Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
which life stage does nutritional issue might cause the most problems ...
Weegy: Malnutrition is a common problem in cancer patients that has been relief from nutrition impact symptoms and ...
4/19/2014 1:18:55 AM| 5 Answers
Pax Romana lasted from the reign of
Weegy: Pax Romana lasted from the reign of: Marcus Aurelius.
4/19/2014 4:45:15 PM| 3 Answers
Energy from sunlight is harmful to our skin.
4/19/2014 4:02:26 AM| 2 Answers
Helen's sign for her mother was touching her hand to her
Weegy: forehead User: The students at Perkins Institute sent Helen a(n): Weegy: The students at Perkins Institute ...
4/19/2014 7:05:08 AM| 2 Answers
(3+ (6)) (6+ 5)=
Weegy: (3+6)(6+5) 9 + 11 = 20
4/19/2014 8:54:53 AM| 2 Answers
As temperature increases, the speed of ...
Weegy: No, it decreases because when temperature is low water is present in atmosphere which let sound to go fast
4/19/2014 1:04:54 PM| 2 Answers
Read the argument below and answer the question that follows. All ...
Weegy: The answer would be D. Premise: All football players are required to attend weekly strengthening workshops. ...
4/19/2014 5:11:29 PM| 2 Answers
A line that passes through the point ( 1, 3) has a slope of 2. Find ...
Weegy: A.(0,1/2)
4/19/2014 12:25:56 AM| 1 Answers
What is the point-slope form of an equation with the slope ...
Weegy: The equation, in point-slope form, of the line that has a slope of 6 and passes through the point (?1, ?8) is y ...
4/19/2014 12:38:59 AM| 1 Answers
An observation is _______. a. a possible explanation for events using ...
Weegy: An observation is : C. made using any of the five senses.
4/19/2014 1:06:34 AM| 1 Answers
At which of these locations is a dietitian least likely to ...
Weegy: At which of these locations is a dietitian least likely to work? school
4/19/2014 1:46:12 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
L
P
C
Points 1541 [Total 6928]| Ratings 0| Comments 1541| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1453 [Total 9334]| Ratings 0| Comments 1453| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 480 [Total 7157]| Ratings 1| Comments 470| Invitations 0|Online
S
L
Points 397 [Total 2844]| Ratings 2| Comments 367| Invitations 1|Offline
S
R
Points 170 [Total 282]| Ratings 5| Comments 100| Invitations 2|Offline
S
Points 160 [Total 576]| Ratings 0| Comments 160| Invitations 0|Offline
S
1
Points 153 [Total 483]| Ratings 3| Comments 123| Invitations 0|Offline
S
Points 147 [Total 147]| Ratings 6| Comments 67| Invitations 2|Offline
S
Points 133 [Total 777]| Ratings 1| Comments 123| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
Points 119 [Total 3385]| Ratings 6| Comments 59| Invitations 0|Offline