Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
25,365,699 questions answered
Popular Conversations
Why are closing costs a one time fee?
Weegy:
5/30/2016 12:02:23 AM| 2 Answers
What is Marasmus? User: What is kwashiorkor?
Weegy: Kwashiorkor is a childhood disease that is caused by protein deprivation. User: What is ketosis? User: ...
5/30/2016 9:38:40 AM| 2 Answers
Psilocybin is a type of __________. ...
Weegy: Psilocybin is a type of hallucinogen. User: Antibiotics kill harmful bacteria or prevent bacteria from ...
5/30/2016 5:50:06 PM| 2 Answers
Which of the following is known to increase an individual's chances ...
Weegy: Diabetes is characterized by excessively low blood sugar levels. Yes, this can be true about diabetes. User: ...
5/30/2016 8:09:40 PM| 2 Answers
(-3 - 5i)(-3 + 5i) =
Weegy: (-3 + 5i) - (7 + 9i) = -3 + 5i - 7 - 9i; = -10 - 4i User: Which of the following equations shows the ...
5/31/2016 12:10:10 AM| 2 Answers
The Sino-Soviet split was followed by an economic agreement between ...
Weegy: The Sino-Soviet split was followed by an economic agreement between the U.S. and the USSR. User: Which of ...
5/31/2016 1:01:59 AM| 2 Answers
the correct notation for an alpha particle
5/30/2016 12:37:06 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
Points 736 [Total 736] Ratings 10 Comments 616 Invitations 2 Offline
S
Points 717 [Total 717] Ratings 13 Comments 587 Invitations 0 Offline
S
Points 646 [Total 646] Ratings 0 Comments 646 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 301 [Total 12553] Ratings 2 Comments 281 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 166 [Total 3543] Ratings 0 Comments 166 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
L
Points 29 [Total 4121] Ratings 0 Comments 29 Invitations 0 Offline
S
Points 14 [Total 345] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 12] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.