Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang kasaysayan ng pabula
Weegy: Can you ask your question in english User: history of fable? Weegy: A fable is a succinct fictional story, in prose or verse, that features animals, mythical creatures, plants, inanimate objects, or forces of nature which are anthropomorphized (given human qualities), and that illustrates a moral lesson (a "moral"), [ which may at the end be expressed explicitly in a pithy maxim. ] User: canh u answer in tagalog Weegy: ng kasasayan ng pabula ay uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: History of fable in tagalog version Weegy: fable: uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: tnx but thats the defination?what i need is the history Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2011 6:31:33 AM
0 Answers/Comments
19,713,812 questions answered
Popular Conversations
Given: y varies directly with x and has a constant rate of change of ...
Weegy: If y is 5 when x is 2.5 and y varies directly with x, y is 20 when x is 10. 5/2.5 = y/10 2.5y = 50 y = 50/2.5 ...
2/28/2015 11:24:34 AM| 5 Answers
Which of the following energy sources is attributed to Edwin Drake ...
Weegy: The following energy sources is attributed to Edwin Drake and had significant impact on industrialization during ...
2/28/2015 3:21:51 AM| 2 Answers
The oldest type of city government in America is the _______ form. ...
Weegy: The oldest type of city government in America is the D. mayor-council form. User: Which of the presidents ...
2/28/2015 11:31:00 AM| 2 Answers
What is the equation of the line, in slope-intercept form, that ...
Weegy: The equation of the line, in slope-intercept form, that passes through (3, -1) and (-1, 5) is y = -3/2x + 7/2 ...
2/28/2015 11:42:07 AM| 2 Answers
Who is Isabel Allende?
2/28/2015 12:07:31 PM| 2 Answers
Simplify: (2x)3
Weegy: 11(2x + 3) =(11)(2x) + (11)(3) =22x + 33 User: How much must you invest at one time in order to accumulate ...
2/28/2015 2:42:37 PM| 2 Answers
Because the soil was depleted during the time of the Dust Bowl many ...
Weegy: moved westward to coastal states User: How did environmental changes in the Great Plains lead to changes in ...
3/1/2015 8:28:08 PM| 2 Answers
___________are a complex set of characteristics that make a person ...
Weegy: - - - are a complex set of characteristics that make a person unique, and are influenced by heredity, ...
2/28/2015 12:38:22 AM| 1 Answers
(x+3)(y+6)
Weegy: Here are some characteristics of grace and forgiveness: patience, kindness, mercy, unconditional love, empathy, ...
2/28/2015 1:15:50 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
Points 47 [Total 7933]| Ratings 0| Comments 47| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 18 [Total 7519]| Ratings 0| Comments 18| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 9 [Total 7316]| Ratings 0| Comments 9| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
P
Points 9 [Total 16924]| Ratings 0| Comments 9| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.