Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,411,142 questions answered
Popular Conversations
All of the following physical reactions occur when our ...
Weegy: What are your choices? User: A. dilating pupils B. increasing heartbeat C. increasing digestion D. increasing ...
9/17/2014 12:53:07 AM| 5 Answers
Which of the following areas would most likely have the deepest layer ...
Weegy: Which of the following areas would most likely have the deepest layer of topsoil? b. beach User: Which layer ...
9/17/2014 1:00:32 AM| 4 Answers
Is the underlined word a predicate nominative or a predicate ...
Weegy: "The workers remained calm during the fire drill." In this sentence the word "calm" is the predicate adjective. ...
9/17/2014 2:01:58 PM| 3 Answers
. Command is: A. Assumed by the individual who is the highest ranking ...
Weegy: Command is Directing, ordering, or controlling by virtue of explicit statutory, regulatory, or delegated ...
9/17/2014 1:35:53 AM| 2 Answers
When communicating, ICS requires the use of
Weegy: The Incident Command System (ICS) is "a systematic tool used for the command, control, and coordination of ...
9/17/2014 1:36:41 AM| 2 Answers
chevorlet
Weegy: Find which Chevy van and you will find what the mpg is. User: chevy silverado
9/17/2014 3:00:05 PM| 2 Answers
What court case upheld the use of implied powers by Congress in any ...
Weegy: The implied powers doctrine, upheld in McCulloch v. Maryland, gives Congress the power to create a national bank ...
9/17/2014 2:06:27 PM| 2 Answers
In "Paul's Case," the story suggests that Paul's "dark corner" ...
Weegy: In "Paul's Case," the story suggests that Paul's "dark corner" represents his? contempt for authorityWrong the ...
9/17/2014 1:43:59 PM| 2 Answers
The biggest cause of foodborne illness is
Weegy: Foodborne illness (also foodborne disease and colloquially referred to as food poisoning)[1] is any illness ...
9/17/2014 4:32:41 PM| 2 Answers
The Three-Fifths Compromise dealt with the issue ...
Weegy: The Three-Fifths Compromise dealt with the issue of taxation. User: The convention decided to make a ...
9/17/2014 4:38:35 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1899 [Total 26298]| Ratings 4| Comments 1859| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1717 [Total 8248]| Ratings 8| Comments 1637| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1377 [Total 11157]| Ratings 0| Comments 1377| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1318 [Total 18490]| Ratings 3| Comments 1288| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 1302 [Total 17241]| Ratings 10| Comments 1202| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 512 [Total 11758]| Ratings 0| Comments 512| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 498 [Total 19029]| Ratings 0| Comments 498| Invitations 0|Offline
S
L
Points 426 [Total 1096]| Ratings 0| Comments 426| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 386 [Total 5510]| Ratings 4| Comments 346| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.