Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
19,700,402 questions answered
Popular Conversations
Theodore Roosevelt became president when William McKinley was ...
Weegy: False. Theodore Roosevelt became president after William McKinley was assassinated.
2/26/2015 7:38:06 AM| 5 Answers
The phase change that is the reverse of sublimation is A. ...
Weegy: Boyle's law states that the volume of a gas is inversely proportional to its pressure if the temperature and the ...
2/26/2015 2:21:23 AM| 3 Answers
whats lush
Weegy: 1+1 = 2 User: whats in a heartbeat
2/26/2015 12:22:58 PM| 3 Answers
A ratio compares two numbers by division. True User: The ratio of ...
Weegy: When ratios are used in comparing units of measure, the units should be the same. User: In writing the ratio ...
2/26/2015 1:31:50 PM| 3 Answers
What is the reciprocal of 3/8? User: what is the reciprocal of 4/15 ...
Weegy: The reciprocal of 4 is 1/4. User: what is the reciprocal 4 2/3 Weegy: The reciprocal of 4 is 1/4. ...
2/27/2015 12:39:39 PM| 3 Answers
Comprehension The questions below refer to the selection “Digging.” ...
Weegy: B) miners User: Comprehension The questions below refer to the selection “Digging.” The father and ...
2/26/2015 6:39:22 AM| 2 Answers
Cephalopods dwell in ___. a. ponds b. oceans c. lakes d. rivers
Weegy: While you may not have heard of the term cephalopod, you have probably heard of at least a couple of the animals ...
2/26/2015 7:17:50 AM| 2 Answers
How can one receive fundamental rights? a. born a citizen c. ...
Weegy: who are you looking for? User: abolished national origins quotas Weegy: The Hart-Celler Act abolished the ...
2/26/2015 7:54:13 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
P
Points 1097 [Total 16879]| Ratings 0| Comments 1097| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
P
Points 1047 [Total 7822]| Ratings 0| Comments 1047| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 621 [Total 7301]| Ratings 4| Comments 581| Invitations 0|Offline
S
Points 572 [Total 911]| Ratings 5| Comments 522| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 421 [Total 7487]| Ratings 1| Comments 411| Invitations 0|Offline
S
Points 207 [Total 352]| Ratings 1| Comments 197| Invitations 0|Offline
S
Points 149 [Total 169]| Ratings 0| Comments 149| Invitations 0|Offline
S
Points 91 [Total 91]| Ratings 0| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
Points 47 [Total 47]| Ratings 0| Comments 37| Invitations 1|Offline
S
1
L
1
Points 31 [Total 3441]| Ratings 3| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.