Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
22,436,362 questions answered
Popular Conversations
The diaphragm is the portion of the respiratory system composed of a ...
Weegy: The diaphragm is the portion of the respiratory system composed of a dome-shaped muscle that runs across the ...
10/12/2015 8:28:56 AM| 3 Answers
Find the product. -7(8 + k) -56 + 7k -7k - 56 -7k + 56 User: ...
Weegy: -2x^a(-4x^b - 2x^3 + 5x) = 8x^(a+b) + 4x^(a+3) - 10x^(a+1) User: Find the product. x^3(x^2 + 5x + 1) x6 + ...
10/12/2015 8:33:12 AM| 2 Answers
intercept
Weegy: Intercepts are where a graph crosses either the x-axis or the y-axis. Not all functions will have intercepts, ...
10/12/2015 12:03:04 AM| 1 Answers
When implemented properly, Unified Command
10/12/2015 12:13:40 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 311 [Total 1851] Ratings 1 Comments 301 Invitations 0 Online
S
Points 161 [Total 837] Ratings 0 Comments 161 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
Points 117 [Total 9875] Ratings 0 Comments 117 Invitations 0 Offline
S
L
Points 73 [Total 3935] Ratings 1 Comments 63 Invitations 0 Offline
S
Points 60 [Total 60] Ratings 0 Comments 60 Invitations 0 Online
S
Points 20 [Total 20] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
R
Points 12 [Total 295] Ratings 0 Comments 12 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 62] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
R
R
Points 10 [Total 346] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)