Question and answer
Question not found.
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
All Categories|No Subcategories|Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
16,934,881 questions answered
Popular Conversations
Why do you think some teachers are better loved by students than ...
Weegy: I can totally relate to you because i have teachers who are my favorite and i treat her as my mom. [ Every time ...
7/24/2014 1:37:29 AM| 3 Answers
Find the equation of a line with the given points. (Put your answers ...
Weegy: The equation of a line with the points: (8, 1) (7, 9) is y = -8x + 65 User: Find the equation of a line with ...
7/24/2014 12:01:14 AM| 2 Answers
What had its roots in a computer networking system that the U.S. ...
Weegy: d. the Internet User: Clinton's first major initiative on_______________________ was unsucessful and failed ...
7/24/2014 7:16:31 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 1970 [Total 20970]| Ratings 1| Comments 1960| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1880 [Total 17009]| Ratings 0| Comments 1880| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 1615 [Total 14170]| Ratings 1| Comments 1605| Invitations 0|Offline
S
L
1
Points 1433 [Total 3616]| Ratings 2| Comments 1413| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1117 [Total 7294]| Ratings 2| Comments 1097| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 969 [Total 3105]| Ratings 6| Comments 909| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 882 [Total 10490]| Ratings 0| Comments 882| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 765 [Total 4441]| Ratings 2| Comments 745| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 714 [Total 5768]| Ratings 4| Comments 674| Invitations 0|Offline
S
Points 263 [Total 411]| Ratings 2| Comments 243| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.