Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,420,340 questions answered
Popular Conversations
It rained yesterday and is supposed to be sunny today. This is an ...
Weegy: It is an example of B) climate. User: In Hawaii, you can almost always expect 80°F temperatures and daily ...
11/23/2014 3:21:11 AM| 3 Answers
United by common purpose with the majority power residing in the ...
Weegy: United by a common purpose, with the majority of power residing in the states is descriptive of Confederate ...
11/23/2014 12:33:41 AM| 2 Answers
Well, you see, I am accepting the Nobel Prize in literature. a. ...
Weegy: Well, you see, I am accepting the Nobel Prize in literature. The word well is an interjection. User: The ...
11/23/2014 1:40:22 AM| 2 Answers
Minorities and women found employment opportunities mainly a. in ...
Weegy: During World War I minorities and women found employment opportunities mainly in war-related industries. ...
11/23/2014 6:48:35 AM| 2 Answers
In addition to replacing the president if necessary, it's the duty ...
Weegy: In addition to replacing the president if necessary, it's the duty of the vice president to preside over the ...
11/23/2014 7:20:50 AM| 2 Answers
how do I get points
11/23/2014 9:19:57 AM| 2 Answers
Select the product of (5x - 4)(5x + 9). 25x2 - 25x - 36 50x - ...
Weegy: (5x + 1)? User: Select the product of (5x - 4)(5x + 9). a. 25x2 - 25x - 36 b. 50x - 36 c. 25x2 + 25x - ...
11/23/2014 2:08:28 PM| 2 Answers
22n 22 - n n + 22 n - 22
Weegy: N - 8 = 22 represents "the difference between a number and eight is twenty-two". User: Select the expression ...
11/23/2014 3:02:40 PM| 2 Answers
what does the expression 22n means?
11/23/2014 3:05:20 PM| 2 Answers
__________ is an up-front, one-time cost of home ownership. (Points : ...
Weegy: a and b - down payment and closing costs is an up-front, one-time cost of home ownership.
11/23/2014 7:03:06 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2447 [Total 14158]| Ratings 10| Comments 2347| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1322 [Total 3608]| Ratings 0| Comments 1322| Invitations 0|Offline
S
L
Points 731 [Total 1252]| Ratings 6| Comments 671| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 719 [Total 14093]| Ratings 0| Comments 719| Invitations 0|Offline
S
Points 548 [Total 580]| Ratings 1| Comments 538| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 222 [Total 6616]| Ratings 0| Comments 222| Invitations 0|Offline
S
L
Points 153 [Total 1449]| Ratings 3| Comments 123| Invitations 0|Online
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
S
Points 40 [Total 40]| Ratings 4| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.