Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
20,151,509 questions answered
Popular Conversations
Tissues arranged together make up _____, which, when functioning ...
Weegy: Tissues arranged together make up ORGANS, which, when functioning together in groups, make up SYSTEMS. User: ...
3/27/2015 1:09:34 PM| 7 Answers
An equilateral triangle is always __________. A. obtuse and ...
Weegy: The statement that is always true is: Equilateral triangles are isosceles. User: The condition of two sides ...
3/26/2015 7:44:37 AM| 3 Answers
what is assets User: what is liabilties
3/26/2015 7:25:54 AM| 2 Answers
55a – 44a = 11
3/26/2015 7:33:06 AM| 2 Answers
Find the product. (2p + 7)(3p - 9)
Weegy: (2p + 7)(3p - 9) = 6p^2 - 18p + 21p - 63 = 6p^2 + 3p - 63 User: Find the product. -2x(x 2 - 3) Weegy: ...
3/26/2015 7:48:19 AM| 2 Answers
Which of the following equations is the translation 2 units down of ...
Weegy: The following equation that is the translation 2 units down of the graph of y = |x| is y = |x| - 2. User: If ...
3/26/2015 8:56:10 AM| 2 Answers
The cap and dividend policy works by _______. a. ending industrial ...
Weegy: The answer is A. I should not have to go to school today. User: My boss should let me go home early today. ...
3/26/2015 12:06:46 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 1270 [Total 9156]| Ratings 0| Comments 1270| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 622 [Total 1533]| Ratings 6| Comments 562| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 475 [Total 7782]| Ratings 8| Comments 395| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 434 [Total 7935]| Ratings 0| Comments 434| Invitations 0|Offline
S
Points 401 [Total 906]| Ratings 10| Comments 291| Invitations 1|Offline
S
L
Points 353 [Total 1475]| Ratings 2| Comments 333| Invitations 0|Offline
S
Points 199 [Total 567]| Ratings 3| Comments 169| Invitations 0|Offline
S
Points 42 [Total 158]| Ratings 4| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 35 [Total 126]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
Points 32 [Total 106]| Ratings 0| Comments 32| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.