You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,764,552 questions answered
Popular Conversations
Which of these animals are vertebrates? (Choose all that apply.) ...
Weegy: Penguins, foxes, snakes, alligators and kangaroos are all vertebrates. User: Amphibian eggs are ...
1/15/2017 4:19:10 PM| 2 Answers
Plate tectonics
Weegy: 3subduction, uplift, and mantle convection User: Earth’s inner core is solid because of A. the composition ...
1/15/2017 6:27:37 PM| 2 Answers
Which country DOES NOT lie along the Ring of Fire? A. Japan B. the ...
Weegy: D. the Philippines Indonesia A country of ... country in the world, Indonesia comprises more than 13,000 ...
1/15/2017 10:36:19 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 255 [Total 255] Ratings 0 Comments 255 Invitations 0 Offline
S
Points 152 [Total 164] Ratings 0 Comments 152 Invitations 0 Offline
S
P
Points 138 [Total 569] Ratings 1 Comments 128 Invitations 0 Online
S
Points 83 [Total 85] Ratings 5 Comments 33 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 58 [Total 4017] Ratings 0 Comments 58 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 53 [Total 948] Ratings 1 Comments 43 Invitations 0 Offline
S
Points 24 [Total 96] Ratings 0 Comments 24 Invitations 0 Offline
S
Points 23 [Total 23] Ratings 1 Comments 13 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 20] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.