Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
16,977,357 questions answered
Popular Conversations
Which composer drew heavily on Northern European mythology, including ...
Weegy: Richard Wagner is the composer who drew heavily on Northern European mythology, including many of the same ...
7/31/2014 12:20:08 PM| 4 Answers
What year did the United States enter World War I? A. 1917 ...
Weegy: The United States enter World War I in: 1917. User: The first oil well was drilled in what geographical ...
7/31/2014 6:18:32 AM| 2 Answers
18-7x=-20.5 what is the value of x
7/31/2014 8:22:22 AM| 2 Answers
That man is a famous hockey player. a. Action verb b. Linking verb
Weegy: A linking verb is a verb that connects the subject of a sentence to the complement. User: The winter air ...
7/31/2014 8:47:58 AM| 2 Answers
The harvesting of wheat in British Columbia is an example of ...
Weegy: The harvesting of wheat in British Columbia is an example of A. ecological imperialism. User: Which of the ...
7/31/2014 10:34:41 AM| 2 Answers
(5x)=150 User: 3x+6=90
Weegy: 3x = 18 x = 18/3 x = 6
7/31/2014 11:27:49 AM| 2 Answers
The speaker in Sonnet 73 is addressing his imminent death. User: ...
Weegy: In The Passionate Shepherd to His Love,? the shepherd offers the charms of b. lifelong love User: The ...
7/31/2014 12:19:19 PM| 2 Answers
25/6 User: 25869-4523
Weegy: 25869-4523 = 21346;
7/31/2014 12:32:48 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
Points 126 [Total 4102]| Ratings 0| Comments 126| Invitations 0|Offline
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 105 [Total 21705]| Ratings 0| Comments 105| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 79 [Total 13695]| Ratings 0| Comments 79| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 50 [Total 7757]| Ratings 0| Comments 50| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 44 [Total 5926]| Ratings 0| Comments 44| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 23 [Total 4587]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Online
S
Points 19 [Total 30]| Ratings 0| Comments 19| Invitations 0|Offline
S
R
R
L
R
R
Points 12 [Total 1233]| Ratings 0| Comments 12| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 12 [Total 17583]| Ratings 0| Comments 12| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 11 [Total 15038]| Ratings 0| Comments 11| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.