Question and answer
ano ang ibig sabihin ng tagalog imperialism?
Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na [ pangkabuhayan at pampulitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang ang kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng
isang mas malaking imperyo. Isang halimbawa ng imperyalismo ay ang kung kailang nilulusob at sinasakop ng mga bansa o namirmihan sa mga lupain sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga kolonya. Noong mga dekada ng 1700 at 1800, ginamit ng Imperyong Britaniko ang patakaran ng imperyalimso upang matabanan ang malalaking mga teritoryong katulad ng Australya at Kanada. ]
Expert answered|drako888|Points 67|
Question
Asked 8/14/2013 10:06:08 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
19,763,263 questions answered
Popular Conversations
Simplify 8(x + 6) - 10 User: Simplify 8(R + 6) - 2R. User: Simplify ...
Weegy: The answer is x^2 User: Simplify 12 + 3(2x - 3) + 4. Weegy: 12 + 3(2x - 3) + 4. = 12 + 6x - 9 + 4; = 6x + ...
3/3/2015 12:14:01 PM| 14 Answers
t Object]User: Write 5,000,039 in scientific notation. User: Find ...
Weegy: Here are some characteristics of grace and forgiveness: patience, kindness, mercy, unconditional love, empathy, ...
3/3/2015 11:59:55 AM| 8 Answers
What is the midpoint of a segment whose endpoints are (14, 7) ...
Weegy: The midpoint of the line segment whose endpoints are (3, 10) and (7, 8) is: (-2, 5). M = [(x2 + x1)/2] , [(y2 + ...
3/3/2015 10:30:58 AM| 7 Answers
The sum of the interior angles of a quadrilateral equals 360°.
Weegy: The sum of the interior angles of a quadrilateral equals 360 . This is TRUE. User: An exterior angle of a ...
3/3/2015 7:02:05 AM| 5 Answers
Simplify (-7/8)(-3/4).
Weegy: (-7/8) * (-3/4) = 21/32; User: Simplify (3/10)(-5/9). Weegy: (3/10) * (-5/9) = -15/90; = -1/6 User: ...
3/3/2015 9:37:06 AM| 5 Answers
Evaluate 5x3 + 2 for x = -1.
Weegy: 5(-1)^3 + 2 = -5 + 2 = -3 . which is B User: Simplify 9 - {x - (7 + x)}. User: Simplify 6r · s · 4rt. ...
3/3/2015 12:50:12 PM| 4 Answers
Which of the following equations is the translation 2 units up of the ...
Weegy: The following equation that is the translation 2 units down of the graph of y = |x| is y = |x| - 2. User: If ...
3/3/2015 9:03:04 AM| 3 Answers
Simplify 7(A - 6). User: Simplify 0.05x + 1.02x. User: Simplify ...
Weegy: b(a + b) - a(a - b) = ab + b^2 - (a^2 - ab) = ab + b^2 - a^2 + ab = 2ab + b^2 - a^2 User: Simplify 10x - 3x ...
3/3/2015 10:41:26 AM| 3 Answers
Simplify 6(x + 4). User: Simplify 12A + 2 + A - 1. User: Simplify ...
Weegy: If you Factor 2n+4, the answer would be 2(n+2).
3/3/2015 10:45:11 AM| 3 Answers
Which of the following values is farthest to the left on the number ...
Weegy: The value farthest to the left on the number line is 2. User: Find the value of 21 + 4(32 - 5). Weegy: 3-3 ...
3/3/2015 12:37:15 PM| 3 Answers
What is the equation of the line that passes through (4, -1) and (-2, ...
Weegy: y = (-2/5)x - 2 User: What is the equation of the line that passes through (-3, -1) and has a slope of ? ...
3/3/2015 3:06:50 PM| 3 Answers
Having a realistic pride in one’s abilities, accomplishments and ...
Weegy: Having a realistic pride in one s abilities, accomplishments and goals is known as Self-efficacy User: 'A ...
3/3/2015 12:28:10 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 225 [Total 8111]| Ratings 0| Comments 225| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 58 [Total 7365]| Ratings 0| Comments 58| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 52 [Total 7553]| Ratings 0| Comments 52| Invitations 0|Offline
S
1
Points 36 [Total 947]| Ratings 0| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 390]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
S
Points 17 [Total 108]| Ratings 0| Comments 17| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 127]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 0| Comments 10| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 240]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.