Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
klima ng timog silangang asya
Weegy: Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
18,070,845 questions answered
Popular Conversations
What is the middle term of the product of (5a - 7)(2a - 1)?
Weegy: (5a - 7)(2a - 1) = 10a^2 - 5a - 14a + 7; = 10a^2 - 19a + 9; The middle term is: -19a User: Factor 5x 2 - 7x ...
10/31/2014 1:07:39 PM| 4 Answers
Which answer correctly identifies the underlined words (reading)in ...
Weegy: Can you believe that I won the staring contest? The word staring is a PARTICIPIAL.
10/31/2014 3:29:41 PM| 4 Answers
What is the equation of the line that has a slope of –2 and a ...
Weegy: If the slope of a straight line is 0 and the y-intercept is 2, the equation of the line is y = -2 User: ...
10/31/2014 12:48:06 PM| 3 Answers
The goal of Hitler’s unsuccessful “Beer Hall Putsch” was ...
Weegy: The goal of Hitler s unsuccessful Beer Hall Putsch? was to b. march to Berlin and bring the Weimer Republic ...
10/31/2014 6:57:26 AM| 2 Answers
The Tiananmen Square Massacre was a response to a. Taiwan ...
Weegy: Deng Xiaoping was Mao's: Succesor - - User: Which of the following did not occur after the demonstrations ...
10/31/2014 10:40:27 AM| 2 Answers
Which of the following statements best describes a harijan? a. A ...
Weegy: Which of the following statements best describes a harijan? The answer is C. A member of the untouchable caste. ...
10/31/2014 10:52:10 AM| 2 Answers
Letters of the alphabet used to represent unknown quantities in ...
Weegy: Letters of the alphabet used to represent unknown quantities in equations are called variables. User: An ...
10/31/2014 11:12:47 AM| 2 Answers
Factor p^2 + 18p + 32.
Weegy: p^2 + 18p + 32, the factors are (p + 2)(p + 16) User: (-a + 3)(a + 4) Weegy: (-a + 3)(a + 4) = -a^2 -4a + ...
10/31/2014 11:40:43 AM| 2 Answers
Which words are the first and last words of the participial phrase in ...
Weegy: Polished with several layers of wax, the floors were amazingly beautiful. The first and last words of the ...
10/31/2014 1:41:20 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 12 [Total 533]| Ratings 0| Comments 12| Invitations 0|Offline
S
L
Points 11 [Total 2298]| Ratings 0| Comments 11| Invitations 0|Offline
S
Points 4 [Total 773]| Ratings 0| Comments 4| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.