Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
21,132,844 questions answered
Popular Conversations
The amount of space that a gas takes up is ...
5/29/2015 7:55:05 AM| 2 Answers
Find the product. (n + 8)(n - 2) User: Divide x4 + 7 by x - 3. ...
Weegy: 2(3y - 7) - 5y(2 - y) = 6y - 14 - 10y + 5y^2 = 5y^2 - 4y - 14 User: Choose the product. -7p3(4p2 + 3p - 1) ...
5/29/2015 11:17:59 AM| 2 Answers
animist User: Which of the following is not usually an important ...
Weegy: The following is not usually an important factor in the site and growth of cities: prevailing wind direction. ...
5/29/2015 4:23:41 PM| 2 Answers
simplify the following expression (x^4)^3 User: simplify 8(4x + 6)
Weegy: 8(4x + 6) = 32x + 48 User: Select the different (4x^2-5x^3)-(2x^2-9x^3)
5/29/2015 8:06:48 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 820 [Total 828]| Ratings 2| Comments 800| Invitations 0|Offline
S
L
Points 749 [Total 1279]| Ratings 2| Comments 729| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 623 [Total 1015]| Ratings 3| Comments 593| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 481 [Total 2958]| Ratings 1| Comments 471| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 251 [Total 8997]| Ratings 0| Comments 251| Invitations 0|Offline
S
Points 231 [Total 251]| Ratings 0| Comments 231| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 84 [Total 8267]| Ratings 0| Comments 84| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 80 [Total 1367]| Ratings 0| Comments 80| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.