You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,941,244 questions answered
Popular Conversations
If five times a number plus two is 17, what is the number?
Weegy: 3 because 5 times 3 is 15 + 2 is 17. User: Simplify this expression: 19 – (–8) – (–14) = ? User: Simplify ...
8/24/2016 8:52:47 AM| 3 Answers
Which of the following economic systems theoretically has the most ...
Weegy: Capitalist has the most limited government interference. User: Complete this list of the factors of ...
8/24/2016 6:43:12 AM| 2 Answers
The Law of Multiple Proportions states that _____.
Weegy: If two elements form more than one compound between them, then the ratios of the masses of the second element ...
8/24/2016 1:39:50 PM| 2 Answers
advocate
Weegy: Noun: A person who publicly supports or recommends a particular cause or policy. Verb: Publicly recommend or ...
8/24/2016 4:10:20 PM| 2 Answers
What is the square root of 121/49
8/24/2016 8:18:41 PM| 2 Answers
Which one of the following words is a singular verb? A. WALK B. ...
Weegy: The following words is a singular verb is sees.
8/24/2016 11:31:58 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 662 [Total 733] Ratings 4 Comments 622 Invitations 0 Offline
S
1
L
Points 550 [Total 1384] Ratings 3 Comments 520 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
P
Points 437 [Total 3692] Ratings 0 Comments 437 Invitations 0 Offline
S
Points 106 [Total 106] Ratings 0 Comments 106 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 46 [Total 3862] Ratings 0 Comments 46 Invitations 0 Offline
S
Points 40 [Total 45] Ratings 0 Comments 0 Invitations 4 Offline
S
Points 27 [Total 254] Ratings 0 Comments 27 Invitations 0 Offline
S
Points 15 [Total 15] Ratings 0 Comments 5 Invitations 1 Offline
S
L
C
Points 11 [Total 4491] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.