Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
20,173,646 questions answered
Popular Conversations
After the Spanish-American War, the _______ reserved the right of the ...
Weegy: After the Spanish-American War, the Platt Amendment reserved the right of the United States to intervene in ...
3/29/2015 10:56:48 PM| 3 Answers
Discretionary spending is spending which requires governmental ...
Weegy: Discretionary spending is spending which requires governmental approval on an annual basis. TRUE. User: ...
3/29/2015 9:27:10 AM| 2 Answers
What is the equation of the line that has a slope of –2 and a ...
Weegy: The answer is B) architecture and music. User: Some nouns that end in -um are made plural by changing the –um ...
3/29/2015 10:39:54 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 1270 [Total 9156]| Ratings 0| Comments 1270| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 622 [Total 1533]| Ratings 6| Comments 562| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 523 [Total 7830]| Ratings 8| Comments 443| Invitations 0|Online
S
L
Points 521 [Total 1026]| Ratings 10| Comments 411| Invitations 1|Offline
S
1
L
L
Points 486 [Total 7987]| Ratings 0| Comments 486| Invitations 0|Offline
S
L
Points 378 [Total 1500]| Ratings 2| Comments 358| Invitations 0|Offline
S
Points 199 [Total 567]| Ratings 3| Comments 169| Invitations 0|Offline
S
Points 146 [Total 146]| Ratings 0| Comments 146| Invitations 0|Online
S
Points 42 [Total 158]| Ratings 4| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 35 [Total 126]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.