Question and answer
impluwensya ng mga hapones
bahagi pa rin ng mga impluwensiya ng mga hapones ang mga pagkaing tulad ng sishi,sashimi,tempura, [ at iba't ibang uri ng noodles tulad ng ramen,yakisoba,udon at soba.Natutunan rin natin sa kanila ang pagsuot ng bata de banyo at pagyukodsa kapwa bilang tanda ng paggalang. Read more: Napakiliala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat.......at ang mga pagkain at mga manga
at pelikula ]
Expert answered|jher000|Points 4950|
Question
Asked 9/4/2011 2:40:17 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
19,760,389 questions answered
Popular Conversations
Simplify 8(x + 6) - 10 User: Simplify 8(R + 6) - 2R. User: Simplify ...
Weegy: The answer is x^2 User: Simplify 12 + 3(2x - 3) + 4. Weegy: 12 + 3(2x - 3) + 4. = 12 + 6x - 9 + 4; = 6x + ...
3/3/2015 12:14:01 PM| 14 Answers
t Object]User: Write 5,000,039 in scientific notation. User: Find ...
Weegy: Here are some characteristics of grace and forgiveness: patience, kindness, mercy, unconditional love, empathy, ...
3/3/2015 11:59:55 AM| 8 Answers
The sum of the interior angles of a quadrilateral equals 360°.
Weegy: The sum of the interior angles of a quadrilateral equals 360 . This is TRUE. User: An exterior angle of a ...
3/3/2015 7:02:05 AM| 5 Answers
Simplify (-7/8)(-3/4).
Weegy: (-7/8) * (-3/4) = 21/32; User: Simplify (3/10)(-5/9). Weegy: (3/10) * (-5/9) = -15/90; = -1/6 User: ...
3/3/2015 9:37:06 AM| 5 Answers
What is the midpoint of a segment whose endpoints are (14, 7) ...
Weegy: The midpoint of the line segment whose endpoints are (3, 10) and (7, 8) is: (-2, 5). M = [(x2 + x1)/2] , [(y2 + ...
3/3/2015 10:30:58 AM| 5 Answers
Evaluate 5x3 + 2 for x = -1.
Weegy: 5(-1)^3 + 2 = -5 + 2 = -3 . which is B User: Simplify 9 - {x - (7 + x)}. User: Simplify 6r · s · 4rt. ...
3/3/2015 12:50:12 PM| 4 Answers
Which of the following equations is the translation 2 units up of the ...
Weegy: The following equation that is the translation 2 units down of the graph of y = |x| is y = |x| - 2. User: If ...
3/3/2015 9:03:04 AM| 3 Answers
Simplify 7(A - 6). User: Simplify 0.05x + 1.02x. User: Simplify ...
Weegy: b(a + b) - a(a - b) = ab + b^2 - (a^2 - ab) = ab + b^2 - a^2 + ab = 2ab + b^2 - a^2 User: Simplify 10x - 3x ...
3/3/2015 10:41:26 AM| 3 Answers
Simplify 6(x + 4). User: Simplify 12A + 2 + A - 1. User: Simplify ...
Weegy: If you Factor 2n+4, the answer would be 2(n+2).
3/3/2015 10:45:11 AM| 3 Answers
Which of the following values is farthest to the left on the number ...
Weegy: The value farthest to the left on the number line is 2. User: Find the value of 21 + 4(32 - 5). Weegy: 3-3 ...
3/3/2015 12:37:15 PM| 3 Answers
What is the equation of the line that passes through (4, -1) and (-2, ...
Weegy: y = (-2/5)x - 2 User: What is the equation of the line that passes through (-3, -1) and has a slope of ? ...
3/3/2015 3:06:50 PM| 3 Answers
Having a realistic pride in one’s abilities, accomplishments and ...
Weegy: Having a realistic pride in one s abilities, accomplishments and goals is known as Self-efficacy User: 'A ...
3/3/2015 12:28:10 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 193 [Total 8079]| Ratings 0| Comments 193| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 52 [Total 7553]| Ratings 0| Comments 52| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 31 [Total 7338]| Ratings 0| Comments 31| Invitations 0|Offline
S
1
Points 23 [Total 934]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 390]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
S
Points 16 [Total 107]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 127]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Online
S
Points 10 [Total 240]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 2 [Total 3160]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.