Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
17,188,681 questions answered
Popular Conversations
Indicate whether the statement is true or false. The reason a penny ...
Weegy: TRUE - The reason a penny thrown straight up inside an airplane will come back to your hand is that you, the air ...
8/31/2014 3:31:31 PM| 4 Answers
A line passes through the points (-10, -4) and (-1,2). What is the ...
Weegy: A line passes through the points (-10, -4) and (-1,2). The y-intercept of the line is 8/3. The equation of the ...
8/31/2014 11:50:10 AM| 3 Answers
India is a subcontinent and consists of all of the following except. ...
Weegy: Indian subcontinent has all the features , valleys in himalayan mountains , deccan plateaus , thar desert , and ...
8/31/2014 11:02:13 AM| 2 Answers
Market economy. User: Command economy.
8/31/2014 8:31:19 PM| 2 Answers
Consider this quote: "In each of these historical instances . . . ...
Weegy: D. it stands for the omission of only a single word. User: Which of the following statements correctly ...
9/1/2014 8:30:28 AM| 2 Answers
Which of the following is least likely to form ...
Weegy: Helium is least likely to form bonds. User: Which of the following is an example of plasma? the atmosphere ...
8/31/2014 12:42:25 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
Points 112 [Total 6645]| Ratings 0| Comments 112| Invitations 0|Offline
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 73 [Total 24473]| Ratings 0| Comments 73| Invitations 0|Online
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 72 [Total 16011]| Ratings 0| Comments 72| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 26 [Total 17198]| Ratings 0| Comments 26| Invitations 0|Online
S
Points 20 [Total 20]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 2|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 18 [Total 18549]| Ratings 0| Comments 18| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 13 [Total 11259]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
S
Points 13 [Total 683]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 69]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 10 [Total 9790]| Ratings 0| Comments 10| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.