Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
19,259,199 questions answered
Popular Conversations
Simplify 3a · 3b ÷ 3c ÷ 3d.
Weegy: Please restate your question. User: Simplify. n 6 · n 5 ÷ n 4 · n 3 ÷ n 2 · n User: Find the quotient. 4 r ...
1/30/2015 7:49:30 AM| 3 Answers
Find the product. (3p 4)3 · (p 2)7
Weegy: The product of (3p^4)^3 * (p^2)^7 is =27p^26 Solution: = 3^3 (p^4)^3 * (p^2)^7 = 27 p^12 * p^14 =27p^26 ...
1/30/2015 7:43:35 AM| 2 Answers
Select the person who was not an abolitionist. Theodore ...
Weegy: Sojourner Truth was not an abolitionist.
1/30/2015 8:51:50 AM| 2 Answers
5x + 2y = 5 3x - y = 14 Which of the following equations is not a ...
Weegy: The best answer is B.11y = -55 User: Write the standard form of the line that passes through the given ...
1/30/2015 9:54:50 AM| 2 Answers
even times a number minus the number is -48. Find the number. the ...
Weegy: A.the number is -8 User: The quotient of a number and 2 is the same as the difference of the number doubled ...
1/30/2015 11:08:55 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 2100 [Total 2121]| Ratings 0| Comments 2100| Invitations 0|Offline
S
L
P
L
P
Points 1497 [Total 6774]| Ratings 0| Comments 1497| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
P
Points 770 [Total 15781]| Ratings 1| Comments 760| Invitations 0|Offline
S
L
Points 438 [Total 1119]| Ratings 2| Comments 418| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 361 [Total 7061]| Ratings 1| Comments 351| Invitations 0|Online
S
Points 121 [Total 136]| Ratings 1| Comments 111| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 92 [Total 6680]| Ratings 1| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
L
Points 87 [Total 1648]| Ratings 0| Comments 87| Invitations 0|Offline
S
Points 64 [Total 65]| Ratings 0| Comments 64| Invitations 0|Offline
S
Points 63 [Total 445]| Ratings 0| Comments 63| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.