Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
A: Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,774,819 questions answered
Popular Conversations
The evolution of agricultural practices ultimately led to the ...
Weegy: The evolution of agricultural practices ultimately led to the development of towns and cities.
6/23/2017 10:56:18 AM| 1 Answers
Organisms that grow in the absence of free oxygen are known as _____. ...
Weegy: Organisms that grow in the absence of free oxygen are known as anaerobic.
6/27/2017 9:42:59 AM| 1 Answers
Most scientists and anthropologists agree that early humans first ...
Weegy: Most scientists and anthropologists agree that early humans first emerged in AFRICA.
6/27/2017 9:45:14 AM| 1 Answers
Dinosaurs became extinct due to the A. breakup of Pangaea. ...
Weegy: Dinosaurs became extinct due to the: Cretaceous extinction event. User: Which type of preservation is made ...
6/27/2017 10:01:19 AM| 1 Answers
You're most likely to pay your county or town taxes in the form of ...
Weegy: You're most likely to pay your county or town taxes in the form of a property tax.
6/27/2017 11:23:20 AM| 1 Answers
Coin and paper money is called: A. currency B. temporary ...
Weegy: Coin and paper money is called: currency. User: Money has a predetermined value. This means that it serves ...
6/28/2017 2:21:56 PM| 1 Answers
Gold, silver, diamonds, salt, and copper are examples ...
Weegy: Gold, silver, diamonds, salt, and copper are examples of: commodity money. User: Which of the following best ...
6/28/2017 2:23:05 PM| 1 Answers
A batholith is a mass of rock that forms when a large body of magma ...
Weegy: A batholith is a mass of rock that forms when a large body of magma cools inside the crust. TRUE.
6/25/2017 1:54:48 AM| 0 Answers
Earth’s lithosphere is composed of a. the crust only. b. the mantle ...
Weegy: The LITHOSPHERE is the part of the Earth composed of the crust and upper mantle.
6/25/2017 1:50:09 AM| 0 Answers
Radioactive isotopes are used to a. determine the absolute age of ...
Weegy: Radioactive isotopes are used to determine the absolute age of rocks.
6/25/2017 1:43:13 AM| 0 Answers
Magma that hardens vertically underneath the surface will form a ...
Weegy: Magma that hardens vertically underneath the surface will form a sill. FALSE.
6/25/2017 1:22:58 AM| 0 Answers
The ADA states that a service animal can be any animal that the ...
Weegy: The ADA states that a service animal can be any animal that the passenger deems a service animal and must be ...
6/25/2017 12:55:37 AM| 0 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 40 [Total 1381] Ratings 0 Comments 0 Invitations 4 Offline
S
Points 17 [Total 17] Ratings 0 Comments 7 Invitations 1 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 1 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
R
Points 3 [Total 19] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 72] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.