Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: Ano ang pabula?
A: Ang pabula ay isa sa mga pinaka pamalagiang mga anyo ng katutubong panitikan, kumalat sa ibang bansa, modernong mga mananaliksik sumasang-ayon, [3] mas mababa sa pamamagitan ng literary anthologies kaysa sa pamamagitan ng oral transmission. [ Fables ay matatagpuan sa mga panitikan ng halos lahat ng bansa. Ilang parallel hayop katha sa Sumerian at Akkadian ay kabilang sa mga na Erich Ebeling
ipinakilala sa mga modernong Western mambabasa; [4] may mga maihahambing na katha mula Egypt's Middle Kingdom, [5] at Hebrew katha tulad ng mga "hari ng mga puno" sa Aklat ng mga Hukom 9:8-15 at "ang tunok ug mga cedar tree" sa II Mga Hari 14:09 ]
Get an answer
Original conversation
User: Ano ang pabula?

Weegy: Ang pabula ay isa sa mga pinaka pamalagiang mga anyo ng katutubong panitikan, kumalat sa ibang bansa, modernong mga mananaliksik sumasang-ayon, [3] mas mababa sa pamamagitan ng literary anthologies kaysa sa pamamagitan ng oral transmission. [ Fables ay matatagpuan sa mga panitikan ng halos lahat ng bansa. Ilang parallel hayop katha sa Sumerian at Akkadian ay kabilang sa mga na Erich Ebeling ipinakilala sa mga modernong Western mambabasa; [4] may mga maihahambing na katha mula Egypt's Middle Kingdom, [5] at Hebrew katha tulad ng mga "hari ng mga puno" sa Aklat ng mga Hukom 9:8-15 at "ang tunok ug mga cedar tree" sa II Mga Hari 14:09 ]
ime01|Points 120|

User: atimonan?

Question
Asked 6/14/2011 4:12:20 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,403,157 questions answered
Popular Conversations
Solve 3x - 1 = 10
Weegy: The solution for |2x + 1| = 10 is x = 9/2 , or x = -11/2 . User: Solve 6x - 2 = 4x + 13 for x.
9/20/2017 1:35:02 PM| 2 Answers
5c-9=8-2c
Weegy: 5c - 9 = 8 - 2c the answer is c = 17/7. 5c - 9 = 8 - 2c 5c + 2c = 8 + 9 7c = 17 c = 17/7
9/22/2017 3:57:10 PM| 2 Answers
4(x+3)
Weegy: x=-a User: 4x144
9/22/2017 4:22:41 PM| 2 Answers
Find the GCF 15, 18, 30
9/19/2017 9:38:43 AM| 2 Answers
what is business education
Weegy: Education can be defined as the art or process of imparting skill and knowledge.
9/13/2017 5:10:47 AM| 1 Answers
what is parent function?
9/13/2017 4:31:46 AM| 1 Answers
What is a pie chart?
9/13/2017 8:56:49 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
L
P
P
P
Points 144 [Total 1880] Ratings 4 Comments 104 Invitations 0 Offline
S
Points 73 [Total 84] Ratings 5 Comments 23 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 16 [Total 16] Ratings 0 Comments 6 Invitations 1 Offline
S
L
Points 15 [Total 112] Ratings 0 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 5] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.