Question and answer
ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Get an answer
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
18,043,489 questions answered
Popular Conversations
Which type of verb can have a direct object? A. linking B. action ...
Weegy: Singapore will host RoboCup 2010. Verb : Host B. action BEST identifies the underlined verb. User: What is ...
10/29/2014 2:23:45 PM| 4 Answers
What is the product of 3 2/3 and 14 2/5? A. 52 4/5 B. 54 C. 42 ...
Weegy: B. 15/22 represents a proper fraction. User: 9/11 = /22 A. 4 B. 12 C. 18 D. 9 Weegy: 18/22 User: A ...
10/29/2014 10:31:27 AM| 3 Answers
Is the underlined clause independent or subordinate? When a hedgehog ...
Weegy: What is the underlined word of the sentence?
10/29/2014 10:36:46 AM| 3 Answers
What is the equation of a circle whose center is at the origin and ...
Weegy: the center is (1, 2) User: What is the length of the hypotenuse of a right triangle whose legs have lengths ...
10/29/2014 10:44:20 AM| 3 Answers
Factor 5k 2 - 35k 3.
Weegy: (a)5k^2(1 - 7k) is the answer. 5k^2(1 - 7k) = 5k^2 - 35k^3 User: Factor x 4 y 2 + x 3 y 3. Weegy: x+y=k is ...
10/29/2014 3:11:48 PM| 3 Answers
Factor n 3 - n 2 + 3n - 3.
Weegy: 5 = 3N - 1 N = 2 User: Factor z 3 - 2z 2 + 9z - 18. Weegy: (z - 12)(z + 12) = z^2 + 12z - 12z - 144; = ...
10/29/2014 3:20:43 PM| 3 Answers
when a financial institution is a mutual association, it means it is ...
Weegy: When a financial institution is a mutual association, it means it is owned by the management. User: Credit ...
10/29/2014 9:12:43 PM| 3 Answers
Factor x 2 + 29x - 30.
Weegy: The answer for x^2 + 29x - 30 is (x-1) (x+30) User: What is the product of (n - 8)(n + 2)? Weegy: (a + 3)(a - ...
10/29/2014 9:33:53 PM| 3 Answers
Which sentence correctly uses an objective case pronoun? A. Did her ...
Weegy: The sentence correctly using an objective case pronoun is: D. The founders of the company are Mike, me, and ...
10/29/2014 9:14:58 AM| 2 Answers
Translate the word phrase into a variable expression. The ...
Weegy: Four more than a number is 12.is translated into: x + 4 = 12 User: Which equation matches the ...
10/29/2014 9:26:49 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 3165 [Total 15540]| Ratings 0| Comments 3165| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
Points 2069 [Total 11550]| Ratings 5| Comments 2019| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1082 [Total 13311]| Ratings 1| Comments 1072| Invitations 0|Offline
S
L
Points 824 [Total 2223]| Ratings 0| Comments 824| Invitations 0|Offline
S
Points 623 [Total 624]| Ratings 7| Comments 553| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 551 [Total 6345]| Ratings 3| Comments 521| Invitations 0|Offline
S
Points 482 [Total 482]| Ratings 0| Comments 452| Invitations 3|Offline
S
Points 424 [Total 424]| Ratings 1| Comments 414| Invitations 0|Online
S
L
Points 79 [Total 1296]| Ratings 1| Comments 69| Invitations 0|Online
S
1
Points 63 [Total 681]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.