Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
klima ng timog silangang asya
Weegy: Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
19,761,010 questions answered
Popular Conversations
Simplify 8(x + 6) - 10 User: Simplify 8(R + 6) - 2R. User: Simplify ...
Weegy: The answer is x^2 User: Simplify 12 + 3(2x - 3) + 4. Weegy: 12 + 3(2x - 3) + 4. = 12 + 6x - 9 + 4; = 6x + ...
3/3/2015 12:14:01 PM| 14 Answers
t Object]User: Write 5,000,039 in scientific notation. User: Find ...
Weegy: Here are some characteristics of grace and forgiveness: patience, kindness, mercy, unconditional love, empathy, ...
3/3/2015 11:59:55 AM| 8 Answers
What is the midpoint of a segment whose endpoints are (14, 7) ...
Weegy: The midpoint of the line segment whose endpoints are (3, 10) and (7, 8) is: (-2, 5). M = [(x2 + x1)/2] , [(y2 + ...
3/3/2015 10:30:58 AM| 6 Answers
The sum of the interior angles of a quadrilateral equals 360°.
Weegy: The sum of the interior angles of a quadrilateral equals 360 . This is TRUE. User: An exterior angle of a ...
3/3/2015 7:02:05 AM| 5 Answers
Simplify (-7/8)(-3/4).
Weegy: (-7/8) * (-3/4) = 21/32; User: Simplify (3/10)(-5/9). Weegy: (3/10) * (-5/9) = -15/90; = -1/6 User: ...
3/3/2015 9:37:06 AM| 5 Answers
Evaluate 5x3 + 2 for x = -1.
Weegy: 5(-1)^3 + 2 = -5 + 2 = -3 . which is B User: Simplify 9 - {x - (7 + x)}. User: Simplify 6r · s · 4rt. ...
3/3/2015 12:50:12 PM| 4 Answers
Which of the following equations is the translation 2 units up of the ...
Weegy: The following equation that is the translation 2 units down of the graph of y = |x| is y = |x| - 2. User: If ...
3/3/2015 9:03:04 AM| 3 Answers
Simplify 7(A - 6). User: Simplify 0.05x + 1.02x. User: Simplify ...
Weegy: b(a + b) - a(a - b) = ab + b^2 - (a^2 - ab) = ab + b^2 - a^2 + ab = 2ab + b^2 - a^2 User: Simplify 10x - 3x ...
3/3/2015 10:41:26 AM| 3 Answers
Simplify 6(x + 4). User: Simplify 12A + 2 + A - 1. User: Simplify ...
Weegy: If you Factor 2n+4, the answer would be 2(n+2).
3/3/2015 10:45:11 AM| 3 Answers
Which of the following values is farthest to the left on the number ...
Weegy: The value farthest to the left on the number line is 2. User: Find the value of 21 + 4(32 - 5). Weegy: 3-3 ...
3/3/2015 12:37:15 PM| 3 Answers
What is the equation of the line that passes through (4, -1) and (-2, ...
Weegy: y = (-2/5)x - 2 User: What is the equation of the line that passes through (-3, -1) and has a slope of ? ...
3/3/2015 3:06:50 PM| 3 Answers
Having a realistic pride in one’s abilities, accomplishments and ...
Weegy: Having a realistic pride in one s abilities, accomplishments and goals is known as Self-efficacy User: 'A ...
3/3/2015 12:28:10 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 225 [Total 8111]| Ratings 0| Comments 225| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 52 [Total 7553]| Ratings 0| Comments 52| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 51 [Total 7358]| Ratings 0| Comments 51| Invitations 0|Offline
S
1
Points 35 [Total 946]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 390]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
S
Points 16 [Total 107]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 127]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 0| Comments 10| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 240]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.