Question and answer
katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon
Pisikal na Kapaligiran Ang Pisikal na kapaligiran ng Pilipinas ay binubuo ng: a) Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, [ talampas at baybayin. Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan.
Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa. b) Tubig Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat, lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. Bukod sa mga dagat, mayroon din itong mga ilog, lawa, look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimango, talaba, halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan, ang Philippine Deep na may 32,000 talampakan ang lalamim. c) Klima Ang Pilipinas ay isang bansang tropiko. Bakit kaya? May epekto ang lokasyon ng isang bansa sa uri ng klima at panahon nito. ]
Get an answer
Original conversation
User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

Weegy: Pisikal na Kapaligiran Ang Pisikal na kapaligiran ng Pilipinas ay binubuo ng: a) Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, [ talampas at baybayin. Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan. Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa. b) Tubig Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat, lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. Bukod sa mga dagat, mayroon din itong mga ilog, lawa, look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimango, talaba, halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan, ang Philippine Deep na may 32,000 talampakan ang lalamim. c) Klima Ang Pilipinas ay isang bansang tropiko. Bakit kaya? May epekto ang lokasyon ng isang bansa sa uri ng klima at panahon nito. ]Question
Asked 7/2/2011 8:55:03 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,413,310 questions answered
Popular Conversations
All of the following physical reactions occur when our ...
Weegy: What are your choices? User: A. dilating pupils B. increasing heartbeat C. increasing digestion D. increasing ...
9/17/2014 12:53:07 AM| 5 Answers
Which of the following areas would most likely have the deepest layer ...
Weegy: Which of the following areas would most likely have the deepest layer of topsoil? b. beach User: Which layer ...
9/17/2014 1:00:32 AM| 4 Answers
Is the underlined word a predicate nominative or a predicate ...
Weegy: "The workers remained calm during the fire drill." In this sentence the word "calm" is the predicate adjective. ...
9/17/2014 2:01:58 PM| 3 Answers
. Command is: A. Assumed by the individual who is the highest ranking ...
Weegy: Command is Directing, ordering, or controlling by virtue of explicit statutory, regulatory, or delegated ...
9/17/2014 1:35:53 AM| 2 Answers
When communicating, ICS requires the use of
Weegy: The Incident Command System (ICS) is "a systematic tool used for the command, control, and coordination of ...
9/17/2014 1:36:41 AM| 2 Answers
chevorlet
Weegy: Find which Chevy van and you will find what the mpg is. User: chevy silverado
9/17/2014 3:00:05 PM| 2 Answers
What court case upheld the use of implied powers by Congress in any ...
Weegy: The implied powers doctrine, upheld in McCulloch v. Maryland, gives Congress the power to create a national bank ...
9/17/2014 2:06:27 PM| 2 Answers
In "Paul's Case," the story suggests that Paul's "dark corner" ...
Weegy: In "Paul's Case," the story suggests that Paul's "dark corner" represents his? contempt for authorityWrong the ...
9/17/2014 1:43:59 PM| 2 Answers
The biggest cause of foodborne illness is
Weegy: Foodborne illness (also foodborne disease and colloquially referred to as food poisoning)[1] is any illness ...
9/17/2014 4:32:41 PM| 2 Answers
The Three-Fifths Compromise dealt with the issue ...
Weegy: The Three-Fifths Compromise dealt with the issue of taxation. User: The convention decided to make a ...
9/17/2014 4:38:35 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1921 [Total 26320]| Ratings 4| Comments 1881| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1757 [Total 8288]| Ratings 8| Comments 1677| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1377 [Total 11157]| Ratings 0| Comments 1377| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 1338 [Total 17277]| Ratings 10| Comments 1238| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1318 [Total 18490]| Ratings 3| Comments 1288| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 512 [Total 11758]| Ratings 0| Comments 512| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 503 [Total 19034]| Ratings 0| Comments 503| Invitations 0|Online
S
L
Points 440 [Total 1110]| Ratings 0| Comments 440| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 396 [Total 5520]| Ratings 4| Comments 356| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.