Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: paano nagawa ang mundo?
A: Basahin mo ang librong Genesis sa bibliya. Paano ginawa ng Dios ang Mundo: Kawikaan 8:22-29 Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago
ang mga burol ay ako'y nailabas: Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman: Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa: Paano ginawa ng Dios ang mga tao: Genesis 1:26 and Genesis 2:7
Question
Asked 6/27/2013 4:32:19 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,530,446 questions answered
Popular Conversations
Most volcanoes are located at A. hot spots. B. transform ...
Weegy: Most volcanoes are located a the pacific ring of fire.
12/12/2017 8:34:43 AM| 14 Answers
This year, after a lengthy, noisy debate, they decided to take ...
Weegy: This year, after a lengthy, noisy debate, they decided to take separate vacations. This is a Simple Sentence. ...
12/10/2017 4:51:34 AM| 4 Answers
What is the primary mission of the Department of Homeland ...
Weegy: The primary mission of the Department of Homeland Security is " ensuring that the United States and its citizens ...
12/12/2017 7:12:59 AM| 4 Answers
Which layer of Earth is responsible for creating Earth's magnetic ...
Weegy: Earth's "Outer Core" is responsible for creating Earth's magnetic field.
12/12/2017 8:25:18 AM| 4 Answers
Which one of the following types of sentences gives a command or ...
Weegy: Do your work! The sentence above is an example of an IMPERATIVE sentence. User: Which one of the following ...
12/8/2017 6:12:32 AM| 3 Answers
The American College of Sports Medicine (ACSM) recommends doing ...
Weegy: I thing adults should get at least 150 minutes of moderate-intensity exercise per week. [ Exercise ...
12/6/2017 9:19:04 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 5] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
P
L
P
Points 1 [Total 166] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.