Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: mga impluwensiya ng mga kastila sa pilipinas
A: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming
hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ]
eikcid|Points 182|
Question
Asked 8/23/2011 6:48:32 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,653,780 questions answered
Popular Conversations
What is 3x3 11x2 26x 30 divided by x 5?
Weegy: 3X3 = 9 11X2 = 22 26X30 = 780
2/20/2018 7:03:35 PM| 9 Answers
Suppose the U.S. can produce cars for a lower opportunity cost than ...
Weegy: Suppose the U.S. can produce cars for a lower opportunity cost than Japan while Japan has a comparative ...
2/13/2018 7:30:37 PM| 4 Answers
Solve this equation: 80 = 3y + 2y + 4 + 1. A. y = 1/5 B. ...
Weegy: 80 = 3y + 2y + 4 + 1 80 = 5y + 5 80 - 5 = 5y -5y = -75 y = 15 User: Solve the inequality: 12p + 7 > 139 ...
2/14/2018 2:20:46 PM| 3 Answers
Solve the equation: 12y = 132. A. y = 11 B. y = 144 ...
Weegy: 12y = 132 User: Solve this equation: 2s + s + 12 = 132. A. s = 40 B. s = –30 C. s = 9 D. ...
2/14/2018 2:32:47 PM| 3 Answers
What is equilibrium?
Weegy: Equilibrium is the state in which market supply and demand balance each other and, as a result, prices become ...
2/21/2018 9:09:11 PM| 3 Answers
Solve for x. 4x + 3 < 9
2/18/2018 11:19:06 AM| 3 Answers
Simplify and solve this equation for q: 3q + 5 + 2q – 5 = 65. ...
Weegy: 3q + 5 + 2q - 5 = 65 User: Solve the following inequality: 38 4 B. x 28 Weegy: 38 User: Use an ...
2/19/2018 12:26:32 AM| 3 Answers
In Elizabethan theater, ____ was especially important because there ...
Weegy: In Elizabethan theater, Imagery really important because there were no elaborate special effects,lighting ,or ...
2/19/2018 5:34:46 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 393 [Total 396] Ratings 12 Comments 243 Invitations 3 Offline
S
Points 89 [Total 89] Ratings 0 Comments 19 Invitations 7 Offline
S
P
L
P
P
Points 63 [Total 256] Ratings 0 Comments 63 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 57 [Total 12668] Ratings 0 Comments 57 Invitations 0 Offline
S
Points 50 [Total 50] Ratings 5 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
P
Points 41 [Total 85] Ratings 1 Comments 31 Invitations 0 Offline
S
P
Points 16 [Total 33] Ratings 0 Comments 16 Invitations 0 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.