Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
kasaysayan ng pabula
Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina Babrias, Phaedrus, Romulus, Hesiod, Socrates, Phalacrus at Planudes. Kabilang din sa nagpalaganap ng pabula sa daigdig ang mangangaral na si Odon ng Cheriton noong 1200; si Marie de France noong 1300; si Jean La Fountaine noong 1600; si G.E. Lessing noong 1700 at si Ambrose Bierce noong 1800. Ang mga pabula ay patuloy na lumaganap sa iba't ibang bansa hanggang sa makarating sa ating kapuluan bago pa man dumating ang mga Espa?ol. Nakalikha ng mga katulad na kuwento ang ating mga ninuno. Ginamit din nila ang mga ito upang turuan ang mga tao ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Tulad ng iba pang kuwentong-bayan, sa simula ang mga pabula ay nagpasalin-salin lamang sa bibig ng ating mga ninuno. Subalit nang matutuhan nila ang sistema ng panulat, ilan sa mga ito ay nagawa nilang maiukit sa malalaking bato, balat ng mga ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/20/2012 5:56:17 AM
0 Answers/Comments
17,627,270 questions answered
Popular Conversations
Simplify the expression. (3x - 1)(x^2 + 2x - 4) User: 3x+2(x+5) ...
Weegy: 1+tan^2(x) = sec^2(x) 1+cot^2(x) = csc^2(x) (1+tan^2(x)) / (1+cot^2(x) = sec^2(x) / csc^2(x) = ...
10/1/2014 1:46:20 AM| 3 Answers
antonym of prevented ...
10/1/2014 9:05:38 AM| 3 Answers
what is the square root of 2?
Weegy: 4^(square root of 2) = 7.10299330132 User: what is the square root of 3? Weegy: A divisor of a quantity that ...
10/1/2014 11:05:32 AM| 3 Answers
Which of the following is correct? A. The purine G bonds with the ...
Weegy: B. The purine C bonds with the pyrimidine G. User: The purines in DNA are A. thymine and ...
10/1/2014 2:38:30 PM| 3 Answers
Habeas corpus law
10/1/2014 7:12:34 AM| 2 Answers
Simplify the expression.(3 + i) - (2 - 2i)
Weegy: 3-3 = 0 User: What is the expression in factored form 9x2 - 12x + 4 A. (-3x - 2)2 B. (-3x + 2)(3x - 2) C. (3x ...
10/1/2014 9:57:26 AM| 2 Answers
consumer rights.
Weegy: A consumer is a person or group of people that are the final users of products generated within a social system. ...
10/1/2014 10:14:56 AM| 2 Answers
People who have a common cultural background and a common sense of ...
Weegy: People who have a common cultural background and a common sense of identity is a people of race. User: The ...
10/1/2014 10:50:53 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
Points 131 [Total 9612]| Ratings 0| Comments 131| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 73 [Total 12448]| Ratings 0| Comments 73| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 43 [Total 12272]| Ratings 0| Comments 43| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 35 [Total 5829]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 16 [Total 6250]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 10 [Total 3354]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 2 [Total 37]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 214]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 1 [Total 3077]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.