Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,604,361 questions answered
Popular Conversations
A list of potential sources of information for a paper is a(n) ...
Weegy: A list of potential sources of information for a paper in annotated bibliography. User: An index to ...
9/29/2014 2:50:04 PM| 4 Answers
You've settled on an idea for an essay to write. What should you do ...
Weegy: D.) Conduct interviews, do some research, ask questions, and make a plan. User: To make sure your reader ...
9/29/2014 5:55:28 PM| 4 Answers
What is the square root of 6000?
9/29/2014 2:39:45 PM| 3 Answers
Because the subject of a composition is like a crystal with many ...
Weegy: Because the subject of a composition is like a crystal with many facets, you should A. offer your reader ideas ...
9/29/2014 7:06:34 PM| 3 Answers
The densest ocean water is generally found a. in the surface ...
Weegy: A. in the surface zone User: In which zone is ocean temperature most affected by the weather? a. transition ...
9/30/2014 6:07:25 AM| 3 Answers
The pressure of ocean water increases as depth increases. User: The ...
Weegy: It originates in the Gulf of Mexico and, as the Florida Current, passes through the Straits of Florida and then ...
9/30/2014 6:27:02 AM| 3 Answers
In the Roman Republic, ____________ did not have power in the ...
Weegy: In the Roman Republic,non-citizens did not have power in the government.
9/29/2014 5:48:03 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 3316 [Total 27714]| Ratings 8| Comments 3236| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 2951 [Total 9482]| Ratings 12| Comments 2831| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2816 [Total 19988]| Ratings 12| Comments 2696| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 2761 [Total 18700]| Ratings 19| Comments 2571| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 2595 [Total 12375]| Ratings 0| Comments 2595| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 982 [Total 12228]| Ratings 0| Comments 982| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 864 [Total 19395]| Ratings 2| Comments 844| Invitations 0|Offline
S
L
Points 733 [Total 1402]| Ratings 0| Comments 733| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 665 [Total 5788]| Ratings 5| Comments 615| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 177 [Total 6234]| Ratings 2| Comments 157| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.