Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,750,160 questions answered
Popular Conversations
There is a single instrument to measure climate change.
Weegy: There is a single instrument to measure climate change. FALSE. User: How do landfills contribute to global ...
7/29/2015 8:14:02 AM| 2 Answers
Which of the following is the best example of use of voice in a ...
Weegy: The answer is: D. a narrative about the food served in middle-school cafeterias. User: What is the best word ...
7/29/2015 9:00:04 AM| 2 Answers
After Alexander's death, Egypt was ruled by ...
Weegy: After Alexander's death, Egypt was ruled by Ptolemy. User: The philosophy that believed pleasure was the ...
7/29/2015 4:01:30 PM| 2 Answers
16. What kind of wines is Portugal most famous for? A. ...
Weegy: D. Port User: 17. The single most important ingredient in a good beer is high-quality A. malt. ...
7/29/2015 5:23:37 PM| 2 Answers
Choose the correct definition for extremo. A. extra B. ...
Weegy: end is the correct definition for extremo. User: Choose the correct translation for Yo puedo hacerlo. ...
7/29/2015 6:40:23 PM| 2 Answers
Solve this inequality: 9h + 2 User: Solve the following equation: 6y ...
Weegy: 80 = 3y + 2y + 4 + 1, 80 = 5y + 5, 75 = 5y, divide both sides by 5 to get y = 15. The answer is A. y = 15. ...
7/29/2015 8:20:56 PM| 2 Answers
Solve the following inequality: 38 4 B. x > 28 C. x User: Solve ...
Weegy: 3q + 5 + 2q ? 5 = 65 5q = 65 q = 65/5 q = 13 User: The spoke of a wheel reaches from the center of the ...
7/29/2015 8:25:32 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
Points 823 [Total 1334]| Ratings 1| Comments 813| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
P
L
Points 671 [Total 10205]| Ratings 3| Comments 621| Invitations 2|Online
S
L
L
Points 344 [Total 8544]| Ratings 5| Comments 294| Invitations 0|Offline
S
Points 249 [Total 249]| Ratings 1| Comments 239| Invitations 0|Offline
S
Points 185 [Total 185]| Ratings 1| Comments 175| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 83 [Total 8463]| Ratings 0| Comments 83| Invitations 0|Offline
S
Points 65 [Total 65]| Ratings 0| Comments 65| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 3| Comments 20| Invitations 0|Offline
S
Points 41 [Total 41]| Ratings 2| Comments 21| Invitations 0|Offline
S
Points 13 [Total 108]| Ratings 1| Comments 3| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.