Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
21,130,889 questions answered
Popular Conversations
What is the numerator of the remainder in the division of: (x^3 ...
Weegy: 3x - 4 = 2x - 10 3x - 2x = -10 + 4 x = -6 User: Kyler is looking at the polynomial function f (x) = x^3 - ...
5/28/2015 8:17:45 AM| 3 Answers
immigration
Weegy: Net immigration is the amount by which the number of immigrants (= people arriving to live in a country) is ...
5/28/2015 7:49:14 AM| 2 Answers
The measure of disorder in a system is its ...
Weegy: The measure of disorder in a system is its enthalpy. User: Pressure has an effect on boiling point because ...
5/28/2015 8:52:32 AM| 2 Answers
When looking up at the clouds, you can usually make out different ...
Weegy: Stratus clouds indicate possible precipitation. User: A front forms when _____. warm air begins to rise and ...
5/28/2015 10:25:17 AM| 2 Answers
Impressionist music used a technique that was the opposite of harmony ...
Weegy: Impressionist music used a technique that was the opposite of harmony and that used disagreeable sounds. This ...
5/28/2015 10:42:20 AM| 2 Answers
Slang and colloquialism are synonymous. True False
Weegy: Slang and colloquialism are synonymous. FALSE. User: The manner in which a writer uses vocabulary and ...
5/28/2015 11:28:10 AM| 2 Answers
Find the slope of the line whose equation is 8y = 4 - 3x. User: Find ...
Weegy: The slope of the line that passes through the points (-2, 4) and (-5, -6) is 10/3. m = y2-y1/x2-x1; m = (-6 ...
5/28/2015 12:30:52 PM| 2 Answers
Factor completely. -5x2y + 10xy - 15xy2
Weegy: -5x2y + 10xy - 15xy2 = 5xy (-x + 2 - 3y) User: 81a2 + 36a + 4 Weegy: 81a^2 + 36a + 4 = (9a + 2)^2 User: ...
5/28/2015 1:55:48 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 820 [Total 828]| Ratings 2| Comments 800| Invitations 0|Offline
S
L
Points 735 [Total 1265]| Ratings 2| Comments 715| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 623 [Total 1015]| Ratings 3| Comments 593| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 450 [Total 2927]| Ratings 1| Comments 440| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
Points 213 [Total 233]| Ratings 0| Comments 213| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 84 [Total 8267]| Ratings 0| Comments 84| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 80 [Total 1367]| Ratings 0| Comments 80| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 13 [Total 13]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.