Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: Ano ang pabula?
A: Ang pabula ay isa sa mga pinaka pamalagiang mga anyo ng katutubong panitikan, kumalat sa ibang bansa, modernong mga mananaliksik sumasang-ayon, [3] mas mababa sa pamamagitan ng literary anthologies kaysa sa pamamagitan ng oral transmission. [ Fables ay matatagpuan sa mga panitikan ng halos lahat ng bansa. Ilang parallel hayop katha sa Sumerian at Akkadian ay kabilang sa mga na Erich Ebeling
ipinakilala sa mga modernong Western mambabasa; [4] may mga maihahambing na katha mula Egypt's Middle Kingdom, [5] at Hebrew katha tulad ng mga "hari ng mga puno" sa Aklat ng mga Hukom 9:8-15 at "ang tunok ug mga cedar tree" sa II Mga Hari 14:09 ]
Get an answer
Original conversation
User: Ano ang pabula?

Weegy: Ang pabula ay isa sa mga pinaka pamalagiang mga anyo ng katutubong panitikan, kumalat sa ibang bansa, modernong mga mananaliksik sumasang-ayon, [3] mas mababa sa pamamagitan ng literary anthologies kaysa sa pamamagitan ng oral transmission. [ Fables ay matatagpuan sa mga panitikan ng halos lahat ng bansa. Ilang parallel hayop katha sa Sumerian at Akkadian ay kabilang sa mga na Erich Ebeling ipinakilala sa mga modernong Western mambabasa; [4] may mga maihahambing na katha mula Egypt's Middle Kingdom, [5] at Hebrew katha tulad ng mga "hari ng mga puno" sa Aklat ng mga Hukom 9:8-15 at "ang tunok ug mga cedar tree" sa II Mga Hari 14:09 ]
ime01|Points 120|

User: atimonan?

Question
Asked 6/14/2011 4:12:20 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,495,938 questions answered
Popular Conversations
3a-5=-6a+1
Weegy: 3a - 5 = - 6a + 1 = a = 0.6666666667 or 2/3. Solution: 3a + -5 = -6a + 1; -5 + 3a = -6a + 1; -5 + 3a = 1 + ...
11/19/2017 2:37:56 PM| 3 Answers
Environmental print
11/22/2017 11:22:07 PM| 2 Answers
Identify the italicized word. Don gave his "teacher" the note. ...
Weegy: Word bank: (Subject. Predicate. Direct Object. Indirect Object. Predicate Nominative. Predicate Adjective) 1. ...
11/14/2017 7:53:22 PM| 2 Answers
3.85 x 10^-3
Weegy: (3.85 x 10) - 3 User: Give the number of significant figures in this number: 40.00 Weegy: number of ...
11/15/2017 9:18:26 AM| 2 Answers
Paul had three ways to use his allowance money: spend, save, or ...
Weegy: Paul had three ways to use his allowance money: spend, save, or donate. He decided to donate his money to ...
11/16/2017 10:10:42 AM| 2 Answers
Simplify the given equation. 17x - 6 + 3x - 5 = x + 11 + 4x
Weegy: 6 - (3x + 10) + 4(2 - x) = 15 User: (x^2 + 17x + 63) ÷ (x + 8) =
11/16/2017 1:37:20 PM| 2 Answers
What is the new deal?
Weegy: The Second New Deal is the term used by commentators at the time and historians ever since to characterize the ...
11/16/2017 1:53:34 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
Points 186 [Total 311] Ratings 11 Comments 76 Invitations 0 Offline
S
P
L
P
Points 25 [Total 155] Ratings 0 Comments 25 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 20 [Total 1658] Ratings 0 Comments 20 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 5] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Online
S
Points 4 [Total 4] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.