You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
ano ang vegetation cover sa hilagang asya
Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay
katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Get an answer
Original conversation
User: aNO ang lokasyon ng kanlurang asya??

User: ano ang vegetation cover sa hilagang asya

Weegy: Ang maulang gubat (rainforest sa Ingles) ay mga gubat na mayroong mataas na antas ngpag-ulan. Ang pinakamababang taas ng pag-ulan kada taon ay tinataya sa 1750- 2000 mm (68-78 pulgada). [ Ang monsoon trough, mas kilala bilang intertropical convergence zone, ay may malaking papel na ginagampanan sa paglikha ng mga tropikal na maulang gubat ngMundo. Mula 40 hanggang 75% ng lahat ng uri sa Mundo ay katutubo sa mga maulang gubat.[1]Tinatayang milyon-milyong mga uri ng halaman, kulisap at mikroorganismo ang hindi pa natutuklasan. Ang mga tropikal na maulang gubat at tinatawag na "Hiyas ng Mundo" at "ang pinakamalaking parmasya", dahil sa dami ng mga likas na gamot na natuklasan dito.[2] Ang mga mauulang mga gubat ay naglalabas ng 28% ng lahat ng oksiheno ng mundo,[3] sa pamamamagitan ng potosintesis mula sa karbong dioksido. Ang halamang tumutubo sa silong ng kagubatan sa mga maulang gubat ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa. Dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan. Kung ang tabing ng mga dahon ay nasira o nabawasan, ang lupa ay kaagad tinutubuan ng mga makapal na mga baging, palumpong, at maliliit na mga punong matatawag bilang isang kasukalan sa Ingles. May dalawang uri ng maulang gubat, ang tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. ]
Expert answered|icecream00|Points 115|

Question
Asked 6/29/2013 8:13:36 PM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang hugis ng kanlurang asya User: anu ano ang anyong tubig at lupa sa kanlurang asya
Weegy: Please ask your question in English. (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/29/2013 8:07:22 PM
0 Answers/Comments
26,247,078 questions answered
Popular Conversations
What equation in slope intercept form represents the line that passes ...
Weegy: You will expect the student to make 55 mistakes at the recital after 6 hours of practicing. User: What is ...
9/29/2016 2:02:24 PM| 6 Answers
what is the product (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: (3p^4)3 ? (p^2)7 =27p^26 User: what is the product of (-2x 2)3 ·3x User: what is the product of (0.5n ...
9/29/2016 3:39:09 PM| 3 Answers
Find a common denominator between the two fractions. 1/4 and 3/5
Weegy: The denominator of the fraction 1/8 is 8 User: Add the following fractions. 1/4 + 2/4 =
9/29/2016 6:30:44 AM| 2 Answers
What was primarily bought to be traded in the Americas when ships ...
Weegy: Slaves was primarily bought to be traded in the Americas when ships traded at West African ports. User: ...
9/29/2016 9:12:56 AM| 2 Answers
An example of an inorganic compound ...
Weegy: An example of an inorganic compound is water. User: ______ are organic compounds made of sugars or ...
9/29/2016 11:01:42 AM| 2 Answers
The use of alcohol, tobacco, and drugs can contribute to all of the ...
Weegy: The use of alcohol, tobacco, and drugs can not contribute to delayed labor.
9/29/2016 12:31:00 PM| 2 Answers
The maximum number of wolves that can survive in a particular forest ...
Weegy: The maximum number of wolves that can survive in a particular forest is 230. This number is called the carrying ...
9/29/2016 7:56:21 PM| 2 Answers
t Object]User: 7. TRUE OR FALSE: Someone who serves as a Director ...
Weegy: Someone who serves as a Director every day might not hold that title when deployed under an ICS structure. the ...
9/29/2016 8:09:18 PM| 2 Answers
Foods that contain all the essential amino acids are called:
Weegy: Complete proteins contain all nine essential amino acids. User: When the ______ to part of the brain is ...
9/29/2016 8:36:22 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
P
P
P
P
L
Points 1108 [Total 5180] Ratings 2 Comments 1088 Invitations 0 Offline
S
P
1
L
Points 829 [Total 1709] Ratings 9 Comments 739 Invitations 0 Online
S
Points 223 [Total 517] Ratings 0 Comments 223 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 182 [Total 1294] Ratings 0 Comments 182 Invitations 0 Offline
S
Points 105 [Total 105] Ratings 0 Comments 105 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 90 [Total 3952] Ratings 0 Comments 90 Invitations 0 Offline
S
Points 72 [Total 72] Ratings 0 Comments 72 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 25 [Total 4250] Ratings 1 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Online
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.