Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
aNO ang lokasyon ng kanlurang asya?? User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
18,455,134 questions answered
Popular Conversations
Give the values of a, b, and c from the general form of the equation ...
Weegy: hen the following quadratic equation is written in general form, what is the value of "c"? The formula of ...
11/26/2014 8:05:05 AM| 3 Answers
An object is dropped off a building that is 144 feet tall. After how ...
Weegy: 16t^2 = 144 Simplify, divide both sides by 16 t^2 = 9 t = 3 seconds User: The square of a number exceeds that ...
11/26/2014 8:02:05 AM| 2 Answers
A girl is now one-fourth as old as her father, and in seven years, ...
Weegy: father's age = 20; daughter's age = 5 father's age = 52; daughter's age = 13 father's age = 76; daughter's age = ...
11/26/2014 8:26:45 AM| 2 Answers
. Simplify this expression: 4p + 9 + (–7p) + 2 = ? A. –3p + ...
Weegy: C. s=40 User: Solve this equation: 80 = 3y + 2y + 4 + 1. A. y = 75 B. y = 15 C. y = 1/5 D. y = –15 ...
11/26/2014 8:28:06 AM| 2 Answers
White blood cells contain hemoglobin. (Points : 2) True ...
Weegy: hemoglobin stands for: a hemoprotein composed of globin and heme that gives red blood cells their characteristic ...
11/26/2014 12:44:06 PM| 2 Answers
double marginality
Weegy: According to Nicholas Alex, double marginality is the social burden that African American police officers carry ...
11/26/2014 2:10:01 PM| 2 Answers
If the protagonist tells the story himself, it is told in the ...
Weegy: The story is told in first person if it is told from the protagonist's point of view :)
11/26/2014 2:15:57 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2814 [Total 14524]| Ratings 10| Comments 2714| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1466 [Total 3752]| Ratings 0| Comments 1466| Invitations 0|Offline
S
Points 799 [Total 831]| Ratings 1| Comments 789| Invitations 0|Online
S
L
Points 777 [Total 1298]| Ratings 6| Comments 717| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 772 [Total 14146]| Ratings 0| Comments 772| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 273 [Total 6667]| Ratings 0| Comments 273| Invitations 0|Offline
S
L
Points 162 [Total 1458]| Ratings 3| Comments 132| Invitations 0|Offline
S
Points 86 [Total 86]| Ratings 1| Comments 76| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.