Question and answer
impluwensya ng mga tsino sa mga pilipino
Ang mga naging inpluwensya ng mga tsino sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: 1.Ang paggamit ng porselana at mga ibang metal 2.Ang pag produkto ng gunpowder at ang pagsasaayos ng fireworks sa mga okasyon. [ 3.Ang pagsusuot ng camisa de tsino,ang paggamit ng tsinelas at bakya. 4.Ang paglalaro ng mahjong at jueting. 5.Ang pagluto ng mami,lumpia,pansit at lechon. 6.Ang pagbigay respeto sa mga
matatanda at nakakatanda. 7.Ang tradisyon sa pagsasaayos ng kasal at pamanhikan. 8.Ang pagiging closeness ng pamilya. 9.Ang paggamit na original na salita nila. ]
Expert answered|ajcabrias|Points 100|
Question
Asked 11/3/2012 4:39:15 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,057,319 questions answered
Popular Conversations
Which type of verb can have a direct object? A. linking B. action ...
Weegy: Singapore will host RoboCup 2010. Verb : Host B. action BEST identifies the underlined verb. User: What is ...
10/29/2014 2:23:45 PM| 4 Answers
How would you rewrite the equation 2x + 4y + 2 = 3y + 5 in general ...
Weegy: FOIL (First Outside Inside Last) = 2x(2x) + 2x(-3y) + (-3y)(2x) + (-3y)(-3y) = 4x^2 + (-6xy) + (-6xy) + ...
10/30/2014 6:28:25 PM| 4 Answers
What is the product of 3 2/3 and 14 2/5? A. 52 4/5 B. 54 C. 42 ...
Weegy: B. 15/22 represents a proper fraction. User: 9/11 = /22 A. 4 B. 12 C. 18 D. 9 Weegy: 18/22 User: A ...
10/29/2014 10:31:27 AM| 3 Answers
Is the underlined clause independent or subordinate? When a hedgehog ...
Weegy: What is the underlined word of the sentence?
10/29/2014 10:36:46 AM| 3 Answers
What is the equation of a circle whose center is at the origin and ...
Weegy: the center is (1, 2) User: What is the length of the hypotenuse of a right triangle whose legs have lengths ...
10/29/2014 10:44:20 AM| 3 Answers
Factor 5k 2 - 35k 3.
Weegy: (a)5k^2(1 - 7k) is the answer. 5k^2(1 - 7k) = 5k^2 - 35k^3 User: Factor x 4 y 2 + x 3 y 3. Weegy: x+y=k is ...
10/29/2014 3:11:48 PM| 3 Answers
Factor n 3 - n 2 + 3n - 3.
Weegy: 5 = 3N - 1 N = 2 User: Factor z 3 - 2z 2 + 9z - 18. Weegy: (z - 12)(z + 12) = z^2 + 12z - 12z - 144; = ...
10/29/2014 3:20:43 PM| 3 Answers
when a financial institution is a mutual association, it means it is ...
Weegy: When a financial institution is a mutual association, it means it is owned by the management. User: Credit ...
10/29/2014 9:12:43 PM| 3 Answers
Factor x 2 + 29x - 30.
Weegy: The answer for x^2 + 29x - 30 is (x-1) (x+30) User: What is the product of (n - 8)(n + 2)? Weegy: (a + 3)(a - ...
10/29/2014 9:33:53 PM| 3 Answers
what tempiture does paper burn
Weegy: Paper burns at 451 degrees Fahrenheit.
10/29/2014 9:47:17 PM| 3 Answers
What is the slope of the line that has the equation 4x + 2y = 12?
Weegy: The slope of the line that has the equation 4x + 2y = 12 is -2. User: What is the y-intercept of the line ...
10/30/2014 6:21:18 PM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 3275 [Total 15650]| Ratings 0| Comments 3275| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
Points 2089 [Total 11570]| Ratings 5| Comments 2039| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1114 [Total 13343]| Ratings 1| Comments 1104| Invitations 0|Offline
S
L
Points 856 [Total 2255]| Ratings 0| Comments 856| Invitations 0|Offline
S
Points 673 [Total 674]| Ratings 7| Comments 603| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 560 [Total 6354]| Ratings 3| Comments 530| Invitations 0|Offline
S
Points 482 [Total 482]| Ratings 0| Comments 452| Invitations 3|Offline
S
Points 458 [Total 458]| Ratings 1| Comments 448| Invitations 0|Offline
S
L
Points 79 [Total 1296]| Ratings 1| Comments 69| Invitations 0|Offline
S
1
Points 65 [Total 683]| Ratings 0| Comments 65| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.