Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang kasaysayan ng pabula
Weegy: Can you ask your question in english User: history of fable? Weegy: A fable is a succinct fictional story, in prose or verse, that features animals, mythical creatures, plants, inanimate objects, or forces of nature which are anthropomorphized (given human qualities), and that illustrates a moral lesson (a "moral"), [ which may at the end be expressed explicitly in a pithy maxim. ] User: canh u answer in tagalog Weegy: ng kasasayan ng pabula ay uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: History of fable in tagalog version Weegy: fable: uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: tnx but thats the defination?what i need is the history Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2011 6:31:33 AM
0 Answers/Comments
21,762,113 questions answered
Popular Conversations
5. What is the correct order of the four steps of the writing ...
Weegy: A. revise. User: 6. The past tense of the verb drive is A. drove. B. droved. C. drived. D. driven.
7/31/2015 6:30:58 AM| 3 Answers
Mammals first appeared during the ______. a. Cenozoic ...
Weegy: Mammals first appeared during the TRIASSIC PERIOD.
7/30/2015 8:10:19 AM| 2 Answers
What is an example of adding energy to a substance and causing a ...
Weegy: A. heating a rock to make it hot User: A color change happens during an experiment mixing two liquids. Is ...
7/30/2015 12:32:38 PM| 2 Answers
Constantine was the first Christian ruler of Rome.
Weegy: CONSTANTINE was the first Christian ruler of Rome. User: A stele is an upright stone slab that is ...
7/30/2015 2:55:13 PM| 2 Answers
Write -2x 2(-5x 2 +4x 3) in standard form.
7/30/2015 3:10:48 PM| 2 Answers
Which of the following statements is true? Both photosynthesis ...
Weegy: Photosynthesis and cellular respiration are the two main processes performed by most living organisms to obtain ...
7/30/2015 4:56:50 PM| 2 Answers
4. Which one of the following word or words is an example of a ...
Weegy: A. Because User: 5. What is the simple subject of the following sentence? During the night, the frightened ...
7/30/2015 8:42:51 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
Points 876 [Total 1387]| Ratings 1| Comments 866| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
P
L
Points 787 [Total 10321]| Ratings 3| Comments 737| Invitations 2|Online
S
L
L
Points 373 [Total 8573]| Ratings 5| Comments 323| Invitations 0|Offline
S
Points 303 [Total 303]| Ratings 1| Comments 293| Invitations 0|Offline
S
Points 222 [Total 222]| Ratings 1| Comments 212| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 83 [Total 8463]| Ratings 0| Comments 83| Invitations 0|Offline
S
Points 77 [Total 77]| Ratings 0| Comments 77| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 3| Comments 20| Invitations 0|Offline
S
Points 41 [Total 41]| Ratings 2| Comments 21| Invitations 0|Offline
S
Points 19 [Total 319]| Ratings 0| Comments 19| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.