Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad sa Genesis 11:1-9: ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
17,480,118 questions answered
Popular Conversations
He was arrested for A. misogyny. B. bigamy. C. philanthropy. D. ...
Weegy: He was arrested for: BIGAMY. User: A neurotic is suffering from A. neurasthenics. B. neurosis. C. ...
9/22/2014 5:30:20 PM| 4 Answers
What is the value of p – (–3.5) when p = 8.2? User: What value of x ...
Weegy: –7.12 = –4.8 + x -7.12 = -4.8 + (-2.4) x = -2.4
9/22/2014 6:03:27 AM| 2 Answers
A system of two linear equations has no solution. How is this ...
Weegy: A system of two linear equations has an infinite number of solutions if B. The two equations are the same line. ...
9/22/2014 8:57:21 AM| 2 Answers
Find the equation of the line through the point (–2, –2) that is ...
Weegy: The slope of the line that is perpendicular to the line whose equation is 2x + y = 4 is 1/2. User: Two ...
9/22/2014 10:16:53 AM| 2 Answers
Which sentence below has the subordinate clause underlined? A. In ...
Weegy: Please indicate the underlined part in the sentence. So we can answer your question. User: Which of the ...
9/22/2014 10:24:45 AM| 2 Answers
Select the correct pronoun. The people _____ arrived late had ...
Weegy: A demonstrative pronoun represents a thing or things: 1. near in distance or time (this, these) 2. far in ...
9/22/2014 10:34:55 AM| 2 Answers
In order to save fabric for the war, most men wore a
Weegy: In order to save fabric for the war, most men wore a "victory suit" User: Taken together, the growth of ...
9/22/2014 11:41:15 AM| 2 Answers
Which of the following is a nonrenewable ...
Weegy: COAL is a nonrenewable resource. User: Which of the following is true about glass recycling? a. Recycling ...
9/22/2014 11:55:18 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 2487 [Total 26885]| Ratings 5| Comments 2437| Invitations 0|Online
S
L
1
L
P
C
1
Points 2252 [Total 8783]| Ratings 10| Comments 2152| Invitations 0|Online
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 1935 [Total 17874]| Ratings 13| Comments 1805| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1915 [Total 11695]| Ratings 0| Comments 1915| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1676 [Total 18848]| Ratings 6| Comments 1616| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 657 [Total 11903]| Ratings 0| Comments 657| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 583 [Total 19114]| Ratings 1| Comments 573| Invitations 0|Offline
S
L
Points 559 [Total 1229]| Ratings 0| Comments 559| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 451 [Total 5574]| Ratings 4| Comments 411| Invitations 0|Offline
S
Points 64 [Total 64]| Ratings 2| Comments 34| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.