You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
27,208,142 questions answered
Popular Conversations
In 594 B.C. ______ was chosen as an Athenian statesman with ...
Weegy: In 594 B.C., Solon was chosen as an Athenian statesman with reformation powers. User: ______ were ...
3/22/2017 1:13:29 AM| 2 Answers
Correct the sentence by selecting the proper pronoun usage. The coach ...
Weegy: We girls and He is the correct pronoun usage. Source : Just asked a professional.
3/22/2017 9:23:57 AM| 2 Answers
What did the United States do in response to Japan's invasion of ...
Weegy: The capital of Japan is TOKYO. User: What did the United States do in response to Japan's invasion of ...
3/22/2017 10:29:18 AM| 2 Answers
integrity base
Weegy: Integrity is the quality of being honest and having strong moral principles; moral uprightness. User: what ...
3/22/2017 3:47:32 PM| 2 Answers
If a person living in one state sues a person living in another state ...
Weegy: If a person living in one state sues a person living in another state for a sum exceeding $75,000, they can ...
3/22/2017 4:35:33 PM| 2 Answers
When was the Constitution made?
Weegy: A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other ...
3/22/2017 6:16:13 PM| 2 Answers
The surface a drawing is created on is called the ...
Weegy: The surface a drawing is created on is called the media.
3/23/2017 6:34:42 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 531 [Total 632] Ratings 0 Comments 531 Invitations 0 Offline
S
Points 477 [Total 477] Ratings 0 Comments 477 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
Points 219 [Total 1537] Ratings 1 Comments 209 Invitations 0 Offline
S
R
Points 205 [Total 305] Ratings 1 Comments 145 Invitations 5 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 157 [Total 1609] Ratings 1 Comments 147 Invitations 0 Online
S
Points 30 [Total 40] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 15 [Total 745] Ratings 0 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 1 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 1 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.