Question and answer
ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?
Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
Original conversation
User: ano ang katangiang pisikal ng pilipinas ?

Weegy: Hi can you please ask your question in english, am not able to understand your question
sunny4691|Points 813|

User: What physical features of bangladesh?

Weegy: (Filipino) Ang pisikal na heograpiya ng Bangladesh ay iba-iba at may isang lugar na characterized sa pamamagitan ng dalawang natatanging katangian: isang malawak deltaic na plain paksa sa madalas na pagbaha, [ at isang maliit na maburol rehiyon matang naka sa pamamagitan ng matulin umaagos rivers.The bansa may isang lugar ng 147,570 square kilometers at umaabot ng 820 kilometro hilaga sa timog at 600 kilometro silangan sa kanluran. Tungkol sa 67% ng Bangladesh ng nonurban lupa ay maaararo. Permanenteng crops masakop lamang ng 2%, Meadows at pastures sumasakop sa 4%, at mga gubat at kakahuyan takip tungkol sa 16%. Ang bansa ang gumagawa ng mga malalaking dami ng kalidad ng troso, kawayan, at sugarcane. Kawayan lumalaki sa halos lahat ng mga lugar, ngunit ang mataas na kalidad na troso lumalaki karamihan sa highland lambak (English) The physical geography of Bangladesh is varied and has an area characterized by two distinctive features: a broad deltaic plain subject to frequent flooding, and a small hilly region crossed by swiftly flowing rivers.The country has an area of 147,570 square kilometers and extends 820 kilometers north to south and 600 kilometers east to west. About 67% of Bangladesh's nonurban land is arable. Permanent crops cover only 2%, meadows and pastures cover 4%, and forests and woodland cover about 16%. The country produces large quantities of quality timber, bamboo, and sugarcane. Bamboo grows in almost all areas, but high-quality timber grows mostly in the highland valleys ]
Expert answered|VJY.R|Points 0|

Question
Asked 7/29/2012 4:24:18 AM
Updated 7/29/2012 5:53:32 AM
1 Answer/Comment
New answers
Rating
0
Ang bansang Pilipinas ay isang kapuluan. Ito ay binubuo ng mahigit sa 7000 na isla.

Added 7/29/2012 5:53:32 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
16,939,090 questions answered
Popular Conversations
A pet store has eight dogs and cats. Three are dogs. What fraction ...
Weegy: A pet store has eight dogs and cats. Three are dogs. 3/8 is the fraction that represents the cats.
7/25/2014 8:45:25 PM| 4 Answers
A catharsis is a cleansing of emotions. True False
Weegy: Catharsis is defined as the purging of the emotions or relieving of emotional tensions, especially through ...
7/25/2014 10:33:32 AM| 2 Answers
Find the y-intercept for the line represented by the following ...
Weegy: The y-intercept for the line represented by the equation you have provided is C. (0,-3).
7/25/2014 10:22:56 PM| 2 Answers
2. ______ is the last phase in the program development life cycle. ...
Weegy: Maintenance is the last phase in the program development life cycle.
7/25/2014 10:45:27 PM| 2 Answers
When is the May/June 2014 Waec result coming out?
Weegy: It is already out, to check the result please do the following: Waec Result Checker online for 2014 1 Enter ...
7/26/2014 3:07:28 AM| 2 Answers
14. Select the NIMS term that is defined as 'the architecture to ...
Weegy: Multiagency Coordination is defined as 'the architecture to support coordination for incident prioritization, ...
7/25/2014 12:13:02 AM| 1 Answers
I am going to meet my girlfriend’s father for the very first ...
Weegy: 1 Dress nicely. Her family will like someone who looks mature and put together. Don't wear jeans that hang to ...
7/25/2014 12:35:52 AM| 1 Answers
What is the BEST way to define nonfiction? A. genre of literature ...
Weegy: The BEST way to define nonfiction- genre of literature based on facts or reality. User: A record of a ...
7/25/2014 12:18:56 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2040 [Total 21040]| Ratings 1| Comments 2030| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1917 [Total 17046]| Ratings 0| Comments 1917| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 1700 [Total 14255]| Ratings 1| Comments 1690| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1433 [Total 3616]| Ratings 2| Comments 1413| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1194 [Total 7371]| Ratings 2| Comments 1174| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1009 [Total 3145]| Ratings 6| Comments 949| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 906 [Total 10514]| Ratings 0| Comments 906| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 787 [Total 4463]| Ratings 2| Comments 767| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 752 [Total 5806]| Ratings 4| Comments 712| Invitations 0|Offline
S
Points 263 [Total 411]| Ratings 2| Comments 243| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.