Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang kasaysayan ng pabula
Weegy: Can you ask your question in english User: history of fable? Weegy: A fable is a succinct fictional story, in prose or verse, that features animals, mythical creatures, plants, inanimate objects, or forces of nature which are anthropomorphized (given human qualities), and that illustrates a moral lesson (a "moral"), [ which may at the end be expressed explicitly in a pithy maxim. ] User: canh u answer in tagalog Weegy: ng kasasayan ng pabula ay uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: History of fable in tagalog version Weegy: fable: uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: tnx but thats the defination?what i need is the history Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2011 6:31:33 AM
0 Answers/Comments
18,806,538 questions answered
Popular Conversations
Read the sentence below and correct the pronoun-antecedent agreement ...
Weegy: The three museums in this area that have contributed artifacts for the Egyptian mummy exhibit claim to have five ...
12/21/2014 10:17:21 PM| 3 Answers
Write an equation that represents the problem, then solve the ...
Weegy: 4*6=x
12/21/2014 10:22:19 AM| 2 Answers
Multiply. (-8.7)(-1.1) User: divide -5/-20
Weegy: The answer is 100
12/21/2014 10:42:03 AM| 2 Answers
definition of technical writing
Weegy: Writing is language in a textual medium through the use of a set of signs or symbols (known as a writing ...
12/21/2014 2:20:26 PM| 2 Answers
Which area of individual competence is most important for accurately ...
Weegy: critical thinking is the area of individual competence is most important for accurately perceiving group ...
12/21/2014 5:18:18 PM| 2 Answers
According to MyPlate, you should eat approximately two cups of ...
Weegy: MyPlate illustrates the five food groups that are the building blocks for a healthy diet using a familiar image ...
12/22/2014 1:05:21 AM| 2 Answers
Referencing the product below, what is one serving size in ...
Weegy: Acne is caused by: HORMONES. User: Organic foods tend to have higher levels of nutrients than nonorganic ...
12/22/2014 1:24:15 AM| 2 Answers
There are 12 inches in a foot. How many inches are in 8 feet?
Weegy: There are 36 inches in 3 feet. User: simplified expression for 8(x - 6) - 2(x - 5) + 7x.
12/22/2014 11:32:29 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
Points 1163 [Total 5007]| Ratings 0| Comments 1163| Invitations 0|Offline
S
L
Points 806 [Total 1497]| Ratings 1| Comments 796| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 720 [Total 14905]| Ratings 1| Comments 710| Invitations 0|Offline
S
Points 681 [Total 681]| Ratings 1| Comments 671| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 161 [Total 6480]| Ratings 1| Comments 151| Invitations 0|Online
S
L
Points 86 [Total 1546]| Ratings 1| Comments 76| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 33 [Total 6700]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 30 [Total 30]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 3|Offline
S
Points 23 [Total 29]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 2|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.