Question and answer
ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 292 days ago|6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 292 days ago|6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
hat are the square roots of 324? A. 162 and –162 B. 19 and ...
Weegy: What are the square roots of 324? C. 18 and –18
4/17/2014 10:38:56 AM| 8 Answers
The Filipinos call it the Luzon Sea and the Vietnamese call it the ...
Weegy: The Filipinos call it the Luzon Sea and the Vietnamese call it the East Sea, but however it's named, the SOUTH ...
4/17/2014 6:25:33 PM| 4 Answers
Read the sentence below and answer the question that follows. ...
Weegy: Kindly underline the verb indicated.
4/17/2014 10:31:56 AM| 3 Answers
Which of the following is a solution of y + x
Weegy: One number exceeds another by -5. The sum of the numbers is -1. The numbers are -3 and 2. User: A 20% acid ...
4/17/2014 4:31:53 PM| 3 Answers
WHAT IS NOUN?
Weegy: Nouns are a part of speech typically denoting a person, place, thing, animal or idea. User: WHAT IS ADMIRAL
4/17/2014 4:12:27 AM| 2 Answers
the climax of McClellan's Peninsular campaign in Virginia
Weegy: the climax of McClellan's Peninsular campaign in Virginia McClellan’s Peninsula campaign in the spring of 1862 ...
4/17/2014 4:46:05 AM| 2 Answers
What is the meaning of life today?
Weegy: What is the meaning of life today? A problem with this question is that it is not clear what sort of answer is ...
4/17/2014 5:30:49 AM| 2 Answers
Water sources in the Middle East are __________. A. easily ...
Weegy: Water sources in the Middle East are limited.
4/17/2014 7:08:31 AM| 2 Answers
Kasimir Malevich's images had no reference at all to ...
Weegy: nonrepresentational [ ...
4/17/2014 10:04:42 AM| 2 Answers
The cycle of the moon through its phases, or the synodic month, is ...
Weegy: The cycle cycle of the moon through its phases, or the synodic month is 30 days long.
4/17/2014 10:07:27 AM| 2 Answers
When looking at genetic traits Mendel experimented with pea plants. ...
Weegy: When looking at genetic traits Mendel experimented with pea plants. One of the traits he looked at was flower ...
4/17/2014 10:12:12 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1423 [Total 9304]| Ratings 0| Comments 1423| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
Points 1402 [Total 6789]| Ratings 0| Comments 1402| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 431 [Total 7108]| Ratings 1| Comments 421| Invitations 0|Offline
S
L
Points 353 [Total 2800]| Ratings 2| Comments 323| Invitations 1|Offline
S
Points 140 [Total 556]| Ratings 0| Comments 140| Invitations 0|Offline
S
1
Points 139 [Total 469]| Ratings 3| Comments 109| Invitations 0|Offline
S
R
Points 115 [Total 227]| Ratings 5| Comments 55| Invitations 1|Offline
S
Points 111 [Total 755]| Ratings 1| Comments 101| Invitations 0|Offline
S
Points 105 [Total 105]| Ratings 5| Comments 35| Invitations 2|Offline
S
P
C
L
P
Points 76 [Total 3921]| Ratings 0| Comments 76| Invitations 0|Offline