Question and answer
kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
16,958,742 questions answered
Popular Conversations
What is the equation of the line described below written in ...
Weegy: The line passing through point (4, -1) and perpendicular to the line whose equation is 2x - y - 7 = 0 in slope ...
7/28/2014 12:38:02 PM| 7 Answers
beliefs of buddhism
Weegy: Read more: Buddhism: Basic Beliefs and Practices | Infoplease.com ]
7/28/2014 4:39:59 AM| 5 Answers
10. In general terms, the heart of any representative democracy is A. ...
Weegy: 10. In general terms, the heart of any representative democracy is suffrage.
7/28/2014 7:29:37 PM| 5 Answers
Which of the following is the solution set of 18 - 3n + 2 = n + 20 - ...
Weegy: n > 0.2, n User: Which of the following equations could be used to solve the given equation? 9x + 26 + 7x - 17 ...
7/28/2014 9:25:21 AM| 4 Answers
Find the product. (-7p)^3
Weegy: -21p User: Find the product. (n^3)^2 · (n^5)^4 Weegy: your question? User: Find the ...
7/28/2014 7:09:27 AM| 3 Answers
Given: 3x + y = 1. Solve for y. y = -3x + 1 y = -3x - 1 y = 3x ...
Weegy: Given: 2x + 3y = 6, the y-intercept is (0, 2) User: Given: 5x - 6y = 0. What is the x-intercept? (0, ...
7/28/2014 11:47:06 AM| 3 Answers
What is the solution set of the following equation? -8x + x + 15 = ...
Weegy: Answer is definitely c. B = (R - Ax)/x User: The slope of a line is -1/3. Find the slope of a line that is ...
7/28/2014 1:05:49 PM| 3 Answers
Exerts control over all parts of the body (Points : 4) Nervous ...
Weegy: 1. Peripheral nervous system registers information and controls movements outside the central nervous system. ...
7/28/2014 3:41:02 PM| 3 Answers
features of a simple network and the network infrastructure for alarg ...
Weegy: The simple network consists of two or more connected computers and the basic network components include ...
7/29/2014 5:02:00 AM| 3 Answers
Solve for x. 8 – 3x = 20 User: Juan buys 4 shirts on sale for $15 ...
Weegy: 4 tshirts 4 x $15.00 = $60.00 $78.00 - $60.00 = $18.00 6 pairs of socks is $18.00 $18.00 / 6 = $3.00 each ...
7/28/2014 7:55:02 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2365 [Total 21365]| Ratings 1| Comments 2355| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2177 [Total 17306]| Ratings 0| Comments 2177| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 2042 [Total 14597]| Ratings 1| Comments 2032| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1653 [Total 3836]| Ratings 2| Comments 1633| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1382 [Total 7559]| Ratings 2| Comments 1362| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1145 [Total 3281]| Ratings 7| Comments 1075| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 960 [Total 10568]| Ratings 0| Comments 960| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 849 [Total 4525]| Ratings 2| Comments 829| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 798 [Total 5852]| Ratings 4| Comments 758| Invitations 0|Offline
S
R
R
Points 160 [Total 348]| Ratings 1| Comments 140| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.