Question and answer
ano ang paglilimbag?
Maaaring tumukoy ang paglilimbag sa: - Pag-imprenta ng mga teksto at larawan - Paglilimbag (proseso), isang proseso na paglimbag ng kahit anumang anyo ng midya - Pang-kompyuter na paglilimbag (Desktop publishing), disenyo at paghahanda ng midya sa isang kompyuter para sa paglilimbag - Elektronikong paglilimbag ng elektronikong midya - - Software na paglilimbag na negosyo - - Paglilimbag sa
Question
Asked 9/10/2012 5:50:30 AM
Updated 9/10/2012 6:23:09 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
0
Maaaring tumukoy ang paglilimbag sa:

- Pag-imprenta ng mga teksto at larawan
- Paglilimbag (proseso), isang proseso na paglimbag ng kahit anumang anyo ng midya
- Pang-kompyuter na paglilimbag (Desktop publishing), disenyo at paghahanda ng midya sa isang kompyuter para sa paglilimbag
- Elektronikong paglilimbag ng elektronikong midya
- - Software na paglilimbag na negosyo
- - Paglilimbag sa web, paglilimbag sa mga sityong pang-web o nilalamang web katulad ng blog
- Palimbagan o makinang panlimbag

Added 9/10/2012 6:23:09 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
23,028,579 questions answered
Weegy Stuff
S
L
Points 610 [Total 1247] Ratings 3 Comments 580 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
Points 502 [Total 2616] Ratings 0 Comments 502 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 493 [Total 2918] Ratings 1 Comments 483 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
Points 378 [Total 10450] Ratings 0 Comments 378 Invitations 0 Offline
S
L
Points 225 [Total 1243] Ratings 0 Comments 225 Invitations 0 Offline
S
L
Points 62 [Total 4076] Ratings 3 Comments 32 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 658] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 97] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
L
Points 2 [Total 1733] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)