Question and answer
anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Please ask your question in English.
Get an answer
Original conversation
User: ano ang hugis ng kanlurang asya

User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya

Weegy: Please ask your question in English.
Expert answered|experto|Points 90|

Question
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
aNO ang lokasyon ng kanlurang asya?? User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
19,252,616 questions answered
Popular Conversations
The square of a certain negative number is equal to five more than ...
Weegy: x^2 = 0.5x + 5 Quadratic formula gives solutions as: -2 and 2.5, but since x is negative, it's -2. User: ...
1/29/2015 9:17:38 AM| 4 Answers
7x + 2y = 4 y = x + 1 Solve the system of equations. no ...
Weegy: The best answer is B.11y = -55 User: The y-intercept of the line whose equation is 3x - 2y = 6 is -3 2 6 ...
1/29/2015 10:12:58 AM| 4 Answers
What is the resulting equation when the expression for y in the ...
Weegy: 3x + y = 1 3x + (6 - 4x) =1 3x + 6 - 4x =1 ............3x - 4x + 6 = 1.......-x + 6 = 1 The first choice... ...
1/29/2015 12:32:25 PM| 4 Answers
In your notebook, set up the following subtraction in a vertical ...
Weegy: Answer = 12 = (2.5/-5) x -6 = -2 x -6 =12 User: Identify the polynomial. a 2 + bcd 3 ...
1/29/2015 8:54:54 PM| 4 Answers
The slope of the line passing through the points (-1, 5) and (3, 5) ...
Weegy: (-1) * 5 = -5 User: what is the slope of the line passing thru (0,4) and (-8,-1) User: What is the slope of ...
1/29/2015 4:21:11 AM| 2 Answers
true or false. A pronoun is a noun substitute.
Weegy: They is a pronoun. User: true or false. A noun indicates the action in a sentence.
1/29/2015 8:22:51 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 2094 [Total 2115]| Ratings 0| Comments 2094| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1428 [Total 6705]| Ratings 0| Comments 1428| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 735 [Total 15746]| Ratings 1| Comments 725| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 310 [Total 7010]| Ratings 1| Comments 300| Invitations 0|Offline
S
Points 121 [Total 136]| Ratings 1| Comments 111| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
L
Points 85 [Total 1646]| Ratings 0| Comments 85| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 52]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.