Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
16,960,596 questions answered
Popular Conversations
Given: 9x > -36. Choose the solution set. {x | x 4} {x | x ...
Weegy: Hi.welcome to weegy.Kindly state the choices of your question.Thanks for using weegy. [smile] User: Given: 9x ...
7/29/2014 10:24:41 AM| 5 Answers
Fill in the blank with the appropriate number. 2/5* ____ = 1
Weegy: A blank is a type of cartridge for a firearm that contains gunpowder but no bullet or shot. When fired, the ...
7/29/2014 5:56:58 PM| 4 Answers
features of a simple network and the network infrastructure for alarg ...
Weegy: The simple network consists of two or more connected computers and the basic network components include ...
7/29/2014 5:02:00 AM| 3 Answers
A line has a slope of 1/2 and a run = 50. What is the rise?
Weegy: Slope = rise/ run Rise = slope x run = 1/2x50 = 25 User: Find the next term of the given sequence. 1.31, 2.54, ...
7/29/2014 8:35:14 AM| 3 Answers
One person can do a certain job in twenty-one minutes, and another ...
Weegy: 12 min User: Which of the following equations has only one solution? x 2 = 9 x(x - 1) = 9 x 2 - 6x + 9 = ...
7/29/2014 11:13:10 AM| 3 Answers
A boat that travels 23 miles per hour in still water is traveling ...
Weegy: 75 miles User: Solve the following system of equations by the substitution method. 5x = y + 6 2x - 3y = ...
7/29/2014 1:55:03 PM| 3 Answers
Which of the following points is in the solution set of y User: Find ...
Weegy: The center of the circle is (2,6). User: Which of the following sets could be the sides of a right ...
7/29/2014 8:47:02 AM| 2 Answers
The sum of 1/6, 2/3, and 1/4 is
7/29/2014 10:01:22 AM| 2 Answers
What makes the EPA one of the weakest agencies? a. funded mandates c. ...
Weegy: a. funded mandates User: When Congress establishes a cost for crops, it is called a(n) a. price ...
7/29/2014 2:22:51 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2388 [Total 21388]| Ratings 1| Comments 2378| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2234 [Total 17363]| Ratings 0| Comments 2234| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 2129 [Total 14684]| Ratings 1| Comments 2119| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1657 [Total 3840]| Ratings 2| Comments 1637| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1411 [Total 7588]| Ratings 2| Comments 1391| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 987 [Total 10595]| Ratings 0| Comments 987| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 853 [Total 4529]| Ratings 2| Comments 833| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 802 [Total 5856]| Ratings 4| Comments 762| Invitations 0|Offline
S
Points 165 [Total 169]| Ratings 0| Comments 155| Invitations 1|Offline
S
R
R
Points 160 [Total 348]| Ratings 1| Comments 140| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.