You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
26,569,210 questions answered
Popular Conversations
Which of the following technologies was NOT created during World War ...
Weegy: B. antibiotics User: Which of the following terms could be applied to the United States during the Cold ...
12/5/2016 2:17:21 PM| 2 Answers
What was the first major conflict of the Cold War? A. the Korean ...
Weegy: The Berlin Blockade was the first major conflict of the Cold War. User: What was the official U.S. policy ...
12/5/2016 2:31:40 PM| 2 Answers
What was the Bonus Army? A. a large group of concerned citizens who ...
Weegy: a large group of World War I veterans who marched on Washington during the Great Depression in the hopes of ...
12/5/2016 6:41:45 AM| 1 Answers
Which three nations were the major Allied Powers by ...
Weegy: Operation Overlord is: the code name for the Allied invasion of Normandy. User: What action did Hitler ...
12/5/2016 7:11:23 AM| 1 Answers
In the early 1900s large numbers of African Americans moved North ...
Weegy: C. the Great Migration. User: What was NOT included as part of the legacy of the progressive movement in the ...
12/5/2016 7:18:44 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
Points 178 [Total 450] Ratings 1 Comments 168 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 38 [Total 717] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
Points 37 [Total 37] Ratings 0 Comments 37 Invitations 0 Offline
S
P
Points 34 [Total 466] Ratings 0 Comments 34 Invitations 0 Offline
S
Points 16 [Total 292] Ratings 0 Comments 16 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 32] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Online
S
Points 8 [Total 8] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.