Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
A: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming
hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ]
eikcid|Points 182|
Question
Asked 8/23/2011 6:57:30 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,903,960 questions answered
*
Get answers from Weegy and a team of really smart lives experts.
Popular Conversations
Speed sign is an example of a _________ sign A. regulatory B. ...
Weegy: A diamond shaped sign is a WARNING sign.
5/13/2018 5:01:49 PM| 3 Answers
Self-doubt is a result of
5/12/2018 1:31:33 PM| 2 Answers
when colonists boycotted british goods under the stamp act they
Weegy: Most Americans called for a boycott of British goods, and some organized attacks on the customhouses and homes ...
5/13/2018 12:01:56 PM| 2 Answers
Strike-slip fault
Weegy: In a strike-slip fault, the rocks on either side of the fault slip past each other sideways. TRUE.
5/17/2018 3:51:47 PM| 2 Answers
You can short-circuit the buildup of rage when driving by ...
Weegy: One way to reduce the buildup of rage while driving is to: adjust the air conditioner to keep yourself cool.
5/18/2018 6:55:28 PM| 2 Answers
S
R
L
R
P
R
Points 203 [Total 645] Ratings 0 Comments 23 Invitations 18 Offline
S
L
Points 188 [Total 199] Ratings 0 Comments 188 Invitations 0 Offline
S
L
Points 120 [Total 120] Ratings 0 Comments 20 Invitations 10 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
P
R
P
R
P
Points 94 [Total 13179] Ratings 0 Comments 84 Invitations 1 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 0 Comments 0 Invitations 3 Offline
S
Points 18 [Total 18] Ratings 0 Comments 18 Invitations 0 Online
S
Points 14 [Total 14] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 0 Comments 3 Invitations 1 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 0 Comments 13 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.