Question and answer
lokasyong bisinal
Ang Lokasyong Bisinal ay pagtukoy sa lokasyon ng isang bansa, kapuluan, o lugar, sa pamamagitan ng pagsabi sa mga karatig bansa o lupa nito. [ Halimbawa any ang lokasyong bisinal ng Pilipinas: ang hilaga ay Taiwan, Silangan ay Marianas Island, Timog ay ang Indonesia, at sa Kanluran ay ang Vietnam ]
Get an answer
Original conversation
User: lokasyong bisinal

Weegy: Ang Lokasyong Bisinal ay pagtukoy sa lokasyon ng isang bansa, kapuluan, o lugar, sa pamamagitan ng pagsabi sa mga karatig bansa o lupa nito. [ Halimbawa any ang lokasyong bisinal ng Pilipinas: ang hilaga ay Taiwan, Silangan ay Marianas Island, Timog ay ang Indonesia, at sa Kanluran ay ang Vietnam ]
ephraimzRN|Points 2223|

User: ekasyong mantiona

Weegy: Answer: nagpapahiwatig ng mga dagat na nakapalibot sa isang lugar Ito ay ang mga karatig-bansa ng Pilipinas
Expert answered|chumz|Points 100|

Question
Asked 7/2/2012 5:38:20 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ekasyong mantina
Weegy: Please ask your question in English! Thank you! [smile] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/2/2012 5:41:54 AM
0 Answers/Comments
25,015,033 questions answered
Popular Conversations
A credit report is a _____.
5/2/2016 7:02:18 AM| 2 Answers
Where did Pure Land Buddhism first become ...
5/2/2016 7:37:41 AM| 2 Answers
2 2/3-5/6
Weegy: 4 1/3 - 5/6 - 1/2 is equal to 3 User: A 5-story building is 51.1 feet tall. How many feet tall is each story
5/2/2016 8:20:33 AM| 2 Answers
Which of the following is a transitional word found in this ...
Weegy: what's your question? User: Which of these words from the paragraph is NOT a transitional word or ...
5/2/2016 8:20:41 AM| 2 Answers
Which of the following technologies was NOT created during World War ...
Weegy: B. antibiotics User: Which of the following terms could be applied to the United States during the Cold ...
5/2/2016 8:37:12 AM| 2 Answers
What is Luminol?
5/2/2016 8:57:15 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 148 [Total 148] Ratings 7 Comments 78 Invitations 0 Online
S
Points 112 [Total 112] Ratings 2 Comments 82 Invitations 1 Online
S
1
L
L
P
R
P
L
P
P
R
Points 88 [Total 12340] Ratings 1 Comments 78 Invitations 0 Offline
S
Points 38 [Total 107] Ratings 0 Comments 38 Invitations 0 Offline
S
Points 11 [Total 156] Ratings 0 Comments 11 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 3 [Total 1168] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Online
S
Points 1 [Total 1] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
R
Points 1 [Total 723] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.