Question and answer
Question not found.
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting ... (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
All Categories|No Subcategories|Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
16,936,885 questions answered
Popular Conversations
Why do you think some teachers are better loved by students than ...
Weegy: I can totally relate to you because i have teachers who are my favorite and i treat her as my mom. [ Every time ...
7/24/2014 1:37:29 AM| 3 Answers
Find the equation of a line with the given points. (Put your answers ...
Weegy: The equation of a line with the points: (8, 1) (7, 9) is y = -8x + 65 User: Find the equation of a line with ...
7/24/2014 12:01:14 AM| 2 Answers
What had its roots in a computer networking system that the U.S. ...
Weegy: d. the Internet User: Clinton's first major initiative on_______________________ was unsucessful and failed ...
7/24/2014 7:16:31 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2024 [Total 21024]| Ratings 1| Comments 2014| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1917 [Total 17046]| Ratings 0| Comments 1917| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 1624 [Total 14179]| Ratings 1| Comments 1614| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1433 [Total 3616]| Ratings 2| Comments 1413| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1135 [Total 7312]| Ratings 2| Comments 1115| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 995 [Total 3131]| Ratings 6| Comments 935| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 888 [Total 10496]| Ratings 0| Comments 888| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 787 [Total 4463]| Ratings 2| Comments 767| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 726 [Total 5780]| Ratings 4| Comments 686| Invitations 0|Online
S
Points 263 [Total 411]| Ratings 2| Comments 243| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.