Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,613,023 questions answered
Popular Conversations
Cancer is a disease of ____________________
Weegy: Cancer is disease caused by an uncontrolled division of abnormal cells in a part of the body. User: ...
6/24/2016 3:16:51 AM| 3 Answers
The kingdom Animalia includes all of these except A. ...
Weegy: Sponge lacks nervous tissue. User: Many bivalves, like scallops, live in salt water. The scallop ...
6/24/2016 4:21:37 AM| 3 Answers
The three types of muscle are skeletal muscle, smooth muscle, and ...
Weegy: Cardiac muscles are considered smooth muscles. FALSE. User: Which of the following is NOT true about the ...
6/23/2016 5:33:35 AM| 2 Answers
Select the correct product. (x + 8)(y + 3) xy + 8x + 3y + 24 xy + ...
Weegy: 3x+8y+24 User: Find the product. (y^3)^2 · y^7 y^17 y^12 y^42 y^13
6/23/2016 8:14:23 AM| 2 Answers
What is the equation of the line with m = 3 and b = 8.25? A. y = ...
Weegy: The equation of the line passing through the points ( 2, 2) and (3, 1) is y - 2 = -3/5(x + 2) . slope = (- 1 - ...
6/23/2016 10:16:53 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
P
L
Points 803 [Total 1464] Ratings 2 Comments 783 Invitations 0 Offline
S
Points 331 [Total 692] Ratings 2 Comments 311 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 151 [Total 3694] Ratings 0 Comments 151 Invitations 0 Offline
S
Points 135 [Total 416] Ratings 0 Comments 135 Invitations 0 Offline
S
Points 127 [Total 179] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Offline
S
P
1
Points 107 [Total 852] Ratings 3 Comments 57 Invitations 2 Offline
S
L
Points 68 [Total 4188] Ratings 0 Comments 68 Invitations 0 Offline
S
Points 40 [Total 50] Ratings 1 Comments 30 Invitations 0 Offline
S
Points 32 [Total 139] Ratings 0 Comments 32 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 29 [Total 12596] Ratings 0 Comments 29 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.