Question and answer
ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?
Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
Original conversation
User: ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?

Weegy: Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
sunny4691|Points 813|

User: What physical features of bangladesh?

Weegy: (Filipino) Ang pisikal na heograpiya ng Bangladesh ay iba-iba at may isang lugar na characterized sa pamamagitan ng dalawang natatanging katangian: isang malawak deltaic na plain paksa sa madalas na pagbaha, [ at isang maliit na maburol rehiyon matang naka sa pamamagitan ng matulin umaagos rivers.The bansa may isang lugar ng 147,570 square kilometers at umaabot ng 820 kilometro hilaga sa timog at 600 kilometro silangan sa kanluran. Tungkol sa 67% ng Bangladesh ng nonurban lupa ay maaararo. Permanenteng crops masakop lamang ng 2%, Meadows at pastures sumasakop sa 4%, at mga gubat at kakahuyan takip tungkol sa 16%. Ang bansa ang gumagawa ng mga malalaking dami ng kalidad ng troso, kawayan, at sugarcane. Kawayan lumalaki sa halos lahat ng mga lugar, ngunit ang mataas na kalidad na troso lumalaki karamihan sa highland lambak (English) The physical geography of Bangladesh is varied and has an area characterized by two distinctive features: a broad deltaic plain subject to frequent flooding, and a small hilly region crossed by swiftly flowing rivers.The country has an area of 147,570 square kilometers and extends 820 kilometers north to south and 600 kilometers east to west. About 67% of Bangladesh's nonurban land is arable. Permanent crops cover only 2%, meadows and pastures cover 4%, and forests and woodland cover about 16%. The country produces large quantities of quality timber, bamboo, and sugarcane. Bamboo grows in almost all areas, but high-quality timber grows mostly in the highland valleys ]
Expert answered|VJY.R|Points 0|

Question
Asked 7/29/2012 4:24:18 AM
Updated 7/29/2012 5:53:32 AM
1 Answer/Comment
New answers
Rating
0
Ang bansang Pilipinas ay isang kapuluan. Ito ay binubuo ng mahigit sa 7000 na isla.

Added 7/29/2012 5:53:32 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
write 0.0053 as a percent
4/18/2014 4:31:03 PM| 6 Answers
One number is 7 more than twice another. If their difference is 22, ...
Weegy: One number is 9 more than twice another. If their difference is 22, what is the larger number? answer is 37. ...
4/18/2014 11:15:41 AM| 5 Answers
which life stage does nutritional issue might cause the most problems ...
Weegy: Malnutrition is a common problem in cancer patients that has been relief from nutrition impact symptoms and ...
4/19/2014 1:18:55 AM| 5 Answers
A letter that is mailed today will be delivered by 10:30 A.M. ...
Weegy: A letter that is mailed today will be delivered by 10:30 A.M. tomorrow. This is an C. adverb clause. User: ...
4/18/2014 5:43:32 PM| 4 Answers
genetic code
Weegy: Please ask your question about genetics. User: The Challenger was the first space shuttle.
4/18/2014 8:40:33 AM| 3 Answers
Find the excluded value of the rational expression 2x + 6 4x – 8 ...
Weegy: D. 2 User: Multiply. State the Excluded value 5/2a x 3/a^2 Weegy: B.15/2a^3 where a =0 User: Multiply. ...
4/18/2014 2:09:56 PM| 3 Answers
write 13.7 as a percent
4/18/2014 3:58:02 PM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
L
P
C
Points 1498 [Total 6885]| Ratings 0| Comments 1498| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1453 [Total 9334]| Ratings 0| Comments 1453| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 465 [Total 7142]| Ratings 1| Comments 455| Invitations 0|Offline
S
L
Points 397 [Total 2844]| Ratings 2| Comments 367| Invitations 1|Offline
S
Points 160 [Total 576]| Ratings 0| Comments 160| Invitations 0|Offline
S
1
Points 138 [Total 468]| Ratings 3| Comments 108| Invitations 0|Offline
S
Points 129 [Total 773]| Ratings 1| Comments 119| Invitations 0|Offline
S
Points 128 [Total 128]| Ratings 5| Comments 58| Invitations 2|Offline
S
R
Points 122 [Total 234]| Ratings 5| Comments 62| Invitations 1|Offline
S
P
C
L
P
Points 76 [Total 3921]| Ratings 0| Comments 76| Invitations 0|Offline