Question and answer
impluwensya ng mga tsino sa mga pilipino
Ang mga naging inpluwensya ng mga tsino sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: 1.Ang paggamit ng porselana at mga ibang metal 2.Ang pag produkto ng gunpowder at ang pagsasaayos ng fireworks sa mga okasyon. [ 3.Ang pagsusuot ng camisa de tsino,ang paggamit ng tsinelas at bakya. 4.Ang paglalaro ng mahjong at jueting. 5.Ang pagluto ng mami,lumpia,pansit at lechon. 6.Ang pagbigay respeto sa mga
matatanda at nakakatanda. 7.Ang tradisyon sa pagsasaayos ng kasal at pamanhikan. 8.Ang pagiging closeness ng pamilya. 9.Ang paggamit na original na salita nila. ]
Expert answered|ajcabrias|Points 100|
Question
Asked 11/3/2012 4:39:15 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
20,202,223 questions answered
Popular Conversations
MyPlate was created to __________.
3/30/2015 1:01:53 PM| 4 Answers
Solve the inequality 9(x - 3) 13/5 x 67/5
Weegy: 9(x - 3) User: Solve the inequality 8(x + 1) > 7(x + 2). x -22 x 6 Weegy: 8(x + 1) > 7(x + 2) 8x + 8 > 7x ...
3/31/2015 6:43:39 AM| 4 Answers
eukaryotes User: prokaryotes
Weegy: The answer is A. The origin of cell membranes, it cannot be any other listed. Anything else? User: Which kinds ...
3/30/2015 5:09:22 PM| 3 Answers
Solve. –5(1 – 5x) + 5(–8x – 2) = –4x – 8x
Weegy: –5(1 – 5x) + 5(–8x – 2) = –4x – 8x; -5 + 25x - 40x - 10 = -12x; -5 - 15x - 10 = -12x; -15 - 15x = -12x; ...
3/31/2015 8:56:36 AM| 3 Answers
Which is a part of the female part of the ...
Weegy: b
3/31/2015 9:03:40 AM| 3 Answers
Evaluate the expression for x = -3. x^2 - 2x + 4
Weegy: The answer is x=5. User: Solve for c. ab - c = 9 Weegy: -2(2x + 5) - 3 = -3(x - 1) -4x - 10 - 3 = -3x + 3; ...
3/31/2015 10:35:54 AM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 1274 [Total 9160]| Ratings 0| Comments 1274| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 671 [Total 1582]| Ratings 6| Comments 611| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 570 [Total 7877]| Ratings 8| Comments 490| Invitations 0|Online
S
L
Points 567 [Total 1072]| Ratings 10| Comments 457| Invitations 1|Offline
S
1
L
L
Points 493 [Total 7994]| Ratings 0| Comments 493| Invitations 0|Offline
S
L
Points 455 [Total 1577]| Ratings 2| Comments 435| Invitations 0|Offline
S
Points 327 [Total 327]| Ratings 4| Comments 287| Invitations 0|Online
S
Points 199 [Total 567]| Ratings 3| Comments 169| Invitations 0|Offline
S
Points 42 [Total 158]| Ratings 4| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 35 [Total 126]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.