Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
23,075,957 questions answered
Popular Conversations
What is the first activity of the digestive system? A.)Digestion ...
Weegy: Ingestion is the first activity of the digestive system. User: Every ________, nerve impulses stimulate the ...
12/1/2015 4:30:07 PM| 2 Answers
The _____ is the smallest interval in Western music. half step third ...
Weegy: In Western music, intervals are most commonly differences between notes of a diatonic scale.
12/1/2015 8:42:11 AM| 2 Answers
A movement based on a literal interpretation of a doctrine is called ...
Weegy: A movement based on a literal interpretation of a doctrine is called FUNDAMENTALISM. User: Stopping the ...
12/1/2015 2:04:45 PM| 2 Answers
Simplify. (-3ab 3)4 User: What is the fifth term of a sequence ...
Weegy: 25+25 = 50 User: Find the next term of the following sequence. 25, 10, 4, ... Weegy: 25+25 = 50 User: ...
12/1/2015 2:17:37 PM| 2 Answers
What was the demesne?
11/30/2015 8:57:51 AM| 2 Answers
The four main parts of a flower are _____.
11/30/2015 9:17:33 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
L
P
R
P
L
Points 22 [Total 10515] Ratings 1 Comments 12 Invitations 0 Online
S
L
P
P
Points 17 [Total 2983] Ratings 0 Comments 17 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 3 [Total 1267] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)