Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ANO ANG MGA ANYONG LUPA NA MATATAGPUAN SA SILANGANG ASYA ?
Weegy: Ang mga anyong lupa ay ang mga sumusunod: Kapatagan - isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa, patag at pantay ang lupa rito. [ Maaaring itong taniman ng mga palay,mais,at gulay. Bundok - isang pagtaas ng lupa sa daigdig, may matatarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa burol. Bulkan - isang uri ng bundok sa daigdig na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig. May dalawang uri ng bulkan, una ang tinatawag na tahimik na kung saan matagal na hindi ito sumasabog, tulad ng Bulkang Makiling na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna; at ang ikalawang uri naman ay aktibo na kung saan maaari itong sumabog anumang oras. Mapanganib ang ganitong bulkan. Maaari itong sumabog at magbuga ng kumukulong putik at abo. Halimbawa nito ay ang bulkang Pinatubo. Burol - higit na mas mababa ito kaysa bundok at ang halimbawa nito ay ang tanyag na Chocolate Hills ng Bohol sa Pilipinas. Pabilog ang hugis nito at tinutubuan ng mga luntiang damo sa panahon ng tag-ulan at kung tag-araw ay nagiging kulay tsokolate. Lambak - isang kapatagan ngunit napaliligiran ng mga bundok. Marami ring mga produkto tulad ng gulay, tabako, mani, mais, at palay ang maaaring itanim dito. Talampas - patag na anyong lupa sa mataas na lugar. Maganda ring taniman dahil mataba ang lupa rito. Malamig at mahangin sa lugar na ito. Tangway - isang pahaba at naka-usling anyong lupang na halos napalilibutan ng tubig. Baybayin - bahagi ng lupa na malapit sa tabing dagat Bulubundukin - matataas at matatarik na bundok na magkakadikit at sunud-sunod. Pulo - mga lupain na napalilibutan ng tubig. Yungib - mga likas na butas na may sapat na laki at lawak na maaaring pasukin ng tao at hayop. Tangway - pahaba at nakausling anyong lupa na naliligiran ng tubig. Tangos - mas maliit sa tangway. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/15/2013 4:45:54 AM
0 Answers/Comments
17,387,979 questions answered
Popular Conversations
Find the product. (25x 2 + 20xy + 16y 2)(5x - 4y) 125x3 - ...
Weegy: (25x^2 + 20xy + 16y^2)(5x - 4y) = 125x^3 - 64y^3 User: These three points are collinear. (3, 6), (-2, -9), ...
9/15/2014 8:27:15 AM| 4 Answers
The difference between a number and 2
Weegy: Please provide more details to your question. User: Translate the phrase into a variable expression. The ...
9/15/2014 7:16:52 PM| 4 Answers
Where did the Phoenician civilization originate? a. what is now ...
Weegy: Phoenician civilization originated from the Sinai Peninsula.
9/15/2014 7:26:49 AM| 3 Answers
Find the quotient. (12x 2 - 10x -12) ÷ (3x + 2)
Weegy: (12x2 - 10x -12) ? (3x + 2) = 4x - 6. [smile] User: Simplify. 8 - 3(4 - 2x) User: Solve for x. |2x - 8| > 6 ...
9/15/2014 8:36:08 AM| 3 Answers
What is the slope of the line passing through the points (4, -2) and ...
Weegy: The slope of a line is 2/3. The slope of a line that is perpendicular to this line is -3/2. User: Add and ...
9/15/2014 9:10:05 AM| 3 Answers
Ramona enjoys her job because she is able to help kids in an after ...
Weegy: Ramona enjoys her job because she is able to help kids in an after school program. The work value Ramona feels ...
9/16/2014 7:40:25 AM| 3 Answers
A story’s narrator is its ...
9/16/2014 8:41:39 AM| 3 Answers
The sun set behind the hills. transitive intransitive User: ...
Weegy: Infinitive phrase can function as adjectives.
9/15/2014 2:05:03 PM| 2 Answers
Write an equation in slope-intercept form for the line that satisfies ...
Weegy: The equation in slope-intercept form for the line with x-intercept 12, and y-intercept 14 is y = -7/6x + 14 ...
9/15/2014 3:54:30 PM| 2 Answers
2. Which of the following is an example of an infinitive phrase? A. ...
Weegy: Indefinite pronouns are words which replace nouns without specifying which noun they replace.
9/15/2014 3:58:04 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1780 [Total 26179]| Ratings 4| Comments 1740| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1637 [Total 8168]| Ratings 8| Comments 1557| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1217 [Total 10997]| Ratings 0| Comments 1217| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 1105 [Total 17044]| Ratings 8| Comments 1025| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1100 [Total 18272]| Ratings 2| Comments 1080| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 445 [Total 11691]| Ratings 0| Comments 445| Invitations 0|Offline
S
L
Points 394 [Total 1064]| Ratings 0| Comments 394| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 393 [Total 18924]| Ratings 0| Comments 393| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 348 [Total 5472]| Ratings 4| Comments 308| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.