You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
26,815,725 questions answered
Popular Conversations
The efficient functioning of working memory is increased by
Weegy: The efficient functioning of working memory is increased by - selecting between relevant information and ...
1/22/2017 8:09:53 AM| 2 Answers
How does calcium obey the octet rule when reacting to form compounds? ...
Weegy: The calcium obey the octet rule when reacting to form compounds when: It gives up electrons. User: How does ...
1/22/2017 11:26:14 AM| 2 Answers
Hurricanes _____. usually form over land usually intensify over ...
Weegy: 3.gain strength from ocean heat User: In the Pacific Ocean, warm water from the equator is transported to the ...
1/22/2017 12:09:49 AM| 1 Answers
Radiologic examination, nasal bones, complete, minimum of three ...
Weegy: Here are the link for the codes:
1/22/2017 12:25:45 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
Points 567 [Total 567] Ratings 2 Comments 547 Invitations 0 Offline
S
P
Points 249 [Total 680] Ratings 4 Comments 209 Invitations 0 Offline
S
Points 231 [Total 243] Ratings 0 Comments 231 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
Points 171 [Total 1066] Ratings 2 Comments 151 Invitations 0 Offline
S
Points 88 [Total 90] Ratings 5 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 68 [Total 4027] Ratings 0 Comments 68 Invitations 0 Offline
S
Points 24 [Total 96] Ratings 0 Comments 24 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 0 Comments 11 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Online
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.