Question and answer
ano ang ibig sabihin ng tagalog imperialism?
Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na [ pangkabuhayan at pampulitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang ang kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng
isang mas malaking imperyo. Isang halimbawa ng imperyalismo ay ang kung kailang nilulusob at sinasakop ng mga bansa o namirmihan sa mga lupain sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga kolonya. Noong mga dekada ng 1700 at 1800, ginamit ng Imperyong Britaniko ang patakaran ng imperyalimso upang matabanan ang malalaking mga teritoryong katulad ng Australya at Kanada. ]
Expert answered|drako888|Points 67|
Question
Asked 8/14/2013 10:06:08 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,095,812 questions answered
Popular Conversations
Simplify 2(x - 4) + 7(x + 2). User: Simplify 2(x - 4) + 7(x + 2). ...
Weegy: 3(4x + 6) - 9x = 12x + 18 - 9x; = 3x + 18 User: Simplify 8 - (-5) - 4(-7). Weegy: 8 - (-5) - 4(-7) = 8 + 5 ...
5/27/2015 3:01:03 PM| 4 Answers
What is the middle term of the product of (x - 4)(x - 3)? User: ...
Weegy: b.(p + 2)(p + 16) to check: p*p + (2p + 16p) + (2 * 16) = p^2 + 18p + 32 so the answer is b.(p + 2)(p + 16) ...
5/26/2015 1:22:27 PM| 3 Answers
Simplify 11(2x + 3). 11x + 5 22x + 3 22x + 33 User: Simplify -3xy 3 ...
Weegy: The answer is (-3xy 3). User: Simplify 2x + x. User: Simplify 8(3 - 2x). Weegy: 10(2x + 3) - 20 = ...
5/27/2015 9:20:06 AM| 3 Answers
Simplify 8(3 - 2x).
Weegy: 10(2x + 3) - 20 = (10)(2x)+(10)(3) - 20 = 20x + 30 - 20 = 20x + 10 User: Simplify -2[9 - (x + 7)]. User: ...
5/27/2015 9:22:24 AM| 3 Answers
Give the next two numbers in this pattern: 0, 0.75, 1.5, 2.25, ... ...
Weegy: 0.6/0.75 = 0.8 User: Find the direct variation equation which passes through (0, 0) and (4, 1). A. y = 4x ...
5/26/2015 12:36:07 AM| 2 Answers
Factor a 2 bc + ab 2 c + abc 2. User: Factor x 4 y 2 + x 3 y 3 ...
Weegy: (a)5k^2(1 - 7k) is the answer. 5k^2(1 - 7k) = 5k^2 - 35k^3 User: Factor -4d 3 + 28d 2 - 4d. Weegy: -4d^3 + ...
5/26/2015 9:26:33 AM| 2 Answers
Evaluate f-2g for f = 4 and g = 32. 2 8 User: Write 6,000,370 in ...
Weegy: y*9 User: (b2)3 Weegy: the bond order of b2 is 1, one bond order = 1/2 (#e- in bonding MO's - #e- in ...
5/26/2015 10:14:55 AM| 2 Answers
Developmental disabilities cannot be cured.
Weegy: Developmental disabilities cannot be cured. TRUE. User: Social stigmas can prevent children with ...
5/26/2015 11:21:37 AM| 2 Answers
What is the solution set of the given equation? 4y - 6y + 9y = -2
Weegy: 4y - 6y + 9y = -2 -2y + 9y = -2 7y = -2 y = -2/7 User: Solve for x. 5x - 6 = 4x + 8 Weegy: ...
5/26/2015 12:20:50 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 759 [Total 767]| Ratings 1| Comments 749| Invitations 0|Offline
S
L
Points 706 [Total 1236]| Ratings 2| Comments 686| Invitations 0|Offline
S
1
Points 575 [Total 967]| Ratings 3| Comments 545| Invitations 0|Online
S
L
P
Points 429 [Total 2906]| Ratings 1| Comments 419| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
Points 161 [Total 181]| Ratings 0| Comments 161| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 84 [Total 8267]| Ratings 0| Comments 84| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 68 [Total 1355]| Ratings 0| Comments 68| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.