Question and answer
heograpiya ng mundo
jhdkijdlskdpkdksdsdklksdklskldlkdksdklkdlmcknncsudhuhuhwjnbjcnjshushijdlsmfkfihfhsfkhfuysufkljdkshdihkjlcnhcusbjbhsausgjanskcniudyihjhhhdxdydjdjfihfjhfj,.cmkldjfihdudlak,d;kdljkd;sldflksfksjfkmflfmifjhifjflm,flndifhdufhdkjln mvnbudsguydfyshiofdml mks jh djkjd jksjd d js djsdkjdjsjdsdjskjdsj ddjkld djdjkds;jmd
Question
Asked 6/10/2011 11:32:53 PM
Updated 8/9/2011 1:56:22 AM
3 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating
1
jhdkijdlskdpkdksdsdklksdklskldlkdksdklkdlmcknncsudhuhuhwjnbjcnjshushijdlsmfkfihfhsfkhfuysufkljdkshdihkjlcnhcusbjbhsausgjanskcniudyihjhhhdxdydjdjfihfjhfj,.cmkldjfihdudlak,d;kdljkd;sldflksfksjfkmflfmifjhifjflm,flndifhdufhdkjln mvnbudsguydfyshiofdml mks jh djkjd jksjd d js djsdkjdjsjdsdjskjdsj ddjkld djdjkds;jmd
Added 6/12/2011 8:48:16 PM
0
Heograpiya (Kastila: Geografia) ang tawag sa agham ng mga lokasyon ng mundo. Nakapokus ito sa distribusyon ng likas na yaman at mga tao sa ibabaw ng lupa. Ang salitang heograpiya ay mula sa salitang Kastilang geografía. Nag-ugat ito sa mga salitang Griyegong ?? gi (‘daigdig’) at ???fe?? gráfein (‘isulat’ o ‘ilarawan’). Narito ang mga bagay na pinag-aaralan sa heograpiya: Kartograpiya o paggawa ng mapa Mga bansa sa mundo
Added 8/9/2011 1:44:38 AM
0
Translated from: Tagalog to English : geography of the world (heograpiya ng mundo)
Added 8/9/2011 1:56:22 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,080,443 questions answered
Popular Conversations
What is the middle term of the product of (x - 4)(x - 3)? User: ...
Weegy: b.(p + 2)(p + 16) to check: p*p + (2p + 16p) + (2 * 16) = p^2 + 18p + 32 so the answer is b.(p + 2)(p + 16) ...
5/26/2015 1:22:27 PM| 3 Answers
Give the next two numbers in this pattern: 0, 0.75, 1.5, 2.25, ... ...
Weegy: 0.6/0.75 = 0.8 User: Find the direct variation equation which passes through (0, 0) and (4, 1). A. y = 4x ...
5/26/2015 12:36:07 AM| 2 Answers
Evaluate f-2g for f = 4 and g = 32. 2 8 User: Write 6,000,370 in ...
Weegy: y*9 User: (b2)3 Weegy: the bond order of b2 is 1, one bond order = 1/2 (#e- in bonding MO's - #e- in ...
5/26/2015 10:14:55 AM| 2 Answers
What is the solution set of the given equation? 4y - 6y + 9y = -2
Weegy: 4y - 6y + 9y = -2 -2y + 9y = -2 7y = -2 y = -2/7 User: Solve for x. 5x - 6 = 4x + 8 Weegy: ...
5/26/2015 12:20:50 PM| 2 Answers
A major characteristic of monopolistic competition is that prices ...
Weegy: A. higher than in perfect competition. User: A minimum price, set by the government, that must be paid for a ...
5/26/2015 12:56:40 PM| 2 Answers
(2x – 1)(x + 7) = 0
Weegy: (2x + 1)(x + 7) = 0; 2x + 1 = 0; 2x = -1; x = -1/2; x + 7 = 0; x = -7; x = -1/2 or x = -7 User: x^2 ...
5/26/2015 4:37:35 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 709 [Total 717]| Ratings 1| Comments 699| Invitations 0|Offline
S
L
Points 706 [Total 1236]| Ratings 2| Comments 686| Invitations 0|Offline
S
1
Points 557 [Total 949]| Ratings 3| Comments 527| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 408 [Total 2885]| Ratings 1| Comments 398| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
Points 147 [Total 167]| Ratings 0| Comments 147| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 82 [Total 8265]| Ratings 0| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 48 [Total 1335]| Ratings 0| Comments 48| Invitations 0|Offline
S
Points 20 [Total 20]| Ratings 2| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.