Question and answer
impluwensya ng mga tsino sa mga pilipino
Ang mga naging inpluwensya ng mga tsino sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: 1.Ang paggamit ng porselana at mga ibang metal 2.Ang pag produkto ng gunpowder at ang pagsasaayos ng fireworks sa mga okasyon. [ 3.Ang pagsusuot ng camisa de tsino,ang paggamit ng tsinelas at bakya. 4.Ang paglalaro ng mahjong at jueting. 5.Ang pagluto ng mami,lumpia,pansit at lechon. 6.Ang pagbigay respeto sa mga
matatanda at nakakatanda. 7.Ang tradisyon sa pagsasaayos ng kasal at pamanhikan. 8.Ang pagiging closeness ng pamilya. 9.Ang paggamit na original na salita nila. ]
Expert answered|ajcabrias|Points 100|
Question
Asked 11/3/2012 4:39:15 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,375,985 questions answered
Popular Conversations
What is exports?
Weegy: Net Exports is the value of a country's total exports minus the value of its total imports. User: What is ...
5/31/2016 9:24:53 AM| 3 Answers
(-3 - 5i)(-3 + 5i) =
Weegy: (-3 + 5i) - (7 + 9i) = -3 + 5i - 7 - 9i; = -10 - 4i User: Which of the following equations shows the ...
5/31/2016 12:10:10 AM| 2 Answers
The Sino-Soviet split was followed by an economic agreement between ...
Weegy: The Sino-Soviet split was followed by an economic agreement between the U.S. and the USSR. User: Which of ...
5/31/2016 1:01:59 AM| 2 Answers
One of the biggest risks involved in using e-mail is A. loss ...
Weegy: One of the biggest risks involved in using e-mail is junk mail. User: When addressing an envelope for ...
5/31/2016 10:05:29 AM| 2 Answers
Table sugar, corn syrup, and brown sugar are rich in _______, a ...
Weegy: Table sugar, corn syrup, and brown sugar are rich in sucrose.
5/31/2016 6:43:09 PM| 2 Answers
Plugging a lamp into an electrical outlet gives the lamp a source ...
Weegy: The socket supplies voltage and current only. User: Which of these is a source of voltage? A. a ...
5/31/2016 6:42:07 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 5] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.