Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,103,190 questions answered
Popular Conversations
Define scientific law
Weegy: A scientific law is a statement based on repeated experimental observations that describes some aspect of the ...
8/21/2014 9:05:32 AM| 2 Answers
Which of the following projections would be best for a map of the ...
Weegy: Please indicate the choices.
8/21/2014 12:39:54 PM| 2 Answers
how do i get points
8/21/2014 1:19:30 PM| 2 Answers
What is the sum of 2/5 and 2/4?
8/21/2014 3:26:40 PM| 2 Answers
15÷6 2/3=?
Weegy: Set it up as a proportion: 6/15=2/x Cross multiply: 2*15=6*x 30=6x Solve for x: x=5 So, 6/15=2/5 ...
8/21/2014 3:22:52 PM| 2 Answers
A republic is a form of government in which the people
Weegy: According to Wikipedia, a republic is a form of government. User: A direct democracy is also known as a
8/21/2014 4:39:27 PM| 2 Answers
Who is regarded as the founder of the study of human anatomy? A. ...
Weegy: User: Who translated the Bible into German to allow the people to understand the teachings in their native ...
8/21/2014 8:48:55 PM| 2 Answers
Potugese ships known as what were perfect for ocean travel? A. ...
Weegy: The answer is C. Frigates User: During the Commerical Revolution, which new economic theory stressed the ...
8/21/2014 9:01:10 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 1828 [Total 23428]| Ratings 2| Comments 1808| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
Points 1408 [Total 5384]| Ratings 5| Comments 1358| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 1345 [Total 14959]| Ratings 7| Comments 1275| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1299 [Total 9006]| Ratings 2| Comments 1279| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1120 [Total 16147]| Ratings 2| Comments 1100| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 840 [Total 18411]| Ratings 0| Comments 840| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 450 [Total 5014]| Ratings 0| Comments 450| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 407 [Total 11068]| Ratings 1| Comments 397| Invitations 0|Offline
S
Points 272 [Total 272]| Ratings 1| Comments 252| Invitations 1|Offline
S
Points 217 [Total 228]| Ratings 3| Comments 157| Invitations 3|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.