Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
klima ng timog silangang asya
Weegy: Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
20,482,963 questions answered
Popular Conversations
Find the midpoint of the line segment whose endpoints are (-2, 5) and ...
Weegy: The midpoint of the line segment whose endpoints are (-2, 5) and (6, -9) is: (2, 2) Midpoint = [(x2 + x1)/2] , ...
4/19/2015 2:50:56 PM| 4 Answers
Find the product. (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: = 3^3 (p^4)^3 * (p^2)^7 = 27 p^12 * p^14 =27p^26 User: Find the product. (-2x 2)3 ·3x User: ...
4/19/2015 12:58:22 PM| 3 Answers
Find the quotient. n 12 ÷ n 4 User: b3)2
Weegy: B3 was an American pop boy band from New York. They were formed in 2001 and were first produced by O-Jay of ...
4/19/2015 1:12:40 PM| 3 Answers
The graph of y = ax2 + bx + c is a parabola that opens up and has a ...
Weegy: ax2 + bx = -5 User: Which of the following statements follows from (x - 3)2 = 7? x2 + 9 = 7 x - 3 = ± x - ...
4/19/2015 3:02:50 PM| 3 Answers
When does weegy pay?
Weegy: Weegy pays monthly after you have accumulated $20 via Paypal.
4/19/2015 8:02:45 PM| 3 Answers
Find the equation of the line that cuts through (0, 5) and (1, 2)?
Weegy: I assume you mean divided by and the answer would be 1 User: Determine the equation of the line for the given ...
4/19/2015 9:40:05 PM| 3 Answers
what is feedback control
Weegy: FEEDBACK CONTROL is control system which monitors its effect on the system it is controlling and modifies its ...
4/19/2015 11:30:29 PM| 3 Answers
Say that a and b are the lengths of the legs of a right triangle and ...
Weegy: The triangle with sides 4.1, 8.2, 12.2 is (4.1)^2 + (8.2)^2 = 84.05 (12.2)^2 = 148.84 (4.1)^2 + (8.2)^2 User: ...
4/20/2015 9:38:47 AM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 235 [Total 8112]| Ratings 2| Comments 215| Invitations 0|Online
S
Points 229 [Total 229]| Ratings 0| Comments 229| Invitations 0|Offline
S
L
Points 105 [Total 3708]| Ratings 0| Comments 105| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 82 [Total 8076]| Ratings 0| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 71 [Total 71]| Ratings 1| Comments 61| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 26 [Total 26]| Ratings 1| Comments 16| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.