Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,401,474 questions answered
Popular Conversations
A product is
11/20/2014 6:12:42 PM| 8 Answers
Which equation below is a direct variation? A. 1/6x=y B. x + 2 = ...
Weegy: An example of a quadratic equation is y = x^2 - 5 User: The value of y varies directly with x, and y = 4 ...
11/20/2014 7:27:37 AM| 4 Answers
x^3-4x^2+4x-16
Weegy: x^3 + 4x^2 - 4x - 16.. Solution: - > (x^3 + 4x^2) - (4x + 16) - > x^2(x + 4) - 4(x + 4) - > (x^2 - 4)(x + ...
11/20/2014 8:21:10 AM| 3 Answers
0.0872
Weegy: Scientific notation of 0.0872 is 8.720 10^-2. User: 0.48 Weegy: what you need to know my friend? User: ...
11/20/2014 6:57:30 AM| 2 Answers
Which equation below is a direct variation? A. B. x + 2 = y C. y ...
Weegy: The equation of the line that passes through the points ( 2, 2) and (0, 5)is B. y = 3/2x + 5 User: The value ...
11/20/2014 7:40:11 AM| 2 Answers
The legs of a right triangle have lengths of 4 and 5 units. Find the ...
Weegy: The length of the hypotenuse of a right triangle whose legs are 3 and sqrt 2 is sqrt [3^2 + (sqrt 2)^2] = sqrt ...
11/20/2014 9:03:43 AM| 2 Answers
Is the ordered pair (0,5) a solution of the system of linear ...
Weegy: yes, the ordered pair (0,5) a solution of the system of linear equations: x + y = 5 -5x + 2y = 10. 0 + 5 = 5, ...
11/20/2014 9:19:10 AM| 2 Answers
Find the slope and y-intercept of the line. y = –2x + 8 (Points : ...
Weegy: y = mx + b where m is the slope of the line and b is the y intercept ... equation of the line with slope m 1. y ...
11/20/2014 10:00:11 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2193 [Total 13904]| Ratings 10| Comments 2093| Invitations 0|Online
S
L
Points 1165 [Total 3451]| Ratings 0| Comments 1165| Invitations 0|Offline
S
L
Points 644 [Total 1165]| Ratings 6| Comments 584| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 644 [Total 14018]| Ratings 0| Comments 644| Invitations 0|Offline
S
Points 352 [Total 384]| Ratings 1| Comments 342| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 211 [Total 6605]| Ratings 0| Comments 211| Invitations 0|Offline
S
L
Points 146 [Total 1442]| Ratings 3| Comments 116| Invitations 0|Online
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
S
Points 40 [Total 40]| Ratings 4| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.