Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
17,604,361 questions answered
Popular Conversations
A list of potential sources of information for a paper is a(n) ...
Weegy: A list of potential sources of information for a paper in annotated bibliography. User: An index to ...
9/29/2014 2:50:04 PM| 4 Answers
You've settled on an idea for an essay to write. What should you do ...
Weegy: D.) Conduct interviews, do some research, ask questions, and make a plan. User: To make sure your reader ...
9/29/2014 5:55:28 PM| 4 Answers
What is the square root of 6000?
9/29/2014 2:39:45 PM| 3 Answers
Because the subject of a composition is like a crystal with many ...
Weegy: Because the subject of a composition is like a crystal with many facets, you should A. offer your reader ideas ...
9/29/2014 7:06:34 PM| 3 Answers
The densest ocean water is generally found a. in the surface ...
Weegy: A. in the surface zone User: In which zone is ocean temperature most affected by the weather? a. transition ...
9/30/2014 6:07:25 AM| 3 Answers
The pressure of ocean water increases as depth increases. User: The ...
Weegy: It originates in the Gulf of Mexico and, as the Florida Current, passes through the Straits of Florida and then ...
9/30/2014 6:27:02 AM| 3 Answers
In the Roman Republic, ____________ did not have power in the ...
Weegy: In the Roman Republic,non-citizens did not have power in the government.
9/29/2014 5:48:03 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 3316 [Total 27714]| Ratings 8| Comments 3236| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 2951 [Total 9482]| Ratings 12| Comments 2831| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2816 [Total 19988]| Ratings 12| Comments 2696| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 2761 [Total 18700]| Ratings 19| Comments 2571| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 2595 [Total 12375]| Ratings 0| Comments 2595| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 982 [Total 12228]| Ratings 0| Comments 982| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 864 [Total 19395]| Ratings 2| Comments 844| Invitations 0|Offline
S
L
Points 733 [Total 1402]| Ratings 0| Comments 733| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 665 [Total 5788]| Ratings 5| Comments 615| Invitations 0|Online
S
P
C
L
P
L
1
Points 177 [Total 6234]| Ratings 2| Comments 157| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.