Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,983,937 questions answered
Popular Conversations
mesosphere
Weegy: Stratospher is between the troposphere and the mesosphere in earths atmosphere. User: stratosphere User: ...
9/1/2015 5:07:52 PM| 4 Answers
Article II of the Constitution is important because it ___________.
Weegy: Article II of the Constitution is important because it executive branch of the government. User: gives ...
9/1/2015 8:57:19 AM| 2 Answers
Simplify 6(x + 3). 6x + 3 6x + 18 6x + 9 x + 18
Weegy: (6x)^2 = 36x^2 User: Simplify 6(x + 3). Weegy: that's not possible! what do you need to know. [s] User: ...
9/1/2015 9:57:41 AM| 2 Answers
The term semantics is derived from the Greek word semantikos, which ...
Weegy: The term semantics is derived from the Greek word semantikos, which means the study of meaning. It is also ...
9/1/2015 9:56:48 AM| 2 Answers
Buying an existing business _____.
Weegy: hello what is your question? User: Buying an existing business _____. Weegy: hello what is your question? ...
9/1/2015 12:12:57 PM| 2 Answers
The leader of the Mensheviks was
Weegy: Vladimir Lenin led the Bolsheviks and Julius Martov led [ the Mensheviks. ] User: What did the "October ...
9/1/2015 1:23:50 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
L
P
R
Points 79 [Total 9402]| Ratings 0| Comments 79| Invitations 0|Offline
S
L
L
P
1
Points 71 [Total 9381]| Ratings 1| Comments 61| Invitations 0|Offline
S
Points 51 [Total 356]| Ratings 0| Comments 51| Invitations 0|Offline
S
Points 33 [Total 817]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 13 [Total 201]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
S
Points 9 [Total 233]| Ratings 0| Comments 9| Invitations 0|Offline
S
Points 6 [Total 289]| Ratings 0| Comments 6| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 0 [Total 0]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.