Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
19,255,394 questions answered
Popular Conversations
Simplify 3a · 3b ÷ 3c ÷ 3d.
Weegy: Please restate your question. User: Simplify. n 6 · n 5 ÷ n 4 · n 3 ÷ n 2 · n User: Find the quotient. 4 r ...
1/30/2015 7:49:30 AM| 3 Answers
Find the product. (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: The product of (3p^4)^3 * (p^2)^7 is =27p^26 Solution: = 3^3 (p^4)^3 * (p^2)^7 = 27 p^12 * p^14 =27p^26 ...
1/30/2015 7:43:35 AM| 2 Answers
even times a number minus the number is -48. Find the number. the ...
Weegy: A.the number is -8 User: The quotient of a number and 2 is the same as the difference of the number doubled ...
1/30/2015 11:08:55 AM| 2 Answers
Simplify the following expression. (x 2)^3
Weegy: May i know what the question is? User: (x + 2)^3 Weegy: The answer is x^2
1/30/2015 2:55:16 PM| 2 Answers
67+8
Weegy: Hi! Sorry but I'm not the previous agent that you were having conversations with. What do you want to know about ...
1/30/2015 7:56:16 PM| 2 Answers
y + 3 = 2x y + 4 = 3x If you use the comparison method to solve the ...
Weegy: 2x + y = 6; y = 3x + 4 The resulting equation is 2x + (3x + 4) = 6. User: x + y = 12 x - y = 10 What is the ...
1/30/2015 9:03:11 PM| 2 Answers
The Federal agency responsible for regulating interstate shipments of ...
Weegy: The Federal agency responsible for regulating interstate shipments of hazardous materials is: Department of ...
1/30/2015 12:41:28 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 2094 [Total 2115]| Ratings 0| Comments 2094| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1473 [Total 6750]| Ratings 0| Comments 1473| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 767 [Total 15778]| Ratings 1| Comments 757| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 342 [Total 7042]| Ratings 1| Comments 332| Invitations 0|Online
S
Points 121 [Total 136]| Ratings 1| Comments 111| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
L
Points 85 [Total 1646]| Ratings 0| Comments 85| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 57 [Total 58]| Ratings 0| Comments 57| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.