Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
what is anthropology
Weegy: Anthropology is the study of humankind, past and present, that draws and builds upon knowledge from social and ...
4/16/2014 3:13:10 AM| 3 Answers
Twenty-seven is 25% of a0.
Weegy: 15% of 25 is 3.75 User: what is 27 times 4 Weegy: You can factor the second part by using factors of 27 that ...
4/16/2014 3:46:34 AM| 3 Answers
Write the equation that satisfies the given conditions. The line ...
Weegy: The equation of the line that passes through (4, -1) and (-2, 3) is y = 5/3 - (2 x)/3 User: Write the equation ...
4/16/2014 12:10:38 PM| 3 Answers
Read the sentence below and answer the question that follows. ...
Weegy: Kindly underline the verb indicated.
4/17/2014 10:31:56 AM| 3 Answers
What is the factored form of the expression? 4x2 – 81y2 A. ...
Weegy: 4x^2 ? 81y^2 the factored form is: B. (2x + 9y)(2x ? 9y)
4/16/2014 3:29:22 AM| 2 Answers
What is an S corporation?
Weegy: In a general sense, a corporation is a business entity that is given many of the same legal rights as an actual ...
4/16/2014 7:46:05 AM| 2 Answers
Which acid is used in batteries?
Weegy: A battery can change chemical energy to electricity by putting certain chemicals in contact with each other in a ...
4/16/2014 8:08:51 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
L
P
C
Points 1389 [Total 6776]| Ratings 0| Comments 1389| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1369 [Total 9250]| Ratings 0| Comments 1369| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 422 [Total 7099]| Ratings 1| Comments 412| Invitations 0|Online
S
L
Points 349 [Total 2796]| Ratings 2| Comments 319| Invitations 1|Offline
S
Points 140 [Total 556]| Ratings 0| Comments 140| Invitations 0|Offline
S
1
Points 139 [Total 469]| Ratings 3| Comments 109| Invitations 0|Offline
S
R
Points 115 [Total 227]| Ratings 5| Comments 55| Invitations 1|Offline
S
Points 111 [Total 755]| Ratings 1| Comments 101| Invitations 0|Offline
S
Points 91 [Total 91]| Ratings 4| Comments 31| Invitations 2|Offline
S
P
C
L
P
Points 76 [Total 3921]| Ratings 0| Comments 76| Invitations 0|Offline