Question and answer
kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,370,885 questions answered
Popular Conversations
What is exports?
Weegy: Net Exports is the value of a country's total exports minus the value of its total imports. User: What is ...
5/31/2016 9:24:53 AM| 3 Answers
Why are closing costs a one time fee?
Weegy:
5/30/2016 12:02:23 AM| 2 Answers
What is Marasmus? User: What is kwashiorkor?
Weegy: Kwashiorkor is a childhood disease that is caused by protein deprivation. User: What is ketosis? User: ...
5/30/2016 9:38:40 AM| 2 Answers
Psilocybin is a type of __________. ...
Weegy: Psilocybin is a type of hallucinogen. User: Antibiotics kill harmful bacteria or prevent bacteria from ...
5/30/2016 5:50:06 PM| 2 Answers
Which of the following is known to increase an individual's chances ...
Weegy: Diabetes is characterized by excessively low blood sugar levels. Yes, this can be true about diabetes. User: ...
5/30/2016 8:09:40 PM| 2 Answers
(-3 - 5i)(-3 + 5i) =
Weegy: (-3 + 5i) - (7 + 9i) = -3 + 5i - 7 - 9i; = -10 - 4i User: Which of the following equations shows the ...
5/31/2016 12:10:10 AM| 2 Answers
The Sino-Soviet split was followed by an economic agreement between ...
Weegy: The Sino-Soviet split was followed by an economic agreement between the U.S. and the USSR. User: Which of ...
5/31/2016 1:01:59 AM| 2 Answers
One of the biggest risks involved in using e-mail is A. loss ...
Weegy: One of the biggest risks involved in using e-mail is junk mail. User: When addressing an envelope for ...
5/31/2016 10:05:29 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 736 [Total 736] Ratings 10 Comments 616 Invitations 2 Offline
S
Points 718 [Total 718] Ratings 13 Comments 588 Invitations 0 Offline
S
Points 646 [Total 646] Ratings 0 Comments 646 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 306 [Total 12558] Ratings 2 Comments 286 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 166 [Total 3543] Ratings 0 Comments 166 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
L
Points 29 [Total 4121] Ratings 0 Comments 29 Invitations 0 Offline
S
Points 14 [Total 345] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 12] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.