Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: paano nagawa ang mundo?
A: Basahin mo ang librong Genesis sa bibliya. Paano ginawa ng Dios ang Mundo: Kawikaan 8:22-29 Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago
ang mga burol ay ako'y nailabas: Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman: Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa: Paano ginawa ng Dios ang mga tao: Genesis 1:26 and Genesis 2:7
Question
Asked 6/27/2013 4:32:19 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,440,820 questions answered
Popular Conversations
What is the solution to the proportion? n/18 = 5/9 A. n = 2.5 B. n ...
Weegy: n/18 = 5/9; 9n = 5 * 18 9n = 90 n = 90/9 n = 10
10/12/2017 10:59:55 AM| 8 Answers
Which of the following has kinetic energy? a. a rock poised for a ...
Weegy: A bow that is drawn back by an archer. B. Has kinetic energy.
10/10/2017 2:00:05 PM| 3 Answers
In which one of the following sentences is a word misspelled? ...
Weegy: The sentence with a spelling mistake is: User: Which of the following is an example of an imperative sentence? ...
10/9/2017 8:45:54 AM| 2 Answers
Which of the following about the double-exposition concerto form is ...
Weegy: The development avoids the tonic is TRUE about the double-exposition concerto form. User: The first section ...
10/9/2017 11:33:19 AM| 2 Answers
In which sentence is the underlined phrase an adjective ...
Weegy: The sentence with an adjective clause is: User: . In which sentence is the underlined clause an adjective ...
10/10/2017 11:55:36 AM| 2 Answers
What country is John Hus from?
10/11/2017 11:05:31 AM| 2 Answers
The two infinitive functions are adjectives and noun. true or faslse
Weegy: The two infinitive functions are adjectives and noun. TRUE.
10/11/2017 11:35:51 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
L
P
P
P
Points 137 [Total 2029] Ratings 11 Comments 27 Invitations 0 Online
S
P
L
Points 97 [Total 119] Ratings 0 Comments 97 Invitations 0 Offline
S
Points 63 [Total 63] Ratings 4 Comments 23 Invitations 0 Online
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
L
Points 1 [Total 100] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.