Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad sa Genesis 11:1-9: ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
21,552,490 questions answered
Popular Conversations
Solve the equation: h/9 = 7. A. h = 7/9 B. h = –63 C. h = ...
Weegy: A. M = K/LN User: Solve this equation: 2s + s + 12 = 132. A. s = 40 B. s = –30 C. s = 9 D. s = 120 ...
7/3/2015 1:17:37 PM| 3 Answers
Read the selection. Then, answer the questions that follow. Coyote ...
Weegy: D. Mythical heroes always elicit admiration is the answer. User: Which of the following is an absolute ...
7/3/2015 2:31:12 AM| 2 Answers
What type of force is ...
7/3/2015 7:45:48 AM| 2 Answers
Determine if the statement is always, sometimes or never true. An ...
Weegy: An equilateral triangle is a regular polygon. The answer is sometimes. User: A triangle can have one right ...
7/3/2015 8:35:42 AM| 2 Answers
Which one represents water? a.H 2 0 b.H 3 0 c.C 2 0
Weegy: I assume you mean divided by and the answer would be 1
7/3/2015 10:20:28 PM| 2 Answers
What scientist demonstrated that the green parts of plants absorb ...
Weegy: Jan Ingenhousz demonstrated that the green parts of plants absorb carbon dioxide and release oxygen only in ...
7/3/2015 12:23:54 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
P
1
1
Points 117 [Total 1523]| Ratings 1| Comments 107| Invitations 0|Offline
S
1
Points 72 [Total 583]| Ratings 0| Comments 72| Invitations 0|Offline
S
Points 31 [Total 31]| Ratings 1| Comments 21| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 24 [Total 8404]| Ratings 0| Comments 24| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
P
Points 13 [Total 9542]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
S
R
Points 6 [Total 208]| Ratings 0| Comments 6| Invitations 0|Offline
S
L
P
P
Points 4 [Total 3563]| Ratings 0| Comments 4| Invitations 0|Offline
S
Points 4 [Total 4]| Ratings 0| Comments 4| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 1]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 44]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.