Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
A: Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,492,836 questions answered
Popular Conversations
The following two sentences are saying the same thing. Emily, my ...
Weegy: The following two sentences are saying the same thing. Emily, my daughter, is in sixth grade. Emily, my daughter ...
11/13/2017 12:26:02 PM| 3 Answers
Which one of the following refers to all of the physical and chemical ...
Weegy: Endorphins are neurotransmitters that pass brain signal from one neuron to another. User: Which one of the ...
11/12/2017 6:31:18 AM| 2 Answers
What is the purpose of the mantra during meditation? A. It ...
Weegy: The purpose of the mantra during meditation is: It allows you to concentrate on one peaceful sound. User: ...
11/12/2017 11:54:48 AM| 2 Answers
Identify the italicized word. Don gave his "teacher" the note. ...
Weegy: Word bank: (Subject. Predicate. Direct Object. Indirect Object. Predicate Nominative. Predicate Adjective) 1. ...
11/14/2017 7:53:22 PM| 2 Answers
3.85 x 10^-3
Weegy: (3.85 x 10) - 3 User: Give the number of significant figures in this number: 40.00 Weegy: number of ...
11/15/2017 9:18:26 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
Points 176 [Total 301] Ratings 10 Comments 76 Invitations 0 Offline
S
P
L
P
Points 23 [Total 153] Ratings 0 Comments 23 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 20 [Total 1658] Ratings 0 Comments 20 Invitations 0 Offline
S
Points 4 [Total 4] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.