Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
aNO ang lokasyon ng kanlurang asya?? User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
20,452,191 questions answered
Popular Conversations
If x = -3, then x^2 - 7x + 10 equals User: Solve 7x - 4 = 5x + 15 ...
Weegy: 3x + 5 -6/-3 x > 2
4/16/2015 10:04:30 AM| 3 Answers
A word that expresses actions, events or states of being is commonly ...
Weegy: The pronouns my, your, his, her, our, and their are used as adjectives. User: Read the passage below and ...
4/16/2015 11:33:55 AM| 3 Answers
Which of the following equations is of an ellipse with x-intercepts ...
Weegy: no slope means m = 0 in y = mx + b line through (- 3, 0) is y - 0 = 0(x + 3) Or y = 0 User: Choose the ...
4/16/2015 11:47:56 AM| 3 Answers
Solve 2x^2 + x - 6 = 0 User: Solve |4x - 8| User: Solve the ...
Weegy: 2x + 1 User: Solve |x| > 5 User: Solve 7x - 4 = 5x + 15 for x.
4/17/2015 9:42:20 AM| 3 Answers
Which element is used in a formal ...
4/16/2015 12:11:38 AM| 2 Answers
Simplify (6ab^3c)(-abc^2).
Weegy: (6ab^3c)(-abc^2) = -6a^2b^4c^3 User: Evaluate x^0 + y^0 for x = 3 and y = 2. User: Find the seventh term ...
4/16/2015 7:16:01 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 605 [Total 1172]| Ratings 2| Comments 585| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 217 [Total 8094]| Ratings 2| Comments 197| Invitations 0|Offline
S
Points 165 [Total 165]| Ratings 0| Comments 165| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
L
Points 99 [Total 3702]| Ratings 0| Comments 99| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 56 [Total 8050]| Ratings 0| Comments 56| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 28 [Total 28]| Ratings 1| Comments 18| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.