Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,984,274 questions answered
Popular Conversations
mesosphere
Weegy: Stratospher is between the troposphere and the mesosphere in earths atmosphere. User: stratosphere User: ...
9/1/2015 5:07:52 PM| 4 Answers
Article II of the Constitution is important because it ___________.
Weegy: Article II of the Constitution is important because it executive branch of the government. User: gives ...
9/1/2015 8:57:19 AM| 2 Answers
Simplify 6(x + 3). 6x + 3 6x + 18 6x + 9 x + 18
Weegy: (6x)^2 = 36x^2 User: Simplify 6(x + 3). Weegy: that's not possible! what do you need to know. [s] User: ...
9/1/2015 9:57:41 AM| 2 Answers
The term semantics is derived from the Greek word semantikos, which ...
Weegy: The term semantics is derived from the Greek word semantikos, which means the study of meaning. It is also ...
9/1/2015 9:56:48 AM| 2 Answers
Buying an existing business _____.
Weegy: hello what is your question? User: Buying an existing business _____. Weegy: hello what is your question? ...
9/1/2015 12:12:57 PM| 2 Answers
The leader of the Mensheviks was
Weegy: Vladimir Lenin led the Bolsheviks and Julius Martov led [ the Mensheviks. ] User: What did the "October ...
9/1/2015 1:23:50 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
L
P
R
Points 79 [Total 9402]| Ratings 0| Comments 79| Invitations 0|Offline
S
L
L
P
1
Points 71 [Total 9381]| Ratings 1| Comments 61| Invitations 0|Offline
S
Points 51 [Total 356]| Ratings 0| Comments 51| Invitations 0|Offline
S
Points 39 [Total 823]| Ratings 0| Comments 39| Invitations 0|Online
S
Points 13 [Total 201]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
S
Points 9 [Total 233]| Ratings 0| Comments 9| Invitations 0|Offline
S
Points 6 [Total 289]| Ratings 0| Comments 6| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.