Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
16,972,989 questions answered
Popular Conversations
3x + 2x = -35
Weegy: 1/4 (2x ? 12) = 2/3 (3x + 9); 1/2x - 3 = 2x + 6; 1/2x - 2x = 6 + 3; -3/2x = 9; x = 9 ? (-3/2); x = 9 * ...
7/30/2014 12:20:31 PM| 2 Answers
7+8+8=? User: 7+9
Weegy: 8/7/9=(8/7)/9= 1.143/9=0.127;
7/30/2014 3:17:02 PM| 2 Answers
Determine whether the verb tense shift in the sentence below is ...
Weegy: The moderator asked for questions as soon as the speaker has finished. The verb tense shift is INAPPROPRIATE. ...
7/30/2014 4:08:17 PM| 2 Answers
4 5/6 + x = 8
Weegy: The answer for : (x^8+x^4)/x is (x^4+x^8)/x = sum_(n=-infinity)^infinity (piecewise | 1 | n = 7 2 | n = 0 7 | n ...
7/30/2014 4:17:44 PM| 2 Answers
The moderator asked for questions as soon as the speaker has ...
Weegy: a. appropriate :) User: By the time negotiations began, many pessimists have expressed doubt about ...
7/30/2014 4:30:09 PM| 2 Answers
Consider the poem, “The Soul Selects her own Society.” Select an ...
Weegy: A. Unnatural selection would be a title that reflects the main idea of the poem. User: In “The Soul Selects ...
7/30/2014 4:43:37 PM| 2 Answers
What year did the United States enter World War I? A. 1917 ...
Weegy: The United States enter World War I in: 1917. User: The first oil well was drilled in what geographical ...
7/31/2014 6:18:32 AM| 2 Answers
18-7x=-20.5 what is the value of x
7/31/2014 8:22:22 AM| 2 Answers
That man is a famous hockey player. a. Action verb b. Linking verb
Weegy: A linking verb is a verb that connects the subject of a sentence to the complement. User: The winter air ...
7/31/2014 8:47:58 AM| 2 Answers
The harvesting of wheat in British Columbia is an example of ...
Weegy: The harvesting of wheat in British Columbia is an example of A. ecological imperialism. User: Which of the ...
7/31/2014 10:34:41 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2578 [Total 21578]| Ratings 1| Comments 2568| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2387 [Total 17516]| Ratings 0| Comments 2387| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 2338 [Total 14892]| Ratings 1| Comments 2328| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1793 [Total 3976]| Ratings 2| Comments 1773| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1510 [Total 7687]| Ratings 2| Comments 1490| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1048 [Total 10656]| Ratings 0| Comments 1048| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 881 [Total 4556]| Ratings 2| Comments 861| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 822 [Total 5876]| Ratings 4| Comments 782| Invitations 0|Offline
S
Points 191 [Total 195]| Ratings 0| Comments 181| Invitations 1|Offline
S
R
R
Points 160 [Total 348]| Ratings 1| Comments 140| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.