Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
19,238,519 questions answered
Popular Conversations
Solve each equation. 7x^2 = 49
Weegy: 7x=49-7 7x=42 x=6 User: Solve each equation. 8x^2 - 24 = 3x^2 - 9 Weegy: 8x + 3 = 7x - 2 8x - 7x = -2 - 3 ...
1/28/2015 7:50:36 AM| 4 Answers
Solve the equation. 6 = 2(x + 8) - 5x User: Solve the ...
Weegy: -6p - 21 = 3p - 12 -6p - 3p = -12 + 21 -9p = 9 p = -1 User: Solve the equation. 0.6(y + 3) = 4.8 User: ...
1/28/2015 11:52:13 AM| 4 Answers
Solve for x. 7(x + 1) = 21 User: Solve for x. 7(x + 1) = 21
Weegy: 4/7=x+3/21 x = 4/7 - 3/21 x = 4/7 - 1/7 x = 3/7 User: Solve for x. 5(x + 1) = 4(x + 8) User: Solve for ...
1/28/2015 7:25:48 AM| 3 Answers
Solve the equation. 2(x + 4) = 30 User: Solve the equation. x/5 + ...
Weegy: p ? 1 = 4 p = 4 + 1 p = 5 User: Write the given sentence as an equation. Tim’s age in 7 years will be three ...
1/28/2015 11:37:11 AM| 3 Answers
The square of a certain negative number is equal to five more than ...
Weegy: x^2 = 0.5x + 5 Quadratic formula gives solutions as: -2 and 2.5, but since x is negative, it's -2. User: ...
1/28/2015 12:03:27 PM| 3 Answers
What kind of complement is the underlined word? Tell me your ...
Weegy: Colorado became a state in 1876. The word state is a predicate nominative. User: Which part of speech is ...
1/28/2015 12:17:13 PM| 3 Answers
Select the correctly written sentence in this group. a. Without a ...
Weegy: The correct sentence is: Without a plan for the weekend, we decided to take in a Saturday matinee. User: ...
1/29/2015 4:16:00 PM| 2 Answers
What is an infinitive?
1/29/2015 4:42:40 PM| 2 Answers
Is the underlined clause independent or subordinate? Are you going ...
Weegy: What is your question? User: Is the underlined clause independent or subordinate? A pickup truck that can ...
1/29/2015 6:05:07 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 2047 [Total 2068]| Ratings 0| Comments 2047| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1370 [Total 6647]| Ratings 0| Comments 1370| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 716 [Total 15727]| Ratings 1| Comments 706| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 298 [Total 6998]| Ratings 1| Comments 288| Invitations 0|Online
S
Points 111 [Total 126]| Ratings 1| Comments 101| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
L
Points 83 [Total 1644]| Ratings 0| Comments 83| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 52]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.