Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
17,496,814 questions answered
Popular Conversations
He was arrested for A. misogyny. B. bigamy. C. philanthropy. D. ...
Weegy: He was arrested for: BIGAMY. User: A neurotic is suffering from A. neurasthenics. B. neurosis. C. ...
9/22/2014 5:30:20 PM| 4 Answers
t Object]User: Find the product. (-d + 4)(-d - 4)
Weegy: (-d + 4)(-d - 4); d^2 + 4d - 4d - 16 = d^2 - 16 User: Simplify 5 + 2{x - 4[3x + 7(2 - x)]}. User: ...
9/23/2014 11:38:27 AM| 4 Answers
What is the value of p – (–3.5) when p = 8.2? User: What value of x ...
Weegy: –7.12 = –4.8 + x -7.12 = -4.8 + (-2.4) x = -2.4
9/22/2014 6:03:27 AM| 3 Answers
El Niño occurs every 2 to 12 years.
Weegy: El Niño occurs every 2 to 12 years. This is true.
9/22/2014 4:30:12 PM| 3 Answers
Given: F(x) = 2x - 1; G(x) = 3x + 2; H(x) = x 2 Find F[G(x)] - F(x). ...
Weegy: f(x) - g(x) = 3x + 2 - (x - 3); = 3x + 2 - x + 3; = 2x + 5; User: If f(x) = 2x 2 - 3x + 1, find f(3) - f(2). ...
9/22/2014 6:39:26 AM| 2 Answers
A system of two linear equations has no solution. How is this ...
Weegy: A system of two linear equations has an infinite number of solutions if B. The two equations are the same line. ...
9/22/2014 8:57:21 AM| 2 Answers
Which of the following equations has no solution? 3x + 1 = 2x + ...
Weegy: (3x^2 + 2x - 3)(x - 1) = 3x^2 + 2x^2 - 3x^2 - 3x - 2x + 3 = 3x^3 - x^2 - 5x + 3 User: How old will Bill be ...
9/22/2014 9:32:47 AM| 2 Answers
Find the equation of the line through the point (–2, –2) that is ...
Weegy: The slope of the line that is perpendicular to the line whose equation is 2x + y = 4 is 1/2. User: Two ...
9/22/2014 10:16:53 AM| 2 Answers
Which sentence below has the subordinate clause underlined? A. In ...
Weegy: Please indicate the underlined part in the sentence. So we can answer your question. User: Which of the ...
9/22/2014 10:24:45 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 2555 [Total 26953]| Ratings 5| Comments 2505| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 2283 [Total 8814]| Ratings 10| Comments 2183| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 2011 [Total 17950]| Ratings 15| Comments 1861| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1983 [Total 11763]| Ratings 0| Comments 1983| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1791 [Total 18963]| Ratings 6| Comments 1731| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 704 [Total 11950]| Ratings 0| Comments 704| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 624 [Total 19155]| Ratings 1| Comments 614| Invitations 0|Offline
S
L
Points 559 [Total 1229]| Ratings 0| Comments 559| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 472 [Total 5595]| Ratings 4| Comments 432| Invitations 0|Offline
S
Points 64 [Total 64]| Ratings 2| Comments 34| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.