Question and answer
what is tagalog imperialism?
"the creation and/or maintenance of an unequal economic, cultural, and territorial relationship, usually between states and often in the form of an empire, based on domination and subordination.
Expert answered|Controler|Points 1884|
Question|Rated bad
Asked 6/10/2012 6:45:19 AM
Updated 6/10/2012 7:07:08 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
3
The tagalog term for Imperialism is Imperyalismo.

Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na pangkabuhayan at pampulitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang ang kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng isang mas malaking imperyo.

Added 6/10/2012 7:07:08 AM
This answer has been added to the Weegy Knowledgebase
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
20,605,181 questions answered
Popular Conversations
Find the product. (0.5n^5)2(10n^7)3
Weegy: (0.5n^5)^2(10n^7)^3 = 0.25n^10*1000n^21 = 250n^31 User: Find the product. (y 2)5 · y 8 User: Find the ...
4/27/2015 10:47:32 AM| 4 Answers
Red Herring
Weegy: A red herring in a story is a literary device where the author deliberately leads readers or characters towards ...
4/27/2015 10:06:37 PM| 4 Answers
Find the quotient. (4ab - 8a^2 + 12ac) ÷ (4a)
Weegy: (4ab - 8a 2 + 12ac)/(4a) = [(4a)(b - 2a + 3c)]/(4a) = -2a + b + 3c User: Find the sum and choose the correct ...
4/27/2015 10:32:59 AM| 3 Answers
What is shutter speed?
4/27/2015 11:20:00 AM| 3 Answers
Which civilization built Machu ...
4/27/2015 8:47:37 AM| 2 Answers
Solve for w in P = 2w + 2l, if P = 38 and l = 12 User: Solve for m ...
Weegy: 33.333333 repeater User: Solve for b 2 in A =1/2 h(b 1+b 2), if A = 16, h = 4, and b 1 = 3. Weegy: h = 2a / ...
4/27/2015 9:40:33 AM| 2 Answers
Find the product. 8y 3(-3y 2) User: Find the product. -7(-a 2)(-b ...
Weegy: question? User: (k 3)5 Weegy: question? User: Find the product. (102)3 User: Simplify. (fg)9
4/27/2015 10:38:23 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 522 [Total 8399]| Ratings 3| Comments 492| Invitations 0|Offline
S
Points 479 [Total 479]| Ratings 1| Comments 469| Invitations 0|Offline
S
Points 282 [Total 282]| Ratings 2| Comments 262| Invitations 0|Offline
S
Points 252 [Total 252]| Ratings 2| Comments 232| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 189 [Total 8183]| Ratings 0| Comments 189| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 139 [Total 1211]| Ratings 2| Comments 119| Invitations 0|Offline
S
L
Points 125 [Total 3728]| Ratings 0| Comments 125| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.