Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
17,082,640 questions answered
Popular Conversations
How many protons does silicon have?
Weegy: A neutron is a subatomic particle contained in the atomic nucleus that has no net electric charge. User: ...
8/18/2014 9:49:28 AM| 2 Answers
A triangle has sides of lengths 27, 79, and 84. Is it a right ...
Weegy: a right triangle has 94 sides.
8/18/2014 1:33:15 PM| 2 Answers
Every square is a rhombus. True False
Weegy: TRUE. Every square is a rhombus.
8/18/2014 3:49:32 PM| 2 Answers
2. A villanelle is A. a narrative poem written in blank verse. B. ...
Weegy: A villanelle is a nineteen-line poetic form consisting of five tercets followed by a quatrain. User: 1. ...
8/18/2014 3:58:15 PM| 2 Answers
How much does an elephant weigh?
Weegy: Elephants can weigh up to 7,000 kilograms.
8/18/2014 4:23:16 PM| 2 Answers
"Should I apply for a job or go for an internship " is an example of ...
Weegy: The answer is Defining a problem. User: When looking at the pros and cons of a problem, you are in the process ...
8/18/2014 5:02:23 PM| 2 Answers
In which of the following sentences is the underlined word a past ...
Weegy: The answer is: D. We helped Joan to pack her things.. User: Which of the following sentences contains a verb ...
8/18/2014 6:32:20 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
Points 1682 [Total 23282]| Ratings 2| Comments 1662| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
Points 1316 [Total 5292]| Ratings 5| Comments 1266| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
Points 1169 [Total 14783]| Ratings 7| Comments 1099| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1119 [Total 8826]| Ratings 2| Comments 1099| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1000 [Total 16027]| Ratings 2| Comments 980| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 812 [Total 18383]| Ratings 0| Comments 812| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 374 [Total 4938]| Ratings 0| Comments 374| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 334 [Total 10995]| Ratings 1| Comments 324| Invitations 0|Offline
S
Points 221 [Total 221]| Ratings 1| Comments 201| Invitations 1|Offline
S
Points 217 [Total 228]| Ratings 3| Comments 157| Invitations 3|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.