Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad sa Genesis 11:1-9: ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
20,452,191 questions answered
Popular Conversations
If x = -3, then x^2 - 7x + 10 equals User: Solve 7x - 4 = 5x + 15 ...
Weegy: 3x + 5 -6/-3 x > 2
4/16/2015 10:04:30 AM| 3 Answers
A word that expresses actions, events or states of being is commonly ...
Weegy: The pronouns my, your, his, her, our, and their are used as adjectives. User: Read the passage below and ...
4/16/2015 11:33:55 AM| 3 Answers
Which of the following equations is of an ellipse with x-intercepts ...
Weegy: no slope means m = 0 in y = mx + b line through (- 3, 0) is y - 0 = 0(x + 3) Or y = 0 User: Choose the ...
4/16/2015 11:47:56 AM| 3 Answers
Solve 2x^2 + x - 6 = 0 User: Solve |4x - 8| User: Solve the ...
Weegy: 2x + 1 User: Solve |x| > 5 User: Solve 7x - 4 = 5x + 15 for x.
4/17/2015 9:42:20 AM| 3 Answers
Which element is used in a formal ...
4/16/2015 12:11:38 AM| 2 Answers
Simplify (6ab^3c)(-abc^2).
Weegy: (6ab^3c)(-abc^2) = -6a^2b^4c^3 User: Evaluate x^0 + y^0 for x = 3 and y = 2. User: Find the seventh term ...
4/16/2015 7:16:01 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 605 [Total 1172]| Ratings 2| Comments 585| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 217 [Total 8094]| Ratings 2| Comments 197| Invitations 0|Offline
S
Points 165 [Total 165]| Ratings 0| Comments 165| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
L
Points 99 [Total 3702]| Ratings 0| Comments 99| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 56 [Total 8050]| Ratings 0| Comments 56| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 28 [Total 28]| Ratings 1| Comments 18| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.