Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,410,244 questions answered
Popular Conversations
. What is the value of 4 cubed? A. 24 B. 43 C. 64 ...
Weegy: The answer is C. 125,000,000 User: What is the value of 324? A. 1,048,576 B. 18 C. 128 D. ...
11/22/2014 4:52:09 PM| 3 Answers
Who is the prime minister of India?
Weegy: Manmohan Singh is the 13th and current Prime Minister of India. User: National flower of India?
11/22/2014 1:28:06 AM| 2 Answers
One of the major advantages of VANs is cost. True or False
Weegy: What is false? Do you have a question for Weegy? User: True or False One of the major advantages of VANs is ...
11/22/2014 2:06:05 AM| 2 Answers
293.55 is 51.5% of what number?
11/22/2014 3:36:30 AM| 2 Answers
When purchasing merchandise for resale for cash, record the ...
Weegy: User: When purchasing merchandise for resale for cash, record the transaction in the Answer: Business documents ...
11/22/2014 6:52:09 AM| 2 Answers
The _____ is the smallest interval in Western music. half ...
Weegy: In Western music, intervals are most commonly differences between notes of a diatonic scale. User: Which types ...
11/22/2014 9:44:17 AM| 2 Answers
Which of the following best describes the advantage of having data ...
Weegy: a. The number of digits that can be included within the data best describes the advantage of having data ...
11/22/2014 11:03:31 AM| 2 Answers
Dissonant harmonies tend to resolve to consonant ...
Weegy: Dissonant harmonies tend to resolve to consonant harmonies. This is false. User: Woodwinds and _____ are wind ...
11/22/2014 3:43:53 PM| 2 Answers
A colon can be used to combine two clauses when you use it to ...
Weegy: A colon can be used to combine two clauses when you use it to represent the word is letter c. and h
11/22/2014 3:31:35 PM| 2 Answers
Recently, Jim Dahl was on a bus tour in a mountain area. The bus ...
Weegy: B. Class action suit User: The process of resolving consumer complaints with the use of a third party who ...
11/22/2014 12:03:23 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2298 [Total 14009]| Ratings 10| Comments 2198| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1269 [Total 3555]| Ratings 0| Comments 1269| Invitations 0|Offline
S
L
Points 694 [Total 1215]| Ratings 6| Comments 634| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 685 [Total 14059]| Ratings 0| Comments 685| Invitations 0|Offline
S
Points 434 [Total 466]| Ratings 1| Comments 424| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 211 [Total 6605]| Ratings 0| Comments 211| Invitations 0|Offline
S
L
Points 149 [Total 1445]| Ratings 3| Comments 119| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
S
Points 40 [Total 40]| Ratings 4| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.