Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 284 days ago|7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga ... (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 284 days ago|7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 284 days ago|7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
What continent is turkey?
Weegy: Turkey is in the continent of both EUROPE and ASIA.
4/24/2014 11:58:46 AM| 7 Answers
What is the line of symmetry for the graph of y = -3x2 + 12x - ...
Weegy: The graph of x^2 - 12y = 12x - 12 is the graph of a quadratic. User: Which of the following points lies on ...
4/24/2014 3:49:35 PM| 5 Answers
10q - 20 is equivalent to _____. 2(q - 10) 10(q - 20) 10(q - 2)
Weegy: 10q - 20 is equivalent to 10(q - 2). User: Evaluate 5x3 + 2 for x = -1. -7 -3 4 6 Weegy: 5(-1)^3 + 2 ...
4/24/2014 5:19:43 PM| 4 Answers
(m3n + 8)(m3n - 5)
Weegy: simplified the expression is: (m3n)^2+3m3n-40 User: (2x - 3y)(4x - y) User: [4 - (3c - 1)][6 - ( 3c - 1)] ...
4/24/2014 11:19:58 AM| 3 Answers
verb
Weegy: The Verb. Recognize a verb when you see one. Verbs are a necessary component of all sentences. Weegy On! User: ...
4/24/2014 12:48:07 AM| 2 Answers
EXPLAIN THE PATTERN OF DEVELOPMENT IN THE FIRST THREE YEARS OF LIFE ...
Weegy: From birth most babies are born with certain reflexes, some of these are known as survival reflexes. The sucking ...
4/24/2014 2:49:58 AM| 2 Answers
Religious men who lived apart from society
4/24/2014 8:17:14 AM| 2 Answers
Which of the following expressions has 3 terms? 8x + y - ...
Weegy: xyz User: Evaluate a2 + b for a = and b = -. - - 0 Weegy: 3-3 = 0 User: Which of the following ...
4/24/2014 2:54:30 PM| 2 Answers
_________ and ___________ tend to be frequently misinterpreted in ...
Weegy: C. Body language; criticism tend to be frequently misinterpereted in computer-mediated communication User: ...
4/24/2014 4:17:54 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
L
P
C
Points 1982 [Total 7369]| Ratings 0| Comments 1982| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1941 [Total 9822]| Ratings 0| Comments 1941| Invitations 0|Offline
S
1
L
C
L
Points 979 [Total 5782]| Ratings 5| Comments 929| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 597 [Total 7274]| Ratings 2| Comments 577| Invitations 0|Offline
S
L
Points 485 [Total 2932]| Ratings 2| Comments 455| Invitations 1|Offline
S
L
1
1
1
Points 359 [Total 3625]| Ratings 8| Comments 279| Invitations 0|Offline
S
R
Points 267 [Total 379]| Ratings 6| Comments 187| Invitations 2|Offline
S
Points 231 [Total 231]| Ratings 6| Comments 151| Invitations 2|Online
S
Points 170 [Total 586]| Ratings 0| Comments 170| Invitations 0|Offline
S
1
Points 165 [Total 495]| Ratings 4| Comments 125| Invitations 0|Offline