Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,389,261 questions answered
Popular Conversations
Which equation below is a direct variation? A. 1/6x=y B. x + 2 = ...
Weegy: An example of a quadratic equation is y = x^2 - 5 User: The value of y varies directly with x, and y = 4 ...
11/20/2014 7:27:37 AM| 3 Answers
0.0872
Weegy: Scientific notation of 0.0872 is 8.720 10^-2. User: 0.48 Weegy: what you need to know my friend? User: ...
11/20/2014 6:57:30 AM| 2 Answers
Which equation below is a direct variation? A. B. x + 2 = y C. y ...
Weegy: The equation of the line that passes through the points ( 2, 2) and (0, 5)is B. y = 3/2x + 5 User: The value ...
11/20/2014 7:40:11 AM| 2 Answers
The legs of a right triangle have lengths of 4 and 5 units. Find the ...
Weegy: The length of the hypotenuse of a right triangle whose legs are 3 and sqrt 2 is sqrt [3^2 + (sqrt 2)^2] = sqrt ...
11/20/2014 9:03:43 AM| 2 Answers
Is the ordered pair (0,5) a solution of the system of linear ...
Weegy: yes, the ordered pair (0,5) a solution of the system of linear equations: x + y = 5 -5x + 2y = 10. 0 + 5 = 5, ...
11/20/2014 9:19:10 AM| 2 Answers
Find the slope and y-intercept of the line. y = –2x + 8 (Points : ...
Weegy: y = mx + b where m is the slope of the line and b is the y intercept ... equation of the line with slope m 1. y ...
11/20/2014 10:00:11 AM| 2 Answers
A sonnet contains fourteen lines. True False
11/20/2014 10:41:34 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2106 [Total 13817]| Ratings 9| Comments 2016| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1150 [Total 3436]| Ratings 0| Comments 1150| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 644 [Total 14018]| Ratings 0| Comments 644| Invitations 0|Offline
S
L
Points 635 [Total 1156]| Ratings 6| Comments 575| Invitations 0|Online
S
Points 318 [Total 350]| Ratings 1| Comments 308| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 208 [Total 6602]| Ratings 0| Comments 208| Invitations 0|Online
S
L
Points 139 [Total 1435]| Ratings 3| Comments 109| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 37 [Total 37]| Ratings 0| Comments 37| Invitations 0|Offline
S
Points 34 [Total 34]| Ratings 2| Comments 4| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.