Question and answer
Question not found.
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting ... (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
All Categories|No Subcategories|Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ask a question. Get an instant answer from an advanced search engine and a team of really smart live experts. Always free.
Popular Conversations
The Cultural Revolution was a plan to a. make Chinese culture popular ...
Weegy: The Cultural Revolution was a plan to replace ancient culture with a socialist culture. As well as removing ...
4/15/2014 2:15:34 PM| 13 Answers
1. Simplify the expression. 22 + (32 – 42) User: 3. Evaluate the ...
Weegy: 4y + 5 = ? 31 4y = -31 - 5 4y = -36 y = -36/4 y = -9 User: Solve the equation. Check your answer. 3x – 7 = ...
4/15/2014 4:20:45 PM| 4 Answers
What is the slope of the line that passes through the points (-2, ...
Weegy: (-3)^-2 = 1/(-3)^2 = 1/9 User: What is the slope of the line that passes through the points (3, -2) and (9, ...
4/15/2014 6:30:47 AM| 3 Answers
what is anthropology
Weegy: Anthropology is the study of humankind, past and present, that draws and builds upon knowledge from social and ...
4/16/2014 3:13:10 AM| 3 Answers
All of the following were achievements of the Sumerian culture ...
Weegy: All of the following were achievements of the Sumerian culture except the Great Pyramid.
4/15/2014 6:46:30 AM| 2 Answers
children
Weegy: what is your question about chil? User: children women the king men played the most vital musical role in ...
4/15/2014 12:48:26 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1255 [Total 9136]| Ratings 0| Comments 1255| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
Points 1176 [Total 6563]| Ratings 0| Comments 1176| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 383 [Total 7060]| Ratings 1| Comments 373| Invitations 0|Offline
S
L
Points 333 [Total 2780]| Ratings 2| Comments 303| Invitations 1|Online
S
Points 137 [Total 553]| Ratings 0| Comments 137| Invitations 0|Offline
S
1
Points 136 [Total 466]| Ratings 3| Comments 106| Invitations 0|Offline
S
R
Points 95 [Total 207]| Ratings 5| Comments 35| Invitations 1|Offline
S
Points 92 [Total 736]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 83 [Total 83]| Ratings 4| Comments 23| Invitations 2|Offline
S
P
C
L
P
Points 76 [Total 3921]| Ratings 0| Comments 76| Invitations 0|Offline