Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: kaligiran kasaysayan ng dula sa panahon ng amerikano
A: KALIGIRANG KASAYSAYAN Nagising pagkatapos nang higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isangkot sa digmaan sa Kabite ang tatlong paring sina Gomez, [ Burgos at Zamora at patayin sa pamamagitan ng garote nang walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Ito'y naganap noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Naragdagan pa ito nang makapasok dito ang
diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan, at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gob. Carlos Maria dela Torre. KUNG NAKATULONG SAYO ANG SAGOT NA ITO AY MAARI BANG PAKIPINDOT ANG PLUS 1 na rating. MARAMING SALAMAT KABAYAN. ]
Bentamblingation|Points 190|
Question
Asked 10/15/2012 5:21:53 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,774,206 questions answered
Popular Conversations
The evolution of agricultural practices ultimately led to the ...
Weegy: The evolution of agricultural practices ultimately led to the development of towns and cities.
6/23/2017 10:56:18 AM| 1 Answers
Dinosaurs became extinct due to the A. breakup of Pangaea. ...
Weegy: Dinosaurs became extinct due to the: Cretaceous extinction event. User: Which type of preservation is made ...
6/27/2017 10:01:19 AM| 1 Answers
A batholith is a mass of rock that forms when a large body of magma ...
Weegy: A batholith is a mass of rock that forms when a large body of magma cools inside the crust. TRUE.
6/25/2017 1:54:48 AM| 0 Answers
Earth’s lithosphere is composed of a. the crust only. b. the mantle ...
Weegy: The LITHOSPHERE is the part of the Earth composed of the crust and upper mantle.
6/25/2017 1:50:09 AM| 0 Answers
Radioactive isotopes are used to a. determine the absolute age of ...
Weegy: Radioactive isotopes are used to determine the absolute age of rocks.
6/25/2017 1:43:13 AM| 0 Answers
Magma that hardens vertically underneath the surface will form a ...
Weegy: Magma that hardens vertically underneath the surface will form a sill. FALSE.
6/25/2017 1:22:58 AM| 0 Answers
The ADA states that a service animal can be any animal that the ...
Weegy: The ADA states that a service animal can be any animal that the passenger deems a service animal and must be ...
6/25/2017 12:55:37 AM| 0 Answers
Waves that cause the most damage during an earthquake are waves.
Weegy: Waves that cause the most damage during an earthquake are surface waves.
6/25/2017 12:53:18 AM| 0 Answers
Which of the following would be considered a negative side effect of ...
Weegy: Threats of dangerous flooding would be considered a negative side effect of settling near a river bed.
6/23/2017 11:35:22 AM| 0 Answers
Most scientists and anthropologists agree that early humans first ...
Weegy: Most scientists and anthropologists agree that early humans first emerged in AFRICA.
6/23/2017 10:53:42 AM| 0 Answers
A paragraph that has its topic sentence first is _____. a rectangle ...
Weegy: A paragraph that has its topic sentence first is an inverted triangle.
6/23/2017 10:25:31 AM| 0 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 40 [Total 1371] Ratings 0 Comments 0 Invitations 4 Offline
S
Points 17 [Total 17] Ratings 0 Comments 7 Invitations 1 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 1 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
R
Points 3 [Total 19] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 72] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.