Question and answer
what is tagalog imperialism?
"the creation and/or maintenance of an unequal economic, cultural, and territorial relationship, usually between states and often in the form of an empire, based on domination and subordination.
Expert answered|Controler|Points 1884|
Question|Rated bad
Asked 6/10/2012 6:45:19 AM
Updated 6/10/2012 7:07:08 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
3
The tagalog term for Imperialism is Imperyalismo.

Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na pangkabuhayan at pampulitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang ang kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng isang mas malaking imperyo.

Added 6/10/2012 7:07:08 AM
This answer has been added to the Weegy Knowledgebase
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
22,339,781 questions answered
Popular Conversations
Weegy Stuff
S
L
Points 52 [Total 1592] Ratings 0 Comments 52 Invitations 0 Offline
S
Points 32 [Total 32] Ratings 0 Comments 32 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
Points 19 [Total 9777] Ratings 0 Comments 19 Invitations 0 Offline
S
Points 8 [Total 439] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
L
Points 7 [Total 3869] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 206] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 92] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)