Question and answer
ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?
Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
Get an answer
Original conversation
User: ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?

Weegy: Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
sunny4691|Points 813|

User: What physical features of bangladesh?

Weegy: (Filipino) Ang pisikal na heograpiya ng Bangladesh ay iba-iba at may isang lugar na characterized sa pamamagitan ng dalawang natatanging katangian: isang malawak deltaic na plain paksa sa madalas na pagbaha, [ at isang maliit na maburol rehiyon matang naka sa pamamagitan ng matulin umaagos rivers.The bansa may isang lugar ng 147,570 square kilometers at umaabot ng 820 kilometro hilaga sa timog at 600 kilometro silangan sa kanluran. Tungkol sa 67% ng Bangladesh ng nonurban lupa ay maaararo. Permanenteng crops masakop lamang ng 2%, Meadows at pastures sumasakop sa 4%, at mga gubat at kakahuyan takip tungkol sa 16%. Ang bansa ang gumagawa ng mga malalaking dami ng kalidad ng troso, kawayan, at sugarcane. Kawayan lumalaki sa halos lahat ng mga lugar, ngunit ang mataas na kalidad na troso lumalaki karamihan sa highland lambak (English) The physical geography of Bangladesh is varied and has an area characterized by two distinctive features: a broad deltaic plain subject to frequent flooding, and a small hilly region crossed by swiftly flowing rivers.The country has an area of 147,570 square kilometers and extends 820 kilometers north to south and 600 kilometers east to west. About 67% of Bangladesh's nonurban land is arable. Permanent crops cover only 2%, meadows and pastures cover 4%, and forests and woodland cover about 16%. The country produces large quantities of quality timber, bamboo, and sugarcane. Bamboo grows in almost all areas, but high-quality timber grows mostly in the highland valleys ]
Expert answered|VJY.R|Points 0|

Question
Asked 7/29/2012 4:24:18 AM
Updated 7/29/2012 5:53:32 AM
1 Answer/Comment
New answers
Rating
0
Ang bansang Pilipinas ay isang kapuluan. Ito ay binubuo ng mahigit sa 7000 na isla.

Added 7/29/2012 5:53:32 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,050,353 questions answered
Popular Conversations
__________ is someone whose opinion is valued in the decision-making ...
Weegy: The INFLUENCER is someone whose opinion is valued in the decision-making process. User: the person who ...
5/23/2015 12:34:09 PM| 2 Answers
What does polynomial mean?
Weegy: The degree of a polynomial is the highest degree of its terms when the polynomial is expressed in its canonical ...
5/23/2015 12:53:01 PM| 2 Answers
simplify each expression use positive exponents m^3n^-6p^0 User: ...
Weegy: The explicit formula that represents the geometric sequence -2, 8, -32, 128 is an = -2*(-4)^(n - 1) . common ...
5/23/2015 9:28:41 PM| 2 Answers
It is expected that US forests will _______. a. not be able to meet ...
Weegy: It is expected that US forests will provide increasingly cheaper timber. User: Which of the following best ...
5/23/2015 11:00:26 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 706 [Total 1236]| Ratings 2| Comments 686| Invitations 0|Offline
S
Points 515 [Total 523]| Ratings 1| Comments 505| Invitations 0|Offline
S
1
Points 468 [Total 860]| Ratings 1| Comments 458| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 248 [Total 2725]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 67 [Total 8250]| Ratings 0| Comments 67| Invitations 0|Offline
S
Points 58 [Total 78]| Ratings 0| Comments 58| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Online
S
L
1
R
Points 28 [Total 1315]| Ratings 0| Comments 28| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.