Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,180,916 questions answered
Popular Conversations
The political party notifies the people about certain issues, and in ...
Weegy: C. informer-stimulator function is the answer User: Which of the following if NOT a function served by ...
8/29/2014 11:19:03 PM| 3 Answers
The meaning of analysis is A. to dissect. B. absence of ...
Weegy: The meaning of analysis is : a separating into parts. User: A dog lying on its right side is in _______ ...
8/29/2014 11:32:49 PM| 3 Answers
What is passive listening
Weegy: ]
8/29/2014 9:51:30 AM| 2 Answers
The climate and terrain near the Black Sea in Georgia are well suited ...
Weegy: kindly include the choices. thanks!
8/29/2014 10:58:23 AM| 2 Answers
Factor -2bk 2 + 6bk - 2b
Weegy: 2b - 3 = 5. please rate this answer. User: (6x 2 - x - 40) ÷ (5 + 2x) Weegy: The simpified equation is (B) ...
8/29/2014 11:08:33 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 2674 [Total 24274]| Ratings 4| Comments 2634| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
Points 2431 [Total 6407]| Ratings 8| Comments 2351| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 2239 [Total 15853]| Ratings 13| Comments 2109| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2076 [Total 17103]| Ratings 7| Comments 2006| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1948 [Total 9655]| Ratings 2| Comments 1928| Invitations 0|Online
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 900 [Total 18471]| Ratings 0| Comments 900| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 564 [Total 11225]| Ratings 1| Comments 554| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 558 [Total 5122]| Ratings 0| Comments 558| Invitations 0|Offline
S
Points 442 [Total 645]| Ratings 1| Comments 432| Invitations 0|Offline
S
Points 369 [Total 369]| Ratings 2| Comments 319| Invitations 3|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.