Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 279 days ago|7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga ... (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 279 days ago|7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 279 days ago|7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
write 0.0053 as a percent
4/18/2014 4:31:03 PM| 7 Answers
One number is 7 more than twice another. If their difference is 22, ...
Weegy: One number is 9 more than twice another. If their difference is 22, what is the larger number? answer is 37. ...
4/18/2014 11:15:41 AM| 5 Answers
which life stage does nutritional issue might cause the most problems ...
Weegy: Malnutrition is a common problem in cancer patients that has been relief from nutrition impact symptoms and ...
4/19/2014 1:18:55 AM| 5 Answers
A letter that is mailed today will be delivered by 10:30 A.M. ...
Weegy: A letter that is mailed today will be delivered by 10:30 A.M. tomorrow. This is an C. adverb clause. User: ...
4/18/2014 5:43:32 PM| 4 Answers
genetic code
Weegy: Please ask your question about genetics. User: The Challenger was the first space shuttle.
4/18/2014 8:40:33 AM| 3 Answers
Find the excluded value of the rational expression 2x + 6 4x – 8 ...
Weegy: D. 2 User: Multiply. State the Excluded value 5/2a x 3/a^2 Weegy: B.15/2a^3 where a =0 User: Multiply. ...
4/18/2014 2:09:56 PM| 3 Answers
Nitrogen gas consists of _____. two separate nitrogen atoms a ...
Weegy: Nitrogen gas consist of diatomic nitrogen atom
4/18/2014 2:50:12 PM| 3 Answers
write 13.7 as a percent
4/18/2014 3:58:02 PM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
L
P
C
Points 1516 [Total 6903]| Ratings 0| Comments 1516| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1453 [Total 9334]| Ratings 0| Comments 1453| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 466 [Total 7143]| Ratings 1| Comments 456| Invitations 0|Offline
S
L
Points 397 [Total 2844]| Ratings 2| Comments 367| Invitations 1|Offline
S
Points 160 [Total 576]| Ratings 0| Comments 160| Invitations 0|Offline
S
R
Points 143 [Total 255]| Ratings 5| Comments 83| Invitations 1|Offline
S
1
Points 138 [Total 468]| Ratings 3| Comments 108| Invitations 0|Offline
S
Points 133 [Total 777]| Ratings 1| Comments 123| Invitations 0|Offline
S
Points 128 [Total 128]| Ratings 5| Comments 58| Invitations 2|Offline
S
P
C
L
P
Points 76 [Total 3921]| Ratings 0| Comments 76| Invitations 0|Offline