Question and answer
katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon
Pisikal na Kapaligiran Ang Pisikal na kapaligiran ng Pilipinas ay binubuo ng: a) Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, [ talampas at baybayin. Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan.
Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa. b) Tubig Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat, lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. Bukod sa mga dagat, mayroon din itong mga ilog, lawa, look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimango, talaba, halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan, ang Philippine Deep na may 32,000 talampakan ang lalamim. c) Klima Ang Pilipinas ay isang bansang tropiko. Bakit kaya? May epekto ang lokasyon ng isang bansa sa uri ng klima at panahon nito. ]
Get an answer
Original conversation
User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

Weegy: Pisikal na Kapaligiran Ang Pisikal na kapaligiran ng Pilipinas ay binubuo ng: a) Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, [ talampas at baybayin. Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan. Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa. b) Tubig Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat, lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. Bukod sa mga dagat, mayroon din itong mga ilog, lawa, look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimango, talaba, halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan, ang Philippine Deep na may 32,000 talampakan ang lalamim. c) Klima Ang Pilipinas ay isang bansang tropiko. Bakit kaya? May epekto ang lokasyon ng isang bansa sa uri ng klima at panahon nito. ]Question
Asked 7/2/2011 8:55:03 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,156,037 questions answered
Popular Conversations
This summer, Joel's plan was to ...
Weegy: This summer, Joel's plan was to travel. The answer is infinitive. User: We were annoyed by their ...
8/27/2014 12:24:03 PM| 4 Answers
One of the most important ideas of “Ozymandias” is the a. ...
Weegy: One of the most important ideas of Ozymandias (a.) permanence of sculpted monuments. User: The question ...
8/27/2014 5:41:56 AM| 3 Answers
Women and minorities gained ground during WW II primarily ...
Weegy: User: This program allowed Mexican nationals to work temporarily in the U.S. during WW II. a. Rosie the ...
8/27/2014 6:58:02 AM| 2 Answers
Market speculation resulted in which of the following? a. Stocks ...
Weegy: b.stocks became undervalued. User: How did economic nationalism affect trade in the world? a. Nations did not ...
8/27/2014 10:12:20 AM| 2 Answers
who was president in 1963
8/27/2014 11:55:02 AM| 2 Answers
Dr. Lazar admired the work of the nuns of the Sisters of Charity ...
Weegy: A. purpose User: Jake's friends all describe him as an affable person. He often allows others to go before ...
8/27/2014 3:56:41 PM| 2 Answers
please give me an answer choice ...
Weegy: Five times the difference of a number and 8 is 45: The answer is A. 5 (m - 8) = 45 User: Translate into a ...
8/27/2014 6:12:14 PM| 2 Answers
Simplify the product. (x - 4)(x + 3)
Weegy: (x - 4)(x + 3) = x^2 + 3x - 4x - 12 = x^2 - x - 12 User: Name the binomial you can multiply by (x + 9) to ...
8/27/2014 7:11:57 PM| 2 Answers
The map above, which displays features and levels of elevation within ...
Weegy: We are unable to view the map. User: The photo above shows a landform surrounded by water on three sides. We ...
8/27/2014 8:20:09 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 2401 [Total 24001]| Ratings 3| Comments 2371| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
Points 1990 [Total 5966]| Ratings 7| Comments 1920| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 1899 [Total 15513]| Ratings 11| Comments 1789| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1787 [Total 16814]| Ratings 5| Comments 1737| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1746 [Total 9453]| Ratings 2| Comments 1726| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 894 [Total 18465]| Ratings 0| Comments 894| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 515 [Total 11176]| Ratings 1| Comments 505| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 506 [Total 5070]| Ratings 0| Comments 506| Invitations 0|Offline
S
Points 353 [Total 353]| Ratings 2| Comments 303| Invitations 3|Offline
S
Points 341 [Total 544]| Ratings 1| Comments 331| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.