Question and answer
anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Please ask your question in English.
Get an answer
Original conversation
User: ano ang hugis ng kanlurang asya

User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya

Weegy: Please ask your question in English.
Expert answered|experto|Points 90|

Question
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
aNO ang lokasyon ng kanlurang asya?? User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
22,427,784 questions answered
Popular Conversations
(-5a 2)3·a 5
Weegy: (-5a^2)3 a^5 =(- 5) * a^2 * 3 * a^5 = - 15 * a^7 = - 15a^7 User: (y 2)5 · y 8 Weegy: What can I do for ...
10/9/2015 7:48:52 AM| 8 Answers
(fg 2)4 User: Evaluate m 0 - n 2 for m = 2 and n = -1.
Weegy: m^0 - n^2 for m = 2 and n = -1 (2)^0 - (-1)^2; = 1 - 1; = 0 User: 1.5m 7(-4m 5)2 Weegy: pass to other ...
10/9/2015 7:58:29 AM| 3 Answers
(-7p)^3
Weegy: (-7p)^3 = (-7p)(-7p)(-7p) = -343p^3 User: (a 2 b 3)4 User: (k^3)5 = k^8
10/9/2015 7:42:44 AM| 2 Answers
Ophelia's death occurs in which part of Shakespeare's ...
Weegy: Ophelia tragically drowns after going insane following the death of her father
10/9/2015 10:21:47 AM| 2 Answers
In “By the Waters of Babylon,” when John sees the city “as it had ...
Weegy: B. New York City as it had been. User: The question below refers to the selection "By the Waters of Babylon." ...
10/9/2015 11:02:29 AM| 2 Answers
Solve the inequality. 2
Weegy: y 2 User: Solve the inequality. x + 5 > 3 A. x > 2 B. x > 2 C. x Weegy: ?y 2
10/9/2015 11:01:13 AM| 2 Answers
Change 1.4 to a fraction. 1/4 1 1/4 1 1/2 1 2/5
10/9/2015 11:14:53 AM| 2 Answers
Find the quotient. Simplify if possible. q/7,q/26
Weegy: (q/7)/(q/26)= (q/7)*(26/q)=26q/7q=26/7 User: Paul needs 2 1/4 yards of fabric to make a tablecloth. How many ...
10/9/2015 8:34:21 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 245 [Total 1785] Ratings 0 Comments 245 Invitations 0 Online
S
Points 139 [Total 815] Ratings 0 Comments 139 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
Points 94 [Total 9852] Ratings 0 Comments 94 Invitations 0 Offline
S
L
Points 60 [Total 3922] Ratings 1 Comments 50 Invitations 0 Offline
S
Points 24 [Total 24] Ratings 0 Comments 24 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 62] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
R
R
Points 10 [Total 346] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 8 [Total 439] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
R
Points 7 [Total 290] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)