You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
kasaysayan ng pabula
Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina Babrias, Phaedrus, Romulus, Hesiod, Socrates, Phalacrus at Planudes. Kabilang din sa nagpalaganap ng pabula sa daigdig ang mangangaral na si Odon ng Cheriton noong 1200; si Marie de France noong 1300; si Jean La Fountaine noong 1600; si G.E. Lessing noong 1700 at si Ambrose Bierce noong 1800. Ang mga pabula ay patuloy na lumaganap sa iba't ibang bansa hanggang sa makarating sa ating kapuluan bago pa man dumating ang mga Espa?ol. Nakalikha ng mga katulad na kuwento ang ating mga ninuno. Ginamit din nila ang mga ito upang turuan ang mga tao ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Tulad ng iba pang kuwentong-bayan, sa simula ang mga pabula ay nagpasalin-salin lamang sa bibig ng ating mga ninuno. Subalit nang matutuhan nila ang sistema ng panulat, ilan sa mga ito ay nagawa nilang maiukit sa malalaking bato, balat ng mga ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/20/2012 5:56:17 AM
0 Answers/Comments
27,001,286 questions answered
Popular Conversations
4/9 = ? / 63
Weegy: 7 is the answer. 63 ? ( 9 ) = 7 User: Find a common denominator between the two fractions. 1/2 and 5/6 ...
2/20/2017 8:56:40 AM| 4 Answers
Reduce the following fraction to lowest terms: 3/8 User: Find the ...
Weegy: The greatest common factor of the numbers 28 and 42 is 4. User: Reduce the following fractions to lowest ...
2/20/2017 8:43:07 AM| 3 Answers
Simplify 5 + 2{x - 4[3x + 7(2 - x)]}. User: Find the ...
Weegy: 48a^3 bc^2 / (3abc) = 16a^2c User: Given: X = r + 2, Y = 2r - 9, and Z = r 2 + 17r + 30. Simplify [X · Y - ...
2/20/2017 2:07:55 PM| 3 Answers
What happens when factors of production (resources) fall?
Weegy: if the factors of production: land, capital and labor fail, then it is likely that production will halt because ...
2/20/2017 4:09:26 PM| 3 Answers
Saying positive things to yourself in order to develop a more ...
Weegy: Positive attitude is the power that drives you to success. Developing and manifesting a positive attitude makes ...
2/20/2017 8:54:48 AM| 2 Answers
2 7/8 ÷ 1/4 = User: 4/3 ÷ 1/2 =
2/20/2017 9:09:55 AM| 2 Answers
__________ is the chance a business owner will lose the time and ...
Weegy: RISK is the chance a business owner will lose the time and money invested in a business that proves to be ...
2/20/2017 10:48:17 AM| 2 Answers
People who make judgments in lower federal courts are called
Weegy: Federal : of, relating to, or being a form of government in which a union of states recognizes the sovereignty ...
2/20/2017 11:49:25 AM| 2 Answers
Find the GCF of 56 and 46.
Weegy: The GCF of 56 and 46 is: 2. User: Find the GCF of -10c 2 d and 15cd 2. Weegy: GCF of -10c^2d and 15cd^2 is ...
2/20/2017 2:30:31 PM| 2 Answers
Which of the following is NOT a true statement about life on a ...
Weegy: All of the following were essential parts of the Southern economy by the mid-19th century EXCEPT: factories.
2/20/2017 3:15:33 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
L
Points 347 [Total 1116] Ratings 2 Comments 327 Invitations 0 Online
S
P
P
L
P
P
Points 319 [Total 2293] Ratings 1 Comments 309 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
Points 216 [Total 1430] Ratings 0 Comments 216 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 112] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 22] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 5] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.