Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
A: Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,818,315 questions answered
Popular Conversations
What does throttle mean?
4/16/2018 10:25:30 AM| 5 Answers
Ancient cyanobacteria released ______, which assisted in creating the ...
Weegy: Cyanobacteria, is a phylum of bacteria that obtain their energy through photosynthesis. User: The epoch in ...
4/16/2018 10:31:53 AM| 3 Answers
What is the double jeopardy principle
Weegy: Principle is a law or rule that has to be, or usually is to be followed, or can be desirably followed, or is an ...
4/19/2018 6:55:12 PM| 3 Answers
How many amino acids are there? A. Three B. Seven C. ...
Weegy: Amino acids are organic compounds that combine to form proteins.
4/20/2018 7:55:39 AM| 3 Answers
Solve 7(x - 3) = -70.
Weegy: Step 1. 5x-10-3x+12=10 Step 2. 2x+2=10 Step 3. 2x=8 ...
4/20/2018 11:45:54 AM| 3 Answers
What’s 307,495 rounded to the nearest thousand
Weegy: 307,495 rounded to the nearest thousand is 307,000. User: Which of the following statements about the number ...
4/20/2018 6:40:52 PM| 2 Answers
Find the next term for sequence 9, 6, 4
4/20/2018 9:05:24 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
P
L
P
P
P
P
Points 246 [Total 672] Ratings 0 Comments 246 Invitations 0 Offline
S
R
L
R
Points 210 [Total 348] Ratings 0 Comments 30 Invitations 18 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
P
R
P
R
Points 201 [Total 13004] Ratings 0 Comments 191 Invitations 1 Offline
S
L
Points 99 [Total 99] Ratings 1 Comments 59 Invitations 3 Offline
S
Points 71 [Total 71] Ratings 0 Comments 21 Invitations 5 Offline
S
Points 50 [Total 50] Ratings 0 Comments 0 Invitations 5 Offline
S
Points 50 [Total 50] Ratings 0 Comments 10 Invitations 4 Offline
S
P
L
Points 35 [Total 126] Ratings 0 Comments 35 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 35] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 20] Ratings 1 Comments 0 Invitations 1 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.