Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
21,554,065 questions answered
Popular Conversations
Solve the equation: h/9 = 7. A. h = 7/9 B. h = –63 C. h = ...
Weegy: A. M = K/LN User: Solve this equation: 2s + s + 12 = 132. A. s = 40 B. s = –30 C. s = 9 D. s = 120 ...
7/3/2015 1:17:37 PM| 3 Answers
Which one represents water? a.H 2 0 b.H 3 0 c.C 2 0
Weegy: I assume you mean divided by and the answer would be 1
7/3/2015 10:20:28 PM| 3 Answers
Financial statements should be prepared before any adjustments are ...
Weegy: Financial statements should be prepared before any adjustments are made. False. User: The credit side of an ...
7/4/2015 3:44:09 AM| 3 Answers
Read the selection. Then, answer the questions that follow. Coyote ...
Weegy: D. Mythical heroes always elicit admiration is the answer. User: Which of the following is an absolute ...
7/3/2015 2:31:12 AM| 2 Answers
What type of force is ...
7/3/2015 7:45:48 AM| 2 Answers
Determine if the statement is always, sometimes or never true. An ...
Weegy: An equilateral triangle is a regular polygon. The answer is sometimes. User: A triangle can have one right ...
7/3/2015 8:35:42 AM| 2 Answers
A chart of accounts does NOT include (Points : 1) assets. ...
Weegy: A chart of accounts does NOT include NAMES OF CUSTOMERS. User: Source documents provide objective, ...
7/4/2015 8:48:25 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
1
L
P
1
1
Points 126 [Total 1532]| Ratings 1| Comments 116| Invitations 0|Offline
S
1
Points 79 [Total 590]| Ratings 0| Comments 79| Invitations 0|Offline
S
Points 31 [Total 31]| Ratings 1| Comments 21| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 24 [Total 8404]| Ratings 0| Comments 24| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
P
1
P
Points 13 [Total 9542]| Ratings 0| Comments 13| Invitations 0|Offline
S
R
Points 6 [Total 208]| Ratings 0| Comments 6| Invitations 0|Offline
S
L
P
P
Points 4 [Total 3563]| Ratings 0| Comments 4| Invitations 0|Offline
S
Points 4 [Total 4]| Ratings 0| Comments 4| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 1]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 1 [Total 44]| Ratings 0| Comments 1| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.