Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
19,786,793 questions answered
Popular Conversations
Find the product. (0.5n 5)2(10n 7) 3
Weegy: Is there a second part to this question? such as C= 0.25n User: Find the product. (y 2)5 · y 8 Weegy: IF ...
3/4/2015 10:51:00 AM| 3 Answers
Who, whom, whose, which, and that are used to introduce dependent ...
Weegy: Earthen- resembling earth. User: What question does the adverb clause answer? I'll agree to your proposal ...
3/4/2015 4:24:41 PM| 3 Answers
Pakistan’s economy is _______________ dominant. ...
Weegy: Pakistan’s economy is _______________ dominant. MANUFACTURING
3/4/2015 3:52:35 AM| 2 Answers
Which sentence uses epigraph correctly? My father always signs his ...
Weegy: your answer is b.Several downtown buildings have been marred with a racist epigraph. Anything else? User: ...
3/4/2015 8:20:11 AM| 2 Answers
Which word is a synonym for secret? ...
3/4/2015 8:48:42 AM| 2 Answers
80, 90, 85, 95, 90, 100, 95, 105, __, ___, ___
Weegy: e the next three numbers in the sequence is 100, 110 and 105. [smile] User: 5 - 6 - 8 = Weegy: 3-3 = 0 ...
3/4/2015 9:00:09 AM| 2 Answers
Find the product. (-4·3·2)2 User: Find the product. (n 3)2 · (n ...
Weegy: that is a factor what you need to know? User: Find the product. (n ^3)^2 · (n^ 5)^4
3/4/2015 10:31:32 AM| 2 Answers
10^6
Weegy: 2 * 10 = 20 User: (100)6
3/4/2015 10:43:28 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 293 [Total 8179]| Ratings 0| Comments 293| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 84 [Total 7391]| Ratings 0| Comments 84| Invitations 0|Offline
S
1
Points 75 [Total 986]| Ratings 1| Comments 65| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 69 [Total 7570]| Ratings 0| Comments 69| Invitations 0|Offline
S
Points 46 [Total 551]| Ratings 2| Comments 26| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 390]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
S
Points 17 [Total 108]| Ratings 0| Comments 17| Invitations 0|Offline
S
Points 12 [Total 12]| Ratings 0| Comments 12| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 127]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Online
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.