Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,977,756 questions answered
Popular Conversations
mesosphere
Weegy: Stratospher is between the troposphere and the mesosphere in earths atmosphere. User: stratosphere User: ...
9/1/2015 5:07:52 PM| 4 Answers
Article II of the Constitution is important because it ___________.
Weegy: Article II of the Constitution is important because it executive branch of the government. User: gives ...
9/1/2015 8:57:19 AM| 2 Answers
Simplify 6(x + 3). 6x + 3 6x + 18 6x + 9 x + 18
Weegy: (6x)^2 = 36x^2 User: Simplify 6(x + 3). Weegy: that's not possible! what do you need to know. [s] User: ...
9/1/2015 9:57:41 AM| 2 Answers
The term semantics is derived from the Greek word semantikos, which ...
Weegy: The term semantics is derived from the Greek word semantikos, which means the study of meaning. It is also ...
9/1/2015 9:56:48 AM| 2 Answers
Buying an existing business _____.
Weegy: hello what is your question? User: Buying an existing business _____. Weegy: hello what is your question? ...
9/1/2015 12:12:57 PM| 2 Answers
The leader of the Mensheviks was
Weegy: Vladimir Lenin led the Bolsheviks and Julius Martov led [ the Mensheviks. ] User: What did the "October ...
9/1/2015 1:23:50 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
L
P
1
Points 56 [Total 9366]| Ratings 1| Comments 46| Invitations 0|Offline
S
Points 51 [Total 356]| Ratings 0| Comments 51| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
P
R
Points 40 [Total 9363]| Ratings 0| Comments 40| Invitations 0|Offline
S
Points 33 [Total 817]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 13 [Total 201]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
S
Points 9 [Total 233]| Ratings 0| Comments 9| Invitations 0|Offline
S
Points 6 [Total 289]| Ratings 0| Comments 6| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.