You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
klima ng timog silangang asya
Ang klima sa silangang asya ay malamig na simoy ng hangin. Nakaranas ang iba't ibang bahagi ng rehiyonng Timog Asya ng iba't ibang uri ng klima. Ang Pakistan at hilagang-kanlurang bahagi ng India ay may arid o tuyong klima. [ Nakararanas ang mga lugar na ito ng matinding sikat ng araw, malamig na gabi, at bihirang pag-ulan sa buong taon. ang afghanistan naman ay may semi-arid o katamtamang
tuyong klima. Nakararanas sa bansang ito ng mainitna tag-araw, mahangin taglamig, at bihirang pag-ulan. Nepal at Bhutan ay may klimang kontinental.nakararanas ito nang mayelong tag-lamig. ]
Expert answered|jeo007|Points 131|
Question
Asked 7/14/2013 2:51:42 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
klima ng timog silangang asya
Weegy: Could you please make your question in English. Thanks. User: ng timog silangang asya Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong heograpikal: Ang kalupaang Asyano, at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa silangan at timog silangan. [ Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at ang Vietnam; ang populasyon ay pangunahing binubuo ng mga Tibeto-Burmano, mga Tai, at mga Austroasiatiko; ang pinakamalaking relihiyon ay Budhismo, na sinundan ng Islam, at Kristiyanismo. Ang mga bansang nasa karagatan ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor,[1], Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Ang ibang paglalarawan sa rehiyon ay sinasama ang Taiwan sa hilaga. Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:57:27 AM
0 Answers/Comments
sukat ng timog silangang asya
Weegy: Ang Timog Silangang Asya ay may sukat na umaabot sa 4,000,000 km² (1.6 milyon milya parisukat). [ Noong 2004, mahigit sa 593 milyong katao ang nakatira sa rehiyon, Isa sa lima nito (125 milyon) ay nakatira sa pulo ng Java sa Indonesia, ang pinakamataong malaking pulo sa buong mundo. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/14/2013 2:53:10 AM
0 Answers/Comments
27,000,168 questions answered
Popular Conversations
In Crivelli's Madonna of the Swallow, aside from the Madonna and ...
Weegy: In Crivelli's Madonna of the Swallow, aside from the Madonna and the Christ Child, the major figures are Saint ...
2/19/2017 3:01:40 PM| 5 Answers
Reduce the following fraction to lowest terms: 3/8 User: Find the ...
Weegy: The greatest common factor of the numbers 28 and 42 is 4. User: Reduce the following fractions to lowest ...
2/20/2017 8:43:07 AM| 3 Answers
What happens when factors of production (resources) fall?
Weegy: if the factors of production: land, capital and labor fail, then it is likely that production will halt because ...
2/20/2017 4:09:26 PM| 3 Answers
What is character motivation?
Weegy: Character is a pattern of behavior, thoughts and feelings based on universal principles, moral strength, and ...
2/19/2017 11:49:13 AM| 2 Answers
Which of these statements about Jean-Baptiste-Camille Corot is ...
Weegy: The American artist who used bold blocks of color, stark light, and lonely, somber settings was: Edward Hopper.. ...
2/19/2017 9:07:51 PM| 2 Answers
Solve for x: 3(x – 2) + 5(x + 4) = 5(x + 4)
2/19/2017 9:58:18 PM| 2 Answers
2 7/8 ÷ 1/4 = User: 4/3 ÷ 1/2 =
2/20/2017 9:09:55 AM| 2 Answers
Which of the following is an example of hypertext pattern ...
Weegy: "reading a webpage through the links on the page" is an example of hypertext pattern reading. User: Which ...
2/19/2017 12:05:02 AM| 1 Answers
Why are computers considered interactive? A. because communication ...
Weegy: Computers considered interactive - because they rely on the input of users. User: Which term refers to ...
2/19/2017 12:11:12 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
L
Points 325 [Total 1094] Ratings 2 Comments 305 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 319 [Total 2293] Ratings 1 Comments 309 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
Points 214 [Total 1428] Ratings 0 Comments 214 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 112] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 22] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 5] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.