Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
19,259,373 questions answered
Popular Conversations
Simplify 3a · 3b ÷ 3c ÷ 3d.
Weegy: Please restate your question. User: Simplify. n 6 · n 5 ÷ n 4 · n 3 ÷ n 2 · n User: Find the quotient. 4 r ...
1/30/2015 7:49:30 AM| 3 Answers
Find the product. (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: The product of (3p^4)^3 * (p^2)^7 is =27p^26 Solution: = 3^3 (p^4)^3 * (p^2)^7 = 27 p^12 * p^14 =27p^26 ...
1/30/2015 7:43:35 AM| 2 Answers
Select the person who was not an abolitionist. Theodore ...
Weegy: Sojourner Truth was not an abolitionist.
1/30/2015 8:51:50 AM| 2 Answers
5x + 2y = 5 3x - y = 14 Which of the following equations is not a ...
Weegy: The best answer is B.11y = -55 User: Write the standard form of the line that passes through the given ...
1/30/2015 9:54:50 AM| 2 Answers
even times a number minus the number is -48. Find the number. the ...
Weegy: A.the number is -8 User: The quotient of a number and 2 is the same as the difference of the number doubled ...
1/30/2015 11:08:55 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 2100 [Total 2121]| Ratings 0| Comments 2100| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1497 [Total 6774]| Ratings 0| Comments 1497| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 771 [Total 15782]| Ratings 1| Comments 761| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 363 [Total 7063]| Ratings 1| Comments 353| Invitations 0|Offline
S
Points 123 [Total 138]| Ratings 1| Comments 113| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
L
Points 87 [Total 1648]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
Points 64 [Total 65]| Ratings 0| Comments 64| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.