Question and answer
hiyograpiya ng daigdig
Katuturan ng Heograpiya pag-aaral sa pisikal na anyo ng daigdig Griyego "geos" at "graphia" (deskripsyon ng mundo) Mga Tinatalakay sa Heograpiya anyong lupa anyong tubig likas at pampulitikang pagkakahati ng mga lupain [ klima produkto/ yamang likas interaksyon ng tao Tuon/ Tema lokasyon kalagayang pisikal ugnayang tao-kapaligiran paggalaw ng
tao rehiyon ng daigdig ANG CONTINENTAL DRIFT THEORY Continental Drift Theory paggalaw/ pagkakaanod ng mga kontinente Alfred Wegener and mga kalupaan ay patuloy na gumagalaw 225 Million Years Ago Pangaea (lupa) Panthalassa (tubig) 135 Million Years Ago Laurasia Gondwanaland 65 Million Years Ago N. America, Eurasia, Australia S. America, Antarctica, Africa Present 7 Kontinente ]
Expert answered|jher000|Points 2836|
Question
Asked 6/7/2011 6:38:49 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,627,263 questions answered
Popular Conversations
Simplify the expression. (3x - 1)(x^2 + 2x - 4) User: 3x+2(x+5) ...
Weegy: 1+tan^2(x) = sec^2(x) 1+cot^2(x) = csc^2(x) (1+tan^2(x)) / (1+cot^2(x) = sec^2(x) / csc^2(x) = ...
10/1/2014 1:46:20 AM| 3 Answers
antonym of prevented ...
10/1/2014 9:05:38 AM| 3 Answers
what is the square root of 2?
Weegy: 4^(square root of 2) = 7.10299330132 User: what is the square root of 3? Weegy: A divisor of a quantity that ...
10/1/2014 11:05:32 AM| 3 Answers
Which of the following is correct? A. The purine G bonds with the ...
Weegy: B. The purine C bonds with the pyrimidine G. User: The purines in DNA are A. thymine and ...
10/1/2014 2:38:30 PM| 3 Answers
Habeas corpus law
10/1/2014 7:12:34 AM| 2 Answers
Simplify the expression.(3 + i) - (2 - 2i)
Weegy: 3-3 = 0 User: What is the expression in factored form 9x2 - 12x + 4 A. (-3x - 2)2 B. (-3x + 2)(3x - 2) C. (3x ...
10/1/2014 9:57:26 AM| 2 Answers
consumer rights.
Weegy: A consumer is a person or group of people that are the final users of products generated within a social system. ...
10/1/2014 10:14:56 AM| 2 Answers
People who have a common cultural background and a common sense of ...
Weegy: People who have a common cultural background and a common sense of identity is a people of race. User: The ...
10/1/2014 10:50:53 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
Points 131 [Total 9612]| Ratings 0| Comments 131| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 73 [Total 12448]| Ratings 0| Comments 73| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 43 [Total 12272]| Ratings 0| Comments 43| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 35 [Total 5829]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 16 [Total 6250]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 10 [Total 3354]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 2 [Total 37]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 214]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1 [Total 3077]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.