Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: ano ang vegetation cover sa hilagang asya
A: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Get an answer
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,579,367 questions answered
Popular Conversations
Is lively an adverb
1/11/2018 6:42:37 PM| 2 Answers
Which unit do astronomers use for angular ...
1/18/2018 7:10:19 PM| 2 Answers
Which of the following is an example of a long-term climatic change? ...
Weegy: Ice age is an example of a long-term climatic change. User: In what times of year are tropical cyclones most ...
1/18/2018 8:30:25 PM| 2 Answers
Which term refers to the process by which volcanoes release carbon ...
Weegy: The term D refers to the process by wich volcanoes release carbon dioxide.
1/12/2018 12:11:58 PM| 2 Answers
3x = -39
Weegy: 3x = -39; User: All of the following were innovations that benefited farmers during the Second Agricultural ...
1/19/2018 1:53:25 PM| 2 Answers
Solve this equation: 2s + s + 12 = 132. A. s = 120 B. s ...
Weegy: 2s + s + 12 = 132 User: Simplify this expression: 13 + (–12) – (–5) = ? A. –6 B. 6 C. –30 ...
1/14/2018 6:19:10 AM| 2 Answers
A binomial consists of _______ terms. A. 2 B. 3 C. 1 ...
Weegy: A binomial consists of two terms. User: Which of the following is a monomial? A. 2 + xyz B. 2x + ...
1/14/2018 6:22:47 AM| 2 Answers
If two angles are supplementary and one of them is 30°, what is the ...
Weegy: Two angles are supplementary. The first angle measures 60 . The measurement of the second angles is 120 . ...
1/14/2018 6:48:01 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
R
Points 614 [Total 906] Ratings 2 Comments 594 Invitations 0 Online
S
L
Points 116 [Total 4567] Ratings 0 Comments 56 Invitations 6 Offline
S
P
L
P
Points 70 [Total 188] Ratings 0 Comments 70 Invitations 0 Offline
S
Points 17 [Total 17] Ratings 0 Comments 17 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
P
Points 5 [Total 44] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 2] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.