Question and answer
ano ang tayutay
Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. [ Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. ]
Expert answered|matahari|Points 1454|
Question
Asked 7/3/2013 5:34:30 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
22,370,891 questions answered
Popular Conversations
Simplify x + 15 - 4. User: Simplify 20 + (2 + r).
Weegy: 20 + (2 + r) = 20 + 2 + r; = 22 + r User: Simplify 5 + n + (15 - 2). User: Simplify x + 6.2 + 8.5. User: ...
10/5/2015 2:46:48 PM| 4 Answers
Phoenicia to the north, Jesus healed a GreekGentileSamaritan woman s ...
Weegy: Phoenicia to the north, Jesus healed a GREEK woman s daughter. User: Which statement is correct about ...
10/5/2015 10:10:54 AM| 3 Answers
Simplify -4(N + 9).
Weegy: -4(N + 9) = -4N - 36 User: Simplify 6(x + y) + (x - y). Weegy: 6(x + y) + (x - y) = 6x + 6y + x - y = 7x + 5y ...
10/5/2015 11:23:35 AM| 3 Answers
Simplify 3x - 3 - 2. User: Simplify 2x + x. User: Simplify -12x ...
Weegy: -12x + 5x = -7x User: Simplify 3x + (-12x) - 5x. Weegy: 3x + (-12x) - 5x = 3x - 12x - 5x = -9x - 5x = -14x ...
10/5/2015 3:22:50 PM| 3 Answers
What is coercive power
Weegy: Coercive power is the authority or power that is dependent on fear, suppression of free will, and/or use of ...
10/5/2015 6:05:48 PM| 3 Answers
Additive identity
10/5/2015 8:09:51 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 127 [Total 1667] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Online
S
Points 62 [Total 738] Ratings 0 Comments 62 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
Points 36 [Total 9794] Ratings 0 Comments 36 Invitations 0 Offline
S
R
R
Points 10 [Total 346] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 61] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 9 [Total 3871] Ratings 0 Comments 9 Invitations 0 Offline
S
Points 8 [Total 439] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
R
Points 7 [Total 290] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 206] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 92] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)