Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang kasaysayan ng pabula
Weegy: Can you ask your question in english User: history of fable? Weegy: A fable is a succinct fictional story, in prose or verse, that features animals, mythical creatures, plants, inanimate objects, or forces of nature which are anthropomorphized (given human qualities), and that illustrates a moral lesson (a "moral"), [ which may at the end be expressed explicitly in a pithy maxim. ] User: canh u answer in tagalog Weegy: ng kasasayan ng pabula ay uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: History of fable in tagalog version Weegy: fable: uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: tnx but thats the defination?what i need is the history Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2011 6:31:33 AM
0 Answers/Comments
18,418,163 questions answered
Popular Conversations
It rained yesterday and is supposed to be sunny today. This is an ...
Weegy: It is an example of B) climate. User: In Hawaii, you can almost always expect 80°F temperatures and daily ...
11/23/2014 3:21:11 AM| 3 Answers
United by common purpose with the majority power residing in the ...
Weegy: United by a common purpose, with the majority of power residing in the states is descriptive of Confederate ...
11/23/2014 12:33:41 AM| 2 Answers
Well, you see, I am accepting the Nobel Prize in literature. a. ...
Weegy: Well, you see, I am accepting the Nobel Prize in literature. The word well is an interjection. User: The ...
11/23/2014 1:40:22 AM| 2 Answers
Minorities and women found employment opportunities mainly a. in ...
Weegy: During World War I minorities and women found employment opportunities mainly in war-related industries. ...
11/23/2014 6:48:35 AM| 2 Answers
In addition to replacing the president if necessary, it's the duty ...
Weegy: In addition to replacing the president if necessary, it's the duty of the vice president to preside over the ...
11/23/2014 7:20:50 AM| 2 Answers
how do I get points
11/23/2014 9:19:57 AM| 2 Answers
Select the product of (5x - 4)(5x + 9). 25x2 - 25x - 36 50x - ...
Weegy: (5x + 1)? User: Select the product of (5x - 4)(5x + 9). a. 25x2 - 25x - 36 b. 50x - 36 c. 25x2 + 25x - ...
11/23/2014 2:08:28 PM| 2 Answers
22n 22 - n n + 22 n - 22
Weegy: N - 8 = 22 represents "the difference between a number and eight is twenty-two". User: Select the expression ...
11/23/2014 3:02:40 PM| 2 Answers
what does the expression 22n means?
11/23/2014 3:05:20 PM| 2 Answers
__________ is an up-front, one-time cost of home ownership. (Points : ...
Weegy: a and b - down payment and closing costs is an up-front, one-time cost of home ownership.
11/23/2014 7:03:06 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2405 [Total 14116]| Ratings 10| Comments 2305| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1311 [Total 3597]| Ratings 0| Comments 1311| Invitations 0|Offline
S
L
Points 731 [Total 1252]| Ratings 6| Comments 671| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 718 [Total 14092]| Ratings 0| Comments 718| Invitations 0|Offline
S
Points 538 [Total 570]| Ratings 1| Comments 528| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 222 [Total 6616]| Ratings 0| Comments 222| Invitations 0|Offline
S
L
Points 150 [Total 1446]| Ratings 3| Comments 120| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
S
Points 40 [Total 40]| Ratings 4| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.