Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
0 questions answered
Popular Conversations
A lyric poem is any poem that does not tell a story. true or false?
Weegy: A lyric poem is any poem that does not tell a story. TRUE.
11/24/2015 11:33:08 AM| 4 Answers
represent citizens of their district
Weegy: Congress represent citizens of their district. User: party voting is strong on these
11/24/2015 7:57:58 AM| 2 Answers
Ozone molecules are destroyed by a. carbon dioxide ...
Weegy: Ozone molecules are destroyed by a. carbon dioxide molecules. User: As distance from Earth’s surface ...
11/24/2015 9:08:55 AM| 2 Answers
Simplify. 12 4.8 ( 2 8)
Weegy: The answer is 5.6 User: Simplify. –12 – 4.8 (–2 + –8) User: Which expressions, when evaluated with x = ...
11/24/2015 1:38:48 PM| 2 Answers
What is the order of 5 , -0.1, -5/3 , 0.7, 2 from least to ...
Weegy: -5/3 , -0.1, 0.7, v2 ,v5 User: What is the product? 8(–1)
11/24/2015 8:22:48 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 570 [Total 1207] Ratings 3 Comments 540 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 436 [Total 2861] Ratings 1 Comments 426 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
Points 420 [Total 2534] Ratings 0 Comments 420 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
Points 370 [Total 10442] Ratings 0 Comments 370 Invitations 0 Offline
S
L
Points 225 [Total 1243] Ratings 0 Comments 225 Invitations 0 Offline
S
L
Points 60 [Total 4074] Ratings 3 Comments 30 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 658] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 97] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)