Question and answer
ano ang ibig sabihin ng tagalog imperialism?
Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na [ pangkabuhayan at pampulitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang ang kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng
isang mas malaking imperyo. Isang halimbawa ng imperyalismo ay ang kung kailang nilulusob at sinasakop ng mga bansa o namirmihan sa mga lupain sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga kolonya. Noong mga dekada ng 1700 at 1800, ginamit ng Imperyong Britaniko ang patakaran ng imperyalimso upang matabanan ang malalaking mga teritoryong katulad ng Australya at Kanada. ]
Expert answered|drako888|Points 67|
Question
Asked 8/14/2013 10:06:08 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,452,736 questions answered
Popular Conversations
Give the values of a, b, and c from the general form of the equation ...
Weegy: hen the following quadratic equation is written in general form, what is the value of "c"? The formula of ...
11/26/2014 8:05:05 AM| 3 Answers
An object is dropped off a building that is 144 feet tall. After how ...
Weegy: 16t^2 = 144 Simplify, divide both sides by 16 t^2 = 9 t = 3 seconds User: The square of a number exceeds that ...
11/26/2014 8:02:05 AM| 2 Answers
. Simplify this expression: 4p + 9 + (–7p) + 2 = ? A. –3p + ...
Weegy: C. s=40 User: Solve this equation: 80 = 3y + 2y + 4 + 1. A. y = 75 B. y = 15 C. y = 1/5 D. y = –15 ...
11/26/2014 8:28:06 AM| 2 Answers
double marginality
Weegy: According to Nicholas Alex, double marginality is the social burden that African American police officers carry ...
11/26/2014 2:10:01 PM| 2 Answers
If the protagonist tells the story himself, it is told in the ...
Weegy: The story is told in first person if it is told from the protagonist's point of view :)
11/26/2014 2:15:57 PM| 2 Answers
Factor k^2 - 81. (k + 9)(k + 9) (k - 9)(k - 9) (k - 9)(k + 9)
Weegy: k^2 - 81 = (k - 9)(k + 9) User: What is the solution set of {x | x > -5} {x | x User: Which of the following ...
11/26/2014 6:19:44 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2762 [Total 14472]| Ratings 10| Comments 2662| Invitations 0|Online
S
L
Points 1466 [Total 3752]| Ratings 0| Comments 1466| Invitations 0|Offline
S
Points 782 [Total 814]| Ratings 1| Comments 772| Invitations 0|Online
S
L
Points 777 [Total 1298]| Ratings 6| Comments 717| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 767 [Total 14141]| Ratings 0| Comments 767| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 273 [Total 6667]| Ratings 0| Comments 273| Invitations 0|Offline
S
L
Points 161 [Total 1457]| Ratings 3| Comments 131| Invitations 0|Offline
S
Points 86 [Total 86]| Ratings 1| Comments 76| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.