You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
bakit mahalaga ang lipunan
Isa sa mga pangunahing layunin ng lipunan ay ang pagbuo ng isang organisadong grupo ng mga indibidwal, na kayang suportahan ng bawat isa sa iba't-ibang mga paraan. [ Ito ay sa mga mahirap na beses na nauunawaan mo ang kahalagahan ng pagiging isang bahagi ng lipunan. Ito ay ang mga kasapi ng iyong panlipunang grupo na dumating pasulong upang ibigay ang lahat ng mga tulong na kailangan mo. Ang
suporta na ibinigay ng lipunan ay maaaring maging ng pisikal, pandamdamin, pananalapi o medikal na form na. ]
Expert answered|asero1010|Points 3708|
Question
Asked 6/23/2012 4:08:34 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,345,383 questions answered
Popular Conversations
Which river did the settlers of New France stay close to because the ...
Weegy: B. St. Lawrence River. The settlers of New France stayed close to the St. Lawrence River. User: What ...
10/24/2016 2:22:58 PM| 2 Answers
In which gesture do you quickly touch and release one finger one ...
Weegy: A gesture in which you quickly touch and release one finger at a time is called a tap
10/23/2016 10:28:25 AM| 1 Answers
People with a(n) _____ have a strong sense of personal responsibility ...
Weegy: People with a strong locus of control have a strong sense of personal responsibility.
10/23/2016 10:41:01 AM| 1 Answers
Totally owned facilities overseas are an example of_____. Answer A. ...
Weegy: indirect investment
10/23/2016 11:24:54 AM| 1 Answers
Who typically implements strategy in large, multi-industry ...
Weegy: The correct answer is B. Top management.
10/23/2016 12:49:48 PM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
1
L
P
1
Points 502 [Total 2223] Ratings 8 Comments 422 Invitations 0 Offline
S
P
Points 366 [Total 883] Ratings 0 Comments 366 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 111 [Total 1458] Ratings 0 Comments 111 Invitations 0 Offline
S
Points 25 [Total 25] Ratings 0 Comments 25 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Online
S
Points 6 [Total 111] Ratings 0 Comments 6 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
L
Points 1 [Total 1771] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.