Question and answer
bakit mahalaga ang lipunan
Isa sa mga pangunahing layunin ng lipunan ay ang pagbuo ng isang organisadong grupo ng mga indibidwal, na kayang suportahan ng bawat isa sa iba't-ibang mga paraan. [ Ito ay sa mga mahirap na beses na nauunawaan mo ang kahalagahan ng pagiging isang bahagi ng lipunan. Ito ay ang mga kasapi ng iyong panlipunang grupo na dumating pasulong upang ibigay ang lahat ng mga tulong na kailangan mo. Ang
suporta na ibinigay ng lipunan ay maaaring maging ng pisikal, pandamdamin, pananalapi o medikal na form na. ]
Expert answered|asero1010|Points 3708|
Question
Asked 6/23/2012 4:08:34 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,626,966 questions answered
Popular Conversations
Simplify the expression. (3x - 1)(x^2 + 2x - 4) User: 3x+2(x+5) ...
Weegy: 1+tan^2(x) = sec^2(x) 1+cot^2(x) = csc^2(x) (1+tan^2(x)) / (1+cot^2(x) = sec^2(x) / csc^2(x) = ...
10/1/2014 1:46:20 AM| 3 Answers
antonym of prevented ...
10/1/2014 9:05:38 AM| 3 Answers
Which of the following is correct? A. The purine G bonds with the ...
Weegy: B. The purine C bonds with the pyrimidine G. User: The purines in DNA are A. thymine and ...
10/1/2014 2:38:30 PM| 3 Answers
Habeas corpus law
10/1/2014 7:12:34 AM| 2 Answers
Simplify the expression.(3 + i) - (2 - 2i)
Weegy: 3-3 = 0 User: What is the expression in factored form 9x2 - 12x + 4 A. (-3x - 2)2 B. (-3x + 2)(3x - 2) C. (3x ...
10/1/2014 9:57:26 AM| 2 Answers
consumer rights.
Weegy: A consumer is a person or group of people that are the final users of products generated within a social system. ...
10/1/2014 10:14:56 AM| 2 Answers
People who have a common cultural background and a common sense of ...
Weegy: People who have a common cultural background and a common sense of identity is a people of race. User: The ...
10/1/2014 10:50:53 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
Points 100 [Total 9581]| Ratings 0| Comments 100| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 73 [Total 12448]| Ratings 0| Comments 73| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 42 [Total 12271]| Ratings 0| Comments 42| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 35 [Total 5829]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 16 [Total 6250]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 10 [Total 3354]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 2 [Total 37]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 214]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1 [Total 3077]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.