You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang kasaysayan ng pabula
Weegy: Can you ask your question in english User: history of fable? Weegy: A fable is a succinct fictional story, in prose or verse, that features animals, mythical creatures, plants, inanimate objects, or forces of nature which are anthropomorphized (given human qualities), and that illustrates a moral lesson (a "moral"), [ which may at the end be expressed explicitly in a pithy maxim. ] User: canh u answer in tagalog Weegy: ng kasasayan ng pabula ay uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: History of fable in tagalog version Weegy: fable: uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: tnx but thats the defination?what i need is the history Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2011 6:31:33 AM
0 Answers/Comments
26,819,114 questions answered
Popular Conversations
The Elixir Sulfanilamide tragedy occurred in?
Weegy: The United States Pharmacpeia was eastablished in 1820.
1/23/2017 1:36:11 PM| 5 Answers
The basic unit of all forms of life is a(n) A. organ ...
Weegy: Cell is to tissue as B.tissue is to organ. User: A group of tissues working together to perform a closely ...
1/23/2017 1:45:31 PM| 2 Answers
Opposing pairs of muscles involved in movement are ...
Weegy: Opposing pairs of muscles involved in movement are called flexors and extensors. User: Hair and nails are ...
1/23/2017 3:05:03 PM| 2 Answers
A test has 20 questions. If Peter gets 80 percent correct, how many ...
Weegy: IF Peter is getting 80% then he must be missing 4 question. because only after solving 16 question he can get ...
1/23/2017 3:29:13 PM| 2 Answers
Two reasons the Most Industrialized Nations maintain their positions ...
Weegy: Two reasons the Most Industrialized Nations maintain their positions in dominance over Industrializing and the ...
1/23/2017 12:12:45 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
Points 646 [Total 646] Ratings 3 Comments 616 Invitations 0 Offline
S
P
Points 255 [Total 686] Ratings 4 Comments 215 Invitations 0 Offline
S
Points 240 [Total 252] Ratings 0 Comments 240 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
Points 183 [Total 1078] Ratings 2 Comments 163 Invitations 0 Offline
S
Points 98 [Total 100] Ratings 6 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 68 [Total 4027] Ratings 0 Comments 68 Invitations 0 Offline
S
Points 24 [Total 96] Ratings 0 Comments 24 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 0 Comments 11 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.