Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,604,361 questions answered
Popular Conversations
A list of potential sources of information for a paper is a(n) ...
Weegy: A list of potential sources of information for a paper in annotated bibliography. User: An index to ...
9/29/2014 2:50:04 PM| 4 Answers
You've settled on an idea for an essay to write. What should you do ...
Weegy: D.) Conduct interviews, do some research, ask questions, and make a plan. User: To make sure your reader ...
9/29/2014 5:55:28 PM| 4 Answers
What is the square root of 6000?
9/29/2014 2:39:45 PM| 3 Answers
Because the subject of a composition is like a crystal with many ...
Weegy: Because the subject of a composition is like a crystal with many facets, you should A. offer your reader ideas ...
9/29/2014 7:06:34 PM| 3 Answers
The densest ocean water is generally found a. in the surface ...
Weegy: A. in the surface zone User: In which zone is ocean temperature most affected by the weather? a. transition ...
9/30/2014 6:07:25 AM| 3 Answers
The pressure of ocean water increases as depth increases. User: The ...
Weegy: It originates in the Gulf of Mexico and, as the Florida Current, passes through the Straits of Florida and then ...
9/30/2014 6:27:02 AM| 3 Answers
In the Roman Republic, ____________ did not have power in the ...
Weegy: In the Roman Republic,non-citizens did not have power in the government.
9/29/2014 5:48:03 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 3316 [Total 27714]| Ratings 8| Comments 3236| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 2951 [Total 9482]| Ratings 12| Comments 2831| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2816 [Total 19988]| Ratings 12| Comments 2696| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 2761 [Total 18700]| Ratings 19| Comments 2571| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 2595 [Total 12375]| Ratings 0| Comments 2595| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 981 [Total 12227]| Ratings 0| Comments 981| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 864 [Total 19395]| Ratings 2| Comments 844| Invitations 0|Offline
S
L
Points 733 [Total 1402]| Ratings 0| Comments 733| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 665 [Total 5788]| Ratings 5| Comments 615| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 177 [Total 6234]| Ratings 2| Comments 157| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.