You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,222,736 questions answered
Popular Conversations
The slope of a line that is perpendicular to a line whose slope is ...
Weegy: True User: The slope of the line containing the points (-5, 3) and (-2, 1) is -2/3 2/3 -3/2 User: If the ...
9/27/2016 7:58:40 AM| 5 Answers
Solve for x. 7(3 - x) = 8(4 - 2x)
Weegy: 7(3 - x) = 8(4 - 2x); 21 - 7x = 32 - 16x; -7x + 16x = 32 - 21; 9x = 11; x = 11/9 User: Solve for x. ...
9/27/2016 11:22:30 AM| 3 Answers
sulfides
Weegy: Copper monosulfide. User: what makes up sulfides
9/27/2016 10:16:01 AM| 2 Answers
Simplify (3/10)(-5/9). a. 1/6 b. -1/6 c. 77/90
Weegy: A. 1/32 is the answer. User: Simplify (3/10)(-5/9). 1/6 -1/6 77/90 Weegy: A. 1/32 is the answer.
9/27/2016 11:42:15 AM| 2 Answers
The ban on liquor sales as outlined in the Eighteenth Amendment was ...
Weegy: The ban on liquor sales as outlined in the Eighteenth Amendment was called: Prohibition. User: An event ...
9/27/2016 1:51:29 PM| 2 Answers
The slope of every horizontal line ...
Weegy: The slope of every horizontal line is 0. User: What is the slope of the line that contains the origin and ...
9/27/2016 3:49:57 PM| 2 Answers
Define trade deficit.
Weegy: Define means state or describe exactly the nature, scope, or meaning of. User: Define the term Foreign ...
9/27/2016 6:16:53 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
P
P
P
P
L
Points 1020 [Total 5092] Ratings 2 Comments 1000 Invitations 0 Offline
S
P
1
L
Points 749 [Total 1629] Ratings 6 Comments 689 Invitations 0 Online
S
Points 216 [Total 510] Ratings 0 Comments 216 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 127 [Total 1239] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Offline
S
Points 105 [Total 105] Ratings 0 Comments 105 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 90 [Total 3952] Ratings 0 Comments 90 Invitations 0 Offline
S
Points 72 [Total 72] Ratings 0 Comments 72 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 25 [Total 4250] Ratings 1 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.