Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
A: Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,404,779 questions answered
Popular Conversations
Solve 3x - 1 = 10
Weegy: The solution for |2x + 1| = 10 is x = 9/2 , or x = -11/2 . User: Solve 6x - 2 = 4x + 13 for x.
9/20/2017 1:35:02 PM| 2 Answers
5c-9=8-2c
Weegy: 5c - 9 = 8 - 2c the answer is c = 17/7. 5c - 9 = 8 - 2c 5c + 2c = 8 + 9 7c = 17 c = 17/7
9/22/2017 3:57:10 PM| 2 Answers
4(x+3)
Weegy: x=-a User: 4x144
9/22/2017 4:22:41 PM| 2 Answers
Over time, the body needs more and more of a drug to get the high ...
Weegy: Prescription or over the counter drugs can lead to a false positive drug test. TRUE. User: If you are upset ...
9/23/2017 2:55:58 AM| 2 Answers
Find the GCF 15, 18, 30
9/19/2017 9:38:43 AM| 2 Answers
What is the purpose of Executive Order 13693?
9/15/2017 2:56:28 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
L
P
P
P
Points 144 [Total 1880] Ratings 4 Comments 104 Invitations 0 Offline
S
Points 73 [Total 84] Ratings 5 Comments 23 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 22 [Total 22] Ratings 1 Comments 12 Invitations 0 Offline
S
Points 16 [Total 16] Ratings 0 Comments 6 Invitations 1 Offline
S
L
Points 15 [Total 112] Ratings 0 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 5] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.