Question and answer
kasaysayan ng pabula
Ano sa tingin ninyo ay isang katha-katha tungkol sa kasaysayan?
itolduso|Points 7375|
Question
Asked 6/8/2011 4:32:36 AM
Updated 6/9/2011 3:27:29 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
1
pabula ay isa sa pinakamatandang uri ng panitikan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa maraming bansa sa daigdig. Noong ikalima at ikaanim na dantaon bago si Kristo, may tinuturing nang pabula ang mga taga-India. Ang kanilang mga pabula ay karaniwang tungkol sa buhay ng tinuturing na dakilang tao ng mga sinauang Indian, si kasyapa. Ang mga kwentong ito ang naging batayan naman ng mga pabula ng sinaunang Budista.
Added 6/9/2011 3:27:29 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,190,300 questions answered
Popular Conversations
Indicate whether the statement is true or false. The reason a penny ...
Weegy: TRUE - The reason a penny thrown straight up inside an airplane will come back to your hand is that you, the air ...
8/31/2014 3:31:31 PM| 4 Answers
A line passes through the points (-10, -4) and (-1,2). What is the ...
Weegy: A line passes through the points (-10, -4) and (-1,2). The y-intercept of the line is 8/3. The equation of the ...
8/31/2014 11:50:10 AM| 3 Answers
India is a subcontinent and consists of all of the following except. ...
Weegy: Indian subcontinent has all the features , valleys in himalayan mountains , deccan plateaus , thar desert , and ...
8/31/2014 11:02:13 AM| 2 Answers
Market economy. User: Command economy.
8/31/2014 8:31:19 PM| 2 Answers
Consider this quote: "In each of these historical instances . . . ...
Weegy: D. it stands for the omission of only a single word. User: Which of the following statements correctly ...
9/1/2014 8:30:28 AM| 2 Answers
Which of the following is least likely to form ...
Weegy: Helium is least likely to form bonds. User: Which of the following is an example of plasma? the atmosphere ...
8/31/2014 12:42:25 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
Points 112 [Total 6645]| Ratings 0| Comments 112| Invitations 0|Offline
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 88 [Total 24488]| Ratings 0| Comments 88| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 72 [Total 16011]| Ratings 0| Comments 72| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 53 [Total 9833]| Ratings 0| Comments 53| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 42 [Total 17214]| Ratings 0| Comments 42| Invitations 0|Online
S
Points 20 [Total 20]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 2|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 19 [Total 11265]| Ratings 0| Comments 19| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 18 [Total 18549]| Ratings 0| Comments 18| Invitations 0|Offline
S
Points 16 [Total 686]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 14 [Total 6071]| Ratings 1| Comments 4| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.