You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad sa Genesis 11:1-9: ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
25,771,933 questions answered
Popular Conversations
Solve the inequality 9(x - 3) < 4(x + 10).
7/22/2016 11:35:55 AM| 2 Answers
On financial websites you can find
Weegy: plss specify your question...thank you User: On financial websites you can find Weegy: plss specify your ...
7/22/2016 12:46:36 PM| 2 Answers
What is another name for Kepler's Third Law
Weegy: The Law of Harmony is another name for Kepler's third law. User: Which Model placed Earth at the center ...
7/22/2016 7:13:33 PM| 2 Answers
Plants cannot grow without ...
7/23/2016 12:28:58 AM| 2 Answers
Roger Sperry s right brain/left brain concept
7/22/2016 2:33:38 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
L
Points 509 [Total 1259] Ratings 1 Comments 499 Invitations 0 Offline
S
P
Points 188 [Total 447] Ratings 1 Comments 178 Invitations 0 Offline
S
Points 184 [Total 605] Ratings 1 Comments 174 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 152 [Total 2900] Ratings 0 Comments 152 Invitations 0 Offline
S
Points 88 [Total 227] Ratings 0 Comments 88 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 55 [Total 3759] Ratings 0 Comments 55 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 61] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 8 [Total 12606] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
L
Points 3 [Total 1766] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.