Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
19,192,285 questions answered
Popular Conversations
Simplify 5t + (t - 3) - [(7t + 5) - (8 - 3t)].
Weegy: 5t + (t - 3) - [(7t + 5) - (8 - 3t)] The simplified form is -4t User: ax + by + c, 2ax - 3by + c, and by - c ...
1/26/2015 12:15:43 PM| 4 Answers
Simplify 5(R + 2) - 6
Weegy: 5(R + 2) - 6 5R + 10 - 6 5R + 4 User: Simplify 3 - (2 - 8) Weegy: (3)/(7)-(4)/(m) = (3m/7m) - (28/7m) = (3m ...
1/26/2015 7:21:10 AM| 3 Answers
If you multiply a trinomial by a monomial, what type of polynomial ...
Weegy: If you multiply two binomials together, the product will be TRINOMIAL. User: When using FOIL to multiply the ...
1/26/2015 8:55:33 AM| 3 Answers
Simplify 3x + (-12x) - 5x. -14x -9x 10x 20x
Weegy: A)-14x. 3x + (-12x) - 5 = -14x User: Simplify 3x + 3 + 2. 3x + 5 5x + 3 8x User: Simplify -12x + ...
1/26/2015 12:27:43 PM| 3 Answers
What is the transatlantic cable?
Weegy: A transatlantic telecommunications cable is a submarine communications cable connecting one side of the Atlantic ...
1/26/2015 12:49:34 PM| 3 Answers
Solve. m -5= 1/32
1/26/2015 2:19:45 PM| 3 Answers
Our esteem-based needs are met by developing self-respect and ...
Weegy: Our esteem-based needs are met by developing self-respect and achieving our personal goals. This is TRUE. ...
1/26/2015 9:09:19 PM| 3 Answers
What is the difference between variable and fixed costs? User: What ...
Weegy: Productivity in economics refers to metrics and measures of output from production processes, per unit of input. ...
1/27/2015 7:55:37 AM| 3 Answers
Write the quadratic equation in general form. What is the value of b ...
Weegy: Hence the ball would take about 4 seconds to hit the ground, so the answer is A).4 seconds User: Write the ...
1/27/2015 1:57:55 PM| 3 Answers
If the work put into a lever is 930 joules and the work accomplished ...
Weegy: ... moving 1 meter against a force of 1 newton, so yes one newton.meter is one joule. ... in grams? ... of ...
1/27/2015 2:01:47 PM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 1800 [Total 1821]| Ratings 0| Comments 1800| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1360 [Total 6637]| Ratings 0| Comments 1360| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 620 [Total 15631]| Ratings 0| Comments 620| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 234 [Total 6934]| Ratings 0| Comments 234| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 87 [Total 102]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
L
Points 83 [Total 1644]| Ratings 0| Comments 83| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 52]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.