Question and answer
kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,617,357 questions answered
Popular Conversations
antonym of prevented ...
10/1/2014 9:05:38 AM| 3 Answers
Simplify the expression. (3x - 1)(x^2 + 2x - 4) User: 3x+2(x+5) ...
Weegy: 1+tan^2(x) = sec^2(x) 1+cot^2(x) = csc^2(x) (1+tan^2(x)) / (1+cot^2(x) = sec^2(x) / csc^2(x) = ...
10/1/2014 1:46:20 AM| 3 Answers
The pressure of ocean water increases as depth increases. User: The ...
Weegy: It originates in the Gulf of Mexico and, as the Florida Current, passes through the Straits of Florida and then ...
9/30/2014 6:27:02 AM| 3 Answers
The densest ocean water is generally found a. in the surface ...
Weegy: A. in the surface zone User: In which zone is ocean temperature most affected by the weather? a. transition ...
9/30/2014 6:07:25 AM| 3 Answers
who is Harry Bailly
10/1/2014 11:54:52 AM| 2 Answers
What is an overdraft?
10/1/2014 11:23:22 AM| 2 Answers
People who have a common cultural background and a common sense of ...
Weegy: People who have a common cultural background and a common sense of identity is a people of race. User: The ...
10/1/2014 10:50:53 AM| 2 Answers
consumer rights.
Weegy: A consumer is a person or group of people that are the final users of products generated within a social system. ...
10/1/2014 10:14:56 AM| 2 Answers
Simplify the expression.(3 + i) - (2 - 2i)
Weegy: 3-3 = 0 User: What is the expression in factored form 9x2 - 12x + 4 A. (-3x - 2)2 B. (-3x + 2)(3x - 2) C. (3x ...
10/1/2014 9:57:26 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
Points 66 [Total 9548]| Ratings 0| Comments 66| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 24 [Total 5818]| Ratings 0| Comments 24| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 15 [Total 12244]| Ratings 0| Comments 15| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 10 [Total 3354]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 6 [Total 6240]| Ratings 0| Comments 6| Invitations 0|Offline
S
Points 2 [Total 37]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 214]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1 [Total 3077]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.