Question and answer
hiyograpiya ng daigdig
Katuturan ng Heograpiya pag-aaral sa pisikal na anyo ng daigdig Griyego "geos" at "graphia" (deskripsyon ng mundo) Mga Tinatalakay sa Heograpiya anyong lupa anyong tubig likas at pampulitikang pagkakahati ng mga lupain [ klima produkto/ yamang likas interaksyon ng tao Tuon/ Tema lokasyon kalagayang pisikal ugnayang tao-kapaligiran paggalaw ng
tao rehiyon ng daigdig ANG CONTINENTAL DRIFT THEORY Continental Drift Theory paggalaw/ pagkakaanod ng mga kontinente Alfred Wegener and mga kalupaan ay patuloy na gumagalaw 225 Million Years Ago Pangaea (lupa) Panthalassa (tubig) 135 Million Years Ago Laurasia Gondwanaland 65 Million Years Ago N. America, Eurasia, Australia S. America, Antarctica, Africa Present 7 Kontinente ]
Expert answered|jher000|Points 2836|
Question
Asked 6/7/2011 6:38:49 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
24,968,375 questions answered
Popular Conversations
Identify the mood of the following sentence. Go ...
Weegy: Go home. The mood of the following sentence is Imperative.
4/28/2016 1:35:55 PM| 4 Answers
The line that contains the point Q( 1, -2) and is parallel to the ...
Weegy: -(4)^-2 is equal to - 1/16 -(4)^-2 = - 1/4^2 = - 1/16 User: Find the slope of the line that contains the ...
4/28/2016 11:38:51 AM| 3 Answers
Centripetal force
4/28/2016 10:31:18 AM| 2 Answers
The absorption of water by plants is called transpiration. True ...
Weegy: The absorption of water by plants is called transpiration. TRUE.
4/28/2016 11:08:22 AM| 2 Answers
(5a - 7)(2a - 1)? User: What is the product of (4x + 3)(-2x - ...
Weegy: (4x + 3)(-2x - 5) = -8x^2 - 20x - 6x - 15 = -8x^2 - 26x - 15 User: Factor 2x^2 + 7x + 3. (2x + 2)(x + 1) (2x ...
4/28/2016 11:54:33 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 888 [Total 888] Ratings 20 Comments 668 Invitations 2 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
Points 287 [Total 12239] Ratings 2 Comments 257 Invitations 1 Offline
S
L
P
P
P
Points 231 [Total 3377] Ratings 0 Comments 231 Invitations 0 Offline
S
Points 131 [Total 131] Ratings 3 Comments 101 Invitations 0 Offline
S
Points 43 [Total 43] Ratings 4 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 43 [Total 56] Ratings 4 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 20] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 52] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 15 [Total 68] Ratings 0 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 14 [Total 19] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.