You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,788,133 questions answered
Popular Conversations
aphelion?
Weegy: C. [ July On July 4, 2008, our planet is at the distant end- a point astronomers call "aphelion." This puts ...
1/18/2017 1:59:28 AM| 3 Answers
Simplify -(-2a + 13) + (-9a - 2) - (-7a - 3). 12 -12 14a - 12 14a - ...
Weegy: -(-2a + 13) + (-9a - 2) - (-7a - 3) = 2a - 13 - 9a - 2 + 7a + 3; = -12 User: Given: Q = 7m + 3n, R = 11 - ...
1/18/2017 7:14:36 AM| 2 Answers
Soil formation is most influenced by _____. climate plants wind ...
Weegy: Soil formation is most influenced by wind.
1/18/2017 9:13:59 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 361 [Total 361] Ratings 1 Comments 351 Invitations 0 Offline
S
Points 199 [Total 211] Ratings 0 Comments 199 Invitations 0 Online
S
P
Points 176 [Total 607] Ratings 2 Comments 156 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 102 [Total 997] Ratings 2 Comments 82 Invitations 0 Offline
S
Points 85 [Total 87] Ratings 5 Comments 35 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 68 [Total 4027] Ratings 0 Comments 68 Invitations 0 Offline
S
Points 24 [Total 96] Ratings 0 Comments 24 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 0 Comments 11 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.