Question and answer
ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Get an answer
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
17,359,171 questions answered
Popular Conversations
a line has a slope of -3/5
Weegy: The slope of the line between the points (-3, 5) and (5, 1) is -1/2. Solution: m = y2-y1/x2-x1; m = (1 - ...
9/14/2014 11:26:31 AM| 2 Answers
what opens the insert dialog box in excel
9/14/2014 2:36:49 PM| 2 Answers
Prior to Muhammad’s teachings, Arabs were polytheistic.
Weegy: TRUE. Prior to Muhammad s teachings, Arabs were polytheistic. User: One Thousand and One Nights is a famous ...
9/14/2014 3:41:04 PM| 2 Answers
The National Response Framework (NRF) presents the guiding principles ...
Weegy: Provide the structure and mechanisms to ensure effective Federal support of State, tribal, and local related ...
9/14/2014 6:18:29 PM| 2 Answers
Who is the individual responsible for all incident activities, ...
Weegy: The Incident Commander is the individual responsible for all incident activities, including the development of ...
9/14/2014 6:42:56 PM| 2 Answers
What is the slope of the line whose equation is 12 = 4x – 6y? ...
Weegy: Points A and B lie on the graph of the equation y = 7x. The y-coordinates for each point is: Point A: (-2, -14) ...
9/14/2014 10:52:00 PM| 2 Answers
what is Land Ordinance of 1785?
Weegy: An advantage of the Land Ordinance of 1785 because it provided a systematic division of the land survived at a ...
9/14/2014 11:22:56 PM| 2 Answers
5x-13=3x+15
Weegy: 3x + 17 = 5x - 13; 17 + 13 = 5x - 3x; 30 = 2x; x = 30/2; x = 15 User: 142+8x-1
9/14/2014 11:41:07 PM| 2 Answers
HELLO WEGGY
Weegy: Yes? May i help you? "Weegy is an online artificial being, powered by an advanced search engine and live ...
9/14/2014 12:49:55 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1580 [Total 25979]| Ratings 4| Comments 1540| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1543 [Total 8074]| Ratings 8| Comments 1463| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1109 [Total 10889]| Ratings 0| Comments 1109| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1006 [Total 18178]| Ratings 2| Comments 986| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 974 [Total 16913]| Ratings 8| Comments 894| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 394 [Total 11640]| Ratings 0| Comments 394| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 351 [Total 18882]| Ratings 0| Comments 351| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 342 [Total 5466]| Ratings 4| Comments 302| Invitations 0|Offline
S
L
Points 340 [Total 1010]| Ratings 0| Comments 340| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.