Question and answer
anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Please ask your question in English.
Get an answer
Original conversation
User: ano ang hugis ng kanlurang asya

User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya

Weegy: Please ask your question in English.
Expert answered|experto|Points 90|

Question
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
aNO ang lokasyon ng kanlurang asya?? User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
20,484,425 questions answered
Popular Conversations
Say that a and b are the lengths of the legs of a right triangle and ...
Weegy: The triangle with sides 4.1, 8.2, 12.2 is (4.1)^2 + (8.2)^2 = 84.05 (12.2)^2 = 148.84 (4.1)^2 + (8.2)^2 User: ...
4/20/2015 9:38:47 AM| 3 Answers
Who did President Kennedy appoint as director of the Peace ...
Weegy: A. R. Sargent Shriver User: Which of the following leaders was NOT a participant in the Six Day ...
4/20/2015 6:30:48 AM| 2 Answers
Given: -1/2x > 6 User: Given: x - 7 > -2. Solve 4(x - 3) - 2(x - 1) ...
Weegy: 4(x - 3) - 2(x - 1) > 0; 4x - 12 - 2x + 2 > 0; 4x - 2x > 12 - 2; 2x > 10; x > 10/2; x > 5
4/20/2015 10:03:13 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 235 [Total 8112]| Ratings 2| Comments 215| Invitations 0|Offline
S
Points 230 [Total 230]| Ratings 0| Comments 230| Invitations 0|Offline
S
L
Points 105 [Total 3708]| Ratings 0| Comments 105| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 82 [Total 8076]| Ratings 0| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 74 [Total 74]| Ratings 1| Comments 64| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 36 [Total 36]| Ratings 1| Comments 26| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.