Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
20,456,073 questions answered
Popular Conversations
Solve 2x^2 + x - 6 = 0 User: Solve |4x - 8| User: Solve the ...
Weegy: 2x + 1 User: Solve |x| > 5 User: Solve 7x - 4 = 5x + 15 for x.
4/17/2015 9:42:20 AM| 3 Answers
Which of the following statements uses the commutative property of ...
Weegy: C.2 + (3 + 4) = 2 + (4 + 3) User: Simplify (12ab)(3t). Weegy: Answer is 36abt User: Simplify (4x) · mn · 15 ...
4/17/2015 10:33:35 AM| 3 Answers
5x 2 y and 7x y 2 are like terms. True False
Weegy: 7x + 5x = 12x User: Simplify -10x - 2x + 3x. -9x 9x 11x Weegy: -10x - 2x + 3x = -9x User: Simplify 5(x ...
4/17/2015 10:43:33 AM| 3 Answers
Solve for x. 4x + 3 < 9
4/17/2015 10:16:12 AM| 2 Answers
Judging and evaluating advertisements requires critical thinking ...
Weegy: truth in advertising laws ensure the accuracy of information in advertisements User: what is an inference
4/17/2015 10:42:02 AM| 2 Answers
what is an antecedent
Weegy: In grammar, an antecedent is an expression (word, phrase, clause, etc.) that gives its meaning to a proform ...
4/17/2015 12:45:24 PM| 2 Answers
Which two superpowers engaged in an arms race during the cold war as ...
Weegy: Which two superpowers engaged in an arms race during the cold war as they competed with each other to acquire ...
4/17/2015 3:21:30 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 605 [Total 1172]| Ratings 2| Comments 585| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 217 [Total 8094]| Ratings 2| Comments 197| Invitations 0|Offline
S
Points 164 [Total 164]| Ratings 0| Comments 164| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
L
Points 101 [Total 3704]| Ratings 0| Comments 101| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 72 [Total 8066]| Ratings 0| Comments 72| Invitations 0|Offline
S
Points 47 [Total 47]| Ratings 1| Comments 37| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.