Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
19,708,387 questions answered
Popular Conversations
Given: y varies directly with x and has a constant rate of change of ...
Weegy: If y is 5 when x is 2.5 and y varies directly with x, y is 20 when x is 10. 5/2.5 = y/10 2.5y = 50 y = 50/2.5 ...
2/28/2015 11:24:34 AM| 5 Answers
Which of the following energy sources is attributed to Edwin Drake ...
Weegy: The following energy sources is attributed to Edwin Drake and had significant impact on industrialization during ...
2/28/2015 3:21:51 AM| 2 Answers
The oldest type of city government in America is the _______ form. ...
Weegy: The oldest type of city government in America is the D. mayor-council form. User: Which of the presidents ...
2/28/2015 11:31:00 AM| 2 Answers
What is the equation of the line, in slope-intercept form, that ...
Weegy: The equation of the line, in slope-intercept form, that passes through (3, -1) and (-1, 5) is y = -3/2x + 7/2 ...
2/28/2015 11:42:07 AM| 2 Answers
Who is Isabel Allende?
2/28/2015 12:07:31 PM| 2 Answers
Simplify: (2x)3
Weegy: 11(2x + 3) =(11)(2x) + (11)(3) =22x + 33 User: How much must you invest at one time in order to accumulate ...
2/28/2015 2:42:37 PM| 2 Answers
___________are a complex set of characteristics that make a person ...
Weegy: - - - are a complex set of characteristics that make a person unique, and are influenced by heredity, ...
2/28/2015 12:38:22 AM| 1 Answers
(x+3)(y+6)
Weegy: Here are some characteristics of grace and forgiveness: patience, kindness, mercy, unconditional love, empathy, ...
2/28/2015 1:15:50 AM| 1 Answers
Which of the following inventions destroyed the first market for ...
Weegy: B. The automobile
2/28/2015 3:25:11 AM| 1 Answers
__________ made mass production relatively easy in many ...
Weegy: B. The power generator
2/28/2015 3:27:53 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
P
Points 1133 [Total 16915]| Ratings 0| Comments 1133| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
P
Points 1111 [Total 7886]| Ratings 0| Comments 1111| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 627 [Total 7307]| Ratings 4| Comments 587| Invitations 0|Offline
S
Points 572 [Total 911]| Ratings 5| Comments 522| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 435 [Total 7501]| Ratings 1| Comments 425| Invitations 0|Offline
S
Points 223 [Total 368]| Ratings 1| Comments 213| Invitations 0|Offline
S
Points 149 [Total 169]| Ratings 0| Comments 149| Invitations 0|Offline
S
Points 91 [Total 91]| Ratings 0| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
Points 47 [Total 47]| Ratings 0| Comments 37| Invitations 1|Offline
S
1
L
1
Points 31 [Total 3441]| Ratings 3| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.