Question and answer
ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Get an answer
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
21,122,165 questions answered
Popular Conversations
What is the numerator of the remainder in the division of: (x^3 ...
Weegy: 3x - 4 = 2x - 10 3x - 2x = -10 + 4 x = -6 User: Kyler is looking at the polynomial function f (x) = x^3 - ...
5/28/2015 8:17:45 AM| 3 Answers
immigration
Weegy: Net immigration is the amount by which the number of immigrants (= people arriving to live in a country) is ...
5/28/2015 7:49:14 AM| 2 Answers
The measure of disorder in a system is its ...
Weegy: The measure of disorder in a system is its enthalpy. User: Pressure has an effect on boiling point because ...
5/28/2015 8:52:32 AM| 2 Answers
When looking up at the clouds, you can usually make out different ...
Weegy: Stratus clouds indicate possible precipitation. User: A front forms when _____. warm air begins to rise and ...
5/28/2015 10:25:17 AM| 2 Answers
Impressionist music used a technique that was the opposite of harmony ...
Weegy: Impressionist music used a technique that was the opposite of harmony and that used disagreeable sounds. This ...
5/28/2015 10:42:20 AM| 2 Answers
Slang and colloquialism are synonymous. True False
Weegy: Slang and colloquialism are synonymous. FALSE. User: The manner in which a writer uses vocabulary and ...
5/28/2015 11:28:10 AM| 2 Answers
Find the slope of the line whose equation is 8y = 4 - 3x. User: Find ...
Weegy: The slope of the line that passes through the points (-2, 4) and (-5, -6) is 10/3. m = y2-y1/x2-x1; m = (-6 ...
5/28/2015 12:30:52 PM| 2 Answers
Factor completely. -5x2y + 10xy - 15xy2
Weegy: -5x2y + 10xy - 15xy2 = 5xy (-x + 2 - 3y) User: 81a2 + 36a + 4 Weegy: 81a^2 + 36a + 4 = (9a + 2)^2 User: ...
5/28/2015 1:55:48 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 807 [Total 815]| Ratings 2| Comments 787| Invitations 0|Online
S
L
Points 727 [Total 1257]| Ratings 2| Comments 707| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 623 [Total 1015]| Ratings 3| Comments 593| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 450 [Total 2927]| Ratings 1| Comments 440| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
Points 197 [Total 217]| Ratings 0| Comments 197| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 84 [Total 8267]| Ratings 0| Comments 84| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 80 [Total 1367]| Ratings 0| Comments 80| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 13 [Total 13]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.