Question and answer
ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?
Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
Get an answer
Original conversation
User: ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?

Weegy: Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
sunny4691|Points 813|

User: What physical features of bangladesh?

Weegy: (Filipino) Ang pisikal na heograpiya ng Bangladesh ay iba-iba at may isang lugar na characterized sa pamamagitan ng dalawang natatanging katangian: isang malawak deltaic na plain paksa sa madalas na pagbaha, [ at isang maliit na maburol rehiyon matang naka sa pamamagitan ng matulin umaagos rivers.The bansa may isang lugar ng 147,570 square kilometers at umaabot ng 820 kilometro hilaga sa timog at 600 kilometro silangan sa kanluran. Tungkol sa 67% ng Bangladesh ng nonurban lupa ay maaararo. Permanenteng crops masakop lamang ng 2%, Meadows at pastures sumasakop sa 4%, at mga gubat at kakahuyan takip tungkol sa 16%. Ang bansa ang gumagawa ng mga malalaking dami ng kalidad ng troso, kawayan, at sugarcane. Kawayan lumalaki sa halos lahat ng mga lugar, ngunit ang mataas na kalidad na troso lumalaki karamihan sa highland lambak (English) The physical geography of Bangladesh is varied and has an area characterized by two distinctive features: a broad deltaic plain subject to frequent flooding, and a small hilly region crossed by swiftly flowing rivers.The country has an area of 147,570 square kilometers and extends 820 kilometers north to south and 600 kilometers east to west. About 67% of Bangladesh's nonurban land is arable. Permanent crops cover only 2%, meadows and pastures cover 4%, and forests and woodland cover about 16%. The country produces large quantities of quality timber, bamboo, and sugarcane. Bamboo grows in almost all areas, but high-quality timber grows mostly in the highland valleys ]
Expert answered|VJY.R|Points 0|

Question
Asked 7/29/2012 4:24:18 AM
Updated 7/29/2012 5:53:32 AM
1 Answer/Comment
New answers
Rating
0
Ang bansang Pilipinas ay isang kapuluan. Ito ay binubuo ng mahigit sa 7000 na isla.

Added 7/29/2012 5:53:32 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,177,436 questions answered
Popular Conversations
what is the mode of 3, 7, 9, 2, 5, 3, 4, 6, 1, 0 User: {3, 7, 9, 2, ...
Weegy: I assume you mean divided by and the answer would be 1 User: {3, 7, 9, 2, 5, 3, 4, 6, 1, 0} the mode of these ...
8/28/2014 10:48:20 AM| 3 Answers
x/8-6>2
8/28/2014 2:19:03 PM| 3 Answers
Control programs are also known as
8/28/2014 2:34:02 AM| 2 Answers
Which individual or entity is responsible for conducting long-range ...
Weegy: Logistics section is responsible for conducting long-range and/or contingency planning. ........... User: ...
8/28/2014 6:22:01 AM| 2 Answers
My Section supports the incident response by overseeing contracting ...
Weegy: Answer: Logistics section Chief
8/28/2014 6:22:50 AM| 2 Answers
4(x-7)=2
Weegy: x - 2 = 7 x = 7 + 2 x = 9 User: 4t-13=57
8/28/2014 7:05:07 AM| 2 Answers
14 · (4 + 3)-1
8/28/2014 10:27:42 AM| 2 Answers
The symbol for the hydronium ion is _____. H+ H3O- H3O+ OH-
Weegy: The symbol for the hydroxide ion is OH- .
8/28/2014 11:35:15 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 2577 [Total 24177]| Ratings 4| Comments 2537| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
Points 2216 [Total 6192]| Ratings 8| Comments 2136| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 2079 [Total 15693]| Ratings 12| Comments 1959| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2022 [Total 17049]| Ratings 6| Comments 1962| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1900 [Total 9607]| Ratings 2| Comments 1880| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 900 [Total 18471]| Ratings 0| Comments 900| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 558 [Total 5122]| Ratings 0| Comments 558| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 554 [Total 11215]| Ratings 1| Comments 544| Invitations 0|Offline
S
Points 411 [Total 614]| Ratings 1| Comments 401| Invitations 0|Offline
S
Points 369 [Total 369]| Ratings 2| Comments 319| Invitations 3|Online
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.