You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
klima ng timog silangang asya
Weegy: Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
27,051,057 questions answered
Popular Conversations
Select the correct difference. 5d 2 + 4d - 3 less 2d 2 - 3d + 4
Weegy: (5d^2 + 4d - 3) - (3d^2 - 2d + 4) = (5d^2 - 3d^2) + (4d + 2d) + ( - 3+ -4) = 2d^2 + 6d - 7 User: If ...
2/26/2017 3:51:53 PM| 3 Answers
The Romans: made improvements to surgical instruments. 2) built ...
Weegy: In the late 1860s, the development of anesthetics allowed surgeons to take more time with operations.
2/26/2017 3:41:44 PM| 2 Answers
Evaluate (-3 + 5)0 User: Evaluate x1 - x-1 + x0 for x = 2. ...
Weegy: 0.514 written as a power of 10 is 514 ? 10^-3 User: The scientific notation 2 x 102 has what value? ...
2/26/2017 4:37:24 PM| 2 Answers
Helper T cells are _____ blood cells that activate your body's immune ...
Weegy: Helper T cells are WHITE blood cells that activate your body's immune response. User: Pelvic inflammatory ...
2/26/2017 11:44:59 PM| 2 Answers
What is our most abundant and least used renewable energy ...
Weegy: Solar energy is our most abundant and least used renewable energy source. User: Which of the following is a ...
2/27/2017 8:39:12 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
L
Points 491 [Total 1260] Ratings 2 Comments 471 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 441 [Total 2415] Ratings 1 Comments 431 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
Points 226 [Total 1440] Ratings 0 Comments 226 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 24 [Total 24] Ratings 0 Comments 14 Invitations 1 Offline
S
Points 15 [Total 15] Ratings 1 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 112] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 22] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 5] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 4 [Total 4] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.