Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
19,143,371 questions answered
Popular Conversations
Which of the following is the solution set of the given ...
Weegy: The solution set of the given equation is {-10}. User: Solve the following equation. x + 6 = x + ...
1/23/2015 11:34:06 AM| 5 Answers
Solve the following system by graphing. x + y - 6 = 0 x - y = ...
Weegy: independent User: Simplify 3j - {2k - [5h - (3j + k)]}. -3h - 5k 3h - 5k 5h - 3k -5h - 3k Weegy: (c)5h ...
1/23/2015 1:28:14 PM| 5 Answers
The graph of y = x 2 has been translated 7 units to the left. The ...
Weegy: The graph of y = x^2 has been translated 7 units to the left. The equation of the resulting parabola is y = (x + ...
1/23/2015 7:06:43 AM| 3 Answers
The expression 3x² represents (3x)(3x) (3)(x)(x) (3)(x)(2) ...
Weegy: 3x - 4 = 2x - 10 3x - 2x = -10 + 4 x = -6 User: Given that ƒ(x) = x² + 5x, evaluate ƒ(-2). -6 -14 7
1/23/2015 9:35:50 AM| 3 Answers
Find the distance between the points (11, 4) and (10, 5).
Weegy: Eleven is a odd number. It follows twelve, which is an even number. If you like Weegy, please rate. User: ...
1/23/2015 10:18:46 AM| 3 Answers
Identify all the points that are on the following quadratic function: ...
Weegy: A = 25 User: What is the value of "c" in the quadratic equation 3x^2 + 5x + 7 = 0? 3 5 7 User: Write ...
1/23/2015 10:49:01 AM| 3 Answers
Which of the following would eliminate the variable on the left ...
Weegy: 3. 19w User: Which of the following equations has the given solution set? Solution set: Ø -2m + 5 = 2m + ...
1/23/2015 11:19:16 AM| 3 Answers
Which of the following describes the transformation of the graph y = ...
Weegy: A parabola has a vertex at (-1, 0) and opens down. The equation of the parabola is: y = -(x + 1)^2 User: ...
1/23/2015 1:05:04 PM| 3 Answers
What is the line of symmetry for the graph of y = -3x^2 + 12x - ...
Weegy: The graph of x^2 - 12y = 12x - 12 is the graph of a quadratic. User: What is the line of symmetry for the ...
1/23/2015 2:44:07 PM| 3 Answers
What is the equation of a line, in general form, with a point (-3, 0) ...
Weegy: The equation of the line will be y = mx - 3 where m is the slope. User: What is the fifth term of a sequence ...
1/23/2015 6:44:10 AM| 2 Answers
Factor completely and then place the factors in the proper location ...
Weegy: (x + 3)(x - 3) factored. Unfortunately we cannot graph something on our system. User: Factor 9y 2 - 12y + 4. ...
1/23/2015 7:20:11 AM| 2 Answers
Who claimed land in the Ohio valley for France? Marquette and Joliet ...
Weegy: The first permanent French colony was founded in Quebec by: Samuel de Champlain.
1/23/2015 7:48:07 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 1577 [Total 1598]| Ratings 0| Comments 1577| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1175 [Total 6452]| Ratings 0| Comments 1175| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 563 [Total 15574]| Ratings 0| Comments 563| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 161 [Total 6861]| Ratings 0| Comments 161| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 90 [Total 6678]| Ratings 1| Comments 80| Invitations 0|Offline
S
Points 87 [Total 102]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
L
Points 73 [Total 1634]| Ratings 0| Comments 73| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 52]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.