Question and answer
impluwensya ng mga tsino sa mga pilipino
Ang mga naging inpluwensya ng mga tsino sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: 1.Ang paggamit ng porselana at mga ibang metal 2.Ang pag produkto ng gunpowder at ang pagsasaayos ng fireworks sa mga okasyon. [ 3.Ang pagsusuot ng camisa de tsino,ang paggamit ng tsinelas at bakya. 4.Ang paglalaro ng mahjong at jueting. 5.Ang pagluto ng mami,lumpia,pansit at lechon. 6.Ang pagbigay respeto sa mga
matatanda at nakakatanda. 7.Ang tradisyon sa pagsasaayos ng kasal at pamanhikan. 8.Ang pagiging closeness ng pamilya. 9.Ang paggamit na original na salita nila. ]
Expert answered|ajcabrias|Points 100|
Question
Asked 11/3/2012 4:39:15 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
20,484,507 questions answered
Popular Conversations
Say that a and b are the lengths of the legs of a right triangle and ...
Weegy: The triangle with sides 4.1, 8.2, 12.2 is (4.1)^2 + (8.2)^2 = 84.05 (12.2)^2 = 148.84 (4.1)^2 + (8.2)^2 User: ...
4/20/2015 9:38:47 AM| 3 Answers
Who did President Kennedy appoint as director of the Peace ...
Weegy: A. R. Sargent Shriver User: Which of the following leaders was NOT a participant in the Six Day ...
4/20/2015 6:30:48 AM| 2 Answers
Given: -1/2x > 6 User: Given: x - 7 > -2. Solve 4(x - 3) - 2(x - 1) ...
Weegy: 4(x - 3) - 2(x - 1) > 0; 4x - 12 - 2x + 2 > 0; 4x - 2x > 12 - 2; 2x > 10; x > 10/2; x > 5
4/20/2015 10:03:13 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 235 [Total 8112]| Ratings 2| Comments 215| Invitations 0|Offline
S
Points 230 [Total 230]| Ratings 0| Comments 230| Invitations 0|Offline
S
L
Points 105 [Total 3708]| Ratings 0| Comments 105| Invitations 0|Online
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 82 [Total 8076]| Ratings 0| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 74 [Total 74]| Ratings 1| Comments 64| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 36 [Total 36]| Ratings 1| Comments 26| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.