Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,749,443 questions answered
Popular Conversations
There is a single instrument to measure climate change.
Weegy: There is a single instrument to measure climate change. FALSE. User: How do landfills contribute to global ...
7/29/2015 8:14:02 AM| 2 Answers
Which of the following is the best example of use of voice in a ...
Weegy: The answer is: D. a narrative about the food served in middle-school cafeterias. User: What is the best word ...
7/29/2015 9:00:04 AM| 2 Answers
After Alexander's death, Egypt was ruled by ...
Weegy: After Alexander's death, Egypt was ruled by Ptolemy. User: The philosophy that believed pleasure was the ...
7/29/2015 4:01:30 PM| 2 Answers
Solve this inequality: 9h + 2 User: Solve the following equation: 6y ...
Weegy: 80 = 3y + 2y + 4 + 1, 80 = 5y + 5, 75 = 5y, divide both sides by 5 to get y = 15. The answer is A. y = 15. ...
7/29/2015 8:20:56 PM| 2 Answers
Solve the following inequality: 38 4 B. x > 28 C. x User: Solve ...
Weegy: 3q + 5 + 2q ? 5 = 65 5q = 65 q = 65/5 q = 13 User: The spoke of a wheel reaches from the center of the ...
7/29/2015 8:25:32 PM| 2 Answers
Define the term air resistance.
7/29/2015 1:34:07 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
Points 811 [Total 1322]| Ratings 1| Comments 801| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
P
L
Points 616 [Total 10150]| Ratings 3| Comments 566| Invitations 2|Online
S
L
L
Points 344 [Total 8544]| Ratings 5| Comments 294| Invitations 0|Offline
S
Points 241 [Total 241]| Ratings 1| Comments 231| Invitations 0|Offline
S
Points 178 [Total 178]| Ratings 1| Comments 168| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 79 [Total 8459]| Ratings 0| Comments 79| Invitations 0|Offline
S
Points 65 [Total 65]| Ratings 0| Comments 65| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 3| Comments 20| Invitations 0|Offline
S
Points 41 [Total 41]| Ratings 2| Comments 21| Invitations 0|Offline
S
Points 13 [Total 108]| Ratings 1| Comments 3| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.