You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad sa Genesis 11:1-9: ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
26,226,861 questions answered
Popular Conversations
The slope of a line that is perpendicular to a line whose slope is ...
Weegy: True User: The slope of the line containing the points (-5, 3) and (-2, 1) is -2/3 2/3 -3/2 User: If the ...
9/27/2016 7:58:40 AM| 5 Answers
Solve for x. 7(3 - x) = 8(4 - 2x)
Weegy: 7(3 - x) = 8(4 - 2x); 21 - 7x = 32 - 16x; -7x + 16x = 32 - 21; 9x = 11; x = 11/9 User: Solve for x. ...
9/27/2016 11:22:30 AM| 4 Answers
sulfides
Weegy: Copper monosulfide. User: what makes up sulfides
9/27/2016 10:16:01 AM| 3 Answers
Define trade deficit.
Weegy: Define means state or describe exactly the nature, scope, or meaning of. User: Define the term Foreign ...
9/27/2016 6:16:53 PM| 3 Answers
What is the seventh term of a sequence whose first term is 1 and ...
Weegy: f is to the first power, g to the second. Multiply by 4; you get f^4g^8 source:yahoo User: Find the common ...
9/28/2016 11:27:57 AM| 3 Answers
Solve for x. 13(x - 3) = 39
Weegy: 13(x - 3) = 39 13x - 39 = 39 13x = 39 + 39 13x = 78 x = 78/13 x = 6 User: Simplify the given ...
9/27/2016 11:21:10 AM| 2 Answers
Simplify (3/10)(-5/9). a. 1/6 b. -1/6 c. 77/90
Weegy: A. 1/32 is the answer. User: Simplify (3/10)(-5/9). 1/6 -1/6 77/90 Weegy: A. 1/32 is the answer.
9/27/2016 11:42:15 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
P
P
P
P
L
Points 1035 [Total 5107] Ratings 2 Comments 1015 Invitations 0 Offline
S
P
1
L
Points 788 [Total 1668] Ratings 8 Comments 708 Invitations 0 Offline
S
Points 216 [Total 510] Ratings 0 Comments 216 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 127 [Total 1239] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Offline
S
Points 105 [Total 105] Ratings 0 Comments 105 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 90 [Total 3952] Ratings 0 Comments 90 Invitations 0 Offline
S
Points 72 [Total 72] Ratings 0 Comments 72 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 25 [Total 4250] Ratings 1 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.