Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: halimbawa ng tayutay na pagsusukdol
A: Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. 1. [ Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila,
sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Halimbawa: 1. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. 2. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. 3. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. 4. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. 5. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. 6. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. ]
scijoe21|Points 1995|
Question
Asked 8/6/2012 12:35:51 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,655,710 questions answered
Popular Conversations
What is 3x3 11x2 26x 30 divided by x 5?
Weegy: 3X3 = 9 11X2 = 22 26X30 = 780
2/20/2018 7:03:35 PM| 9 Answers
Solve this equation: 80 = 3y + 2y + 4 + 1. A. y = 1/5 B. ...
Weegy: 80 = 3y + 2y + 4 + 1 80 = 5y + 5 80 - 5 = 5y -5y = -75 y = 15 User: Solve the inequality: 12p + 7 > 139 ...
2/14/2018 2:20:46 PM| 3 Answers
Solve the equation: 12y = 132. A. y = 11 B. y = 144 ...
Weegy: 12y = 132 User: Solve this equation: 2s + s + 12 = 132. A. s = 40 B. s = –30 C. s = 9 D. ...
2/14/2018 2:32:47 PM| 3 Answers
What is equilibrium?
Weegy: Equilibrium is the state in which market supply and demand balance each other and, as a result, prices become ...
2/21/2018 9:09:11 PM| 3 Answers
Which country was first to Settle in the Louisiana area?
Weegy: The first country to settle in the Louisiana area was France.
2/22/2018 10:08:51 PM| 3 Answers
Solve this equation: 2s + s + 12 = 132. A. s = 120 B. s = –30 C. s = ...
Weegy: 2s + s + 12 = 132 User: 2s + s + 12 = 132. Weegy: 2s + s + 12 = 132 User: . Solve the inequality: 12p + 7 > ...
2/24/2018 3:39:46 AM| 3 Answers
Solve for x. 4x + 3 < 9
2/18/2018 11:19:06 AM| 3 Answers
Simplify and solve this equation for q: 3q + 5 + 2q – 5 = 65. ...
Weegy: 3q + 5 + 2q - 5 = 65 User: Solve the following inequality: 38 4 B. x 28 Weegy: 38 User: Use an ...
2/19/2018 12:26:32 AM| 3 Answers
Alcohol can increase __________.
Weegy: blood pressure to unhealthy levels User: Alcohol can increase __Reaction________?
2/20/2018 4:50:54 PM| 2 Answers
Solve this inequality: 3b – 7
Weegy: 3b - 7 User: What's the simplified form of 2x + 3 x + 5?
2/20/2018 5:10:39 PM| 2 Answers
Identify the coefficient of 17xy3z12
Weegy: The coefficient of 17xy^3z^12 is 17. User: Solve this inequality: 3p – 16 Weegy: 3p ? 16 User: Identify ...
2/20/2018 5:15:23 PM| 2 Answers
Which one of the following diseases is caused by a virus? a. Strep ...
Weegy: Strep throat is caused by a virus.
2/20/2018 9:41:58 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 404 [Total 407] Ratings 13 Comments 244 Invitations 3 Offline
S
Points 89 [Total 89] Ratings 0 Comments 19 Invitations 7 Offline
S
P
L
P
P
Points 77 [Total 270] Ratings 0 Comments 77 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 57 [Total 12668] Ratings 0 Comments 57 Invitations 0 Offline
S
P
Points 41 [Total 85] Ratings 1 Comments 31 Invitations 0 Offline
S
Points 31 [Total 31] Ratings 1 Comments 21 Invitations 0 Offline
S
P
Points 16 [Total 33] Ratings 0 Comments 16 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 11] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.