Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
20,451,749 questions answered
Popular Conversations
If x = -3, then x^2 - 7x + 10 equals User: Solve 7x - 4 = 5x + 15 ...
Weegy: 3x + 5 -6/-3 x > 2
4/16/2015 10:04:30 AM| 3 Answers
A word that expresses actions, events or states of being is commonly ...
Weegy: The pronouns my, your, his, her, our, and their are used as adjectives. User: Read the passage below and ...
4/16/2015 11:33:55 AM| 3 Answers
Which of the following equations is of an ellipse with x-intercepts ...
Weegy: no slope means m = 0 in y = mx + b line through (- 3, 0) is y - 0 = 0(x + 3) Or y = 0 User: Choose the ...
4/16/2015 11:47:56 AM| 3 Answers
Which element is used in a formal ...
4/16/2015 12:11:38 AM| 2 Answers
Simplify (6ab^3c)(-abc^2).
Weegy: (6ab^3c)(-abc^2) = -6a^2b^4c^3 User: Evaluate x^0 + y^0 for x = 3 and y = 2. User: Find the seventh term ...
4/16/2015 7:16:01 AM| 2 Answers
In a drawing, a jar holds the numbers 1 to 8. If you draw three ...
Weegy: It is 2/6 or 1/3 or 33% or 0.33 User: These three points are collinear. (-8, 0), (4, -3), (-4, -1) Weegy: ...
4/16/2015 11:10:07 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 593 [Total 1160]| Ratings 2| Comments 573| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 217 [Total 8094]| Ratings 2| Comments 197| Invitations 0|Offline
S
Points 165 [Total 165]| Ratings 0| Comments 165| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
L
Points 99 [Total 3702]| Ratings 0| Comments 99| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 56 [Total 8050]| Ratings 0| Comments 56| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 28 [Total 28]| Ratings 1| Comments 18| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.