Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
25,664,959 questions answered
Popular Conversations
factorization of 10x - 3 - 3x 2? User: n 4 - 1
Weegy: (n + 8)(n - 2) = n^2 - 2n + 8n - 16; = n^2 + 6n - 16 User: Factor a 3 - 3 + 3a 2 - a. User: Factor 75t 2 ...
6/30/2016 12:45:49 AM| 3 Answers
Solve (x + 1 -3). User: Find the distance between the points (-4, ...
Weegy: Distance between the points (4, -1) and (-5, 2) = sqrt [(-5-4)^2 +(2- 1)^2] = sqrt [81+9] = sqrt[90] = 9.4868 ...
6/30/2016 7:13:59 AM| 2 Answers
Bacteria are important in sewage disposal because they _____. A. ...
Weegy: d. form membranes around toxins in sewage User: Organisms that grow in the absence of free oxygen are known as ...
6/30/2016 10:07:46 AM| 2 Answers
What effect did the oil crisis have on U.S. energy policy? A. The ...
Weegy: B. More attention has since been paid to energy conservation. was an effect of the oil crisis User: Which ...
6/30/2016 10:13:01 AM| 2 Answers
What is the slope of the line passing through (1, 2) and (3, 8)? ...
Weegy: The slope of a line perpendicular to the line whose equation is y = 2x + 5 is -1/2. The slope of that line is ...
6/30/2016 2:48:13 PM| 2 Answers
What is the study of governmental institutions and processes?
Weegy: executive, legislative, judicial, administrative
7/1/2016 4:40:32 PM| 2 Answers
Factor x^10 - y^2.
6/30/2016 12:29:14 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
Points 20 [Total 20] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 7 [Total 428] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
P
Points 6 [Total 756] Ratings 0 Comments 6 Invitations 0 Offline
S
P
Points 1 [Total 260] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.