You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
26,247,938 questions answered
Popular Conversations
What equation in slope intercept form represents the line that passes ...
Weegy: You will expect the student to make 55 mistakes at the recital after 6 hours of practicing. User: What is ...
9/29/2016 2:02:24 PM| 6 Answers
what is the product (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: (3p^4)3 ? (p^2)7 =27p^26 User: what is the product of (-2x 2)3 ·3x User: what is the product of (0.5n ...
9/29/2016 3:39:09 PM| 3 Answers
Find a common denominator between the two fractions. 1/4 and 3/5
Weegy: The denominator of the fraction 1/8 is 8 User: Add the following fractions. 1/4 + 2/4 =
9/29/2016 6:30:44 AM| 2 Answers
What was primarily bought to be traded in the Americas when ships ...
Weegy: Slaves was primarily bought to be traded in the Americas when ships traded at West African ports. User: ...
9/29/2016 9:12:56 AM| 2 Answers
An example of an inorganic compound ...
Weegy: An example of an inorganic compound is water. User: ______ are organic compounds made of sugars or ...
9/29/2016 11:01:42 AM| 2 Answers
The use of alcohol, tobacco, and drugs can contribute to all of the ...
Weegy: The use of alcohol, tobacco, and drugs can not contribute to delayed labor.
9/29/2016 12:31:00 PM| 2 Answers
The maximum number of wolves that can survive in a particular forest ...
Weegy: The maximum number of wolves that can survive in a particular forest is 230. This number is called the carrying ...
9/29/2016 7:56:21 PM| 2 Answers
t Object]User: 7. TRUE OR FALSE: Someone who serves as a Director ...
Weegy: Someone who serves as a Director every day might not hold that title when deployed under an ICS structure. the ...
9/29/2016 8:09:18 PM| 2 Answers
Foods that contain all the essential amino acids are called:
Weegy: Complete proteins contain all nine essential amino acids. User: When the ______ to part of the brain is ...
9/29/2016 8:36:22 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
P
P
P
P
L
Points 1108 [Total 5180] Ratings 2 Comments 1088 Invitations 0 Offline
S
P
1
L
Points 841 [Total 1721] Ratings 9 Comments 751 Invitations 0 Offline
S
Points 223 [Total 517] Ratings 0 Comments 223 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 190 [Total 1302] Ratings 0 Comments 190 Invitations 0 Offline
S
Points 105 [Total 105] Ratings 0 Comments 105 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 90 [Total 3952] Ratings 0 Comments 90 Invitations 0 Offline
S
Points 72 [Total 72] Ratings 0 Comments 72 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 25 [Total 4250] Ratings 1 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.