Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
17,625,713 questions answered
Popular Conversations
Which of the following is correct? A. The purine G bonds with the ...
Weegy: B. The purine C bonds with the pyrimidine G. User: The purines in DNA are A. thymine and ...
10/1/2014 2:38:30 PM| 3 Answers
antonym of prevented ...
10/1/2014 9:05:38 AM| 3 Answers
Simplify the expression. (3x - 1)(x^2 + 2x - 4) User: 3x+2(x+5) ...
Weegy: 1+tan^2(x) = sec^2(x) 1+cot^2(x) = csc^2(x) (1+tan^2(x)) / (1+cot^2(x) = sec^2(x) / csc^2(x) = ...
10/1/2014 1:46:20 AM| 3 Answers
The pressure of ocean water increases as depth increases. User: The ...
Weegy: It originates in the Gulf of Mexico and, as the Florida Current, passes through the Straits of Florida and then ...
9/30/2014 6:27:02 AM| 3 Answers
The densest ocean water is generally found a. in the surface ...
Weegy: A. in the surface zone User: In which zone is ocean temperature most affected by the weather? a. transition ...
9/30/2014 6:07:25 AM| 3 Answers
What is planter flexion?
10/1/2014 1:37:43 PM| 2 Answers
what is weegy
Weegy: Weegy also has a montly point contest. [ The experts with the most points per month wins extra money! I haven't ...
10/1/2014 12:19:15 PM| 2 Answers
Who is Harry Bailly?
10/1/2014 11:54:52 AM| 2 Answers
What is an overdraft?
10/1/2014 11:23:22 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
Points 92 [Total 9574]| Ratings 0| Comments 92| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 53 [Total 12428]| Ratings 0| Comments 53| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 38 [Total 12267]| Ratings 0| Comments 38| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 35 [Total 5829]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 12 [Total 6246]| Ratings 0| Comments 12| Invitations 0|Online
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 10 [Total 3354]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 2 [Total 37]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 214]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1 [Total 3077]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.