Question and answer
hiyograpiya ng daigdig
Katuturan ng Heograpiya pag-aaral sa pisikal na anyo ng daigdig Griyego "geos" at "graphia" (deskripsyon ng mundo) Mga Tinatalakay sa Heograpiya anyong lupa anyong tubig likas at pampulitikang pagkakahati ng mga lupain [ klima produkto/ yamang likas interaksyon ng tao Tuon/ Tema lokasyon kalagayang pisikal ugnayang tao-kapaligiran paggalaw ng
tao rehiyon ng daigdig ANG CONTINENTAL DRIFT THEORY Continental Drift Theory paggalaw/ pagkakaanod ng mga kontinente Alfred Wegener and mga kalupaan ay patuloy na gumagalaw 225 Million Years Ago Pangaea (lupa) Panthalassa (tubig) 135 Million Years Ago Laurasia Gondwanaland 65 Million Years Ago N. America, Eurasia, Australia S. America, Antarctica, Africa Present 7 Kontinente ]
Expert answered|jher000|Points 2836|
Question
Asked 6/7/2011 6:38:49 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
23,024,730 questions answered
Popular Conversations
A lyric poem is any poem that does not tell a story. true or false?
Weegy: A lyric poem is any poem that does not tell a story. TRUE.
11/24/2015 11:33:08 AM| 4 Answers
represent citizens of their district
Weegy: Congress represent citizens of their district. User: party voting is strong on these
11/24/2015 7:57:58 AM| 2 Answers
Ozone molecules are destroyed by a. carbon dioxide ...
Weegy: Ozone molecules are destroyed by a. carbon dioxide molecules. User: As distance from Earth’s surface ...
11/24/2015 9:08:55 AM| 2 Answers
Simplify. 12 4.8 ( 2 8)
Weegy: The answer is 5.6 User: Simplify. –12 – 4.8 (–2 + –8) User: Which expressions, when evaluated with x = ...
11/24/2015 1:38:48 PM| 2 Answers
What is the order of 5 , -0.1, -5/3 , 0.7, 2 from least to ...
Weegy: -5/3 , -0.1, 0.7, v2 ,v5 User: What is the product? 8(–1)
11/24/2015 8:22:48 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 570 [Total 1207] Ratings 3 Comments 540 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
Points 465 [Total 2579] Ratings 0 Comments 465 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 454 [Total 2879] Ratings 1 Comments 444 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
Points 371 [Total 10443] Ratings 0 Comments 371 Invitations 0 Offline
S
L
Points 225 [Total 1243] Ratings 0 Comments 225 Invitations 0 Offline
S
L
Points 60 [Total 4074] Ratings 3 Comments 30 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 658] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 97] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)