Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
23,842,180 questions answered
Popular Conversations
The laws that established an official system of slavery in the ...
Weegy: The Slave Codes
2/4/2016 1:14:15 PM| 6 Answers
Both independent and dependent clauses express complete thoughts. ...
Weegy: Both have a subject and a verb!
2/4/2016 12:56:58 PM| 3 Answers
What is a primary source?
2/4/2016 7:25:49 AM| 2 Answers
A native, caribbean culture existed in Puerto Rico before the arrival ...
Weegy: A native, caribbean culture existed in Puerto Rico before the arrival of Columbus. -is True. User: What ...
2/4/2016 8:20:38 AM| 2 Answers
15+c2=96
2/4/2016 10:38:21 AM| 2 Answers
Chuck Yeager
2/4/2016 11:46:46 AM| 2 Answers
How do I simplify 5/10
Weegy: that's not possible! what do you need to know. [s] User: How to simplify 75/100
2/4/2016 2:50:15 PM| 2 Answers
What is a divide
2/4/2016 5:46:27 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
Points 142 [Total 949] Ratings 0 Comments 142 Invitations 0 Offline
S
Points 128 [Total 525] Ratings 0 Comments 128 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
Points 96 [Total 11269] Ratings 0 Comments 96 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 46 [Total 2114] Ratings 0 Comments 46 Invitations 0 Offline
S
Points 4 [Total 904] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 4 [Total 4] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 4 [Total 14] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 2] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)