Question and answer
what is tagalog imperialism?
"the creation and/or maintenance of an unequal economic, cultural, and territorial relationship, usually between states and often in the form of an empire, based on domination and subordination.
Expert answered|Controler|Points 1884|
Question|Rated bad
Asked 6/10/2012 6:45:19 AM
Updated 6/10/2012 7:07:08 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
3
The tagalog term for Imperialism is Imperyalismo.

Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na pangkabuhayan at pampulitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang ang kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng isang mas malaking imperyo.

Added 6/10/2012 7:07:08 AM
This answer has been added to the Weegy Knowledgebase
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,874,281 questions answered
Popular Conversations
Choose the product. -7p3(4p2 + 3p - 1)
Weegy: -7p3(4p2 3p - 1) = 7p3 - 84p6. Source: User: Find the quotient. 42j4k2 ÷ (-3j3k) Weegy: = 42j k /- 3j k) = ...
10/19/2014 5:43:50 PM| 3 Answers
Describe the key differences between managing and leading.
Weegy: ]
10/19/2014 5:51:01 PM| 3 Answers
Find the sum and choose the correct answer. 2n3 + 4n2 - 7 and -n3 + ...
Weegy: (2 n^3+4 n^2-7)+(-n^3+8 n-9) your answer is n^3+4 n^2+8 n-16 User: Select the correct difference. -3z7 - ...
10/19/2014 5:41:21 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 2061 [Total 14436]| Ratings 0| Comments 2061| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
Points 1375 [Total 10856]| Ratings 3| Comments 1345| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 704 [Total 12933]| Ratings 0| Comments 704| Invitations 0|Offline
S
L
Points 423 [Total 1822]| Ratings 0| Comments 423| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 418 [Total 6212]| Ratings 3| Comments 388| Invitations 0|Offline
S
Points 330 [Total 330]| Ratings 0| Comments 300| Invitations 3|Offline
S
Points 241 [Total 242]| Ratings 2| Comments 221| Invitations 0|Offline
S
Points 125 [Total 125]| Ratings 1| Comments 115| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 43 [Total 6277]| Ratings 0| Comments 43| Invitations 0|Offline
S
Points 27 [Total 27]| Ratings 0| Comments 27| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.