Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
19,704,687 questions answered
Popular Conversations
Given: 3x + y = 1. Solve for y.
Weegy: 3x + y = 1; solve for y; y = 1 - 3x User: Given: x + 2y = -6. Solve for y. User: Write the following ...
2/27/2015 1:03:09 PM| 4 Answers
What is the reciprocal of 3/8? User: what is the reciprocal of 4/15 ...
Weegy: The reciprocal of 4 is 1/4. User: what is the reciprocal 4 2/3 Weegy: The reciprocal of 4 is 1/4. ...
2/27/2015 12:39:39 PM| 3 Answers
Find the product. (3p^4)^3 · (p^2)^7
Weegy: The product of (3p^4)^3 * (p^2)^7 is =27p^26 Solution: = 3^3 (p^4)^3 * (p^2)^7 = 27 p^12 * p^14 =27p^26 ...
2/27/2015 1:38:21 PM| 3 Answers
If a triangle is a right triangle, then the other two angles must be ...
Weegy: If a triangle is a right triangle, then the other two angles must be acute. This is TRUE. User: The sum of ...
2/27/2015 7:37:48 AM| 2 Answers
Tides on Earth are caused primarily by
2/27/2015 10:06:40 AM| 2 Answers
The Wife of Bath can best be described ...
2/27/2015 10:22:33 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
Points 1111 [Total 7886]| Ratings 0| Comments 1111| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
P
Points 1105 [Total 16887]| Ratings 0| Comments 1105| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 626 [Total 7306]| Ratings 4| Comments 586| Invitations 0|Offline
S
Points 572 [Total 911]| Ratings 5| Comments 522| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 435 [Total 7501]| Ratings 1| Comments 425| Invitations 0|Offline
S
Points 223 [Total 368]| Ratings 1| Comments 213| Invitations 0|Offline
S
Points 149 [Total 169]| Ratings 0| Comments 149| Invitations 0|Offline
S
Points 91 [Total 91]| Ratings 0| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
Points 47 [Total 47]| Ratings 0| Comments 37| Invitations 1|Offline
S
1
L
1
Points 31 [Total 3441]| Ratings 3| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.