Question and answer
kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,046,564 questions answered
Popular Conversations
What is the equation of a line that passes through (-6, 2) and has a ...
Weegy: The information from the question is incomplete. We need at least two points. You only provided one. User: ...
5/22/2015 11:40:38 AM| 3 Answers
Real Estate
Weegy: yes, what would you like to know about real estate. User: Property management Weegy: hi, what weegy question ...
5/22/2015 1:56:08 AM| 2 Answers
A loan that is linked to an asset is called ___________. A. An ...
Weegy: A loan that is linked to an asset is called A. A linked loan User: Which of the following is a way to use ...
5/22/2015 9:30:21 AM| 2 Answers
Identify the biotic factor of an ecosystem from the ...
Weegy: In Temperate forests you would be most likely to enjoy leaves changing color in the fall.
5/22/2015 11:48:06 AM| 2 Answers
transmits digital signals
5/22/2015 12:28:55 PM| 2 Answers
Define race
5/22/2015 3:35:35 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 706 [Total 1236]| Ratings 2| Comments 686| Invitations 0|Offline
S
Points 494 [Total 502]| Ratings 1| Comments 484| Invitations 0|Offline
S
1
Points 454 [Total 846]| Ratings 1| Comments 444| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 199 [Total 2676]| Ratings 0| Comments 199| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 67 [Total 8250]| Ratings 0| Comments 67| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 33 [Total 53]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 28 [Total 1315]| Ratings 0| Comments 28| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.