Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
25,616,395 questions answered
Popular Conversations
Cancer is a disease of ____________________
Weegy: Cancer is disease caused by an uncontrolled division of abnormal cells in a part of the body. User: ...
6/24/2016 3:16:51 AM| 3 Answers
The kingdom Animalia includes all of these except A. ...
Weegy: Sponge lacks nervous tissue. User: Many bivalves, like scallops, live in salt water. The scallop ...
6/24/2016 4:21:37 AM| 3 Answers
Is solar energy renewable?
Weegy: Solar energy is renewable energy.
6/24/2016 3:12:48 PM| 2 Answers
Crediting of sources can also protect you from being accused of ...
Weegy: True User: Plagiarism damages reputations and relationships. True False User: To be charged with plagiarism ...
6/24/2016 6:47:18 PM| 2 Answers
In which empire was St. Petersburg ...
6/24/2016 12:25:01 AM| 1 Answers
In which empire was St. Petersburg ...
6/24/2016 12:29:14 AM| 1 Answers
Which of the following is an example of an ...
Weegy: STOMACH is an organ of the digestive system. User: Which of the following is not a specialized tissue found ...
6/24/2016 1:21:36 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
L
Points 836 [Total 1497] Ratings 2 Comments 816 Invitations 0 Offline
S
Points 337 [Total 698] Ratings 2 Comments 317 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 151 [Total 3694] Ratings 0 Comments 151 Invitations 0 Offline
S
Points 135 [Total 416] Ratings 0 Comments 135 Invitations 0 Offline
S
Points 127 [Total 179] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Offline
S
P
1
Points 107 [Total 852] Ratings 3 Comments 57 Invitations 2 Offline
S
L
Points 68 [Total 4188] Ratings 0 Comments 68 Invitations 0 Offline
S
Points 40 [Total 50] Ratings 1 Comments 30 Invitations 0 Offline
S
Points 32 [Total 139] Ratings 0 Comments 32 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 29 [Total 12596] Ratings 0 Comments 29 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.