Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,041,932 questions answered
Popular Conversations
The payment of accounts payable would A. increase both assets and ...
Weegy: The payment of accounts payable would decrease assets and increase liabilities. User: An expense should be ...
5/4/2016 8:26:28 AM| 2 Answers
Public schools in America during the late 1800s wanted immigrants to ...
Weegy: A and plz rate me good
5/4/2016 1:07:23 PM| 2 Answers
What are the major bodies of water in Central Asia?
Weegy: bays, canals, channels, falls, gulfs, lakes, oceans, rivers, seas and straits are the major bodies of water . ...
5/4/2016 3:36:37 PM| 2 Answers
What was the first armed conflict of the Cold War? A. the Korean ...
Weegy: A) love of labor User: What was the outcome of the Vietnam War? A. South Vietnam became democratic. B. The ...
5/4/2016 9:15:47 PM| 2 Answers
__________ are caused by the body attacking itself. A. Immune ...
Weegy: Autoimmune diseases are caused by the body attacking itself. User: Buying a new house can increase one's ...
5/4/2016 12:00:05 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
Points 196 [Total 196] Ratings 8 Comments 116 Invitations 0 Offline
S
Points 145 [Total 145] Ratings 2 Comments 115 Invitations 1 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 111 [Total 12363] Ratings 1 Comments 101 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 35 [Total 3412] Ratings 0 Comments 35 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 17 [Total 1182] Ratings 0 Comments 17 Invitations 0 Online
S
R
Points 10 [Total 732] Ratings 0 Comments 10 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 48] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.