Question and answer
katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon
Pisikal na Kapaligiran Ang Pisikal na kapaligiran ng Pilipinas ay binubuo ng: a) Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, [ talampas at baybayin. Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan.
Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa. b) Tubig Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat, lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. Bukod sa mga dagat, mayroon din itong mga ilog, lawa, look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimango, talaba, halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan, ang Philippine Deep na may 32,000 talampakan ang lalamim. c) Klima Ang Pilipinas ay isang bansang tropiko. Bakit kaya? May epekto ang lokasyon ng isang bansa sa uri ng klima at panahon nito. ]
Get an answer
Ask Weegy or search for an answer now. (Free)
Original conversation
User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

Weegy: Pisikal na Kapaligiran Ang Pisikal na kapaligiran ng Pilipinas ay binubuo ng: a) Topograpiya o Kaanyuang panlabas ng lupa, tulad ng mga bundok, burol, lambak, kapatagan, [ talampas at baybayin. Ang lupain ng Pilipinas ay mataba kahit na ito's mabundok. Ang mga hanay ng bundok ay may makakapal na kagubatan na pumipigil sa baha at pagguho ng mga lupa. Mayroon din itong malalawak na kapatagan. Ang pinakamalawak ay iyong nasa kalagitnaang kapatagan ng Luzon at ang kapatagan sa Mindanao. Naniniwala ang mga siyentipiko na kung makabagogng paraan ng pagtatanim ang gagamitin sa mga kapatagang ito, makakasapat ang ani para sa pangangailangan ng bansa. Ang ating bansa ay mayroon ding malalawak at masasaganang lambak, tulad ng Lambak ng Cagayan. Mayroon din itong masasaganang talampas na matatagpuan sa Bukidnon. Maraming burol ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mabababang bundok na matatagpuan sa mga gilid ng pulo ay nagsisilbing lupa para sa pagpapastol. Ang Bundok Apo sa Mindanao ay may pinakamatas na taluktok samantalang ang Bulkang Taal sa Batangas ang may pinakamababa. b) Tubig Ang Pilipinas ay binayayaan ng mahahabang baybaying-dagat. ito ang dahilan kung bakit ang mga naninirahan sa malalapit sa mga ilog at dagat ay paningisda ang ikinabubuhay. Ito's may mainam na daungan at panganlugan ng mga bapor na pinakikinabangan ng iba't ibang sasakyang-dagat, lalo na iyong mga nanggagaling sa ibang bansa. Bukod sa mga dagat, mayroon din itong mga ilog, lawa, look at golpo na pinanggagalingan ng iba't ibang pagkaing-dagat tulad ng hipon, alimango, talaba, halamang dagat at mahigit na dalawang libong iba't ibang uri ng isada. Kabilang sa mga uri ng isda ang pandaca pygmea o sinarapan na matatagpuan sa Lake Buhi sa Camarines Sure. Ito ang kinikilalang pinakamaliit na uri ng isda sa buong daigdig. Kilala rin ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamalalim na karagatan, ang Philippine Deep na may 32,000 talampakan ang lalamim. c) Klima Ang Pilipinas ay isang bansang tropiko. Bakit kaya? May epekto ang lokasyon ng isang bansa sa uri ng klima at panahon nito. ]Question
Asked 7/2/2011 8:55:03 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
16,967,761 questions answered
Popular Conversations
3x + 2x = -35
Weegy: 1/4 (2x ? 12) = 2/3 (3x + 9); 1/2x - 3 = 2x + 6; 1/2x - 2x = 6 + 3; -3/2x = 9; x = 9 ? (-3/2); x = 9 * ...
7/30/2014 12:20:31 PM| 2 Answers
7+8+8=? User: 7+9
Weegy: 8/7/9=(8/7)/9= 1.143/9=0.127;
7/30/2014 3:17:02 PM| 2 Answers
Determine whether the verb tense shift in the sentence below is ...
Weegy: The moderator asked for questions as soon as the speaker has finished. The verb tense shift is INAPPROPRIATE. ...
7/30/2014 4:08:17 PM| 2 Answers
4 5/6 + x = 8
Weegy: The answer for : (x^8+x^4)/x is (x^4+x^8)/x = sum_(n=-infinity)^infinity (piecewise | 1 | n = 7 2 | n = 0 7 | n ...
7/30/2014 4:17:44 PM| 2 Answers
The moderator asked for questions as soon as the speaker has ...
Weegy: a. appropriate :) User: By the time negotiations began, many pessimists have expressed doubt about ...
7/30/2014 4:30:09 PM| 2 Answers
Consider the poem, “The Soul Selects her own Society.” Select an ...
Weegy: A. Unnatural selection would be a title that reflects the main idea of the poem. User: In “The Soul Selects ...
7/30/2014 4:43:37 PM| 2 Answers
What year did the United States enter World War I? A. 1917 ...
Weegy: The United States enter World War I in: 1917. User: The first oil well was drilled in what geographical ...
7/31/2014 6:18:32 AM| 2 Answers
The ideal characteristics for building materials in seismically ...
Weegy: False User: ___________ waves cause most of the damage to the built environment during an earthquake. A. ...
7/30/2014 12:07:19 AM| 1 Answers
Some of the earliest, modern human remains come from A. Ethiopia. ...
Weegy: ETHIOPIA officially known as the Federal Democratic Republic of Ethiopia, is a country located in the Horn of ...
7/30/2014 12:40:06 AM| 1 Answers
The controlling idea of a paragraph is its ...
7/30/2014 7:09:23 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2508 [Total 21508]| Ratings 1| Comments 2498| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2387 [Total 17516]| Ratings 0| Comments 2387| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 2235 [Total 14789]| Ratings 1| Comments 2225| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1741 [Total 3924]| Ratings 2| Comments 1721| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1471 [Total 7648]| Ratings 2| Comments 1451| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1011 [Total 10619]| Ratings 0| Comments 1011| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 872 [Total 4547]| Ratings 2| Comments 852| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 821 [Total 5875]| Ratings 4| Comments 781| Invitations 0|Online
S
Points 185 [Total 189]| Ratings 0| Comments 175| Invitations 1|Offline
S
R
R
Points 160 [Total 348]| Ratings 1| Comments 140| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.