You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,922,237 questions answered
Popular Conversations
Evaluate A 2 for A = -4
Weegy: -4^2 * 2^-1 = -16 * 1/2; = -16/2; = -8 User: equivalent to 0.36 User: What is the multiplicative inverse ...
8/22/2016 8:05:27 AM| 4 Answers
Simplify. 17 – 6 × 10 ÷ 2 + 12 A. 27.8 B. 59 C. 67 ...
Weegy: 17 ? 6 ? 10 ? 2 + 12 = 17 ( 6 x10) / 2 + 12 17 - 30 + 12 = -1 The answer is -1. User: Simplify.[2 × (10 ...
8/22/2016 6:25:58 AM| 2 Answers
Solve the inequality. 1/4c 32 D. c > 12
Weegy: B. CUser: Use the Associative Property of Addition to find the total of 1, 10, and 18 in two different ways. ...
8/22/2016 6:48:55 AM| 2 Answers
x = 6, y = -4, and z = -2. User: Find the value of 48 - 32 ÷ 4 · 2
Weegy: 48 - 32 ? 4 ? 2 = 32 48 - 8 ? 2 48 - 16 = 32 User: Simplify 8 - {x - (5 + x)} User: Simplify 6(x - 3) = -4 ...
8/22/2016 8:21:53 AM| 2 Answers
What clause of the Fourteenth Amendment helps ensure we are all ...
Weegy: The Snyder Act granted Native Americans full citizenship in 1924. User: In which landmark case did the ...
8/22/2016 8:38:16 AM| 2 Answers
Which list of events, documents, and governments shows the correct ...
Weegy: A confederation (also known as confederacy or league) is a union of political units for common action in ...
8/22/2016 9:54:11 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 576 [Total 647] Ratings 4 Comments 536 Invitations 0 Offline
S
1
L
Points 405 [Total 1239] Ratings 2 Comments 385 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
P
Points 374 [Total 3629] Ratings 0 Comments 374 Invitations 0 Offline
S
Points 106 [Total 106] Ratings 0 Comments 106 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 46 [Total 3862] Ratings 0 Comments 46 Invitations 0 Offline
S
Points 40 [Total 45] Ratings 0 Comments 0 Invitations 4 Offline
S
Points 27 [Total 254] Ratings 0 Comments 27 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Online
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.