Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
18,440,995 questions answered
Popular Conversations
Simplify 7 - (-4) + 3(-6). -7 7 -9 9
Weegy: 7 - (-4) + 3(-6) = -7 User: Evaluate 3|-3|. -6 6 9 -9 Weegy: 7 - (-4) + 3(-6) = -7 User: Evaluate ...
11/24/2014 2:58:50 PM| 9 Answers
In the expression (x2 + 3), the base is _____. x 2 3 User: ...
Weegy: A number can not be divided by zero. The answer to 8/0 is undefined. User: Another name for the natural ...
11/24/2014 2:38:34 PM| 7 Answers
Simplify 3 · 2x. What is the coefficient? 2 3 6 x User: ...
Weegy: c User: Find the value of (3 + 4)2. 14 25 49 User: Evaluate N2 + 2N + 1 for N = 5. 21 36 51 Weegy: ...
11/24/2014 2:34:02 PM| 6 Answers
6 1/3 + 4 ¾ + 3 7/12 = 13 11/12 14 2/3 13 2/3 14 7/8 User: ...
Weegy: 3/5 to a decimal fraction is 0.6 3/5 = 0.6 User: 16 is what percent of 72? 22.2% 2.22% 4.5% 45% ...
11/24/2014 8:12:37 AM| 4 Answers
what was the first human invention to break the sound barrier
Weegy: The first human invention to break the sound barrier is a whip or [ bullwhip. ]
11/24/2014 10:26:02 AM| 3 Answers
How is the infinitive used in the sentence? Are those cowboy boots ...
Weegy: I need some time to think. Infinitive: To think; Use: Adjective User: How is the infinitive used in the ...
11/24/2014 10:27:35 AM| 3 Answers
9. Which kind of phrase are the underlined words in the sentence? ...
Weegy: The water from the well smells funny to me. The phrase from the well is an adjective phrase. User: Which ...
11/24/2014 12:03:46 PM| 3 Answers
Find the value of 4^2 + 6^2. 20 52 100 User: Find the value of ...
Weegy: 18 (eighteen) is the natural number following 17 and preceding 19. Please be specific with your question for us ...
11/24/2014 2:30:14 PM| 3 Answers
20,000 pounds equals how many English tons?
11/25/2014 3:30:36 AM| 3 Answers
Which personal pronoun best completes the sentence? How is it used? ...
Weegy: My father made my sister and ME blueberry pancakes for breakfast. The correct pronoun is: me; indirect object. ...
11/25/2014 9:42:28 AM| 3 Answers
Civil war broke out in Bosnia because the ________ in Bosnia wanted ...
Weegy: Civil war broke out in Bosnia because the Serbians in Bosnia wanted to be part of Serbia but the rest of the ...
11/24/2014 12:17:17 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2576 [Total 14287]| Ratings 10| Comments 2476| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1394 [Total 3680]| Ratings 0| Comments 1394| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 754 [Total 14128]| Ratings 0| Comments 754| Invitations 0|Offline
S
L
Points 739 [Total 1260]| Ratings 6| Comments 679| Invitations 0|Offline
S
Points 626 [Total 658]| Ratings 1| Comments 616| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 246 [Total 6640]| Ratings 0| Comments 246| Invitations 0|Offline
S
L
Points 159 [Total 1455]| Ratings 3| Comments 129| Invitations 0|Offline
S
Points 66 [Total 66]| Ratings 1| Comments 56| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 46 [Total 46]| Ratings 3| Comments 6| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.