You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
27,231,055 questions answered
Popular Conversations
3 = b + 3
Weegy: (b3)2 is equal to b6. Solution: =(b3)2. =(b3)*(b3). =(b*b*b)*(b*b*b). =b*b*b*b*b*b. =b6. User: x/5 + 9 = ...
3/27/2017 7:19:00 AM| 2 Answers
The right to vote and participate in one's government is a _____ ...
Weegy: The right to vote and participate in one's government is a HUMAN right. User: Atmosphere-ocean ...
3/27/2017 11:42:28 AM| 2 Answers
Simplify the expression (x 6)^3 ?
Weegy: that's not possible! what do you need to know. [s]
3/27/2017 7:09:55 PM| 2 Answers
Which of the following best describes the small problems of daily ...
Weegy: A living will is a legal document that a person uses to make known his or her wishes regarding life prolonging ...
3/27/2017 10:05:20 PM| 2 Answers
Regarding use of the media, spin can best be defined as A. ...
Weegy: Regarding use of the media, spin can best be defined as casting a positive light on negative facts. User: Who ...
3/28/2017 8:09:07 AM| 2 Answers
With the exception of Nebraska, all states have what type of ...
Weegy: With the exception of Nevada, all states have Bicameral system. User: State governors have all of the ...
3/27/2017 12:29:46 AM| 1 Answers
Which of the following is true about a well-written paragraph? A) It ...
Weegy: It contains sentences that flow smoothly and logically. This is true about a well-written paragraph. ...
3/27/2017 1:26:50 AM| 1 Answers
One of the most talented chess players of all time, Bobby Fisher, won ...
Weegy: One of the most talented chess players of all time, Bobby Fisher, won the World Chess Championship on September ...
3/27/2017 1:24:58 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
Points 604 [Total 705] Ratings 0 Comments 604 Invitations 0 Offline
S
Points 544 [Total 544] Ratings 0 Comments 544 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
Points 261 [Total 1579] Ratings 1 Comments 251 Invitations 0 Offline
S
R
Points 205 [Total 305] Ratings 1 Comments 145 Invitations 5 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 184 [Total 1636] Ratings 1 Comments 174 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 40] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 1 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 14 [Total 744] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 1 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 12] Ratings 0 Comments 12 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.