Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
20,146,864 questions answered
Popular Conversations
An equilateral triangle is always __________. A. obtuse and ...
Weegy: The statement that is always true is: Equilateral triangles are isosceles. User: The condition of two sides ...
3/26/2015 7:44:37 AM| 3 Answers
what is assets User: what is liabilties
3/26/2015 7:25:54 AM| 2 Answers
55a – 44a = 11
3/26/2015 7:33:06 AM| 2 Answers
Which of the following equations is the translation 2 units down of ...
Weegy: The following equation that is the translation 2 units down of the graph of y = |x| is y = |x| - 2. User: If ...
3/26/2015 8:56:10 AM| 2 Answers
The cap and dividend policy works by _______. a. ending industrial ...
Weegy: The answer is A. I should not have to go to school today. User: My boss should let me go home early today. ...
3/26/2015 12:06:46 PM| 2 Answers
Some types of cancer can be avoided. true or false
Weegy: What is false? Do you have a question for Weegy? User: Scientists are using gene therapy to ...
3/26/2015 1:49:40 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 1270 [Total 9156]| Ratings 0| Comments 1270| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 622 [Total 1533]| Ratings 6| Comments 562| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 475 [Total 7782]| Ratings 8| Comments 395| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 434 [Total 7935]| Ratings 0| Comments 434| Invitations 0|Offline
S
Points 382 [Total 887]| Ratings 9| Comments 282| Invitations 1|Online
S
L
Points 353 [Total 1475]| Ratings 2| Comments 333| Invitations 0|Offline
S
Points 199 [Total 567]| Ratings 3| Comments 169| Invitations 0|Offline
S
Points 42 [Total 158]| Ratings 4| Comments 2| Invitations 0|Offline
S
Points 35 [Total 126]| Ratings 0| Comments 35| Invitations 0|Offline
S
Points 32 [Total 106]| Ratings 0| Comments 32| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.