Question and answer
kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,186,429 questions answered
Popular Conversations
Indicate whether the statement is true or false. The reason a penny ...
Weegy: TRUE - The reason a penny thrown straight up inside an airplane will come back to your hand is that you, the air ...
8/31/2014 3:31:31 PM| 4 Answers
A line passes through the points (-10, -4) and (-1,2). What is the ...
Weegy: A line passes through the points (-10, -4) and (-1,2). The y-intercept of the line is 8/3. The equation of the ...
8/31/2014 11:50:10 AM| 3 Answers
India is a subcontinent and consists of all of the following except. ...
Weegy: Indian subcontinent has all the features , valleys in himalayan mountains , deccan plateaus , thar desert , and ...
8/31/2014 11:02:13 AM| 2 Answers
Market economy. User: Command economy.
8/31/2014 8:31:19 PM| 2 Answers
Which of the following is least likely to form ...
Weegy: Helium is least likely to form bonds. User: Which of the following is an example of plasma? the atmosphere ...
8/31/2014 12:42:25 AM| 1 Answers
the goal of scientific management
8/31/2014 3:29:19 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 2800 [Total 24400]| Ratings 4| Comments 2760| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
Points 2556 [Total 6532]| Ratings 8| Comments 2476| Invitations 0|Online
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 2326 [Total 15939]| Ratings 13| Comments 2196| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2145 [Total 17172]| Ratings 7| Comments 2075| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 2073 [Total 9780]| Ratings 2| Comments 2053| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 960 [Total 18531]| Ratings 0| Comments 960| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 585 [Total 11246]| Ratings 1| Comments 575| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 560 [Total 5124]| Ratings 0| Comments 560| Invitations 0|Online
S
Points 467 [Total 670]| Ratings 1| Comments 457| Invitations 0|Offline
S
Points 375 [Total 375]| Ratings 2| Comments 325| Invitations 3|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.