Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: mag bigay ng mga idyomatikong pahayag at mga kahulugan nito
A: english please
selymi|Points 8542|
Question
Asked 7/8/2012 6:09:59 AM
Updated 7/8/2012 6:42:34 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
0
Mga halimbawa ng idiomatikong pahayag:
mapaglubid ng buhangin - sinungaling
likaw ng bituka - kaliit-liitang lihim
pabalat-bunga - paimbabaw
dibdiban - totohanan
kisapmata - iglap
may sinasabi - mayaman
isang kahig, isang tuka - husto lamang ang kinikita sa pagkain
maykaya - mariwasa
bulanggugo - galante sa gastahan
bukambibig - laging nasasabi
bukas ang dibdib - maawain
buwayang lubog - taksil
kaibigang karnal - kaibigang matalik
hawak sa ilong - sunud-sunuran
pusong mamon - mabait
tuyo ang papel - gumagawa ng hindi maganda
humalik sa yapak - labis na humahanga
kumukulo ang tiyan - gutom
Added 7/8/2012 6:42:36 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,903,696 questions answered
*
Get answers from Weegy and a team of really smart lives experts.
Popular Conversations
What does astrologer mean?
5/11/2018 12:51:16 PM| 4 Answers
Speed sign is an example of a _________ sign A. regulatory B. ...
Weegy: A diamond shaped sign is a WARNING sign.
5/13/2018 5:01:49 PM| 3 Answers
3. Simplify 12 – (–8) × 4 = ? A. 16 B. 80 ...
Weegy: 12 - (-8)*4 User: 5. Evaluate m + n2 if we know m = 2 and n = –2. A. –8 B. 8 C. 6 ...
5/11/2018 8:21:14 AM| 2 Answers
Solve the equation: 12y = 132.
Weegy: 12y=132 User: If 3 times a number minus 2 equals 13, what is the number? A. 5 B. 4 ...
5/11/2018 8:57:51 AM| 2 Answers
17. 7 × (–3) × (–2)2 = ? A. 84 B. –48 C. ...
Weegy: 7 * (-3) * (-2)^2 User: 19. Multiply (2m + 3)(m2 – 2m + 1). A. 2m3 – m2 – 8m + 3 B. 2m3 ...
5/11/2018 8:49:43 AM| 2 Answers
Self-doubt is a result of
5/12/2018 1:31:33 PM| 2 Answers
Strike-slip fault
Weegy: In a strike-slip fault, the rocks on either side of the fault slip past each other sideways. TRUE.
5/17/2018 3:51:47 PM| 2 Answers
when colonists boycotted british goods under the stamp act they
Weegy: Most Americans called for a boycott of British goods, and some organized attacks on the customhouses and homes ...
5/13/2018 12:01:56 PM| 2 Answers
S
R
L
R
P
R
Points 203 [Total 645] Ratings 0 Comments 23 Invitations 18 Online
S
L
Points 188 [Total 199] Ratings 0 Comments 188 Invitations 0 Offline
S
L
Points 119 [Total 119] Ratings 0 Comments 19 Invitations 10 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
P
R
P
R
P
Points 94 [Total 13179] Ratings 0 Comments 84 Invitations 1 Online
S
Points 30 [Total 30] Ratings 0 Comments 0 Invitations 3 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 0 Comments 3 Invitations 1 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 0 Comments 13 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.