Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
A: KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,580,818 questions answered
Popular Conversations
Which term refers to the process by which volcanoes release carbon ...
Weegy: The term D refers to the process by wich volcanoes release carbon dioxide.
1/12/2018 12:11:58 PM| 2 Answers
Solve this equation: 2s + s + 12 = 132. A. s = 120 B. s ...
Weegy: 2s + s + 12 = 132 User: Simplify this expression: 13 + (–12) – (–5) = ? A. –6 B. 6 C. –30 ...
1/14/2018 6:19:10 AM| 2 Answers
A binomial consists of _______ terms. A. 2 B. 3 C. 1 ...
Weegy: A binomial consists of two terms. User: Which of the following is a monomial? A. 2 + xyz B. 2x + ...
1/14/2018 6:22:47 AM| 2 Answers
If two angles are supplementary and one of them is 30°, what is the ...
Weegy: Two angles are supplementary. The first angle measures 60 . The measurement of the second angles is 120 . ...
1/14/2018 6:48:01 AM| 2 Answers
Simplify this expression: 19 – (–8) – (–14) = ? A. 25 ...
Weegy: 19 ? (?8) ? (?14)
1/15/2018 10:29:20 PM| 2 Answers
Which unit do astronomers use for angular ...
1/18/2018 7:10:19 PM| 2 Answers
Which of the following is an example of a long-term climatic change? ...
Weegy: Ice age is an example of a long-term climatic change. User: In what times of year are tropical cyclones most ...
1/18/2018 8:30:25 PM| 2 Answers
3x = -39
Weegy: 3x = -39; User: All of the following were innovations that benefited farmers during the Second Agricultural ...
1/19/2018 1:53:25 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
R
Points 640 [Total 932] Ratings 2 Comments 620 Invitations 0 Offline
S
L
Points 121 [Total 4572] Ratings 0 Comments 61 Invitations 6 Offline
S
P
L
P
Points 70 [Total 188] Ratings 0 Comments 70 Invitations 0 Offline
S
Points 17 [Total 17] Ratings 0 Comments 17 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 12] Ratings 0 Comments 12 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
P
Points 5 [Total 44] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 2] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.