Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
klima ng timog silangang asya
Weegy: Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
19,217,073 questions answered
Popular Conversations
Solve each equation. 7x^2 = 49
Weegy: 7x=49-7 7x=42 x=6 User: Solve each equation. 8x^2 - 24 = 3x^2 - 9 Weegy: 8x + 3 = 7x - 2 8x - 7x = -2 - 3 ...
1/28/2015 7:50:36 AM| 4 Answers
Solve the equation. 6 = 2(x + 8) - 5x User: Solve the ...
Weegy: -6p - 21 = 3p - 12 -6p - 3p = -12 + 21 -9p = 9 p = -1 User: Solve the equation. 0.6(y + 3) = 4.8 User: ...
1/28/2015 11:52:13 AM| 4 Answers
What is the difference between variable and fixed costs? User: What ...
Weegy: Productivity in economics refers to metrics and measures of output from production processes, per unit of input. ...
1/27/2015 7:55:37 AM| 3 Answers
What is a credit card balance?
1/27/2015 11:38:59 AM| 3 Answers
Write the quadratic equation in general form. What is the value of b ...
Weegy: Hence the ball would take about 4 seconds to hit the ground, so the answer is A).4 seconds User: Write the ...
1/27/2015 1:57:55 PM| 3 Answers
If the work put into a lever is 930 joules and the work accomplished ...
Weegy: ... moving 1 meter against a force of 1 newton, so yes one newton.meter is one joule. ... in grams? ... of ...
1/27/2015 2:01:47 PM| 3 Answers
What is 3+3×3÷3-3
Weegy: 23 x 3=69 User: What is Ground Zero
1/27/2015 5:03:53 PM| 3 Answers
Solve for x. 7(x + 1) = 21 User: Solve for x. 7(x + 1) = 21
Weegy: 4/7=x+3/21 x = 4/7 - 3/21 x = 4/7 - 1/7 x = 3/7 User: Solve for x. 5(x + 1) = 4(x + 8) User: Solve for ...
1/28/2015 7:25:48 AM| 3 Answers
Solve the equation. 2(x + 4) = 30 User: Solve the equation. x/5 + ...
Weegy: p ? 1 = 4 p = 4 + 1 p = 5 User: Write the given sentence as an equation. Tim’s age in 7 years will be three ...
1/28/2015 11:37:11 AM| 3 Answers
The square of a certain negative number is equal to five more than ...
Weegy: x^2 = 0.5x + 5 Quadratic formula gives solutions as: -2 and 2.5, but since x is negative, it's -2. User: ...
1/28/2015 12:03:27 PM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 1922 [Total 1943]| Ratings 0| Comments 1922| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1370 [Total 6647]| Ratings 0| Comments 1370| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 670 [Total 15681]| Ratings 0| Comments 670| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 269 [Total 6969]| Ratings 1| Comments 259| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 87 [Total 102]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
L
Points 83 [Total 1644]| Ratings 0| Comments 83| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 52]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.