You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
26,333,655 questions answered
Popular Conversations
(y 3 - y 2 + y + 3) ÷ (y + 1) User: (6z 2 - 4z + 1)(8 - 3z).
Weegy: (6z^2 - 4z + 1)(8 - 3z) is equals to -18z^3 + 60z^2 - 35z + 8 User: -mnp(3m - 5n + 7p) User: (y 3 - 125) ÷ ...
10/21/2016 3:40:14 PM| 3 Answers
Simplify 7m - 11n - n 5m User: 2(x - 4) + 7(x + 2) User: 2(x - 4) ...
Weegy: 14 1/5 - 6 3/4 = 71/5 27/4 = ((71 ? 4) (27 ? 5)) / (5 ? 4) = (284 - 135) / 20 = 149/20 or 7 9/20 ...
10/21/2016 12:02:41 PM| 2 Answers
(2a)3 = _____ This expression without exponents ...
Weegy: (2a)^3 = 2a*2a*2a, This expression without exponents is 2a*2a*2a . User: Given that ƒ(x) = x² + 4x, evaluate ...
10/21/2016 12:32:49 PM| 2 Answers
The Songhay Empire was located in Africa.
10/21/2016 12:20:39 AM| 1 Answers
In 1824, Mexico became .
10/21/2016 12:27:49 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
1
L
P
1
Points 470 [Total 2191] Ratings 7 Comments 400 Invitations 0 Offline
S
P
Points 323 [Total 840] Ratings 0 Comments 323 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 85 [Total 1432] Ratings 0 Comments 85 Invitations 0 Offline
S
Points 25 [Total 25] Ratings 0 Comments 25 Invitations 0 Offline
S
L
Points 24 [Total 1342] Ratings 1 Comments 4 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 6 [Total 111] Ratings 0 Comments 6 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Online
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.