Question and answer
sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrumento ng komunikasyon
Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo.
Expert answered|dorothyperkins|Points 10|
Question
Asked 6/24/2012 7:36:53 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,337,711 questions answered
Popular Conversations
What kind of money is a gold certificate considered to be? A. ...
Weegy: Silver certificates, along with gold certificates, represent a transition between commodity money and fiat ...
5/25/2016 7:59:59 AM| 3 Answers
Evaluate. 7^0
Weegy: 0! + 1! = 2 1 + 1 = 2 User: Evaluate. 3^-2 User: Evaluate. 5^-3
5/25/2016 5:38:45 PM| 3 Answers
What was the first armed conflict of the Cold War? A. the Korean ...
Weegy: The Korean war was the first armed conflict of the Cold War. User: Which of the following was NOT a ...
5/25/2016 6:38:57 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 639 [Total 639] Ratings 12 Comments 519 Invitations 0 Offline
S
Points 631 [Total 631] Ratings 9 Comments 521 Invitations 2 Offline
S
Points 568 [Total 568] Ratings 0 Comments 568 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 285 [Total 12537] Ratings 2 Comments 265 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 166 [Total 3543] Ratings 0 Comments 166 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 12] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 4 [Total 4] Ratings 0 Comments 4 Invitations 0 Offline
S
L
Points 2 [Total 1756] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.