Question and answer
ano ang ibig sabihin ng tagalog imperialism?
Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na [ pangkabuhayan at pampulitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang ang kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng
isang mas malaking imperyo. Isang halimbawa ng imperyalismo ay ang kung kailang nilulusob at sinasakop ng mga bansa o namirmihan sa mga lupain sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga kolonya. Noong mga dekada ng 1700 at 1800, ginamit ng Imperyong Britaniko ang patakaran ng imperyalimso upang matabanan ang malalaking mga teritoryong katulad ng Australya at Kanada. ]
Expert answered|drako888|Points 67|
Question
Asked 8/14/2013 10:06:08 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
20,482,993 questions answered
Popular Conversations
Find the midpoint of the line segment whose endpoints are (-2, 5) and ...
Weegy: The midpoint of the line segment whose endpoints are (-2, 5) and (6, -9) is: (2, 2) Midpoint = [(x2 + x1)/2] , ...
4/19/2015 2:50:56 PM| 4 Answers
Find the product. (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: = 3^3 (p^4)^3 * (p^2)^7 = 27 p^12 * p^14 =27p^26 User: Find the product. (-2x 2)3 ·3x User: ...
4/19/2015 12:58:22 PM| 3 Answers
Find the quotient. n 12 ÷ n 4 User: b3)2
Weegy: B3 was an American pop boy band from New York. They were formed in 2001 and were first produced by O-Jay of ...
4/19/2015 1:12:40 PM| 3 Answers
The graph of y = ax2 + bx + c is a parabola that opens up and has a ...
Weegy: ax2 + bx = -5 User: Which of the following statements follows from (x - 3)2 = 7? x2 + 9 = 7 x - 3 = ± x - ...
4/19/2015 3:02:50 PM| 3 Answers
When does weegy pay?
Weegy: Weegy pays monthly after you have accumulated $20 via Paypal.
4/19/2015 8:02:45 PM| 3 Answers
Find the equation of the line that cuts through (0, 5) and (1, 2)?
Weegy: I assume you mean divided by and the answer would be 1 User: Determine the equation of the line for the given ...
4/19/2015 9:40:05 PM| 3 Answers
what is feedback control
Weegy: FEEDBACK CONTROL is control system which monitors its effect on the system it is controlling and modifies its ...
4/19/2015 11:30:29 PM| 3 Answers
Say that a and b are the lengths of the legs of a right triangle and ...
Weegy: The triangle with sides 4.1, 8.2, 12.2 is (4.1)^2 + (8.2)^2 = 84.05 (12.2)^2 = 148.84 (4.1)^2 + (8.2)^2 User: ...
4/20/2015 9:38:47 AM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 235 [Total 8112]| Ratings 2| Comments 215| Invitations 0|Online
S
Points 229 [Total 229]| Ratings 0| Comments 229| Invitations 0|Offline
S
L
Points 105 [Total 3708]| Ratings 0| Comments 105| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 82 [Total 8076]| Ratings 0| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 71 [Total 71]| Ratings 1| Comments 61| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 26 [Total 26]| Ratings 1| Comments 16| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.