Question and answer
ano ang pagkakaiba ng edukasyon noon at ngayon
noon strikto ngaun hindi na :)
Question
Asked 8/11/2010 8:30:18 AM
Updated 9/30/2011 8:33:08 PM
5 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating
1
noon strikto ngaun hindi na :)
Added 9/24/2011 10:53:27 PM
0
malay q....
Added 6/19/2011 4:22:49 AM
-1
XD
Added 9/26/2011 7:12:16 AM
Comments
WOW G@lig ah............ hahahahahahahahahahahaha trip trip lang ang comment....haha BY:CHRISTIAN
Added 9/30/2011 8:33:09 PM
WOW G@lig ah............ hahahahahahahahahahahaha trip trip lang ang comment....haha BY:CHRISTIAN
Added 9/30/2011 8:33:09 PM
Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba[2] ang unang lalaki at unang babae -- ang mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan.[3]
Weegy: what is your question? User: Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba[2] ang unang lalaki at unang babae -- ang mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan.[3]Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba[2] ang unang lalaki at unang babae -- ang mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan.[3]Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba[2] ang unang lalaki at unang babae -- ang mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan.[3]Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba[2] ang unang lalaki at unang babae -- ang mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan.[3] Weegy: Do you have a question I can help you with? User: ano ang pagkakaiba ng edukasyon noon at ngayon Weegy: May I have English translation please. (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/11/2010 8:25:58 AM
0 Answers/Comments
21,082,106 questions answered
Popular Conversations
What is the middle term of the product of (x - 4)(x - 3)? User: ...
Weegy: b.(p + 2)(p + 16) to check: p*p + (2p + 16p) + (2 * 16) = p^2 + 18p + 32 so the answer is b.(p + 2)(p + 16) ...
5/26/2015 1:22:27 PM| 3 Answers
Give the next two numbers in this pattern: 0, 0.75, 1.5, 2.25, ... ...
Weegy: 0.6/0.75 = 0.8 User: Find the direct variation equation which passes through (0, 0) and (4, 1). A. y = 4x ...
5/26/2015 12:36:07 AM| 2 Answers
Factor a 2 bc + ab 2 c + abc 2. User: Factor x 4 y 2 + x 3 y 3 ...
Weegy: (a)5k^2(1 - 7k) is the answer. 5k^2(1 - 7k) = 5k^2 - 35k^3 User: Factor -4d 3 + 28d 2 - 4d. Weegy: -4d^3 + ...
5/26/2015 9:26:33 AM| 2 Answers
Evaluate f-2g for f = 4 and g = 32. 2 8 User: Write 6,000,370 in ...
Weegy: y*9 User: (b2)3 Weegy: the bond order of b2 is 1, one bond order = 1/2 (#e- in bonding MO's - #e- in ...
5/26/2015 10:14:55 AM| 2 Answers
What is the solution set of the given equation? 4y - 6y + 9y = -2
Weegy: 4y - 6y + 9y = -2 -2y + 9y = -2 7y = -2 y = -2/7 User: Solve for x. 5x - 6 = 4x + 8 Weegy: ...
5/26/2015 12:20:50 PM| 2 Answers
If x is "the number," which of the following equations could be used ...
Weegy: -2 User: Three multiplied by the sum of 4 and a number is the same as 18 more than the number. Find the ...
5/26/2015 12:35:21 PM| 2 Answers
A major characteristic of monopolistic competition is that prices ...
Weegy: A. higher than in perfect competition. User: A minimum price, set by the government, that must be paid for a ...
5/26/2015 12:56:40 PM| 2 Answers
(2x – 1)(x + 7) = 0
Weegy: (2x + 1)(x + 7) = 0; 2x + 1 = 0; 2x = -1; x = -1/2; x + 7 = 0; x = -7; x = -1/2 or x = -7 User: x^2 ...
5/26/2015 4:37:35 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 742 [Total 750]| Ratings 1| Comments 732| Invitations 0|Offline
S
L
Points 706 [Total 1236]| Ratings 2| Comments 686| Invitations 0|Offline
S
1
Points 560 [Total 952]| Ratings 3| Comments 530| Invitations 0|Online
S
L
P
Points 426 [Total 2903]| Ratings 1| Comments 416| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
Points 147 [Total 167]| Ratings 0| Comments 147| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 84 [Total 8267]| Ratings 0| Comments 84| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 52 [Total 1339]| Ratings 0| Comments 52| Invitations 0|Offline
S
Points 20 [Total 20]| Ratings 2| Comments 0| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.