Question and answer
bakit mahalaga ang lipunan
Isa sa mga pangunahing layunin ng lipunan ay ang pagbuo ng isang organisadong grupo ng mga indibidwal, na kayang suportahan ng bawat isa sa iba't-ibang mga paraan. [ Ito ay sa mga mahirap na beses na nauunawaan mo ang kahalagahan ng pagiging isang bahagi ng lipunan. Ito ay ang mga kasapi ng iyong panlipunang grupo na dumating pasulong upang ibigay ang lahat ng mga tulong na kailangan mo. Ang
suporta na ibinigay ng lipunan ay maaaring maging ng pisikal, pandamdamin, pananalapi o medikal na form na. ]
Expert answered|asero1010|Points 3708|
Question
Asked 6/23/2012 4:08:34 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
19,144,649 questions answered
Popular Conversations
The slope of the line whose equation is 5x + 3y = -2 ...
Weegy: The slope of the line whose equation is 5x + 3y = -2 is a.) -5/3 User: The y-intercept of the line whose ...
1/24/2015 10:20:25 PM| 6 Answers
What is the value of b^2 - 4ac for the following equation? 2x^2 - 2x ...
Weegy: 10x^2 - 19x + 6 = 0 The solution formula is x = [-b ? sqrt (b^2 - 4ac)]/2a The numerators of the solution is: ...
1/24/2015 9:48:19 AM| 4 Answers
Which of the following constants can be added to x^2 - 3x to form a ...
Weegy: 8x^2 - 2x = 1; 8x^2 - 2x - 1= 0; (4x + 1)(2x - 1) = 0 (4x + 1) = 0; 4x = -1, x = -1/4 or (2x - 1) = 0; 2x = 1; ...
1/24/2015 9:39:47 AM| 3 Answers
Which of the following points is a solution to the system of ...
Weegy: The following points of(-3 , -2) is a solution to the system of equations shown y - x = -1 x + y = -5 . ...
1/24/2015 10:34:32 PM| 3 Answers
8y - 1 = x 3x = 2y Solve the system of equations by ...
Weegy: 2x + y = 6; y = 3x + 4 The resulting equation is 2x + (3x + 4) = 6. User: 2x + y = 7 y = x + 1 When the ...
1/24/2015 10:54:55 PM| 3 Answers
Brenda Lee has received a $10,000 gift from her mother and is trying ...
Weegy: B. return User: Terri Hamilton has just received $30,000 from an uncle who died and is trying to decide how to ...
1/24/2015 2:01:50 PM| 2 Answers
The graph of which of the following equations contains the points (2, ...
Weegy: 2x - y = 2 x + y = 4 3x = 6; x = 6/3; x = 2 2x - y = 2; 2(2) - y = 2; 4 - y = 2; -y = 2 - 4; -y = -2; y ...
1/24/2015 9:12:35 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 1635 [Total 1656]| Ratings 0| Comments 1635| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1229 [Total 6506]| Ratings 0| Comments 1229| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 563 [Total 15574]| Ratings 0| Comments 563| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 170 [Total 6870]| Ratings 0| Comments 170| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 90 [Total 6678]| Ratings 1| Comments 80| Invitations 0|Offline
S
Points 87 [Total 102]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
L
Points 73 [Total 1634]| Ratings 0| Comments 73| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 52]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.