Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
Ask Weegy or search for an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
16,972,498 questions answered
Popular Conversations
3x + 2x = -35
Weegy: 1/4 (2x ? 12) = 2/3 (3x + 9); 1/2x - 3 = 2x + 6; 1/2x - 2x = 6 + 3; -3/2x = 9; x = 9 ? (-3/2); x = 9 * ...
7/30/2014 12:20:31 PM| 2 Answers
7+8+8=? User: 7+9
Weegy: 8/7/9=(8/7)/9= 1.143/9=0.127;
7/30/2014 3:17:02 PM| 2 Answers
Determine whether the verb tense shift in the sentence below is ...
Weegy: The moderator asked for questions as soon as the speaker has finished. The verb tense shift is INAPPROPRIATE. ...
7/30/2014 4:08:17 PM| 2 Answers
4 5/6 + x = 8
Weegy: The answer for : (x^8+x^4)/x is (x^4+x^8)/x = sum_(n=-infinity)^infinity (piecewise | 1 | n = 7 2 | n = 0 7 | n ...
7/30/2014 4:17:44 PM| 2 Answers
The moderator asked for questions as soon as the speaker has ...
Weegy: a. appropriate :) User: By the time negotiations began, many pessimists have expressed doubt about ...
7/30/2014 4:30:09 PM| 2 Answers
Consider the poem, “The Soul Selects her own Society.” Select an ...
Weegy: A. Unnatural selection would be a title that reflects the main idea of the poem. User: In “The Soul Selects ...
7/30/2014 4:43:37 PM| 2 Answers
What year did the United States enter World War I? A. 1917 ...
Weegy: The United States enter World War I in: 1917. User: The first oil well was drilled in what geographical ...
7/31/2014 6:18:32 AM| 2 Answers
18-7x=-20.5 what is the value of x
7/31/2014 8:22:22 AM| 2 Answers
That man is a famous hockey player. a. Action verb b. Linking verb
Weegy: A linking verb is a verb that connects the subject of a sentence to the complement. User: The winter air ...
7/31/2014 8:47:58 AM| 2 Answers
The harvesting of wheat in British Columbia is an example of ...
Weegy: The harvesting of wheat in British Columbia is an example of A. ecological imperialism. User: Which of the ...
7/31/2014 10:34:41 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2567 [Total 21567]| Ratings 1| Comments 2557| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2387 [Total 17516]| Ratings 0| Comments 2387| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 2338 [Total 14892]| Ratings 1| Comments 2328| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1793 [Total 3976]| Ratings 2| Comments 1773| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1496 [Total 7673]| Ratings 2| Comments 1476| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1048 [Total 10656]| Ratings 0| Comments 1048| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 881 [Total 4556]| Ratings 2| Comments 861| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 822 [Total 5876]| Ratings 4| Comments 782| Invitations 0|Offline
S
Points 191 [Total 195]| Ratings 0| Comments 181| Invitations 1|Offline
S
R
R
Points 160 [Total 348]| Ratings 1| Comments 140| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.