Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,136,084 questions answered
Popular Conversations
The Rio Pact is an alliance which restates the a. Monroe ...
Weegy: The Rio Pact is an alliance which restates the Monroe Doctrine. User: The transformation of the office of ...
5/29/2015 1:11:31 PM| 3 Answers
The amount of space that a gas takes up is ...
5/29/2015 7:55:05 AM| 2 Answers
Find the product. (n + 8)(n - 2)
Weegy: (n - 8)(n + 2) = n^2 + 2n - 8n - 16 = n^2 - 6n - 16 User: Divide x4 + 7 by x - 3. Weegy: (x^4 + 7) / (x - ...
5/29/2015 11:17:59 AM| 2 Answers
animist User: Which of the following is not usually an important ...
Weegy: The following is not usually an important factor in the site and growth of cities: prevailing wind direction. ...
5/29/2015 4:23:41 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 820 [Total 828]| Ratings 2| Comments 800| Invitations 0|Offline
S
L
Points 749 [Total 1279]| Ratings 2| Comments 729| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 623 [Total 1015]| Ratings 3| Comments 593| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 503 [Total 2980]| Ratings 1| Comments 493| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 255 [Total 9001]| Ratings 0| Comments 255| Invitations 0|Offline
S
Points 231 [Total 251]| Ratings 0| Comments 231| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 84 [Total 8267]| Ratings 0| Comments 84| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 80 [Total 1367]| Ratings 0| Comments 80| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.