Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
kasaysayan ng pabula
Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina Babrias, Phaedrus, Romulus, Hesiod, Socrates, Phalacrus at Planudes. Kabilang din sa nagpalaganap ng pabula sa daigdig ang mangangaral na si Odon ng Cheriton noong 1200; si Marie de France noong 1300; si Jean La Fountaine noong 1600; si G.E. Lessing noong 1700 at si Ambrose Bierce noong 1800. Ang mga pabula ay patuloy na lumaganap sa iba't ibang bansa hanggang sa makarating sa ating kapuluan bago pa man dumating ang mga Espa?ol. Nakalikha ng mga katulad na kuwento ang ating mga ninuno. Ginamit din nila ang mga ito upang turuan ang mga tao ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Tulad ng iba pang kuwentong-bayan, sa simula ang mga pabula ay nagpasalin-salin lamang sa bibig ng ating mga ninuno. Subalit nang matutuhan nila ang sistema ng panulat, ilan sa mga ito ay nagawa nilang maiukit sa malalaking bato, balat ng mga ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/20/2012 5:56:17 AM
0 Answers/Comments
21,034,592 questions answered
Popular Conversations
The graph of y = 2 x and the graph of y = 2 -x are symmetrical. What ...
Weegy: x^2+y = 3 is the answer. User: Find the roots. 2x 2 + 7x - 15 =0 User: Solve for x. 8x 2 - 5 = 11 Weegy: ...
5/21/2015 9:51:26 AM| 4 Answers
What is the equation of a line that passes through points (0, 4) and ...
Weegy: The equation of a line that passes through points (0, 4) and (-4, -8) is y= 3x + 4 User: Which of the ...
5/21/2015 10:31:24 AM| 4 Answers
Which of the following statements about the coordinate plane are ...
Weegy: A marathon runner runs at the rate of 9 mph for the complete course. A track man runs at 12 mph. If together ...
5/21/2015 1:22:31 PM| 3 Answers
Cuban dictator
Weegy: What is your question about Cuban dictator? Please be more specific. User: Group formed to promote democracy, ...
5/21/2015 6:55:14 AM| 2 Answers
Find the product. 3y 2 z(2y 2 z 4yz - y z) User: 3y 2 z(2y 2 z + ...
Weegy: y/3 + 9 = 9 y/3 = 9 - 9; y/3 = 0; y = 0 * 3; y = 0 User: Find the product. -mnp(3m - 5n + 7p)
5/21/2015 8:05:20 AM| 2 Answers
Simplify. (x 6)2 · x -3 User: How many subsets of at least two ...
Weegy: The number of subsets of n elemnets = 2^n but this also includes a null set, because a null set is a subset of ...
5/21/2015 10:24:42 AM| 2 Answers
When Japan proceeded to invade Manchuria,
Weegy: False. the national socialist party for china would have been Sun Yat Sens koumintang (KMT) and it had been ...
5/21/2015 10:59:37 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 706 [Total 1236]| Ratings 2| Comments 686| Invitations 0|Offline
S
1
Points 435 [Total 827]| Ratings 1| Comments 425| Invitations 0|Offline
S
Points 414 [Total 422]| Ratings 1| Comments 404| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 204 [Total 8950]| Ratings 0| Comments 204| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 67 [Total 8250]| Ratings 0| Comments 67| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 60 [Total 2537]| Ratings 0| Comments 60| Invitations 0|Offline
S
L
Points 55 [Total 3809]| Ratings 2| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
Points 33 [Total 53]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 13 [Total 1300]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.