Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,770,931 questions answered
Popular Conversations
Identify the subjunctive verb in the sentences below. I don't know ...
Weegy: I don't know the answer. I wish I knew it. WISH is the subjunctive verb in the sentence.
12/17/2014 6:09:48 PM| 3 Answers
When you're creating garnishes, which of the following is the most ...
Weegy: Cucumber will do, but also you can use other fruits and vegetables too like watermelon, carrots, Red bell ...
12/17/2014 12:42:27 AM| 2 Answers
t Object]User: Poverty threshold is an income level above which ...
Weegy: ... then of the Social Security Administration- determines which households have insufficient ... income is ...
12/17/2014 5:44:53 AM| 2 Answers
Given the points A(0, 0), B(e, f), C(0, e) and D(f, 0), determine if ...
Weegy: Please clarify your question. User: Indicate in standard form the equation of the line passing through the ...
12/17/2014 11:42:53 AM| 2 Answers
Which term best describes the underlined words? Having good balance ...
Weegy: If Jacob wants to surf the waves, he can rent a surfboard. "to surf the waves" is an infinitive phrase. User: ...
12/17/2014 2:59:27 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
Points 1001 [Total 4845]| Ratings 0| Comments 1001| Invitations 0|Offline
S
L
Points 629 [Total 1320]| Ratings 1| Comments 619| Invitations 0|Offline
S
Points 610 [Total 610]| Ratings 1| Comments 600| Invitations 0|Online
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 594 [Total 14779]| Ratings 0| Comments 594| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 88 [Total 6407]| Ratings 1| Comments 78| Invitations 0|Offline
S
L
Points 64 [Total 1524]| Ratings 1| Comments 54| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 33 [Total 6700]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 23 [Total 29]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 2|Offline
S
Points 21 [Total 21]| Ratings 0| Comments 21| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.