Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad sa Genesis 11:1-9: ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
21,729,982 questions answered
Popular Conversations
Reduce the fraction 36/48 to its lowest terms. A. 1 1/4 B. ...
Weegy: C. 6/8 User: 15 ÷ 6 2/3 = ? A. 2 3/4 B. 100 1/4 C. 2 1/4 D. 100 Weegy: C. 6/8
7/27/2015 7:22:48 AM| 5 Answers
Which one of the following sentences contains an object pronoun? ...
Weegy: The sentence that contains an object pronoun is: Jim accused her of stealing the picture. User: Complete ...
7/26/2015 12:22:54 PM| 2 Answers
Adverbs can modify all of the following except A. verbs. B. ...
Weegy: Adjectives modify nouns. User: Owen will need to take a nap _______ going to the concert. A. Before B. ...
7/26/2015 12:40:32 PM| 2 Answers
define team cohesion?
Weegy: Cohesion (noun) 1: the act or state of sticking together tightly; especially : unity 2 : union between ...
7/26/2015 8:17:08 PM| 2 Answers
Round to the indicated place: 209.971 (tenth)
Weegy: Round to the indicated place: 209.971 (tenth) is 210.0 User: Any of a set of numbers being added in an ...
7/26/2015 9:54:16 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
Points 766 [Total 1277]| Ratings 1| Comments 756| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
P
Points 378 [Total 9912]| Ratings 2| Comments 338| Invitations 2|Offline
S
L
L
Points 295 [Total 8495]| Ratings 5| Comments 245| Invitations 0|Offline
S
Points 158 [Total 158]| Ratings 0| Comments 158| Invitations 0|Offline
S
Points 152 [Total 152]| Ratings 1| Comments 142| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 74 [Total 8454]| Ratings 0| Comments 74| Invitations 0|Offline
S
Points 57 [Total 57]| Ratings 0| Comments 57| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 3| Comments 20| Invitations 0|Offline
S
Points 40 [Total 40]| Ratings 2| Comments 20| Invitations 0|Offline
S
Points 13 [Total 108]| Ratings 1| Comments 3| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.