Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,053,759 questions answered
Popular Conversations
The payment of accounts payable would A. increase both assets and ...
Weegy: The payment of accounts payable would decrease assets and increase liabilities. User: An expense should be ...
5/4/2016 8:26:28 AM| 2 Answers
Public schools in America during the late 1800s wanted immigrants to ...
Weegy: A and plz rate me good
5/4/2016 1:07:23 PM| 2 Answers
What are the major bodies of water in Central Asia?
Weegy: bays, canals, channels, falls, gulfs, lakes, oceans, rivers, seas and straits are the major bodies of water . ...
5/4/2016 3:36:37 PM| 2 Answers
What was the first armed conflict of the Cold War? A. the Korean ...
Weegy: A) love of labor User: What was the outcome of the Vietnam War? A. South Vietnam became democratic. B. The ...
5/4/2016 9:15:47 PM| 2 Answers
what is a gong?
5/5/2016 7:07:26 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 200 [Total 200] Ratings 8 Comments 120 Invitations 0 Offline
S
Points 150 [Total 150] Ratings 2 Comments 120 Invitations 1 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 120 [Total 12372] Ratings 1 Comments 110 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 35 [Total 3412] Ratings 0 Comments 35 Invitations 0 Offline
S
R
Points 10 [Total 732] Ratings 0 Comments 10 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 178] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 48] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.