Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
17,359,171 questions answered
Popular Conversations
a line has a slope of -3/5
Weegy: The slope of the line between the points (-3, 5) and (5, 1) is -1/2. Solution: m = y2-y1/x2-x1; m = (1 - ...
9/14/2014 11:26:31 AM| 2 Answers
what opens the insert dialog box in excel
9/14/2014 2:36:49 PM| 2 Answers
Prior to Muhammad’s teachings, Arabs were polytheistic.
Weegy: TRUE. Prior to Muhammad s teachings, Arabs were polytheistic. User: One Thousand and One Nights is a famous ...
9/14/2014 3:41:04 PM| 2 Answers
The National Response Framework (NRF) presents the guiding principles ...
Weegy: Provide the structure and mechanisms to ensure effective Federal support of State, tribal, and local related ...
9/14/2014 6:18:29 PM| 2 Answers
Who is the individual responsible for all incident activities, ...
Weegy: The Incident Commander is the individual responsible for all incident activities, including the development of ...
9/14/2014 6:42:56 PM| 2 Answers
What is the slope of the line whose equation is 12 = 4x – 6y? ...
Weegy: Points A and B lie on the graph of the equation y = 7x. The y-coordinates for each point is: Point A: (-2, -14) ...
9/14/2014 10:52:00 PM| 2 Answers
what is Land Ordinance of 1785?
Weegy: An advantage of the Land Ordinance of 1785 because it provided a systematic division of the land survived at a ...
9/14/2014 11:22:56 PM| 2 Answers
5x-13=3x+15
Weegy: 3x + 17 = 5x - 13; 17 + 13 = 5x - 3x; 30 = 2x; x = 30/2; x = 15 User: 142+8x-1
9/14/2014 11:41:07 PM| 2 Answers
HELLO WEGGY
Weegy: Yes? May i help you? "Weegy is an online artificial being, powered by an advanced search engine and live ...
9/14/2014 12:49:55 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1580 [Total 25979]| Ratings 4| Comments 1540| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1543 [Total 8074]| Ratings 8| Comments 1463| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1109 [Total 10889]| Ratings 0| Comments 1109| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1006 [Total 18178]| Ratings 2| Comments 986| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 974 [Total 16913]| Ratings 8| Comments 894| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 394 [Total 11640]| Ratings 0| Comments 394| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 351 [Total 18882]| Ratings 0| Comments 351| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 342 [Total 5466]| Ratings 4| Comments 302| Invitations 0|Offline
S
L
Points 340 [Total 1010]| Ratings 0| Comments 340| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.