Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
21,046,265 questions answered
Popular Conversations
What is the equation of a line that passes through (-6, 2) and has a ...
Weegy: The information from the question is incomplete. We need at least two points. You only provided one. User: ...
5/22/2015 11:40:38 AM| 3 Answers
Real Estate
Weegy: yes, what would you like to know about real estate. User: Property management Weegy: hi, what weegy question ...
5/22/2015 1:56:08 AM| 2 Answers
A loan that is linked to an asset is called ___________. A. An ...
Weegy: A loan that is linked to an asset is called A. A linked loan User: Which of the following is a way to use ...
5/22/2015 9:30:21 AM| 2 Answers
Identify the biotic factor of an ecosystem from the ...
Weegy: In Temperate forests you would be most likely to enjoy leaves changing color in the fall.
5/22/2015 11:48:06 AM| 2 Answers
transmits digital signals
5/22/2015 12:28:55 PM| 2 Answers
Define race
5/22/2015 3:35:35 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 706 [Total 1236]| Ratings 2| Comments 686| Invitations 0|Offline
S
Points 492 [Total 500]| Ratings 1| Comments 482| Invitations 0|Offline
S
1
Points 453 [Total 845]| Ratings 1| Comments 443| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
Points 248 [Total 8994]| Ratings 0| Comments 248| Invitations 0|Offline
S
L
P
Points 199 [Total 2676]| Ratings 0| Comments 199| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 67 [Total 8250]| Ratings 0| Comments 67| Invitations 0|Offline
S
L
Points 56 [Total 3810]| Ratings 2| Comments 36| Invitations 0|Offline
S
Points 33 [Total 53]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 28 [Total 1315]| Ratings 0| Comments 28| Invitations 0|Offline
S
Points 14 [Total 14]| Ratings 0| Comments 14| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.