You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: mga impluwensiya ng mga kastila sa pilipinas
A: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming
hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ]
eikcid|Points 182|
Question
Asked 8/23/2011 6:48:32 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,746,230 questions answered
Popular Conversations
Calculate the product 1/3 and 1/5
Weegy: The product of 1/3 and 1/4 is 1/12. Solution: 1/3 * 1/4 = 1/12
5/23/2017 9:39:31 PM| 1 Answers
Which branch of government makes the law
Weegy: The legislative branch of government makes the law.
5/24/2017 6:13:01 PM| 0 Answers
A tapeworm lives off the nutrients in an animal s digestive tract. ...
Weegy: A tapeworm lives off the nutrients in an animal's digestive tract. Therefore, a tapeworm is a PARASITE.
5/24/2017 10:19:19 AM| 0 Answers
Giving human characteristics to objects or ideas is
Weegy: Giving human characteristics to objects or ideas is PERSONIFICATION.
5/24/2017 10:17:32 AM| 0 Answers
Stage 1 of delivery averages about 8 hours but may be longer for ...
Weegy: Stage 1 of delivery averages about 8 hours but may be longer for first-time mothers. TRUE.
5/24/2017 10:12:05 AM| 0 Answers
The position from which you write about your subject is called your ...
Weegy: The position from which you write about your subject is called your POINT OF VIEW.
5/24/2017 10:03:54 AM| 0 Answers
Which type of tax is applied only to particular goods? A. excise ...
Weegy: Excise tax is applied only to particular goods.
5/23/2017 7:13:31 PM| 0 Answers
In “A Few Don’ts,” Pound encourages the use of __________instead of ...
Weegy: In A Few Don'ts, Pound encourages the use of The Concrete instead of the vagueness of abstractions. User: ...
5/22/2017 11:51:10 AM| 0 Answers
Giving human characteristics to objects or ideas is
Weegy: Giving human characteristics to objects or ideas is PERSONIFICATION.
5/19/2017 10:58:38 PM| 0 Answers
Motivation refers to forces that
Weegy: Motivation refers to forces that: energize, direct, and sustain a person's efforts.
5/19/2017 10:41:24 PM| 0 Answers
Weegy Stuff
S
Points 26 [Total 26] Ratings 0 Comments 26 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 366] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
P
P
Points 7 [Total 1730] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 467] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 1 [Total 1637] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.