanyang kaarawan. Ang balagtasan ay hawig sa isang duplo. Ang mga kasali dito ay gumaganap na nasa isang korte na sumisiyasat sa kaso ng isang hari na nawala ang paboritong ibon o singsing. May gumaganap na fiscal o tagausig, isang akusado,at abogado. Ito ay magiging dibate o sinasabing tagisan ng katwiran sa panig ng taga-usig at tagapagtanggol at maaaring paiba-iba ang paksa. Bagamat ito ay lumalabas na dibate sa pamamaraang patula, layunin rin nito na magbigay aliw sa pamamagitan ng paghahalo ng katatawanan, talas ng isip, na may kasamang mga aktor sa isang dula. Ang balagtasan ay ginamit ng mga manunulat upang maipahiwatig ang kanilang palagay sa aspetong politika at mga napapanahong pangyayari at usapan. ]
Expert answered|sipichapie|Points 420|
Question
Asked 9/5/2011 8:05:00 PM
Updated 11/11/2011 3:48:22 AM
10 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating
0
nice one !! TAEEEEE !!
Added 11/11/2011 3:48:16 AM
0
nice one !! TAEEEEE !!
Added 11/11/2011 3:48:16 AM
-4
kahulugan nman yan e...
Added 9/6/2011 5:13:07 AM
Comments
mga bobo tlga kayo
Added 9/6/2011 5:13:27 AM
ang yabang moh nmn !! kala mo kung sinu ka .. .|. (pak you!!)
Added 9/7/2011 6:36:53 AM
corny nyu
Added 10/2/2011 2:35:16 AM
mgA PEPE kAu
Added 10/2/2011 2:35:40 AM
kahulugan nmn to eh... kasaysayan.. tae namn.. kakaasar.. grrr.. >.<
Added 10/9/2011 6:42:48 AM
mkabobo wagas!
Added 11/2/2011 11:52:54 PM
Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,554,839 questions answered
Popular Conversations
n^6 · n^5 ÷ n^4 · n^3 ÷ n^2 · n
Weegy: (n^3)^2 * (n^5)^4 = n^6 * n^20; = n^26 User: 3^a · 3^b ÷ 3^c ÷ 3^d. The exponent on 3 is _____. Weegy: An ...
12/1/2016 8:53:12 AM| 6 Answers
0.000001 in scientific notation
Weegy: 1 x 10 raised to the -6th power OR 1 x 10^(-6) User: Evaluate the following expression. (-6)^-2 User: The ...
12/1/2016 8:20:29 AM| 4 Answers
Solve for x. 5x - 1 = 26 x = 27/5 x = 5 x = -5
Weegy: 5x - 1 = 26 5x = 26 +1 5x = 27 x = 27/5 User: What is the solution set of the following equation? -8x + x ...
12/1/2016 9:57:56 AM| 3 Answers
Which of the following religions has internal variations? A. Judaism ...
Weegy: All of the above religions have internal variations.
12/1/2016 10:54:43 AM| 3 Answers
y varies inversely with x k = 1.4 What is the value of x when y is ...
Weegy: y varies inversely with x. The equation is y = k/x where k is the constant. We were given y = 18 when x = 6, ...
12/1/2016 11:06:33 AM| 3 Answers
Find the GCF of 38m and 57n. 9mn 19mn 19
Weegy: The GCF of 38m and 57n is 19. User: What is the product of (-a + 3)(a + 4)? a2 - a - 12 -a2 - a - 12 -a2 - a ...
12/1/2016 7:08:09 AM| 2 Answers
where is payout button in weegy?
Weegy: The last Weegy payout was on 3rd July, 2012. User: how much i can from weegy questions?
12/1/2016 8:09:55 AM| 2 Answers
A spaceship traveled 93 billion miles. In scientific notation that ...
Weegy: A spaceship traveled 93 billion miles. In scientific notation that is d. 9.3 ? 1010 User: What is the ...
12/1/2016 8:28:16 AM| 2 Answers
Write pqqqqrr in exponential form.
Weegy: In exponential form it is e^pqqqqrr. User: Write pqqqqrr in exponential form. p q r Weegy: In exponential ...
12/1/2016 8:31:56 AM| 2 Answers
Find the product. (n^3)^2 · (n^5)^4
Weegy: (n^9)*(n^20) User: Find the product. (n^9) . (n^20)
12/1/2016 8:38:36 AM| 2 Answers
y varies inversely with x y = 2.5 when x = 5 What is the value of ...
Weegy: y varies inversely with x, the equation is in the form y = k/x where k is the constant. We were given y = 2.5 ...
12/1/2016 11:16:37 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 68 [Total 340] Ratings 1 Comments 58 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 22 [Total 701] Ratings 0 Comments 22 Invitations 0 Offline
S
Points 15 [Total 447] Ratings 0 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 286] Ratings 0 Comments 10 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 32] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 8 [Total 8] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
Points 7 [Total 1600] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.