Question and answer
ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Get an answer
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
17,205,336 questions answered
Popular Conversations
1. Write using exponents. (–4)(–4)
Weegy: Hi! (-4)(-4) is equal to (-4)^2 User: Simplify. Show your work. 5 1/3 +(-3 9/18) Weegy: 5 1/3 +(-3 9/18) ...
9/2/2014 6:06:05 PM| 13 Answers
In a market without price controls, producers can charge the _____, ...
Weegy: In a market without price controls, producers can charge the EQUILIBRIUM PRICE, so that consumers will buy all ...
9/2/2014 7:29:00 AM| 2 Answers
Make the following conversion. 0.0097 mg = _____ g ...
Weegy: 0.0097 mg = 0.0000097 g User: The standard unit for measuring mass is the gram. True or False
9/2/2014 9:33:44 AM| 2 Answers
Factor 10x^3 + 8x^2 - 6x.
Weegy: This equation (8x + 8) + (6x - 4) simplifies to 14X + 4
9/2/2014 11:47:30 AM| 2 Answers
Define recreation?
9/2/2014 12:35:39 PM| 2 Answers
The pronoun whom is used as an object. True False
Weegy: An object pronoun is used as an object of a verb in a sentence. User: In general, modifiers should be placed ...
9/2/2014 1:39:25 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
Points 261 [Total 6794]| Ratings 0| Comments 261| Invitations 0|Online
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
Points 237 [Total 24636]| Ratings 0| Comments 237| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 202 [Total 16141]| Ratings 1| Comments 192| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 156 [Total 9936]| Ratings 0| Comments 156| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 121 [Total 17293]| Ratings 0| Comments 121| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 101 [Total 18632]| Ratings 0| Comments 101| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 59 [Total 5183]| Ratings 0| Comments 59| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 52 [Total 11298]| Ratings 0| Comments 52| Invitations 0|Offline
S
Points 39 [Total 709]| Ratings 0| Comments 39| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 24 [Total 6081]| Ratings 1| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.