Question and answer
ano ang paglilimbag?
Maaaring tumukoy ang paglilimbag sa: - Pag-imprenta ng mga teksto at larawan - Paglilimbag (proseso), isang proseso na paglimbag ng kahit anumang anyo ng midya - Pang-kompyuter na paglilimbag (Desktop publishing), disenyo at paghahanda ng midya sa isang kompyuter para sa paglilimbag - Elektronikong paglilimbag ng elektronikong midya - - Software na paglilimbag na negosyo - - Paglilimbag sa
Question
Asked 9/10/2012 5:50:30 AM
Updated 9/10/2012 6:23:09 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
0
Maaaring tumukoy ang paglilimbag sa:

- Pag-imprenta ng mga teksto at larawan
- Paglilimbag (proseso), isang proseso na paglimbag ng kahit anumang anyo ng midya
- Pang-kompyuter na paglilimbag (Desktop publishing), disenyo at paghahanda ng midya sa isang kompyuter para sa paglilimbag
- Elektronikong paglilimbag ng elektronikong midya
- - Software na paglilimbag na negosyo
- - Paglilimbag sa web, paglilimbag sa mga sityong pang-web o nilalamang web katulad ng blog
- Palimbagan o makinang panlimbag

Added 9/10/2012 6:23:09 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,066,285 questions answered
Weegy Stuff
S
Points 211 [Total 211] Ratings 8 Comments 131 Invitations 0 Offline
S
Points 171 [Total 171] Ratings 2 Comments 131 Invitations 2 Online
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 144 [Total 12396] Ratings 2 Comments 124 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 45 [Total 3422] Ratings 0 Comments 45 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
Points 21 [Total 21] Ratings 0 Comments 21 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 48] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.