Question and answer
ano ang katangian ng pilipinas
ang bawat tao ay may iab't-ibang katangian. Ngunit isang katangian na tangi sa lahat ay ang kakayahan nitong mag-isip nang rational. May iba ka pa bang katanungan?
mv590c|Points 105|
Question
Asked 7/2/2011 2:28:00 AM
Updated 7/14/2011 4:17:38 AM
3 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating
0
ang mga katangian ng pilipinas ay ang mga sumusunod: 1. Maraming mga magagandang tanawin. 2. Ito ay bansang insular 3. Ito ay may istrehetiko na lokasyon 4. May 7,107 na kapuluan 5. Nasa Timog- Silangang Asya 6. May 90,000,000 tao estimado noong 2007 7. May 3 malalaking kapuluan (Luzon, Visayas, Mindanao) 8. Ito ay isang arkipelago 9. Ang sukat ay 300,000 kilometro kuwadrado 10. May 17 na rehiyon.
Added 7/14/2011 4:17:38 AM
Comments
wew[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][[][[[[][[][[][][][][][][][[][[][[][][][][][][][]haaahaahahhahahhahahahahahaahhhhhhhahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Added 7/14/2011 4:05:13 AM
wew[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][[][[[[][[][[][][][][][][][[][[][[][][][][][][][]haaahaahahhahahhahahahahahaahhhhhhhahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Added 7/14/2011 4:05:16 AM
Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang katangian ng pilipinas
Weegy: ang bawat tao ay may iab't-ibang katangian. Ngunit isang katangian na tangi sa lahat ay ang kakayahan nitong mag-isip nang rational. May iba ka pa bang katanungan? (More)
Question
Updated 7/13/2011 4:30:37 AM
7 Answers/Comments
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x
Added 7/13/2011 4:14:10 AM
i don't know,,,,,,,,,,,,hindi ko alam ang sagot your fire kuha mo?????
Added 7/13/2011 4:30:37 AM
22,366,914 questions answered
Popular Conversations
Simplify x + 15 - 4. User: Simplify 20 + (2 + r).
Weegy: 20 + (2 + r) = 20 + 2 + r; = 22 + r User: Simplify 5 + n + (15 - 2). User: Simplify x + 6.2 + 8.5. User: ...
10/5/2015 2:46:48 PM| 4 Answers
Phoenicia to the north, Jesus healed a GreekGentileSamaritan woman s ...
Weegy: Phoenicia to the north, Jesus healed a GREEK woman s daughter. User: Which statement is correct about ...
10/5/2015 10:10:54 AM| 3 Answers
Simplify -4(N + 9).
Weegy: -4(N + 9) = -4N - 36 User: Simplify 6(x + y) + (x - y). Weegy: 6(x + y) + (x - y) = 6x + 6y + x - y = 7x + 5y ...
10/5/2015 11:23:35 AM| 3 Answers
Simplify 3x - 3 - 2. User: Simplify 2x + x. User: Simplify -12x ...
Weegy: -12x + 5x = -7x User: Simplify 3x + (-12x) - 5x. Weegy: 3x + (-12x) - 5x = 3x - 12x - 5x = -9x - 5x = -14x ...
10/5/2015 3:22:50 PM| 3 Answers
What is coercive power
Weegy: Coercive power is the authority or power that is dependent on fear, suppression of free will, and/or use of ...
10/5/2015 6:05:48 PM| 3 Answers
Additive identity
10/5/2015 8:09:51 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 127 [Total 1667] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Offline
S
Points 62 [Total 738] Ratings 0 Comments 62 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
Points 36 [Total 9794] Ratings 0 Comments 36 Invitations 0 Offline
S
R
R
Points 10 [Total 346] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 61] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Online
S
L
Points 9 [Total 3871] Ratings 0 Comments 9 Invitations 0 Offline
S
Points 8 [Total 439] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
R
Points 7 [Total 290] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 206] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 92] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)