Question and answer
lokasyong bisinal
Ang Lokasyong Bisinal ay pagtukoy sa lokasyon ng isang bansa, kapuluan, o lugar, sa pamamagitan ng pagsabi sa mga karatig bansa o lupa nito. [ Halimbawa any ang lokasyong bisinal ng Pilipinas: ang hilaga ay Taiwan, Silangan ay Marianas Island, Timog ay ang Indonesia, at sa Kanluran ay ang Vietnam ]
Get an answer
Original conversation
User: lokasyong bisinal

Weegy: Ang Lokasyong Bisinal ay pagtukoy sa lokasyon ng isang bansa, kapuluan, o lugar, sa pamamagitan ng pagsabi sa mga karatig bansa o lupa nito. [ Halimbawa any ang lokasyong bisinal ng Pilipinas: ang hilaga ay Taiwan, Silangan ay Marianas Island, Timog ay ang Indonesia, at sa Kanluran ay ang Vietnam ]
ephraimzRN|Points 2223|

User: ekasyong mantiona

Weegy: Answer: nagpapahiwatig ng mga dagat na nakapalibot sa isang lugar Ito ay ang mga karatig-bansa ng Pilipinas
Expert answered|chumz|Points 100|

Question
Asked 7/2/2012 5:38:20 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ekasyong mantina
Weegy: Please ask your question in English! Thank you! [smile] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/2/2012 5:41:54 AM
0 Answers/Comments
19,257,723 questions answered
Popular Conversations
Simplify 3a · 3b ÷ 3c ÷ 3d.
Weegy: Please restate your question. User: Simplify. n 6 · n 5 ÷ n 4 · n 3 ÷ n 2 · n User: Find the quotient. 4 r ...
1/30/2015 7:49:30 AM| 3 Answers
Find the product. (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: The product of (3p^4)^3 * (p^2)^7 is =27p^26 Solution: = 3^3 (p^4)^3 * (p^2)^7 = 27 p^12 * p^14 =27p^26 ...
1/30/2015 7:43:35 AM| 2 Answers
Select the person who was not an abolitionist. Theodore ...
Weegy: Sojourner Truth was not an abolitionist.
1/30/2015 8:51:50 AM| 2 Answers
5x + 2y = 5 3x - y = 14 Which of the following equations is not a ...
Weegy: The best answer is B.11y = -55 User: Write the standard form of the line that passes through the given ...
1/30/2015 9:54:50 AM| 2 Answers
even times a number minus the number is -48. Find the number. the ...
Weegy: A.the number is -8 User: The quotient of a number and 2 is the same as the difference of the number doubled ...
1/30/2015 11:08:55 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 2100 [Total 2121]| Ratings 0| Comments 2100| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1497 [Total 6774]| Ratings 0| Comments 1497| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 768 [Total 15779]| Ratings 1| Comments 758| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 358 [Total 7058]| Ratings 1| Comments 348| Invitations 0|Offline
S
Points 121 [Total 136]| Ratings 1| Comments 111| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
L
Points 87 [Total 1648]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
S
Points 62 [Total 63]| Ratings 0| Comments 62| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.