Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,750,406 questions answered
Popular Conversations
There is a single instrument to measure climate change.
Weegy: There is a single instrument to measure climate change. FALSE. User: How do landfills contribute to global ...
7/29/2015 8:14:02 AM| 2 Answers
Which of the following is the best example of use of voice in a ...
Weegy: The answer is: D. a narrative about the food served in middle-school cafeterias. User: What is the best word ...
7/29/2015 9:00:04 AM| 2 Answers
After Alexander's death, Egypt was ruled by ...
Weegy: After Alexander's death, Egypt was ruled by Ptolemy. User: The philosophy that believed pleasure was the ...
7/29/2015 4:01:30 PM| 2 Answers
16. What kind of wines is Portugal most famous for? A. ...
Weegy: D. Port User: 17. The single most important ingredient in a good beer is high-quality A. malt. ...
7/29/2015 5:23:37 PM| 2 Answers
Choose the correct definition for extremo. A. extra B. ...
Weegy: end is the correct definition for extremo. User: Choose the correct translation for Yo puedo hacerlo. ...
7/29/2015 6:40:23 PM| 2 Answers
Solve this inequality: 9h + 2 User: Solve the following equation: 6y ...
Weegy: 80 = 3y + 2y + 4 + 1, 80 = 5y + 5, 75 = 5y, divide both sides by 5 to get y = 15. The answer is A. y = 15. ...
7/29/2015 8:20:56 PM| 2 Answers
Solve the following inequality: 38 4 B. x > 28 C. x User: Solve ...
Weegy: 3q + 5 + 2q ? 5 = 65 5q = 65 q = 65/5 q = 13 User: The spoke of a wheel reaches from the center of the ...
7/29/2015 8:25:32 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
Points 828 [Total 1339]| Ratings 1| Comments 818| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
P
L
Points 682 [Total 10216]| Ratings 3| Comments 632| Invitations 2|Online
S
L
L
Points 344 [Total 8544]| Ratings 5| Comments 294| Invitations 0|Offline
S
Points 249 [Total 249]| Ratings 1| Comments 239| Invitations 0|Offline
S
Points 185 [Total 185]| Ratings 1| Comments 175| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 83 [Total 8463]| Ratings 0| Comments 83| Invitations 0|Offline
S
Points 65 [Total 65]| Ratings 0| Comments 65| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 3| Comments 20| Invitations 0|Offline
S
Points 41 [Total 41]| Ratings 2| Comments 21| Invitations 0|Offline
S
Points 18 [Total 318]| Ratings 0| Comments 18| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.