Question and answer
ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?
Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
Get an answer
Original conversation
User: ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?

Weegy: Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
sunny4691|Points 813|

User: What physical features of bangladesh?

Weegy: (Filipino) Ang pisikal na heograpiya ng Bangladesh ay iba-iba at may isang lugar na characterized sa pamamagitan ng dalawang natatanging katangian: isang malawak deltaic na plain paksa sa madalas na pagbaha, [ at isang maliit na maburol rehiyon matang naka sa pamamagitan ng matulin umaagos rivers.The bansa may isang lugar ng 147,570 square kilometers at umaabot ng 820 kilometro hilaga sa timog at 600 kilometro silangan sa kanluran. Tungkol sa 67% ng Bangladesh ng nonurban lupa ay maaararo. Permanenteng crops masakop lamang ng 2%, Meadows at pastures sumasakop sa 4%, at mga gubat at kakahuyan takip tungkol sa 16%. Ang bansa ang gumagawa ng mga malalaking dami ng kalidad ng troso, kawayan, at sugarcane. Kawayan lumalaki sa halos lahat ng mga lugar, ngunit ang mataas na kalidad na troso lumalaki karamihan sa highland lambak (English) The physical geography of Bangladesh is varied and has an area characterized by two distinctive features: a broad deltaic plain subject to frequent flooding, and a small hilly region crossed by swiftly flowing rivers.The country has an area of 147,570 square kilometers and extends 820 kilometers north to south and 600 kilometers east to west. About 67% of Bangladesh's nonurban land is arable. Permanent crops cover only 2%, meadows and pastures cover 4%, and forests and woodland cover about 16%. The country produces large quantities of quality timber, bamboo, and sugarcane. Bamboo grows in almost all areas, but high-quality timber grows mostly in the highland valleys ]
Expert answered|VJY.R|Points 0|

Question
Asked 7/29/2012 4:24:18 AM
Updated 7/29/2012 5:53:32 AM
1 Answer/Comment
New answers
Rating
0
Ang bansang Pilipinas ay isang kapuluan. Ito ay binubuo ng mahigit sa 7000 na isla.

Added 7/29/2012 5:53:32 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,017,544 questions answered
Popular Conversations
A credit report is a _____.
5/2/2016 7:02:18 AM| 2 Answers
Where did Pure Land Buddhism first become ...
5/2/2016 7:37:41 AM| 2 Answers
2 2/3-5/6
Weegy: 4 1/3 - 5/6 - 1/2 is equal to 3 User: A 5-story building is 51.1 feet tall. How many feet tall is each story
5/2/2016 8:20:33 AM| 2 Answers
Which of the following is a transitional word found in this ...
Weegy: what's your question? User: Which of these words from the paragraph is NOT a transitional word or ...
5/2/2016 8:20:41 AM| 2 Answers
Which of the following technologies was NOT created during World War ...
Weegy: B. antibiotics User: Which of the following terms could be applied to the United States during the Cold ...
5/2/2016 8:37:12 AM| 2 Answers
What is Luminol?
5/2/2016 8:57:15 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 148 [Total 148] Ratings 7 Comments 78 Invitations 0 Offline
S
Points 112 [Total 112] Ratings 2 Comments 82 Invitations 1 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 88 [Total 12340] Ratings 1 Comments 78 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 156] Ratings 0 Comments 11 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 4 [Total 1169] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 48] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Online
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
R
Points 1 [Total 723] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.