Question and answer
anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Please ask your question in English.
Get an answer
Original conversation
User: ano ang hugis ng kanlurang asya

User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya

Weegy: Please ask your question in English.
Expert answered|experto|Points 90|

Question
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
aNO ang lokasyon ng kanlurang asya?? User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
21,959,174 questions answered
Popular Conversations
The etymology of a word is sometimes reflected in its ...
Weegy: Have a great day! Ask Weegy again soon User: The transition word(s) that would best introduce an example ...
8/31/2015 6:25:44 AM| 2 Answers
Find the value of 83 - [59 - (22 - 18)].
Weegy: 83 - (59 - (22 - 18)) =83 - (59 - 4) =83 - 55 =28 User: Find the value of 5 · 2 ^3
8/31/2015 8:28:09 AM| 2 Answers
Find two consecutive integers whose sum is 67. Which of the ...
Weegy: To find two consecutive integers whose sum is 67 use the equation 2x + 1= 67 2x + 1= 67 2x = 67 - 1 2x = ...
8/31/2015 9:51:16 AM| 2 Answers
The ____ is the layer of the atmosphere nearest to Earth's ...
Weegy: Some scientists hypothesize that Earth's ozone layer is being damaged by chlorofluorocarbons. User: a gas ...
8/31/2015 10:33:27 AM| 2 Answers
The sum of two consecutive odd integers is -72 What is the larger ...
Weegy: The larger integer is -135 User: The sum of two consecutive even integers is -34 What is the smaller integer?
8/31/2015 10:38:43 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
P
L
P
R
Points 1 [Total 11715]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Online
S
Points 1 [Total 785]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 1 [Total 9324]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Online
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.