You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
25,794,302 questions answered
Popular Conversations
removal Which of these is the free morpheme in this ...
Weegy: In the word "removal," the free morpheme is mov(e). User: The new English word emoticon can be broken down ...
7/26/2016 11:27:16 AM| 3 Answers
The plurals of nouns ending in s, x, z, ch, and sh are formed by ...
Weegy: The plurals of nouns ending in s, x, z, ch, and sh are formed by adding -es. User: The plural of a noun ...
7/26/2016 5:55:54 PM| 3 Answers
Which of the following is not specifically a form of health related ...
Weegy: Balance is specifically a form of health related fitness.
7/26/2016 6:36:09 PM| 2 Answers
Why is Nurse so upset? She thinks Juliet should marry Paris. She ...
Weegy: "[N]ow art thou what thou art, by art as well as by nature: for this drivelling love is like a great natural, ...
7/27/2016 6:31:00 AM| 2 Answers
In general plant sources of protein provide
7/26/2016 12:09:06 AM| 1 Answers
The emotion that occurs more often to more drivers is A. ...
Weegy: The emotion that occurs more often to more drivers is ANGER. User: An emotional event not related to ...
7/26/2016 12:26:03 AM| 1 Answers
William Blake believed that it was necessary to A. use ...
Weegy: D. know both the good and evil sides of human nature. User: A symbol is A. a comparison using like or ...
7/26/2016 12:31:39 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
L
Points 565 [Total 1315] Ratings 2 Comments 545 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 306 [Total 3054] Ratings 0 Comments 306 Invitations 0 Offline
S
Points 295 [Total 716] Ratings 1 Comments 285 Invitations 0 Offline
S
P
Points 278 [Total 537] Ratings 1 Comments 268 Invitations 0 Offline
S
Points 88 [Total 227] Ratings 0 Comments 88 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 83 [Total 3787] Ratings 0 Comments 83 Invitations 0 Offline
S
Points 22 [Total 72] Ratings 2 Comments 2 Invitations 0 Online
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 8 [Total 12606] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
Points 4 [Total 4] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
L
Points 3 [Total 1766] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.