Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
kasaysayan ng pabula
Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina Babrias, Phaedrus, Romulus, Hesiod, Socrates, Phalacrus at Planudes. Kabilang din sa nagpalaganap ng pabula sa daigdig ang mangangaral na si Odon ng Cheriton noong 1200; si Marie de France noong 1300; si Jean La Fountaine noong 1600; si G.E. Lessing noong 1700 at si Ambrose Bierce noong 1800. Ang mga pabula ay patuloy na lumaganap sa iba't ibang bansa hanggang sa makarating sa ating kapuluan bago pa man dumating ang mga Espa?ol. Nakalikha ng mga katulad na kuwento ang ating mga ninuno. Ginamit din nila ang mga ito upang turuan ang mga tao ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Tulad ng iba pang kuwentong-bayan, sa simula ang mga pabula ay nagpasalin-salin lamang sa bibig ng ating mga ninuno. Subalit nang matutuhan nila ang sistema ng panulat, ilan sa mga ito ay nagawa nilang maiukit sa malalaking bato, balat ng mga ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/20/2012 5:56:17 AM
0 Answers/Comments
25,355,350 questions answered
Popular Conversations
Simplify the expression where possible. (x 2y 3z 4) 2
Weegy: (2 x^3 y^4 z)/3 User: Simplify the expression where possible. (-5x 2) 3 Weegy: 20x-16 User: Simplify the ...
5/27/2016 10:21:34 PM| 6 Answers
If g(x)=2x + 1, find g(a + h)- g(a). 2h 2h + 2 h + 1
Weegy: 8x^2 - 2x = 1; 8x^2 - 2x - 1= 0; (4x + 1)(2x - 1) = 0 (4x + 1) = 0; 4x = -1, x = -1/4 or (2x - 1) = 0; 2x = 1; ...
5/27/2016 11:58:56 PM| 3 Answers
In what year did the United States enter World War ...
Weegy: The United Stats entered the World War I in 1917. User: Why was the Espionage Act, the Trading with the ...
5/27/2016 6:02:45 AM| 2 Answers
38th president of the united states
Weegy: hello, 38th president of which country/ User: 39th president Weegy: Jimmy Carter was the 39th US president. ...
5/27/2016 9:00:36 AM| 2 Answers
The international peacekeeping organization formed directly after ...
Weegy: The international peacekeeping organization formed directly after World War II was called the the United ...
5/27/2016 10:21:10 AM| 2 Answers
The Triple Entente consisted of _____. France, Germany, and ...
Weegy: Thomas Woodrow Wilson (December 28, 1856 ? February 3, 1924) was the 28th President of the United States, from ...
5/27/2016 11:20:03 AM| 2 Answers
How far does a bus travel in 4 hours at 55 mph? User: Peggy had ...
Weegy: Please post the options. Thanks! (She has 6 quarters and 2 nickels) User: Simplify 1 · x - . User: Solve for ...
5/27/2016 12:18:50 PM| 2 Answers
simplify the expression below 12
Weegy: May i know what the question is? User: square of 12 User: square root of 12
5/27/2016 2:47:03 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 709 [Total 709] Ratings 10 Comments 589 Invitations 2 Offline
S
Points 696 [Total 696] Ratings 13 Comments 566 Invitations 0 Offline
S
Points 639 [Total 639] Ratings 0 Comments 639 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 295 [Total 12547] Ratings 2 Comments 275 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 166 [Total 3543] Ratings 0 Comments 166 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 12] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
L
Points 7 [Total 4099] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 6 [Total 6] Ratings 0 Comments 6 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.