Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,794,225 questions answered
Popular Conversations
Write the quadratic equation in general form. What is the value of b ...
Weegy: 8x + 3 = 7x - 2 8x - 7x = -2 - 3 x = -5 User: If (x + 1)(x - 3) = 5, then which of the following statements ...
12/18/2014 12:37:17 PM| 4 Answers
Find the sum of (5x3 + 3x2 - 5x + 4) and (8x3 -5x2 + 8x + 9).
Weegy: (5x3 + 3x2 - 5x + 4) + (8x3 -5x2 + 8x + 9) = 13x^3 2x^2 + 3x + 13
12/18/2014 10:16:03 AM| 3 Answers
Which ordered pairs is the solution for the given system. x + 3y = ...
Weegy: A. (-1, 3) User: Solve the system, using substitution. 4x + y = 4 and y = 4 - 4x A. no ...
12/18/2014 11:09:21 AM| 3 Answers
Evaluate 0! + 1!.
Weegy: A number can not be divided by zero. The answer to 8/0 is undefined. User: Evaluate. 5!/5!2! Weegy: ...
12/18/2014 12:21:23 PM| 3 Answers
Which of the following does not provide evidence that continents ...
Weegy: B. The existence of glacial grooves does not provide evidence that continents move. User: The most ...
12/18/2014 12:29:01 PM| 3 Answers
Robert E. Lee
Weegy: Robert E. Lee was an American career military officer who is best known for having commanded the Confederate ...
12/18/2014 6:07:56 AM| 2 Answers
Stress is __________. A. positive or negative, depending on ...
Weegy: Stress is the body's automatic physical reaction to real or imagined forces. User: High blood pressure is a ...
12/18/2014 7:37:36 AM| 2 Answers
Which personal pronoun best completes the sentence? How is it used? ...
Weegy: The correct pronoun is: Us; predicate nominative. At first they wouldn't admit to the deed, but later they said, ...
12/18/2014 8:01:31 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
Points 1083 [Total 4927]| Ratings 0| Comments 1083| Invitations 0|Offline
S
L
Points 683 [Total 1374]| Ratings 1| Comments 673| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 651 [Total 14836]| Ratings 0| Comments 651| Invitations 0|Offline
S
Points 639 [Total 639]| Ratings 1| Comments 629| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 88 [Total 6407]| Ratings 1| Comments 78| Invitations 0|Offline
S
L
Points 68 [Total 1528]| Ratings 1| Comments 58| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 33 [Total 6700]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 30 [Total 30]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 3|Offline
S
Points 23 [Total 29]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 2|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.