Question and answer
ano ang 2 paraan ng pagtukjoy ng lokasyon ng Pilipinas?
1. bisinal - nearby land / tinutukoy rito ang lokasyon sa pamamagitan ng mga digri ng latitud at longhitud ng isang bansa 2. absolute - getting exact location /pagkuha ng eksaktong lokasyon
Get an answer
Original conversation
User: katangiang pisikal ng pilipinas ayon sa lokasyon

User: ano ang 2 paraan ng pagtukjoy ng lokasyon ng Pilipinas?

Weegy: 1. bisinal - nearby land / tinutukoy rito ang lokasyon sa pamamagitan ng mga digri ng latitud at longhitud ng isang bansa 2. absolute - getting exact location /pagkuha ng eksaktong lokasyon
Expert answered|arlaine|Points 55|

Question
Asked 7/7/2011 4:52:01 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
20,570,824 questions answered
Popular Conversations
what is pie User: what is pie in math
Weegy: 3.14 User: 300*50*9*8*8*300 Weegy: 8/300= 2/75 or in decimal format 0.026666666666666666666666666666667 ...
4/24/2015 2:04:35 AM| 4 Answers
Simplify. n 6 · n 5 ÷ n 4 · n 3 ÷ n 2 · n User: Find the ...
Weegy: 1/11 as a decimal is 0.0909 2/14 simplified is 1/7 User: Simplify. y 5 ÷ y 3 · y 2 User: Simplify. n 6 · n ...
4/24/2015 6:43:59 AM| 4 Answers
11 3 ÷ 11 3 = 1,331
Weegy: False User: Simplify 3a · 3b ÷ 3c ÷ 3d. The exponent on 3 is _____. Weegy: 3^a*3^b?3^c?3^d = ...
4/24/2015 6:38:43 AM| 3 Answers
The slope of a line is -1/3. Find the slope of a line that is ...
Weegy: The slope of a line is 1/3. The slope of a line perpendicular to this line is -3. User: What is the equation ...
4/24/2015 7:36:42 AM| 3 Answers
Find the quotient. n 7 ÷ n 3 User: Simplify. y 5 ÷ y 3 · y 2
Weegy: y^5 ? y^3 ? y^2; y^8 ? y^2 = y^6 User: Find the quotient. h 6 ÷ h Weegy: IF you mean y^5 ? y^3 ? y^2, then ...
4/24/2015 6:42:25 AM| 2 Answers
9x9
Weegy: 9 X 9 = 81 User: 81x9
4/24/2015 7:13:16 AM| 2 Answers
9*9*9
Weegy: Hello, How can I help you today? User: 9x9x9
4/24/2015 7:12:43 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
Points 396 [Total 396]| Ratings 0| Comments 396| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 347 [Total 8224]| Ratings 3| Comments 317| Invitations 0|Offline
S
Points 188 [Total 188]| Ratings 1| Comments 178| Invitations 0|Offline
S
Points 172 [Total 172]| Ratings 2| Comments 152| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 161 [Total 8155]| Ratings 0| Comments 161| Invitations 0|Online
S
L
1
R
Points 127 [Total 1199]| Ratings 1| Comments 117| Invitations 0|Offline
S
L
Points 124 [Total 3727]| Ratings 0| Comments 124| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.