You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
27,198,660 questions answered
Popular Conversations
Color vision deficiency is more common in males than in females ...
Weegy: Color vision deficiency is more common in males than in females because it is controlled by a gene located on ...
3/21/2017 12:01:49 AM| 4 Answers
Find the product. (5p – 6)(5p + 6)
3/21/2017 8:38:45 AM| 2 Answers
Write the decimal as a fraction or a mixed number in simplest form. ...
Weegy: Here is how you can write the decimal to the simplest form. User: Write the decimal as a fraction or a mixed ...
3/21/2017 11:42:41 AM| 2 Answers
Which of the following exercises should be included during warm-up ...
Weegy: Stretching should be included during warm-up and cool-down times. User: Regular exercise will enable you ...
3/21/2017 12:13:31 PM| 2 Answers
In 594 B.C. ______ was chosen as an Athenian statesman with ...
Weegy: In 594 B.C., Solon was chosen as an Athenian statesman with reformation powers. User: ______ were ...
3/22/2017 1:13:29 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 519 [Total 620] Ratings 0 Comments 519 Invitations 0 Offline
S
Points 477 [Total 477] Ratings 0 Comments 477 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
Points 218 [Total 1536] Ratings 1 Comments 208 Invitations 0 Offline
S
R
Points 205 [Total 305] Ratings 1 Comments 145 Invitations 5 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 143 [Total 1595] Ratings 1 Comments 133 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 40] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 1 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 1 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.