Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,357,098 questions answered
Popular Conversations
Laws represent the standards of ________ behavior. Select one: a. ...
Weegy: Laws represent the standards of d. socially responsible behavior. User: Ethical behavior covers a ________ ...
9/13/2014 12:04:51 AM| 2 Answers
A liter is the same as a cubic meter.
Weegy: Volume can be measured in liters or cubic meters. True. User: Make the following conversion. 34.9 cL = _____ ...
9/13/2014 2:24:38 AM| 2 Answers
Geometric mean
9/13/2014 10:55:51 AM| 2 Answers
The Joint Information System is:
9/13/2014 11:33:53 AM| 2 Answers
what is the purpose of the electron transport? User: where does ...
Weegy: The Calvin Cycle and the Kreb's Cycle have similarities and differences. First, both cycles start with the same ...
9/13/2014 12:34:23 PM| 2 Answers
What did the Concordat of 1801 do? a. It replaced the ...
Weegy: Napoleon was involved in the creation of all of the following, except c. the Directory. .............. User: ...
9/13/2014 1:03:52 PM| 2 Answers
a line has a slope of -3/5
Weegy: The slope of the line between the points (-3, 5) and (5, 1) is -1/2. Solution: m = y2-y1/x2-x1; m = (1 - ...
9/14/2014 11:26:31 AM| 2 Answers
Given the formula E = IR what is the formula for R? A. R = I ÷ E B. R ...
Weegy: Given the formula E = IR what is the formula for R? B. R = IE
9/13/2014 12:05:51 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1513 [Total 25912]| Ratings 4| Comments 1473| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1510 [Total 8041]| Ratings 8| Comments 1430| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1109 [Total 10889]| Ratings 0| Comments 1109| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 985 [Total 18157]| Ratings 2| Comments 965| Invitations 0|Online
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 953 [Total 16892]| Ratings 7| Comments 883| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 394 [Total 11640]| Ratings 0| Comments 394| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 338 [Total 18869]| Ratings 0| Comments 338| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 324 [Total 5448]| Ratings 4| Comments 284| Invitations 0|Online
S
Points 324 [Total 994]| Ratings 0| Comments 324| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.