Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: halimbawa ng tayutay na pagsusukdol
A: Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. 1. [ Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila,
sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Halimbawa: 1. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. 2. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. 3. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. 4. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. 5. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. 6. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. ]
scijoe21|Points 1995|
Question
Asked 8/6/2012 12:35:51 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
0 questions answered
Popular Conversations
The evolution of agricultural practices ultimately led to the ...
Weegy: The evolution of agricultural practices ultimately led to the development of towns and cities.
6/23/2017 10:56:18 AM| 1 Answers
Organisms that grow in the absence of free oxygen are known as _____. ...
Weegy: Organisms that grow in the absence of free oxygen are known as anaerobic.
6/27/2017 9:42:59 AM| 1 Answers
Most scientists and anthropologists agree that early humans first ...
Weegy: Most scientists and anthropologists agree that early humans first emerged in AFRICA.
6/27/2017 9:45:14 AM| 1 Answers
Dinosaurs became extinct due to the A. breakup of Pangaea. ...
Weegy: Dinosaurs became extinct due to the: Cretaceous extinction event. User: Which type of preservation is made ...
6/27/2017 10:01:19 AM| 1 Answers
You're most likely to pay your county or town taxes in the form of ...
Weegy: You're most likely to pay your county or town taxes in the form of a property tax.
6/27/2017 11:23:20 AM| 1 Answers
Coin and paper money is called: A. currency B. temporary ...
Weegy: Coin and paper money is called: currency. User: Money has a predetermined value. This means that it serves ...
6/28/2017 2:21:56 PM| 1 Answers
Gold, silver, diamonds, salt, and copper are examples ...
Weegy: Gold, silver, diamonds, salt, and copper are examples of: commodity money. User: Which of the following best ...
6/28/2017 2:23:05 PM| 1 Answers
A batholith is a mass of rock that forms when a large body of magma ...
Weegy: A batholith is a mass of rock that forms when a large body of magma cools inside the crust. TRUE.
6/25/2017 1:54:48 AM| 0 Answers
Earth’s lithosphere is composed of a. the crust only. b. the mantle ...
Weegy: The LITHOSPHERE is the part of the Earth composed of the crust and upper mantle.
6/25/2017 1:50:09 AM| 0 Answers
Radioactive isotopes are used to a. determine the absolute age of ...
Weegy: Radioactive isotopes are used to determine the absolute age of rocks.
6/25/2017 1:43:13 AM| 0 Answers
Magma that hardens vertically underneath the surface will form a ...
Weegy: Magma that hardens vertically underneath the surface will form a sill. FALSE.
6/25/2017 1:22:58 AM| 0 Answers
The ADA states that a service animal can be any animal that the ...
Weegy: The ADA states that a service animal can be any animal that the passenger deems a service animal and must be ...
6/25/2017 12:55:37 AM| 0 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 40 [Total 1381] Ratings 0 Comments 0 Invitations 4 Offline
S
Points 17 [Total 17] Ratings 0 Comments 7 Invitations 1 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 1 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
R
Points 3 [Total 19] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 72] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.