You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Expert answered|Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 11/8/2011 4:41:19 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,239,990 questions answered
Popular Conversations
What equation in slope intercept form represents the line that passes ...
Weegy: You will expect the student to make 55 mistakes at the recital after 6 hours of practicing. User: What is ...
9/29/2016 2:02:24 PM| 6 Answers
what is the product (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: (3p^4)3 ? (p^2)7 =27p^26 User: what is the product of (-2x 2)3 ·3x User: what is the product of (0.5n ...
9/29/2016 3:39:09 PM| 3 Answers
Find a common denominator between the two fractions. 1/4 and 3/5
Weegy: The denominator of the fraction 1/8 is 8 User: Add the following fractions. 1/4 + 2/4 =
9/29/2016 6:30:44 AM| 2 Answers
What was primarily bought to be traded in the Americas when ships ...
Weegy: Slaves was primarily bought to be traded in the Americas when ships traded at West African ports. User: ...
9/29/2016 9:12:56 AM| 2 Answers
An example of an inorganic compound ...
Weegy: An example of an inorganic compound is water. User: ______ are organic compounds made of sugars or ...
9/29/2016 11:01:42 AM| 2 Answers
The use of alcohol, tobacco, and drugs can contribute to all of the ...
Weegy: The use of alcohol, tobacco, and drugs can not contribute to delayed labor.
9/29/2016 12:31:00 PM| 2 Answers
The maximum number of wolves that can survive in a particular forest ...
Weegy: The maximum number of wolves that can survive in a particular forest is 230. This number is called the carrying ...
9/29/2016 7:56:21 PM| 2 Answers
t Object]User: 7. TRUE OR FALSE: Someone who serves as a Director ...
Weegy: Someone who serves as a Director every day might not hold that title when deployed under an ICS structure. the ...
9/29/2016 8:09:18 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
P
P
P
P
L
Points 1091 [Total 5163] Ratings 2 Comments 1071 Invitations 0 Offline
S
P
1
L
Points 797 [Total 1677] Ratings 8 Comments 717 Invitations 0 Offline
S
Points 223 [Total 517] Ratings 0 Comments 223 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 147 [Total 1259] Ratings 0 Comments 147 Invitations 0 Online
S
Points 105 [Total 105] Ratings 0 Comments 105 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 90 [Total 3952] Ratings 0 Comments 90 Invitations 0 Offline
S
Points 72 [Total 72] Ratings 0 Comments 72 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 25 [Total 4250] Ratings 1 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.