Notice: Payments for answers will end 4/10/2017. Click for more info.
You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Q: behetasyon
A: Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,921,577 questions answered
*
Get answers from Weegy and a team of really smart lives experts.
Popular Conversations
After the skin is cut and a capillary wall breaks, what's the first ...
Weegy: After the skin is cut and a capillary wall breaks, the first step in working to form a clot is - Platelets clump ...
5/23/2018 5:14:16 PM| 2 Answers
Phototropism
Weegy: Geotropism is the growth response of a plant in response to gravity. User: Which type of plant was the last to ...
5/16/2018 8:45:28 AM| 2 Answers
What does velocity mean
5/23/2018 7:13:12 PM| 2 Answers
2. Which of the following is not an example of a nontraditional ...
Weegy: Law firm is not an example of a nontraditional health information technology setting. User: 3. Good coding ...
5/16/2018 10:46:59 AM| 2 Answers
Given the formula E = IR what is the formula for R? A. ...
Weegy: Given the formula E = IR, the formula for R is R = E/I. User: Solve this equation: 80 = 3y + 2y + 4 + 1. ...
5/16/2018 11:47:29 AM| 2 Answers
6 + (2 + 3) × 5?
Weegy: 2*6+4*5, 12 + 20 = 32 User: 2(5 × 3) + 2(5 × 8) + 2(3 × 8) Weegy: 3/8+2/5 = 15/40+16/40 = 31/40 User: ...
5/22/2018 9:36:32 AM| 2 Answers
S
L
Points 226 [Total 237] Ratings 0 Comments 226 Invitations 0 Offline
S
R
L
R
P
R
Points 216 [Total 658] Ratings 0 Comments 26 Invitations 19 Offline
S
L
Points 141 [Total 141] Ratings 0 Comments 21 Invitations 12 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
P
R
P
R
P
Points 124 [Total 13209] Ratings 0 Comments 114 Invitations 1 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 0 Comments 0 Invitations 3 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 0 Comments 3 Invitations 1 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 0 Comments 13 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 11] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
L
1
R
Points 11 [Total 1416] Ratings 0 Comments 1 Invitations 1 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.