Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
19,755,019 questions answered
Popular Conversations
How far does a boat travel in 3 hours at 65 miles per hour?
Weegy: A boat travel in 3 hours at 65 miles per hour is 195 miles far. 3 hours * 65 miles/hour = 195 miles User: ...
3/2/2015 9:48:36 AM| 6 Answers
Evaluate the following expression. (81)0 0 1 8 User: ...
Weegy: Answer : If m=2 and n= -1 To evaluate m0 - n2 is 2(0) - -1 (2) = 0 - -2 = =+2 or simply 2 User: Evaluate the ...
3/2/2015 11:47:48 AM| 6 Answers
Describe the location of the point that has the following ...
Weegy: First Quadrant. User: Find the value of 7 + 32 (-5 + 1) ÷ 2. User: What is the fractional equivalent of ...
3/2/2015 10:04:10 AM| 5 Answers
Simplify 7 · 6 · 2h · d.
Weegy: Please state your question again. The one that you have put cannot be understood by Weegy! User: Simplify 7 · ...
3/2/2015 1:02:06 PM| 5 Answers
Factor 49t 6 - 4k 8
Weegy: 49t^6 - 4k^8 = (7t^3 + 2k^4)(7t^3 - 2k^4) User: Factor -5x 2 y + 10xy - 15xy 2 Weegy: Factor completely: ...
3/2/2015 2:56:09 PM| 4 Answers
The first term of a geometric sequence is 7, and the ratio ...
Weegy: The ratio is 2/1. User: What is the 6th term of the following geometric sequence? 2,-14,98,-686
3/2/2015 9:59:00 AM| 3 Answers
Simplify -(4) to the -3 power User: Simplify -6 to the 0 power ...
Weegy: 4/5^-2 = 4/(1/5^2) = 4/(1/25) = 4 * 25/1 = 100/1 = 100
3/2/2015 8:20:12 PM| 3 Answers
Simplify 7(A - 6). User: Simplify 0.05x + 1.02x. User: Simplify ...
Weegy: b(a + b) - a(a - b) = ab + b^2 - (a^2 - ab) = ab + b^2 - a^2 + ab = 2ab + b^2 - a^2 User: Simplify 10x - 3x ...
3/3/2015 10:41:26 AM| 3 Answers
All squares are rectangles. true or false
Weegy: A square is ALWAYS a rectangle. User: What is the most precise name for quadrilateral ABCD with vertices ...
3/2/2015 6:14:08 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 167 [Total 8053]| Ratings 0| Comments 167| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 41 [Total 7542]| Ratings 0| Comments 41| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 31 [Total 7338]| Ratings 0| Comments 31| Invitations 0|Offline
S
Points 16 [Total 384]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 16 [Total 107]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 127]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 240]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
1
Points 4 [Total 915]| Ratings 0| Comments 4| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 2 [Total 3160]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.