Question and answer
katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon
Pisikal na Kapaligiran Ang Pisikal na kapaligiran ng Pilipinas ay binubuo ng: a) Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, [ talampas at baybayin. Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan.
Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa. b) Tubig Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat, lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. Bukod sa mga dagat, mayroon din itong mga ilog, lawa, look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimango, talaba, halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan, ang Philippine Deep na may 32,000 talampakan ang lalamim. c) Klima Ang Pilipinas ay isang bansang tropiko. Bakit kaya? May epekto ang lokasyon ng isang bansa sa uri ng klima at panahon nito. ]
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
Original conversation
User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

Weegy: Pisikal na Kapaligiran Ang Pisikal na kapaligiran ng Pilipinas ay binubuo ng: a) Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, [ talampas at baybayin. Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan. Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa. b) Tubig Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat, lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. Bukod sa mga dagat, mayroon din itong mga ilog, lawa, look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimango, talaba, halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan, ang Philippine Deep na may 32,000 talampakan ang lalamim. c) Klima Ang Pilipinas ay isang bansang tropiko. Bakit kaya? May epekto ang lokasyon ng isang bansa sa uri ng klima at panahon nito. ]Question
Asked 7/2/2011 8:55:03 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
hat are the square roots of 324? A. 162 and –162 B. 19 and ...
Weegy: What are the square roots of 324? C. 18 and –18
4/17/2014 10:38:56 AM| 8 Answers
The Filipinos call it the Luzon Sea and the Vietnamese call it the ...
Weegy: The Filipinos call it the Luzon Sea and the Vietnamese call it the East Sea, but however it's named, the SOUTH ...
4/17/2014 6:25:33 PM| 4 Answers
WHAT IS NOUN?
Weegy: Nouns are a part of speech typically denoting a person, place, thing, animal or idea. User: WHAT IS ADMIRAL
4/17/2014 4:12:27 AM| 3 Answers
Read the sentence below and answer the question that follows. ...
Weegy: Kindly underline the verb indicated.
4/17/2014 10:31:56 AM| 3 Answers
Which of the following is a solution of y + x
Weegy: One number exceeds another by -5. The sum of the numbers is -1. The numbers are -3 and 2. User: A 20% acid ...
4/17/2014 4:31:53 PM| 3 Answers
The great increase in federal programs beginning in the 1930s called ...
Weegy: The great increase in federal funding during the beginning of the 1930s was caused by the Great Depression and ...
4/17/2014 4:15:00 AM| 2 Answers
the climax of McClellan's Peninsular campaign in Virginia
Weegy: the climax of McClellan's Peninsular campaign in Virginia McClellan’s Peninsula campaign in the spring of 1862 ...
4/17/2014 4:46:05 AM| 2 Answers
what is diode.?
Weegy: it is a Electronics (a semiconductor device with two terminals ,typically allowing the flow of current in one ...
4/17/2014 4:51:30 AM| 2 Answers
What is the meaning of life today?
Weegy: What is the meaning of life today? A problem with this question is that it is not clear what sort of answer is ...
4/17/2014 5:30:49 AM| 2 Answers
Water sources in the Middle East are __________. A. easily ...
Weegy: Water sources in the Middle East are limited.
4/17/2014 7:08:31 AM| 2 Answers
Kasimir Malevich's images had no reference at all to ...
Weegy: nonrepresentational [ ...
4/17/2014 10:04:42 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
L
P
C
Points 1443 [Total 6830]| Ratings 0| Comments 1443| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1430 [Total 9311]| Ratings 0| Comments 1430| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 431 [Total 7108]| Ratings 1| Comments 421| Invitations 0|Offline
S
L
Points 379 [Total 2826]| Ratings 2| Comments 349| Invitations 1|Offline
S
Points 149 [Total 565]| Ratings 0| Comments 149| Invitations 0|Offline
S
1
Points 138 [Total 468]| Ratings 3| Comments 108| Invitations 0|Offline
S
R
Points 120 [Total 232]| Ratings 5| Comments 60| Invitations 1|Offline
S
Points 113 [Total 757]| Ratings 1| Comments 103| Invitations 0|Offline
S
Points 105 [Total 105]| Ratings 5| Comments 35| Invitations 2|Offline
S
P
C
L
P
Points 76 [Total 3921]| Ratings 0| Comments 76| Invitations 0|Offline