Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: behetasyon
A: Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,443,231 questions answered
Popular Conversations
What is the solution to the proportion? n/18 = 5/9 A. n = 2.5 B. n ...
Weegy: n/18 = 5/9; 9n = 5 * 18 9n = 90 n = 90/9 n = 10
10/12/2017 10:59:55 AM| 8 Answers
What country is John Hus from?
10/11/2017 11:05:31 AM| 2 Answers
The two infinitive functions are adjectives and noun. true or faslse
Weegy: The two infinitive functions are adjectives and noun. TRUE.
10/11/2017 11:35:51 AM| 2 Answers
A baby is usually able to self-feed with soft finger food at about ...
Weegy: A baby is usually able to do some self-feeding with soft finger food at about the age of eight months.
10/11/2017 2:04:19 PM| 2 Answers
During what part of "Bernice Bobs Her Hair" does Bernice cut ...
Weegy: Bernice cuts Marjorie's hair while she sleeps, and throws the braids in a car and walks down the street with her ...
10/12/2017 7:14:11 AM| 2 Answers
The Moon is made up mostly of _______, similar to minerals on Earth. ...
Weegy: The Moon is made up mostly of silicates, similar to minerals on Earth.
10/12/2017 9:54:42 AM| 2 Answers
The leader of the PLO (Palestine Liberation Organization) is A. ...
Weegy: IRELAND withdrew from the British Commonwealth to form an independent republic. User: The American ...
10/13/2017 7:26:44 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
L
P
P
P
Points 139 [Total 2031] Ratings 11 Comments 29 Invitations 0 Online
S
P
L
Points 100 [Total 122] Ratings 0 Comments 100 Invitations 0 Offline
S
Points 77 [Total 77] Ratings 4 Comments 37 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 0 Comments 1 Invitations 1 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
L
Points 1 [Total 100] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.