Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
21,520,611 questions answered
Popular Conversations
A rational number is a whole number. always sometimes never
Weegy: The answer is B sometimes User: Evaluate |3x| - (2x)2 + x 3 for x = -2. User: 6-(-4)^2+(-8) Weegy: A circle ...
6/29/2015 10:08:54 AM| 4 Answers
North Shore Community College reimburses faculty members $.298 cents ...
Weegy: Professor Wales submitted her travel log for a total of 650.11 miles. Professor Wales can expect to receive ...
6/29/2015 10:59:18 PM| 4 Answers
What is another name for the "master ...
Weegy: The master gland of the endocrine system is the pituitary gland. User: What region of the brain is hearing ...
6/29/2015 5:40:22 AM| 3 Answers
the perimeter of a rectangle is twice the sum of its legnth and its ...
Weegy: The length is 16m and the width is 7m.
6/29/2015 7:23:17 AM| 3 Answers
_____ communicate with the body to ensure homeostasis. Feedback ...
Weegy: Plasma membrane communicate with the body to ensure homeostasis.
6/29/2015 11:31:34 AM| 3 Answers
Evaluate -5x 2 - 3x for x = -2. A. 14 B. -14 C. -26
Weegy: The answer is x^2 - 3x + 7/x + 2. User: |3 - 6 + 8| 5 11 12 Weegy: 11 - 8 ? (1/3 + 1/5) = 11 - 8 ? (5/15 + ...
6/29/2015 11:51:59 AM| 3 Answers
NAACP
Weegy: The NAACP seems to find racism all around them, but they can't recognize their own! the entire organization is a ...
6/30/2015 9:02:47 AM| 3 Answers
What is the meaning of the prefix “anti ...
Weegy: The meaning of the prefix anti" is: AGAINST. User: Most words in the English language have a root word from ...
6/29/2015 7:07:15 AM| 2 Answers
Which of the following points lies on the circle whose center is at ...
Weegy: The equation of a circle of radius r and centre the origin is x*x+y*y=r*r [GOOD].. User: Which of the ...
6/29/2015 7:21:01 AM| 2 Answers
Which of the following statements is always true? A. Acute triangles ...
Weegy: A scalene triangle is an acute triangle. The statement is sometimes true. User: In a triangle, the second ...
6/29/2015 7:34:23 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 814 [Total 814]| Ratings 2| Comments 794| Invitations 0|Offline
S
L
Points 797 [Total 1092]| Ratings 0| Comments 797| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 500 [Total 9501]| Ratings 3| Comments 470| Invitations 0|Offline
S
Points 491 [Total 491]| Ratings 5| Comments 441| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 436 [Total 3481]| Ratings 2| Comments 416| Invitations 0|Offline
S
1
L
P
1
Points 391 [Total 1406]| Ratings 4| Comments 351| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 108 [Total 8375]| Ratings 0| Comments 108| Invitations 0|Offline
S
Points 49 [Total 300]| Ratings 0| Comments 49| Invitations 0|Offline
S
L
Points 48 [Total 1721]| Ratings 1| Comments 38| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 28 [Total 3512]| Ratings 1| Comments 18| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.