Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: halimbawa ng tayutay na pagsusukdol
A: Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. 1. [ Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila,
sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Halimbawa: 1. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. 2. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. 3. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. 4. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. 5. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. 6. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. ]
scijoe21|Points 1995|
Question
Asked 8/6/2012 12:35:51 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
27,017,886 questions answered
*
Get answers from Weegy and a team of really smart lives experts.
Popular Conversations
What's 3 * 4
Weegy: Synonyms for the word "say" which are bigger in length and in impact, are communicate, ...
6/16/2018 8:51:59 PM| 2 Answers
Solve for x 3x + 3 - x + (-7) > 6 A. x > 2.5 B. x > ...
Weegy: (3x + 1) + 8 = 4(x + 9), 3x + 9 = 4x + 36, 3x - 4x = 36 - 9, -x = 27, x = -27 User: Solve this ...
6/21/2018 5:41:04 PM| 2 Answers
When adding a suffix that begins with a consonant, the general rule ...
Weegy: If the ending begins with a consonant, the spelling of the root word is usually not altered.
6/21/2018 8:43:17 PM| 2 Answers
S
L
Points 265 [Total 283] Ratings 0 Comments 195 Invitations 7 Offline
S
L
R
Points 145 [Total 296] Ratings 1 Comments 5 Invitations 13 Offline
S
L
Points 135 [Total 135] Ratings 0 Comments 135 Invitations 0 Offline
S
R
L
R
P
R
P
R
Points 66 [Total 734] Ratings 0 Comments 6 Invitations 6 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
P
R
P
R
P
P
Points 62 [Total 13329] Ratings 0 Comments 62 Invitations 0 Offline
S
L
1
R
Points 34 [Total 1450] Ratings 2 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
L
Points 10 [Total 187] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 13] Ratings 0 Comments 10 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.