Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
22,370,891 questions answered
Popular Conversations
Simplify x + 15 - 4. User: Simplify 20 + (2 + r).
Weegy: 20 + (2 + r) = 20 + 2 + r; = 22 + r User: Simplify 5 + n + (15 - 2). User: Simplify x + 6.2 + 8.5. User: ...
10/5/2015 2:46:48 PM| 4 Answers
Phoenicia to the north, Jesus healed a GreekGentileSamaritan woman s ...
Weegy: Phoenicia to the north, Jesus healed a GREEK woman s daughter. User: Which statement is correct about ...
10/5/2015 10:10:54 AM| 3 Answers
Simplify -4(N + 9).
Weegy: -4(N + 9) = -4N - 36 User: Simplify 6(x + y) + (x - y). Weegy: 6(x + y) + (x - y) = 6x + 6y + x - y = 7x + 5y ...
10/5/2015 11:23:35 AM| 3 Answers
Simplify 3x - 3 - 2. User: Simplify 2x + x. User: Simplify -12x ...
Weegy: -12x + 5x = -7x User: Simplify 3x + (-12x) - 5x. Weegy: 3x + (-12x) - 5x = 3x - 12x - 5x = -9x - 5x = -14x ...
10/5/2015 3:22:50 PM| 3 Answers
What is coercive power
Weegy: Coercive power is the authority or power that is dependent on fear, suppression of free will, and/or use of ...
10/5/2015 6:05:48 PM| 3 Answers
Additive identity
10/5/2015 8:09:51 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 127 [Total 1667] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Online
S
Points 62 [Total 738] Ratings 0 Comments 62 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
Points 36 [Total 9794] Ratings 0 Comments 36 Invitations 0 Offline
S
R
R
Points 10 [Total 346] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 61] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 9 [Total 3871] Ratings 0 Comments 9 Invitations 0 Offline
S
Points 8 [Total 439] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
R
Points 7 [Total 290] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 206] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 92] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)