Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: Ano ang pabula?
A: Ang pabula ay isa sa mga pinaka pamalagiang mga anyo ng katutubong panitikan, kumalat sa ibang bansa, modernong mga mananaliksik sumasang-ayon, [3] mas mababa sa pamamagitan ng literary anthologies kaysa sa pamamagitan ng oral transmission. [ Fables ay matatagpuan sa mga panitikan ng halos lahat ng bansa. Ilang parallel hayop katha sa Sumerian at Akkadian ay kabilang sa mga na Erich Ebeling
ipinakilala sa mga modernong Western mambabasa; [4] may mga maihahambing na katha mula Egypt's Middle Kingdom, [5] at Hebrew katha tulad ng mga "hari ng mga puno" sa Aklat ng mga Hukom 9:8-15 at "ang tunok ug mga cedar tree" sa II Mga Hari 14:09 ]
Get an answer
Original conversation
User: Ano ang pabula?

Weegy: Ang pabula ay isa sa mga pinaka pamalagiang mga anyo ng katutubong panitikan, kumalat sa ibang bansa, modernong mga mananaliksik sumasang-ayon, [3] mas mababa sa pamamagitan ng literary anthologies kaysa sa pamamagitan ng oral transmission. [ Fables ay matatagpuan sa mga panitikan ng halos lahat ng bansa. Ilang parallel hayop katha sa Sumerian at Akkadian ay kabilang sa mga na Erich Ebeling ipinakilala sa mga modernong Western mambabasa; [4] may mga maihahambing na katha mula Egypt's Middle Kingdom, [5] at Hebrew katha tulad ng mga "hari ng mga puno" sa Aklat ng mga Hukom 9:8-15 at "ang tunok ug mga cedar tree" sa II Mga Hari 14:09 ]
ime01|Points 120|

User: atimonan?

Question
Asked 6/14/2011 4:12:20 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,651,351 questions answered
Popular Conversations
Suppose the U.S. can produce cars for a lower opportunity cost than ...
Weegy: Suppose the U.S. can produce cars for a lower opportunity cost than Japan while Japan has a comparative ...
2/13/2018 7:30:37 PM| 4 Answers
What's the simplified form of 2x + 3 x + 5? A. x 8 B. ...
Weegy: (2x^2)(3x^2) = 6x4 User: Simplify this expression: 13 + (–12) – (–5) = ? A. –6 B. 6 C. –30 ...
2/12/2018 11:53:02 PM| 3 Answers
Solve this equation: 80 = 3y + 2y + 4 + 1. A. y = 1/5 B. ...
Weegy: 80 = 3y + 2y + 4 + 1 80 = 5y + 5 80 - 5 = 5y -5y = -75 y = 15 User: Solve the inequality: 12p + 7 > 139 ...
2/14/2018 2:20:46 PM| 3 Answers
Solve the equation: 12y = 132. A. y = 11 B. y = 144 ...
Weegy: 12y = 132 User: Solve this equation: 2s + s + 12 = 132. A. s = 40 B. s = –30 C. s = 9 D. ...
2/14/2018 2:32:47 PM| 3 Answers
Simplify and solve this equation for q: 3q + 5 + 2q – 5 = 65. ...
Weegy: 3q + 5 + 2q - 5 = 65 User: Solve the following inequality: 38 4 B. x 28 Weegy: 38 User: Use an ...
2/19/2018 12:26:32 AM| 3 Answers
In Elizabethan theater, ____ was especially important because there ...
Weegy: In Elizabethan theater, Imagery really important because there were no elaborate special effects,lighting ,or ...
2/19/2018 5:34:46 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 392 [Total 395] Ratings 12 Comments 242 Invitations 3 Online
S
Points 89 [Total 89] Ratings 0 Comments 19 Invitations 7 Offline
S
P
L
P
P
Points 55 [Total 248] Ratings 0 Comments 55 Invitations 0 Offline
S
Points 50 [Total 50] Ratings 5 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 48 [Total 12659] Ratings 0 Comments 48 Invitations 0 Offline
S
P
Points 41 [Total 85] Ratings 1 Comments 31 Invitations 0 Offline
S
Points 21 [Total 21] Ratings 2 Comments 1 Invitations 0 Online
S
P
Points 13 [Total 30] Ratings 0 Comments 13 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 11] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.