Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
18,793,932 questions answered
Popular Conversations
Write the quadratic equation in general form. What is the value of b ...
Weegy: 8x + 3 = 7x - 2 8x - 7x = -2 - 3 x = -5 User: If (x + 1)(x - 3) = 5, then which of the following statements ...
12/18/2014 12:37:17 PM| 4 Answers
Find the sum of (5x3 + 3x2 - 5x + 4) and (8x3 -5x2 + 8x + 9).
Weegy: (5x3 + 3x2 - 5x + 4) + (8x3 -5x2 + 8x + 9) = 13x^3 2x^2 + 3x + 13
12/18/2014 10:16:03 AM| 3 Answers
Which ordered pairs is the solution for the given system. x + 3y = ...
Weegy: A. (-1, 3) User: Solve the system, using substitution. 4x + y = 4 and y = 4 - 4x A. no ...
12/18/2014 11:09:21 AM| 3 Answers
Evaluate 0! + 1!.
Weegy: A number can not be divided by zero. The answer to 8/0 is undefined. User: Evaluate. 5!/5!2! Weegy: ...
12/18/2014 12:21:23 PM| 3 Answers
Which of the following does not provide evidence that continents ...
Weegy: B. The existence of glacial grooves does not provide evidence that continents move. User: The most ...
12/18/2014 12:29:01 PM| 3 Answers
Robert E. Lee
Weegy: Robert E. Lee was an American career military officer who is best known for having commanded the Confederate ...
12/18/2014 6:07:56 AM| 2 Answers
Stress is __________. A. positive or negative, depending on ...
Weegy: Stress is the body's automatic physical reaction to real or imagined forces. User: High blood pressure is a ...
12/18/2014 7:37:36 AM| 2 Answers
Which personal pronoun best completes the sentence? How is it used? ...
Weegy: The correct pronoun is: Us; predicate nominative. At first they wouldn't admit to the deed, but later they said, ...
12/18/2014 8:01:31 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
Points 1083 [Total 4927]| Ratings 0| Comments 1083| Invitations 0|Offline
S
L
Points 683 [Total 1374]| Ratings 1| Comments 673| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 651 [Total 14836]| Ratings 0| Comments 651| Invitations 0|Offline
S
Points 639 [Total 639]| Ratings 1| Comments 629| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 88 [Total 6407]| Ratings 1| Comments 78| Invitations 0|Offline
S
L
Points 68 [Total 1528]| Ratings 1| Comments 58| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 33 [Total 6700]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 30 [Total 30]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 3|Offline
S
Points 23 [Total 29]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 2|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.