Question and answer
katangian ng isang pinuno?
Katangian ng mabuting pinuno: Inuuna ang kapakanan ng mga nasasakupan. Dapat maging huwaran sya para sa mga tao. Dapat din ay nirerespeto sya at pinagkakatiwalaan ng mga taong nasasakupan nya.
Expert answered|neildychauco|Points 170|
Question
Asked 8/7/2013 9:13:54 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
22,419,663 questions answered
Popular Conversations
Which of the following represents "next integer after the integer ...
Weegy: 5x + 2(x - 3) = -2(x - 1) 5x + 2x - 6 = -2x + 2 7x - 6 = -2x + 2 which is the simplified form. User: Simplify ...
10/8/2015 7:43:49 AM| 4 Answers
Which of the following would eliminate the variable on the left ...
Weegy: We have 36 - 19w = -6w + 41 To get rid of the variable on the left side, we will need to add 19w to both sides. ...
10/8/2015 7:55:08 AM| 2 Answers
Which of the following is NOT an international environmental ...
Weegy: There are no responses. Please rephrase your question or comment. User: Which of the following is NOT an ...
10/8/2015 8:11:08 AM| 2 Answers
4 is 25% of what number? 16 32 40 100 User: Convert 36% to a ...
Weegy: 36% to a fraction in simplest form is 9/25. 36/100 = 9/25; GCF is 4 User: What is 55% of 200?
10/8/2015 1:03:17 PM| 2 Answers
The hottest layer of the earth is the _____. lower ...
Weegy: The hottest layer of the earth is the Inner Core. User: The layer of the earth that is composed of rock, yet ...
10/8/2015 11:53:02 PM| 2 Answers
(-7p)^3
Weegy: (-7p)^3 = (-7p)(-7p)(-7p) = -343p^3 User: (a 2 b 3)4 User: (k^3)5 = k^8
10/9/2015 7:42:44 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 201 [Total 1741] Ratings 0 Comments 201 Invitations 0 Online
S
Points 92 [Total 768] Ratings 0 Comments 92 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
Points 85 [Total 9843] Ratings 0 Comments 85 Invitations 0 Offline
S
L
Points 53 [Total 3915] Ratings 1 Comments 43 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 62] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
R
R
Points 10 [Total 346] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 8 [Total 439] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
R
Points 7 [Total 290] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)