Question and answer
sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrumento ng komunikasyon
Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo.
Expert answered|dorothyperkins|Points 10|
Question
Asked 6/24/2012 7:36:53 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
21,133,875 questions answered
Popular Conversations
The amount of space that a gas takes up is ...
5/29/2015 7:55:05 AM| 2 Answers
Find the product. (n + 8)(n - 2) User: Divide x4 + 7 by x - 3. ...
Weegy: 2(3y - 7) - 5y(2 - y) = 6y - 14 - 10y + 5y^2 = 5y^2 - 4y - 14 User: Choose the product. -7p3(4p2 + 3p - 1) ...
5/29/2015 11:17:59 AM| 2 Answers
animist User: Which of the following is not usually an important ...
Weegy: The following is not usually an important factor in the site and growth of cities: prevailing wind direction. ...
5/29/2015 4:23:41 PM| 2 Answers
simplify the following expression (x^4)^3 User: simplify 8(4x + 6)
Weegy: 8(4x + 6) = 32x + 48 User: Select the different (4x^2-5x^3)-(2x^2-9x^3)
5/29/2015 8:06:48 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 820 [Total 828]| Ratings 2| Comments 800| Invitations 0|Offline
S
L
Points 749 [Total 1279]| Ratings 2| Comments 729| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 623 [Total 1015]| Ratings 3| Comments 593| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 481 [Total 2958]| Ratings 1| Comments 471| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 252 [Total 8998]| Ratings 0| Comments 252| Invitations 0|Offline
S
Points 231 [Total 251]| Ratings 0| Comments 231| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 84 [Total 8267]| Ratings 0| Comments 84| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 80 [Total 1367]| Ratings 0| Comments 80| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.