Question and answer
ano ang makikita natin sa yamang dagat sakalurang asya
ang taglay na nayaman ng bansa ay tao... dhal kung wla ang tao ... wlang mag aalaga sa lhat ng ito... pero sna din na algan natin ang likas nayaman na bansa.... dhil ito ay mhlaaga sa atin..........
Expert answered|chumz|Points 130|
Question
Asked 7/9/2012 4:22:02 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
anu-ano angmga yamang tubig sa hilagang asya
Weegy: ang pilipinas ay watak watak o kaapuluan kaya tinawag na kapuluan ang pilipinas dahil maraming pulo to ay nangangalawa sa indonesia na ang pulo ay 1300 pataas at ang pilipinas ay mayroon lamang nah 7,107 island. [ (Anyong lupa: kapatagan, burol, bundok, talampas. Anyong tubig: ilog, sapa, dagat, karagatan.) ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 4:23:25 AM
0 Answers/Comments
20,604,481 questions answered
Popular Conversations
Find the product. (0.5n^5)2(10n^7)3
Weegy: (0.5n^5)^2(10n^7)^3 = 0.25n^10*1000n^21 = 250n^31 User: Find the product. (y 2)5 · y 8 User: Find the ...
4/27/2015 10:47:32 AM| 4 Answers
Simplify 5x + 4x + 1. User: Simplify -3 xy3 + 7 xy3 + (- xy3 ) + (-3 ...
Weegy: Simplifying 6x2 + -17x + 5 = (3x + -1)(2x + -5) Reorder the terms: 5 + -17x + 6x2 = (3x + -1)(2x + -5) Reorder ...
4/26/2015 5:05:02 PM| 3 Answers
Find the quotient. (4ab - 8a 2 + 12ac) ÷ 4a User: Find the sum and ...
Weegy: Can you provide us the options and clarify the equation given please. User: Find the sum and choose the ...
4/27/2015 10:32:59 AM| 3 Answers
What is shutter speed?
4/27/2015 11:20:00 AM| 3 Answers
The Indo-European languages are believed to have originated ...
Weegy: Indo-European languages originated 7,800 to 9,800 years ago in Anatolia present day Turkey. [ The Indo-European ...
4/26/2015 10:36:09 AM| 2 Answers
A line passes through the points (-10,4) and (-1,2). What is the ...
Weegy: A line passes through the points and (-10, 4) and (-1, 2) The slope of the line that passes through the two ...
4/26/2015 4:05:37 PM| 2 Answers
Simplify 8(3 - 2x).
Weegy: 8(3 - 2x) = 8*3 - 8*2x = 24 - 16x User: Simplify 81.56 + n - 2.55. Weegy: 81.56 + n - 2.55 = 79.01 + n ...
4/26/2015 4:58:32 PM| 2 Answers
A real number is irrational. a. always c. never b. sometimes User: ...
Weegy: 2(4 - 2x + y) - 4(5 + x - y) = 8 - 4x + 2y - 20 - 4x + 4y; = -8x + 6y - 12 User: Every integer is a whole ...
4/26/2015 8:11:55 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 507 [Total 8384]| Ratings 3| Comments 477| Invitations 0|Online
S
Points 460 [Total 460]| Ratings 1| Comments 450| Invitations 0|Offline
S
Points 247 [Total 247]| Ratings 2| Comments 227| Invitations 0|Offline
S
Points 243 [Total 243]| Ratings 2| Comments 223| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 189 [Total 8183]| Ratings 0| Comments 189| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 138 [Total 1210]| Ratings 2| Comments 118| Invitations 0|Offline
S
L
Points 125 [Total 3728]| Ratings 0| Comments 125| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.