Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
17,626,966 questions answered
Popular Conversations
Simplify the expression. (3x - 1)(x^2 + 2x - 4) User: 3x+2(x+5) ...
Weegy: 1+tan^2(x) = sec^2(x) 1+cot^2(x) = csc^2(x) (1+tan^2(x)) / (1+cot^2(x) = sec^2(x) / csc^2(x) = ...
10/1/2014 1:46:20 AM| 3 Answers
antonym of prevented ...
10/1/2014 9:05:38 AM| 3 Answers
Which of the following is correct? A. The purine G bonds with the ...
Weegy: B. The purine C bonds with the pyrimidine G. User: The purines in DNA are A. thymine and ...
10/1/2014 2:38:30 PM| 3 Answers
Habeas corpus law
10/1/2014 7:12:34 AM| 2 Answers
Simplify the expression.(3 + i) - (2 - 2i)
Weegy: 3-3 = 0 User: What is the expression in factored form 9x2 - 12x + 4 A. (-3x - 2)2 B. (-3x + 2)(3x - 2) C. (3x ...
10/1/2014 9:57:26 AM| 2 Answers
consumer rights.
Weegy: A consumer is a person or group of people that are the final users of products generated within a social system. ...
10/1/2014 10:14:56 AM| 2 Answers
People who have a common cultural background and a common sense of ...
Weegy: People who have a common cultural background and a common sense of identity is a people of race. User: The ...
10/1/2014 10:50:53 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
Points 100 [Total 9581]| Ratings 0| Comments 100| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 73 [Total 12448]| Ratings 0| Comments 73| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 42 [Total 12271]| Ratings 0| Comments 42| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 35 [Total 5829]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 16 [Total 6250]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 10 [Total 3354]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 2 [Total 37]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 214]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1 [Total 3077]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.