Question and answer
anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Please ask your question in English.
Get an answer
Original conversation
User: ano ang hugis ng kanlurang asya

User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya

Weegy: Please ask your question in English.
Expert answered|experto|Points 90|

Question
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
aNO ang lokasyon ng kanlurang asya?? User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
17,377,528 questions answered
Popular Conversations
Find the product. (25x 2 + 20xy + 16y 2)(5x - 4y) 125x3 - ...
Weegy: (25x^2 + 20xy + 16y^2)(5x - 4y) = 125x^3 - 64y^3 User: These three points are collinear. (3, 6), (-2, -9), ...
9/15/2014 8:27:15 AM| 4 Answers
The difference between a number and 2
Weegy: Please provide more details to your question. User: Translate the phrase into a variable expression. The ...
9/15/2014 7:16:52 PM| 4 Answers
Find the quotient. (12x 2 - 10x -12) ÷ (3x + 2)
Weegy: (12x2 - 10x -12) ? (3x + 2) = 4x - 6. [smile] User: Simplify. 8 - 3(4 - 2x) User: Solve for x. |2x - 8| > 6 ...
9/15/2014 8:36:08 AM| 3 Answers
What is the slope of the line passing through the points (4, -2) and ...
Weegy: The slope of a line is 2/3. The slope of a line that is perpendicular to this line is -3/2. User: Add and ...
9/15/2014 9:10:05 AM| 3 Answers
Write an equation in slope-intercept form for the line that satisfies ...
Weegy: The equation in slope-intercept form for the line with x-intercept 12, and y-intercept 14 is y = -7/6x + 14 ...
9/15/2014 3:54:30 PM| 2 Answers
what is 30% of 56?
Weegy: 112
9/15/2014 1:06:43 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1708 [Total 26107]| Ratings 4| Comments 1668| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1593 [Total 8124]| Ratings 8| Comments 1513| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1185 [Total 10965]| Ratings 0| Comments 1185| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1066 [Total 18238]| Ratings 2| Comments 1046| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 1054 [Total 16993]| Ratings 8| Comments 974| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 431 [Total 11677]| Ratings 0| Comments 431| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 393 [Total 18924]| Ratings 0| Comments 393| Invitations 0|Offline
S
L
Points 386 [Total 1056]| Ratings 0| Comments 386| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 348 [Total 5472]| Ratings 4| Comments 308| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.