Question and answer
ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 297 days ago|6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 297 days ago|6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
The question below refers to the selection "By the Waters of ...
Weegy: The question below refers to the selection "By the Waters of Babylon." The many lights that John sees in his ...
4/22/2014 8:51:50 AM| 5 Answers
Identify the function of the italicized noun clause. Cousin Jake's ...
Weegy: The function of the noun clause "that he run the mile in less than four minutes" is a NOUN PHRASE COMPLEMENT.
4/22/2014 9:51:58 AM| 4 Answers
Which sentence uses a verb that agrees with its compound subject? ...
Weegy: Which sentence uses a verb that agrees with its compound subject? A. Pumpkins and grapes are grown on vines. ...
4/22/2014 12:24:12 PM| 4 Answers
(x 2 + 4x + 8)(2x - 1)
Weegy: Simplify: 2x - 8 = 2x - 3. As you can see, there are no values of x that make the equation true. Subtracting 2x ...
4/22/2014 7:19:21 AM| 3 Answers
Ethiopians learned Christian traditions from ___________. a. their ...
Weegy: Ethiopians learned Christian traditions from the Hebrews.
4/22/2014 7:36:55 AM| 3 Answers
If x varies inversely with y and x = 4 when y = 9, find x when y = 6. ...
Weegy: (3x-2) squared is 9x^2 - 12x + 4. User: Find the general term for the sequence -3, 1, 5, 9, .... Weegy: -6
4/22/2014 8:28:58 AM| 3 Answers
How many terms are in the expression shown below? x2 - 10xy + 3y + ...
Weegy: There are 5 terms in the expression x2 - 10xy + 3y + y2 - 1. User: Find the value of 21 - 18 ÷ 3 · ...
4/22/2014 1:25:53 PM| 3 Answers
Who is the owner of GTV vodka
Weegy: Birdman, the rapper, is the owner of GTV vodka.
4/22/2014 11:38:15 PM| 3 Answers
Which of the following represented loyalty to church before loyalty ...
Weegy: D. User: The Glorious Revolution took place in response to the __________. a. actions of James II c. Articles ...
4/22/2014 4:08:32 AM| 2 Answers
At the incident scene, who handles media inquires? A. Public ...
Weegy: At the incident scene, who handles media inquires? D. Communications Officer User: The Liaison Officer: A. ...
4/22/2014 6:09:11 AM| 2 Answers
When should an HIV positive person share his or her status with ...
Weegy: When the person is ready an HIV positive person share his or her status with friends and family.
4/22/2014 6:32:20 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
L
P
C
Points 1785 [Total 7172]| Ratings 0| Comments 1785| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1724 [Total 9605]| Ratings 0| Comments 1724| Invitations 0|Offline
S
1
L
C
L
Points 914 [Total 5717]| Ratings 4| Comments 874| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 559 [Total 7236]| Ratings 2| Comments 539| Invitations 0|Online
S
L
Points 480 [Total 2927]| Ratings 2| Comments 450| Invitations 1|Offline
S
L
1
1
1
Points 290 [Total 3556]| Ratings 7| Comments 220| Invitations 0|Online
S
R
Points 267 [Total 379]| Ratings 6| Comments 187| Invitations 2|Offline
S
Points 205 [Total 205]| Ratings 6| Comments 125| Invitations 2|Offline
S
Points 170 [Total 586]| Ratings 0| Comments 170| Invitations 0|Offline
S
Points 160 [Total 804]| Ratings 1| Comments 150| Invitations 0|Offline