Question and answer
ANO ANG MGA ANYONG LUPA NA MATATAGPUAN SA SILANGANG ASYA ?
Ang mga anyong lupa ay ang mga sumusunod: Kapatagan - isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa, patag at pantay ang lupa rito. [ Maaaring itong taniman ng mga palay,mais,at gulay. Bundok - isang pagtaas ng lupa sa daigdig, may matatarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa burol. Bulkan - isang uri ng bundok sa daigdig na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring
lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig. May dalawang uri ng bulkan, una ang tinatawag na tahimik na kung saan matagal na hindi ito sumasabog, tulad ng Bulkang Makiling na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna; at ang ikalawang uri naman ay aktibo na kung saan maaari itong sumabog anumang oras. Mapanganib ang ganitong bulkan. Maaari itong sumabog at magbuga ng kumukulong putik at abo. Halimbawa nito ay ang bulkang Pinatubo. Burol - higit na mas mababa ito kaysa bundok at ang halimbawa nito ay ang tanyag na Chocolate Hills ng Bohol sa Pilipinas. Pabilog ang hugis nito at tinutubuan ng mga luntiang damo sa panahon ng tag-ulan at kung tag-araw ay nagiging kulay tsokolate. Lambak - isang kapatagan ngunit napaliligiran ng mga bundok. Marami ring mga produkto tulad ng gulay, tabako, mani, mais, at palay ang maaaring itanim dito. Talampas - patag na anyong lupa sa mataas na lugar. Maganda ring taniman dahil mataba ang lupa rito. Malamig at mahangin sa lugar na ito. Tangway - isang pahaba at naka-usling anyong lupang na halos napalilibutan ng tubig. Baybayin - bahagi ng lupa na malapit sa tabing dagat Bulubundukin - matataas at matatarik na bundok na magkakadikit at sunud-sunod. Pulo - mga lupain na napalilibutan ng tubig. Yungib - mga likas na butas na may sapat na laki at lawak na maaaring pasukin ng tao at hayop. Tangway - pahaba at nakausling anyong lupa na naliligiran ng tubig. Tangos - mas maliit sa tangway. ]
Expert answered|cutyglyde|Points 63|
Question
Asked 6/15/2013 4:45:54 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,522,714 questions answered
Popular Conversations
A rational number is a whole number. always sometimes never
Weegy: The answer is B sometimes User: Evaluate |3x| - (2x)2 + x 3 for x = -2. User: 6-(-4)^2+(-8) Weegy: A circle ...
6/29/2015 10:08:54 AM| 4 Answers
North Shore Community College reimburses faculty members $.298 cents ...
Weegy: Professor Wales submitted her travel log for a total of 650.11 miles. Professor Wales can expect to receive ...
6/29/2015 10:59:18 PM| 4 Answers
What is another name for the "master ...
Weegy: The master gland of the endocrine system is the pituitary gland. User: What region of the brain is hearing ...
6/29/2015 5:40:22 AM| 3 Answers
the perimeter of a rectangle is twice the sum of its legnth and its ...
Weegy: The length is 16m and the width is 7m.
6/29/2015 7:23:17 AM| 3 Answers
_____ communicate with the body to ensure homeostasis. Feedback ...
Weegy: Plasma membrane communicate with the body to ensure homeostasis.
6/29/2015 11:31:34 AM| 3 Answers
Evaluate -5x 2 - 3x for x = -2. A. 14 B. -14 C. -26
Weegy: The answer is x^2 - 3x + 7/x + 2. User: |3 - 6 + 8| 5 11 12 Weegy: 11 - 8 ? (1/3 + 1/5) = 11 - 8 ? (5/15 + ...
6/29/2015 11:51:59 AM| 3 Answers
NAACP
Weegy: The NAACP seems to find racism all around them, but they can't recognize their own! the entire organization is a ...
6/30/2015 9:02:47 AM| 3 Answers
What is the meaning of the prefix “anti ...
Weegy: The meaning of the prefix anti" is: AGAINST. User: Most words in the English language have a root word from ...
6/29/2015 7:07:15 AM| 2 Answers
Which of the following points lies on the circle whose center is at ...
Weegy: The equation of a circle of radius r and centre the origin is x*x+y*y=r*r [GOOD].. User: Which of the ...
6/29/2015 7:21:01 AM| 2 Answers
Which of the following statements is always true? A. Acute triangles ...
Weegy: A scalene triangle is an acute triangle. The statement is sometimes true. User: In a triangle, the second ...
6/29/2015 7:34:23 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 828 [Total 1123]| Ratings 1| Comments 818| Invitations 0|Offline
S
Points 820 [Total 820]| Ratings 2| Comments 800| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 526 [Total 9527]| Ratings 3| Comments 496| Invitations 0|Online
S
Points 502 [Total 502]| Ratings 5| Comments 452| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 492 [Total 3537]| Ratings 2| Comments 472| Invitations 0|Offline
S
1
L
P
1
Points 391 [Total 1406]| Ratings 4| Comments 351| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 113 [Total 8380]| Ratings 0| Comments 113| Invitations 0|Online
S
Points 49 [Total 300]| Ratings 0| Comments 49| Invitations 0|Offline
S
L
Points 48 [Total 1721]| Ratings 1| Comments 38| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 28 [Total 3512]| Ratings 1| Comments 18| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.