Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
aNO ang lokasyon ng kanlurang asya?? User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
18,784,963 questions answered
Popular Conversations
Write the quadratic equation in general form. What is the value of b ...
Weegy: 8x + 3 = 7x - 2 8x - 7x = -2 - 3 x = -5 User: If (x + 1)(x - 3) = 5, then which of the following statements ...
12/18/2014 12:37:17 PM| 4 Answers
Which ordered pairs is the solution for the given system. x + 3y = ...
Weegy: A. (-1, 3) User: Solve the system, using substitution. 4x + y = 4 and y = 4 - 4x A. no ...
12/18/2014 11:09:21 AM| 3 Answers
Evaluate 0! + 1!.
Weegy: A number can not be divided by zero. The answer to 8/0 is undefined. User: Evaluate. 5!/5!2! Weegy: ...
12/18/2014 12:21:23 PM| 3 Answers
Which of the following does not provide evidence that continents ...
Weegy: B. The existence of glacial grooves does not provide evidence that continents move. User: The most ...
12/18/2014 12:29:01 PM| 3 Answers
Robert E. Lee
Weegy: Robert E. Lee was an American career military officer who is best known for having commanded the Confederate ...
12/18/2014 6:07:56 AM| 2 Answers
Stress is __________. A. positive or negative, depending on ...
Weegy: Stress is the body's automatic physical reaction to real or imagined forces. User: High blood pressure is a ...
12/18/2014 7:37:36 AM| 2 Answers
Which personal pronoun best completes the sentence? How is it used? ...
Weegy: The correct pronoun is: Us; predicate nominative. At first they wouldn't admit to the deed, but later they said, ...
12/18/2014 8:01:31 AM| 2 Answers
Find x if f(x) = 2x + 7 and f(x) = -1. -4 -3 5
Weegy: Substituting the x in the equation for -1 turns it into 2(-1) + 7, which equals -2 + 7 = 5. The answer is c. 5. ...
12/18/2014 9:14:15 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
Points 1069 [Total 4913]| Ratings 0| Comments 1069| Invitations 0|Offline
S
L
Points 652 [Total 1343]| Ratings 1| Comments 642| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 641 [Total 14826]| Ratings 0| Comments 641| Invitations 0|Offline
S
Points 634 [Total 634]| Ratings 1| Comments 624| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 88 [Total 6407]| Ratings 1| Comments 78| Invitations 0|Offline
S
L
Points 64 [Total 1524]| Ratings 1| Comments 54| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 33 [Total 6700]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 30 [Total 30]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 3|Offline
S
Points 23 [Total 29]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 2|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.