Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
0 questions answered
Popular Conversations
Simplify 5x + 4x + 1. User: Simplify -3 xy3 + 7 xy3 + (- xy3 ) + (-3 ...
Weegy: Simplifying 6x2 + -17x + 5 = (3x + -1)(2x + -5) Reorder the terms: 5 + -17x + 6x2 = (3x + -1)(2x + -5) Reorder ...
4/26/2015 5:05:02 PM| 3 Answers
The Indo-European languages are believed to have originated ...
Weegy: Indo-European languages originated 7,800 to 9,800 years ago in Anatolia present day Turkey. [ The Indo-European ...
4/26/2015 10:36:09 AM| 2 Answers
A line passes through the points (-10,4) and (-1,2). What is the ...
Weegy: A line passes through the points and (-10, 4) and (-1, 2) The slope of the line that passes through the two ...
4/26/2015 4:05:37 PM| 2 Answers
Simplify 8(3 - 2x). User: Simplify 81.56 + n - 2.55.
Weegy: 81.56 + n - 2.55 = 79.01 + n User: Simplify 3x + 3 + 2. User: Simplify 2x + x. User: Simplify -12x + 5x. ...
4/26/2015 4:58:32 PM| 2 Answers
A real number is irrational. a. always c. never b. sometimes User: ...
Weegy: 2(4 - 2x + y) - 4(5 + x - y) = 8 - 4x + 2y - 20 - 4x + 4y; = -8x + 6y - 12 User: Every integer is a whole ...
4/26/2015 8:11:55 PM| 2 Answers
One of Teddy Roosevelt's favorite sayings was " softly and carry a ...
Weegy: Theodore Roosevelt's favorite saying is: Do what you can, with what you have, where you are.
4/26/2015 10:30:33 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
Points 442 [Total 442]| Ratings 0| Comments 442| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 433 [Total 8310]| Ratings 3| Comments 403| Invitations 0|Offline
S
Points 226 [Total 226]| Ratings 2| Comments 206| Invitations 0|Offline
S
Points 216 [Total 216]| Ratings 1| Comments 206| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 189 [Total 8183]| Ratings 0| Comments 189| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 128 [Total 1200]| Ratings 1| Comments 118| Invitations 0|Offline
S
L
Points 125 [Total 3728]| Ratings 0| Comments 125| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.