Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,955,026 questions answered
Popular Conversations
Solve for x. -5x + 12x - 8x = -24
Weegy: Add -5, 12, and -8 to get -1. So -1x=-24. Thus x=24 User: Choose the answer based on the most efficient ...
10/23/2014 12:33:39 AM| 2 Answers
Who was the poet who wrote The Faerie Queene? A. Francis ...
Weegy: Edmund Spenser was the poet who wrote The Faerie Queene.
10/23/2014 1:19:01 AM| 2 Answers
Emily Dickinson's poem "Success" is ironic because the idea of losers ...
Weegy: True User: Poems compact meaning and make unexpected associations. True False
10/23/2014 6:26:33 AM| 2 Answers
What percent of 115 is 29.9
Weegy: What percent of 115 is 29.9? is 26% User: What percent of 22 is 44 Weegy: The 44% of 175 is: Convert 44% in ...
10/23/2014 7:20:21 AM| 2 Answers
Multiply the following fractions. Reduce your answer to lowest terms. ...
Weegy: 12/35 User: multiply and reduce 1 7/10 x 3/4 Weegy: 5/12
10/23/2014 8:49:48 AM| 2 Answers
The phrase "to jump" is an example of a ...
Weegy: This is True. User: A main clause that can stand alone or function as a whole sentence is a(n) ...
10/23/2014 9:12:57 AM| 2 Answers
The right to privacy inherent in the concept of due process has been ...
Weegy: The right to privacy inherent in the concept of due process has been applied with the most controversy recently ...
10/23/2014 10:16:22 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 2497 [Total 14872]| Ratings 0| Comments 2497| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
Points 1592 [Total 11073]| Ratings 4| Comments 1552| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 864 [Total 13093]| Ratings 0| Comments 864| Invitations 0|Offline
S
L
Points 585 [Total 1984]| Ratings 0| Comments 585| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 505 [Total 6299]| Ratings 3| Comments 475| Invitations 0|Online
S
Points 482 [Total 482]| Ratings 0| Comments 452| Invitations 3|Offline
S
Points 444 [Total 445]| Ratings 6| Comments 384| Invitations 0|Offline
S
Points 277 [Total 277]| Ratings 1| Comments 267| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 48 [Total 6282]| Ratings 0| Comments 48| Invitations 0|Offline
S
Points 27 [Total 27]| Ratings 0| Comments 27| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.