Question and answer
ano ang pagkakaiba ng edukasyon noon at ngayon
noon strikto ngaun hindi na :)
Question
Asked 8/11/2010 8:30:18 AM
Updated 9/30/2011 8:33:08 PM
5 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating
1
noon strikto ngaun hindi na :)
Added 9/24/2011 10:53:27 PM
0
malay q....
Added 6/19/2011 4:22:49 AM
-1
XD
Added 9/26/2011 7:12:16 AM
Comments
WOW G@lig ah............ hahahahahahahahahahahaha trip trip lang ang comment....haha BY:CHRISTIAN
Added 9/30/2011 8:33:09 PM
WOW G@lig ah............ hahahahahahahahahahahaha trip trip lang ang comment....haha BY:CHRISTIAN
Added 9/30/2011 8:33:09 PM
Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba[2] ang unang lalaki at unang babae -- ang mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan.[3]
Weegy: what is your question? User: Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba[2] ang unang lalaki at unang babae -- ang mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan.[3]Ayon sa ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/11/2010 8:25:58 AM
0 Answers/Comments
17,182,876 questions answered
Popular Conversations
An account of the past created by people writing about events some ...
Weegy: A writ of certiorari currently means an order by a higher court directing a lower court, tribunal, or public ...
8/30/2014 8:05:25 AM| 2 Answers
Which of the following contains monounsaturated fat? A. ...
Weegy: A. Peanut oil contains monounsaturated fat. User: Which one of the following statements concerning snacks ...
8/30/2014 11:35:10 AM| 2 Answers
The Third Amendment to the Constitution would be violated if people ...
Weegy: The Third Amendment to the Constitution would be violated if people were forced to house soldiers in their ...
8/30/2014 12:52:38 AM| 1 Answers
During the Cold War, the United States supported the military ...
Weegy: C. Democratic Republic of Congo.
8/30/2014 12:58:51 AM| 1 Answers
The inability of women to move laterally within a company is known ...
Weegy: The inability of women to move laterally within a company is known as a. the glass ceiling.
8/30/2014 1:05:58 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 2754 [Total 24354]| Ratings 4| Comments 2714| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
Points 2431 [Total 6407]| Ratings 8| Comments 2351| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 2274 [Total 15887]| Ratings 13| Comments 2144| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2095 [Total 17122]| Ratings 7| Comments 2025| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1992 [Total 9699]| Ratings 2| Comments 1972| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 900 [Total 18471]| Ratings 0| Comments 900| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 574 [Total 11235]| Ratings 1| Comments 564| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 558 [Total 5122]| Ratings 0| Comments 558| Invitations 0|Offline
S
Points 447 [Total 650]| Ratings 1| Comments 437| Invitations 0|Offline
S
Points 370 [Total 370]| Ratings 2| Comments 320| Invitations 3|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.