You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?
Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
Get an answer
Original conversation
User: ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?

Weegy: Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
sunny4691|Points 813|

User: What physical features of bangladesh?

Weegy: (Filipino) Ang pisikal na heograpiya ng Bangladesh ay iba-iba at may isang lugar na characterized sa pamamagitan ng dalawang natatanging katangian: isang malawak deltaic na plain paksa sa madalas na pagbaha, [ at isang maliit na maburol rehiyon matang naka sa pamamagitan ng matulin umaagos rivers.The bansa may isang lugar ng 147,570 square kilometers at umaabot ng 820 kilometro hilaga sa timog at 600 kilometro silangan sa kanluran. Tungkol sa 67% ng Bangladesh ng nonurban lupa ay maaararo. Permanenteng crops masakop lamang ng 2%, Meadows at pastures sumasakop sa 4%, at mga gubat at kakahuyan takip tungkol sa 16%. Ang bansa ang gumagawa ng mga malalaking dami ng kalidad ng troso, kawayan, at sugarcane. Kawayan lumalaki sa halos lahat ng mga lugar, ngunit ang mataas na kalidad na troso lumalaki karamihan sa highland lambak (English) The physical geography of Bangladesh is varied and has an area characterized by two distinctive features: a broad deltaic plain subject to frequent flooding, and a small hilly region crossed by swiftly flowing rivers.The country has an area of 147,570 square kilometers and extends 820 kilometers north to south and 600 kilometers east to west. About 67% of Bangladesh's nonurban land is arable. Permanent crops cover only 2%, meadows and pastures cover 4%, and forests and woodland cover about 16%. The country produces large quantities of quality timber, bamboo, and sugarcane. Bamboo grows in almost all areas, but high-quality timber grows mostly in the highland valleys ]
Expert answered|VJY.R|Points 0|

Question
Asked 7/29/2012 4:24:18 AM
Updated 7/29/2012 5:53:32 AM
1 Answer/Comment
New answers
Rating
0
Ang bansang Pilipinas ay isang kapuluan. Ito ay binubuo ng mahigit sa 7000 na isla.

Added 7/29/2012 5:53:32 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,973,155 questions answered
Popular Conversations
x 3(x 2 + 5x + 1) User: Simplify 8 + 3{x - 2[x + 5(x + 3)]}. User: ...
Weegy: -7(8 + k) (-7)(8) + (-7)(k) = -56 - 7k User: Find the product. -7(8 + k) Weegy: -7(8 + k) (-7)(8) + ...
8/29/2016 8:46:50 AM| 2 Answers
Communication is considered ethical if it ...
8/29/2016 10:21:58 AM| 2 Answers
-4+-4+-4 User: Integers contain the whole numbers. True False
Weegy: True, Integers contain the whole numbers. User: 5*-4= User: 5(-4)= User: Simplify (3/10)(-5/9). Weegy: ...
8/29/2016 11:05:23 AM| 2 Answers
Convert the fraction to higher terms. Enter the value of the missing ...
Weegy: Convert the fraction to higher terms.the value of the missing numerator. 1/4 = 7/28 User: 110.2 square yards ...
8/29/2016 9:11:35 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 793 [Total 864] Ratings 5 Comments 743 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
P
Points 707 [Total 3962] Ratings 0 Comments 707 Invitations 0 Offline
S
1
L
Points 672 [Total 1506] Ratings 3 Comments 642 Invitations 0 Online
S
Points 151 [Total 151] Ratings 0 Comments 151 Invitations 0 Offline
S
Points 58 [Total 285] Ratings 0 Comments 58 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 46 [Total 3862] Ratings 0 Comments 46 Invitations 0 Offline
S
Points 40 [Total 45] Ratings 0 Comments 0 Invitations 4 Offline
S
Points 15 [Total 15] Ratings 0 Comments 5 Invitations 1 Offline
S
L
C
Points 11 [Total 4491] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.