Question and answer
kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
19,206,896 questions answered
Popular Conversations
What is the difference between variable and fixed costs? User: What ...
Weegy: Productivity in economics refers to metrics and measures of output from production processes, per unit of input. ...
1/27/2015 7:55:37 AM| 3 Answers
What is a credit card balance?
1/27/2015 11:38:59 AM| 3 Answers
Write the quadratic equation in general form. What is the value of b ...
Weegy: Hence the ball would take about 4 seconds to hit the ground, so the answer is A).4 seconds User: Write the ...
1/27/2015 1:57:55 PM| 3 Answers
If the work put into a lever is 930 joules and the work accomplished ...
Weegy: ... moving 1 meter against a force of 1 newton, so yes one newton.meter is one joule. ... in grams? ... of ...
1/27/2015 2:01:47 PM| 3 Answers
What is 3+3×3÷3-3
Weegy: 23 x 3=69 User: What is Ground Zero
1/27/2015 5:03:53 PM| 3 Answers
What is economic utility?
1/27/2015 8:00:41 AM| 2 Answers
The best way to avoid contracting Rocky Mountain spotted fever ...
Weegy: The Andes are the rocky mountains in South America. User: Ringworm is caused by: a ...
1/27/2015 9:22:02 AM| 2 Answers
What is the solution set of (x - 2)(x - 3) = 2? {1, 4} {2, ...
Weegy: the answer is 5 User: What is the radius of the circle whose equation is x^2 + y^2 = 9? 3 9 81 User: ...
1/27/2015 10:37:53 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 1908 [Total 1929]| Ratings 0| Comments 1908| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1370 [Total 6647]| Ratings 0| Comments 1370| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 625 [Total 15636]| Ratings 0| Comments 625| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 257 [Total 6957]| Ratings 0| Comments 257| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 87 [Total 102]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
L
Points 83 [Total 1644]| Ratings 0| Comments 83| Invitations 0|Online
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 52]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.