Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
bakit itinuturing na agham panlipunan ang economics
Weegy: it ay sa dahilang ang Economics ay tungkol sa lipunan at ito ay tungkol sa pagpapabuti ng mga kundisyon para sa pang-ekonomiyang upliftment ng mga tao sa isang lipunan. Seeks upang masukat na rin ng lipunan. [ Isang halimbawa ng isang sukatan ng tao na rin ang pagiging ay ang Human Development Index na ay ranks bansa bilang binuo, pagbuo o kakulangan sa pag-unlad. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2012 7:08:06 AM
0 Answers/Comments
bakit tinaguriang agham ang ekonomiks?
Weegy: tinaguriang agham ang ekonomiks dahil gumagamit ito ng siyentipikong pamamaraan User: anong uri ng agham ang ekonomiks? Weegy: Ano ang iyong katanungan tungkol sa mga ekonomiya sa agham? (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2012 7:02:38 AM
0 Answers/Comments
agham ang ekonomiks?
Weegy: Dahil ito ay isang pag-aaral para sa ikauunlad ng isang bansa o pamumuhay ng bawat tao. User: anong uri ng agham ang ekonomiks? Weegy: Ekonomiks (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2012 7:10:32 AM
0 Answers/Comments
20,585,177 questions answered
Popular Conversations
Simplify 5x + 4x + 1. User: Simplify -3 xy3 + 7 xy3 + (- xy3 ) + (-3 ...
Weegy: Simplifying 6x2 + -17x + 5 = (3x + -1)(2x + -5) Reorder the terms: 5 + -17x + 6x2 = (3x + -1)(2x + -5) Reorder ...
4/26/2015 5:05:02 PM| 3 Answers
The Indo-European languages are believed to have originated ...
Weegy: Indo-European languages originated 7,800 to 9,800 years ago in Anatolia present day Turkey. [ The Indo-European ...
4/26/2015 10:36:09 AM| 2 Answers
A line passes through the points (-10,4) and (-1,2). What is the ...
Weegy: A line passes through the points and (-10, 4) and (-1, 2) The slope of the line that passes through the two ...
4/26/2015 4:05:37 PM| 2 Answers
Simplify 8(3 - 2x).
Weegy: 8(3 - 2x) = 8*3 - 8*2x = 24 - 16x User: Simplify 81.56 + n - 2.55. Weegy: 81.56 + n - 2.55 = 79.01 + n ...
4/26/2015 4:58:32 PM| 2 Answers
A real number is irrational. a. always c. never b. sometimes User: ...
Weegy: 2(4 - 2x + y) - 4(5 + x - y) = 8 - 4x + 2y - 20 - 4x + 4y; = -8x + 6y - 12 User: Every integer is a whole ...
4/26/2015 8:11:55 PM| 2 Answers
One of Teddy Roosevelt's favorite sayings was " softly and carry a ...
Weegy: Theodore Roosevelt's favorite saying is: Do what you can, with what you have, where you are.
4/26/2015 10:30:33 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
Points 457 [Total 457]| Ratings 1| Comments 447| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 437 [Total 8314]| Ratings 3| Comments 407| Invitations 0|Offline
S
Points 226 [Total 226]| Ratings 2| Comments 206| Invitations 0|Offline
S
Points 225 [Total 225]| Ratings 1| Comments 215| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 189 [Total 8183]| Ratings 0| Comments 189| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 128 [Total 1200]| Ratings 1| Comments 118| Invitations 0|Offline
S
L
Points 125 [Total 3728]| Ratings 0| Comments 125| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.