You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,334,328 questions answered
Popular Conversations
(y 3 - y 2 + y + 3) ÷ (y + 1) User: (6z 2 - 4z + 1)(8 - 3z).
Weegy: (6z^2 - 4z + 1)(8 - 3z) is equals to -18z^3 + 60z^2 - 35z + 8 User: -mnp(3m - 5n + 7p) User: (y 3 - 125) ÷ ...
10/21/2016 3:40:14 PM| 3 Answers
Simplify 7m - 11n - n 5m User: 2(x - 4) + 7(x + 2) User: 2(x - 4) ...
Weegy: 14 1/5 - 6 3/4 = 71/5 27/4 = ((71 ? 4) (27 ? 5)) / (5 ? 4) = (284 - 135) / 20 = 149/20 or 7 9/20 ...
10/21/2016 12:02:41 PM| 2 Answers
(2a)3 = _____ This expression without exponents ...
Weegy: (2a)^3 = 2a*2a*2a, This expression without exponents is 2a*2a*2a . User: Given that ƒ(x) = x² + 4x, evaluate ...
10/21/2016 12:32:49 PM| 2 Answers
The Songhay Empire was located in Africa.
10/21/2016 12:20:39 AM| 1 Answers
In 1824, Mexico became .
10/21/2016 12:27:49 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
1
L
P
1
Points 470 [Total 2191] Ratings 7 Comments 400 Invitations 0 Offline
S
P
Points 329 [Total 846] Ratings 0 Comments 329 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 92 [Total 1439] Ratings 0 Comments 92 Invitations 0 Offline
S
Points 25 [Total 25] Ratings 0 Comments 25 Invitations 0 Offline
S
L
Points 24 [Total 1342] Ratings 1 Comments 4 Invitations 1 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Online
S
Points 6 [Total 111] Ratings 0 Comments 6 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.