Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
21,047,949 questions answered
Popular Conversations
__________ is someone whose opinion is valued in the decision-making ...
Weegy: The INFLUENCER is someone whose opinion is valued in the decision-making process. User: the person who ...
5/23/2015 12:34:09 PM| 2 Answers
What does polynomial mean?
Weegy: The degree of a polynomial is the highest degree of its terms when the polynomial is expressed in its canonical ...
5/23/2015 12:53:01 PM| 2 Answers
simplify each expression use positive exponents m^3n^-6p^0 User: ...
Weegy: The explicit formula that represents the geometric sequence -2, 8, -32, 128 is an = -2*(-4)^(n - 1) . common ...
5/23/2015 9:28:41 PM| 2 Answers
It is expected that US forests will _______. a. not be able to meet ...
Weegy: It is expected that US forests will provide increasingly cheaper timber. User: Which of the following best ...
5/23/2015 11:00:26 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 706 [Total 1236]| Ratings 2| Comments 686| Invitations 0|Offline
S
Points 515 [Total 523]| Ratings 1| Comments 505| Invitations 0|Offline
S
1
Points 460 [Total 852]| Ratings 1| Comments 450| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 248 [Total 2725]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 67 [Total 8250]| Ratings 0| Comments 67| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 33 [Total 53]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 28 [Total 1315]| Ratings 0| Comments 28| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.