Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
klima ng timog silangang asya
Weegy: Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
23,034,633 questions answered
Popular Conversations
Emotional language is defined as __________. A. ordinary speech ...
Weegy: Emotional language is defined as the use of words to create a desired emotion from the audience.
11/28/2015 2:19:54 PM| 2 Answers
In general, anxiety disorders __________.
11/28/2015 2:26:05 PM| 2 Answers
10/36 - 1/9 = User: 55/63 x 7/5
Weegy: 55 * 63.2 = 3476 User: evaluate 5.8 - (3.6) 2nd power + 8.2 User: -19 -
11/28/2015 3:21:12 PM| 2 Answers
Whats 25% off of $12.99
Weegy: how can i help you ?
11/28/2015 6:46:09 PM| 2 Answers
4.True or false. The present value is always smaller than the future ...
Weegy: False is a statement to a person or group made by another person or group who knows it is not the whole truth, ...
11/28/2015 12:42:08 AM| 1 Answers
What was the effect of the 16th Amendment? A. It allowed workers to ...
Weegy: It granted Congress the power to tax incomes was the effect of the 16th Amendment. User: Which of the ...
11/28/2015 1:15:40 AM| 1 Answers
A document in portrait prints: a. The same characters per line as ...
Weegy: a. The same characters per line with the same document in landscape
11/28/2015 5:10:20 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 655 [Total 1292] Ratings 3 Comments 625 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
Points 565 [Total 2679] Ratings 0 Comments 565 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 514 [Total 2939] Ratings 1 Comments 504 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
Points 378 [Total 10450] Ratings 0 Comments 378 Invitations 0 Offline
S
L
Points 245 [Total 1263] Ratings 0 Comments 245 Invitations 0 Offline
S
L
Points 62 [Total 4076] Ratings 3 Comments 32 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 658] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 97] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
L
Points 2 [Total 1733] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)