Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
20,739,097 questions answered
Popular Conversations
What is the slope of a line that runs parallel to y = x + 14? a0
Weegy: The slope of the graph of y = x is 1. User: What is the value of x if a rectangle has a perimeter of 50, a ...
5/5/2015 9:42:50 AM| 4 Answers
Which of the following equations will make a V-shaped graph? y = ...
Weegy: Please use the link below to see a graph of function y=4(3)^x User: All of the following points lie on the ...
5/5/2015 9:48:20 AM| 4 Answers
What is a catalyst defined as?
5/4/2015 8:16:34 AM| 3 Answers
Find the sum of the given polynomials. 2mn + 4n 2 and 5m 2 - 7mn
Weegy: 2mn + 4n2 + 5m2 - 7mn = (c)5m2- 5mn+ 4n2 User: Reduce -8 + b 2 by 5 + b 2. User: Reduce -8 + b^2 by 5 + b^2. ...
5/4/2015 10:44:02 AM| 3 Answers
2x 2 - 2x - 1 = 0
Weegy: (2x - 1)(x + 5) = 0; 2x - 1 = 0; 2x = 0 + 1; 2x = 1; x = 1/2; x + 5 = 0; x = 0 - 5; x = -5; the solution ...
5/4/2015 11:57:49 AM| 3 Answers
Find the product mentally. (r - s)^2
Weegy: (r - s)^2 =r^2 - rs - rs + s^2 =r^2 - 2rs + s^2 User: Find the product mentally. (2m - 9)^2 User: Find ...
5/5/2015 10:38:21 AM| 3 Answers
Identify the compound sentence. A. The rain began to ...
Weegy: "The rain began to fall, but we did not want to leave" is the compound sentence.
5/5/2015 4:02:30 PM| 3 Answers
Read the sentences. Queen Elizabeth rode in a carriage. The ...
Weegy: The sentence that best uses subordinate participial phrase is: Queen Elizabeth, drawn by two Windsor Greys, rode ...
5/5/2015 4:44:53 PM| 3 Answers
solve: 14(-9-4m)=42
Weegy: 42/14 = 3/1 = 3 User: -1=1/2h-7-3/4h Weegy: -1 = 1/2h -7 - 3/4h -1 + 7 = 1/2h - 3/4h; 6 = 1/2h - 3/4h; 6 ...
5/4/2015 6:43:34 AM| 2 Answers
How often are you wrong weegy?
Weegy: It all depends on who the expert that is answering the question. Also auto- answering is previous expert answer ...
5/4/2015 10:11:13 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 207 [Total 737]| Ratings 0| Comments 207| Invitations 0|Offline
S
1
Points 97 [Total 489]| Ratings 1| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 65 [Total 8811]| Ratings 0| Comments 65| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 44 [Total 8227]| Ratings 0| Comments 44| Invitations 0|Offline
S
Points 25 [Total 33]| Ratings 0| Comments 25| Invitations 0|Offline
S
L
Points 15 [Total 3769]| Ratings 0| Comments 15| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 11]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 179]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 4 [Total 24]| Ratings 0| Comments 4| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 1]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.