Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
18,404,960 questions answered
Popular Conversations
A product is
11/20/2014 6:12:42 PM| 8 Answers
Which equation below is a direct variation? A. 1/6x=y B. x + 2 = ...
Weegy: An example of a quadratic equation is y = x^2 - 5 User: The value of y varies directly with x, and y = 4 ...
11/20/2014 7:27:37 AM| 4 Answers
3x + 1 User: Factor 25x 2 + 10x + 1.
Weegy: the answer is (1+5 x)^2 User: The length of a rectangle is 3 more than twice the width. The area of the ...
11/21/2014 9:59:24 AM| 4 Answers
x^3-4x^2+4x-16
Weegy: x^3 + 4x^2 - 4x - 16.. Solution: - > (x^3 + 4x^2) - (4x + 16) - > x^2(x + 4) - 4(x + 4) - > (x^2 - 4)(x + ...
11/20/2014 8:21:10 AM| 3 Answers
0.0872
Weegy: Scientific notation of 0.0872 is 8.720 10^-2. User: 0.48 Weegy: what you need to know my friend? User: ...
11/20/2014 6:57:30 AM| 2 Answers
Which equation below is a direct variation? A. B. x + 2 = y C. y ...
Weegy: The equation of the line that passes through the points ( 2, 2) and (0, 5)is B. y = 3/2x + 5 User: The value ...
11/20/2014 7:40:11 AM| 2 Answers
The legs of a right triangle have lengths of 4 and 5 units. Find the ...
Weegy: The length of the hypotenuse of a right triangle whose legs are 3 and sqrt 2 is sqrt [3^2 + (sqrt 2)^2] = sqrt ...
11/20/2014 9:03:43 AM| 2 Answers
Is the ordered pair (0,5) a solution of the system of linear ...
Weegy: yes, the ordered pair (0,5) a solution of the system of linear equations: x + y = 5 -5x + 2y = 10. 0 + 5 = 5, ...
11/20/2014 9:19:10 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2193 [Total 13904]| Ratings 10| Comments 2093| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1203 [Total 3489]| Ratings 0| Comments 1203| Invitations 0|Offline
S
L
Points 659 [Total 1180]| Ratings 6| Comments 599| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 648 [Total 14022]| Ratings 0| Comments 648| Invitations 0|Offline
S
Points 370 [Total 402]| Ratings 1| Comments 360| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 211 [Total 6605]| Ratings 0| Comments 211| Invitations 0|Offline
S
L
Points 146 [Total 1442]| Ratings 3| Comments 116| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
S
Points 40 [Total 40]| Ratings 4| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.