Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
18,427,700 questions answered
Popular Conversations
It rained yesterday and is supposed to be sunny today. This is an ...
Weegy: It is an example of B) climate. User: In Hawaii, you can almost always expect 80°F temperatures and daily ...
11/23/2014 3:21:11 AM| 3 Answers
How is the infinitive used in the sentence? Are those cowboy boots ...
Weegy: I need some time to think. Infinitive: To think; Use: Adjective User: How is the infinitive used in the ...
11/24/2014 10:27:35 AM| 3 Answers
9. Which kind of phrase are the underlined words in the sentence? ...
Weegy: The water from the well smells funny to me. The phrase from the well is an adjective phrase. User: Which ...
11/24/2014 12:03:46 PM| 3 Answers
United by common purpose with the majority power residing in the ...
Weegy: United by a common purpose, with the majority of power residing in the states is descriptive of Confederate ...
11/23/2014 12:33:41 AM| 2 Answers
Well, you see, I am accepting the Nobel Prize in literature. a. ...
Weegy: Well, you see, I am accepting the Nobel Prize in literature. The word well is an interjection. User: The ...
11/23/2014 1:40:22 AM| 2 Answers
Minorities and women found employment opportunities mainly a. in ...
Weegy: During World War I minorities and women found employment opportunities mainly in war-related industries. ...
11/23/2014 6:48:35 AM| 2 Answers
In addition to replacing the president if necessary, it's the duty ...
Weegy: In addition to replacing the president if necessary, it's the duty of the vice president to preside over the ...
11/23/2014 7:20:50 AM| 2 Answers
how do I get points
11/23/2014 9:19:57 AM| 2 Answers
Select the product of (5x - 4)(5x + 9). 25x2 - 25x - 36 50x - ...
Weegy: (5x + 1)? User: Select the product of (5x - 4)(5x + 9). a. 25x2 - 25x - 36 b. 50x - 36 c. 25x2 + 25x - ...
11/23/2014 2:08:28 PM| 2 Answers
22n 22 - n n + 22 n - 22
Weegy: N - 8 = 22 represents "the difference between a number and eight is twenty-two". User: Select the expression ...
11/23/2014 3:02:40 PM| 2 Answers
what does the expression 22n means?
11/23/2014 3:05:20 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2473 [Total 14184]| Ratings 10| Comments 2373| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1322 [Total 3608]| Ratings 0| Comments 1322| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 739 [Total 14113]| Ratings 0| Comments 739| Invitations 0|Offline
S
L
Points 731 [Total 1252]| Ratings 6| Comments 671| Invitations 0|Offline
S
Points 549 [Total 581]| Ratings 1| Comments 539| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 222 [Total 6616]| Ratings 0| Comments 222| Invitations 0|Offline
S
L
Points 156 [Total 1452]| Ratings 3| Comments 126| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
S
Points 40 [Total 40]| Ratings 4| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.