Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
20,183,175 questions answered
Popular Conversations
MyPlate was created to __________.
3/30/2015 1:01:53 PM| 4 Answers
eukaryotes User: prokaryotes
Weegy: The answer is A. The origin of cell membranes, it cannot be any other listed. Anything else? User: Which kinds ...
3/30/2015 5:09:22 PM| 3 Answers
A good political speech, according to the lecture, is a ...
Weegy: b. long User: For political speeches, it is suggested that you tell the audience what the main message of the ...
3/30/2015 12:01:14 AM| 2 Answers
What is anxiety disorder?
3/30/2015 12:22:28 AM| 2 Answers
Solve for x. 4x – (6 – x) = 12 + 4x
Weegy: 4x+9=8 4x = 8 - 9 4x = -1 x = -1/4 User: Which expression is equivalent to –3x + 9? User: Solve for ...
3/30/2015 11:28:27 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 1270 [Total 9156]| Ratings 0| Comments 1270| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 622 [Total 1533]| Ratings 6| Comments 562| Invitations 0|Offline
S
L
Points 543 [Total 1048]| Ratings 10| Comments 433| Invitations 1|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 541 [Total 7848]| Ratings 8| Comments 461| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 486 [Total 7987]| Ratings 0| Comments 486| Invitations 0|Offline
S
L
Points 405 [Total 1527]| Ratings 2| Comments 385| Invitations 0|Offline
S
Points 235 [Total 235]| Ratings 2| Comments 215| Invitations 0|Offline
S
Points 199 [Total 567]| Ratings 3| Comments 169| Invitations 0|Offline
S
Points 42 [Total 158]| Ratings 4| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 35 [Total 126]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.