Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,069,340 questions answered
Popular Conversations
How would you rewrite the equation 2x + 4y + 2 = 3y + 5 in general ...
Weegy: FOIL (First Outside Inside Last) = 2x(2x) + 2x(-3y) + (-3y)(2x) + (-3y)(-3y) = 4x^2 + (-6xy) + (-6xy) + ...
10/30/2014 6:28:25 PM| 5 Answers
Which answer correctly identifies the underlined words (reading)in ...
Weegy: Can you believe that I won the staring contest? The word staring is a PARTICIPIAL.
10/31/2014 3:29:41 PM| 4 Answers
Solve the following equation. x + 6 = x + x 2 6 14 72 User: ...
Weegy: I'm sorry, do you have a question I can help you with today? User: Solve for A. BA + C = D A = D - B - C A ...
10/30/2014 9:06:00 AM| 3 Answers
What is the slope of the line that has the equation 4x + 2y = 12?
Weegy: The slope of the line that has the equation 4x + 2y = 12 is -2. User: What is the y-intercept of the line ...
10/30/2014 6:21:18 PM| 3 Answers
Prior to the Seventeenth Amendment, who chose the members of the US ...
Weegy: Prior to the Seventeenth Amendment, State legislatures chose the members of the US Senate. User: Prior to ...
10/30/2014 7:05:25 AM| 2 Answers
______________ means to enclose something tightly, such as is done ...
Weegy: Embedding means to enclose something tightly, such as is done with stones or tiles, and a filler, when creating ...
10/30/2014 7:30:45 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 3349 [Total 15724]| Ratings 0| Comments 3349| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
Points 2232 [Total 11713]| Ratings 6| Comments 2172| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1133 [Total 13362]| Ratings 1| Comments 1123| Invitations 0|Offline
S
L
Points 888 [Total 2287]| Ratings 0| Comments 888| Invitations 0|Offline
S
Points 727 [Total 728]| Ratings 7| Comments 657| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 570 [Total 6364]| Ratings 3| Comments 540| Invitations 0|Online
S
Points 506 [Total 506]| Ratings 1| Comments 496| Invitations 0|Offline
S
Points 483 [Total 483]| Ratings 0| Comments 453| Invitations 3|Offline
S
L
Points 79 [Total 1296]| Ratings 1| Comments 69| Invitations 0|Offline
S
1
Points 70 [Total 688]| Ratings 0| Comments 70| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.