Question and answer
ano ang katangian ng pilipinas
ang bawat tao ay may iab't-ibang katangian. Ngunit isang katangian na tangi sa lahat ay ang kakayahan nitong mag-isip nang rational. May iba ka pa bang katanungan?
mv590c|Points 105|
Question
Asked 7/2/2011 2:28:00 AM
Updated 7/14/2011 4:17:38 AM
3 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating
0
ang mga katangian ng pilipinas ay ang mga sumusunod: 1. Maraming mga magagandang tanawin. 2. Ito ay bansang insular 3. Ito ay may istrehetiko na lokasyon 4. May 7,107 na kapuluan 5. Nasa Timog- Silangang Asya 6. May 90,000,000 tao estimado noong 2007 7. May 3 malalaking kapuluan (Luzon, Visayas, Mindanao) 8. Ito ay isang arkipelago 9. Ang sukat ay 300,000 kilometro kuwadrado 10. May 17 na rehiyon.
Added 7/14/2011 4:17:38 AM
Comments
wew[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][[][[[[][[][[][][][][][][][[][[][[][][][][][][][]haaahaahahhahahhahahahahahaahhhhhhhahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Added 7/14/2011 4:05:13 AM
wew[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][[][[[[][[][[][][][][][][][[][[][[][][][][][][][]haaahaahahhahahhahahahahahaahhhhhhhahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Added 7/14/2011 4:05:16 AM
Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang katangian ng pilipinas
Weegy: ang bawat tao ay may iab't-ibang katangian. Ngunit isang katangian na tangi sa lahat ay ang kakayahan nitong mag-isip nang rational. May iba ka pa bang katanungan? (More)
Question
Updated 7/13/2011 4:30:37 AM
7 Answers/Comments
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x
Added 7/13/2011 4:14:10 AM
i don't know,,,,,,,,,,,,hindi ko alam ang sagot your fire kuha mo?????
Added 7/13/2011 4:30:37 AM
25,354,834 questions answered
Popular Conversations
Simplify the expression where possible. (x 2y 3z 4) 2
Weegy: (2 x^3 y^4 z)/3 User: Simplify the expression where possible. (-5x 2) 3 Weegy: 20x-16 User: Simplify the ...
5/27/2016 10:21:34 PM| 6 Answers
If g(x)=2x + 1, find g(a + h)- g(a). 2h 2h + 2 h + 1
Weegy: 8x^2 - 2x = 1; 8x^2 - 2x - 1= 0; (4x + 1)(2x - 1) = 0 (4x + 1) = 0; 4x = -1, x = -1/4 or (2x - 1) = 0; 2x = 1; ...
5/27/2016 11:58:56 PM| 3 Answers
In what year did the United States enter World War ...
Weegy: The United Stats entered the World War I in 1917. User: Why was the Espionage Act, the Trading with the ...
5/27/2016 6:02:45 AM| 2 Answers
38th president of the united states
Weegy: hello, 38th president of which country/ User: 39th president Weegy: Jimmy Carter was the 39th US president. ...
5/27/2016 9:00:36 AM| 2 Answers
The international peacekeeping organization formed directly after ...
Weegy: The international peacekeeping organization formed directly after World War II was called the the United ...
5/27/2016 10:21:10 AM| 2 Answers
The Triple Entente consisted of _____. France, Germany, and ...
Weegy: Thomas Woodrow Wilson (December 28, 1856 ? February 3, 1924) was the 28th President of the United States, from ...
5/27/2016 11:20:03 AM| 2 Answers
How far does a bus travel in 4 hours at 55 mph? User: Peggy had ...
Weegy: Please post the options. Thanks! (She has 6 quarters and 2 nickels) User: Simplify 1 · x - . User: Solve for ...
5/27/2016 12:18:50 PM| 2 Answers
simplify the expression below 12
Weegy: May i know what the question is? User: square of 12 User: square root of 12
5/27/2016 2:47:03 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 707 [Total 707] Ratings 10 Comments 587 Invitations 2 Offline
S
Points 696 [Total 696] Ratings 13 Comments 566 Invitations 0 Offline
S
Points 639 [Total 639] Ratings 0 Comments 639 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 295 [Total 12547] Ratings 2 Comments 275 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 166 [Total 3543] Ratings 0 Comments 166 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 12] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 7 [Total 4099] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 6 [Total 6] Ratings 0 Comments 6 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.