Question and answer
ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Get an answer
Ask Weegy or search for an answer now. (Free)
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
16,972,554 questions answered
Popular Conversations
3x + 2x = -35
Weegy: 1/4 (2x ? 12) = 2/3 (3x + 9); 1/2x - 3 = 2x + 6; 1/2x - 2x = 6 + 3; -3/2x = 9; x = 9 ? (-3/2); x = 9 * ...
7/30/2014 12:20:31 PM| 2 Answers
7+8+8=? User: 7+9
Weegy: 8/7/9=(8/7)/9= 1.143/9=0.127;
7/30/2014 3:17:02 PM| 2 Answers
Determine whether the verb tense shift in the sentence below is ...
Weegy: The moderator asked for questions as soon as the speaker has finished. The verb tense shift is INAPPROPRIATE. ...
7/30/2014 4:08:17 PM| 2 Answers
4 5/6 + x = 8
Weegy: The answer for : (x^8+x^4)/x is (x^4+x^8)/x = sum_(n=-infinity)^infinity (piecewise | 1 | n = 7 2 | n = 0 7 | n ...
7/30/2014 4:17:44 PM| 2 Answers
The moderator asked for questions as soon as the speaker has ...
Weegy: a. appropriate :) User: By the time negotiations began, many pessimists have expressed doubt about ...
7/30/2014 4:30:09 PM| 2 Answers
Consider the poem, “The Soul Selects her own Society.” Select an ...
Weegy: A. Unnatural selection would be a title that reflects the main idea of the poem. User: In “The Soul Selects ...
7/30/2014 4:43:37 PM| 2 Answers
What year did the United States enter World War I? A. 1917 ...
Weegy: The United States enter World War I in: 1917. User: The first oil well was drilled in what geographical ...
7/31/2014 6:18:32 AM| 2 Answers
18-7x=-20.5 what is the value of x
7/31/2014 8:22:22 AM| 2 Answers
That man is a famous hockey player. a. Action verb b. Linking verb
Weegy: A linking verb is a verb that connects the subject of a sentence to the complement. User: The winter air ...
7/31/2014 8:47:58 AM| 2 Answers
The harvesting of wheat in British Columbia is an example of ...
Weegy: The harvesting of wheat in British Columbia is an example of A. ecological imperialism. User: Which of the ...
7/31/2014 10:34:41 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2568 [Total 21568]| Ratings 1| Comments 2558| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2387 [Total 17516]| Ratings 0| Comments 2387| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 2338 [Total 14892]| Ratings 1| Comments 2328| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1793 [Total 3976]| Ratings 2| Comments 1773| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1496 [Total 7673]| Ratings 2| Comments 1476| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1048 [Total 10656]| Ratings 0| Comments 1048| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 881 [Total 4556]| Ratings 2| Comments 861| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 822 [Total 5876]| Ratings 4| Comments 782| Invitations 0|Offline
S
Points 191 [Total 195]| Ratings 0| Comments 181| Invitations 1|Offline
S
R
R
Points 160 [Total 348]| Ratings 1| Comments 140| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.