Question and answer
mag bigay ng mga idyomatikong pahayag at mga kahulugan nito
english please
selymi|Points 8542|
Question
Asked 7/8/2012 6:09:59 AM
Updated 7/8/2012 6:42:34 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
0
Mga halimbawa ng idiomatikong pahayag:
mapaglubid ng buhangin - sinungaling
likaw ng bituka - kaliit-liitang lihim
pabalat-bunga - paimbabaw
dibdiban - totohanan
kisapmata - iglap
may sinasabi - mayaman
isang kahig, isang tuka - husto lamang ang kinikita sa pagkain
maykaya - mariwasa
bulanggugo - galante sa gastahan
bukambibig - laging nasasabi
bukas ang dibdib - maawain
buwayang lubog - taksil
kaibigang karnal - kaibigang matalik
hawak sa ilong - sunud-sunuran
pusong mamon - mabait
tuyo ang papel - gumagawa ng hindi maganda
humalik sa yapak - labis na humahanga
kumukulo ang tiyan - gutom
Added 7/8/2012 6:42:36 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
how can i teach a tute if it is absent?
Weegy: Make an effort to learn students’ names and use them. You could use name tents, ask students to say their name when asking questions, or return assignments to them personally. [ Students will regard the tutorial as more important if they feel that they are known to you, and that you will notice if they are absent. ] (More)
Question
Expert Answered
Updated 7/10/2012 6:58:31 AM
1 Answer/Comment
[Deleted]
Added 7/10/2012 6:58:31 AM
Deleted by jher000
19,171,722 questions answered
Popular Conversations
Simplify 5t + (t - 3) - [(7t + 5) - (8 - 3t)].
Weegy: 5t + (t - 3) - [(7t + 5) - (8 - 3t)] The simplified form is -4t User: ax + by + c, 2ax - 3by + c, and by - c ...
1/26/2015 12:15:43 PM| 4 Answers
Simplify 5(R + 2) - 6
Weegy: 5(R + 2) - 6 5R + 10 - 6 5R + 4 User: Simplify 3 - (2 - 8) Weegy: (3)/(7)-(4)/(m) = (3m/7m) - (28/7m) = (3m ...
1/26/2015 7:21:10 AM| 3 Answers
If you multiply a trinomial by a monomial, what type of polynomial ...
Weegy: If you multiply two binomials together, the product will be TRINOMIAL. User: When using FOIL to multiply the ...
1/26/2015 8:55:33 AM| 3 Answers
Simplify 3x + (-12x) - 5x. -14x -9x 10x 20x
Weegy: A)-14x. 3x + (-12x) - 5 = -14x User: Simplify 3x + 3 + 2. 3x + 5 5x + 3 8x User: Simplify -12x + ...
1/26/2015 12:27:43 PM| 3 Answers
Solve. m -5= 1/32
1/26/2015 2:19:45 PM| 3 Answers
Our esteem-based needs are met by developing self-respect and ...
Weegy: Our esteem-based needs are met by developing self-respect and achieving our personal goals. This is TRUE. ...
1/26/2015 9:09:19 PM| 3 Answers
What is the product?
1/26/2015 7:44:26 AM| 2 Answers
multiply completely, then place the answers in the proper location on ...
Weegy: x=-1 and x=-1/5 for the equation 5x^2+6x=-1 User: factor the following polynomials, then place the answers in ...
1/26/2015 7:49:09 AM| 2 Answers
Is the given point interior, exterior, or on the circle (x + 2)2 + (y ...
Weegy: (x^4 + 81) (x - 3) = x^5 - 3x^4 + 81x - 243 User: Is the given point interior, exterior, or on the circle ...
1/26/2015 8:07:10 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 1750 [Total 1771]| Ratings 0| Comments 1750| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1347 [Total 6624]| Ratings 0| Comments 1347| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 600 [Total 15611]| Ratings 0| Comments 600| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 219 [Total 6919]| Ratings 0| Comments 219| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 90 [Total 6678]| Ratings 1| Comments 80| Invitations 0|Offline
S
Points 87 [Total 102]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
L
Points 77 [Total 1638]| Ratings 0| Comments 77| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 52]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.