Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
20,484,642 questions answered
Popular Conversations
Say that a and b are the lengths of the legs of a right triangle and ...
Weegy: The triangle with sides 4.1, 8.2, 12.2 is (4.1)^2 + (8.2)^2 = 84.05 (12.2)^2 = 148.84 (4.1)^2 + (8.2)^2 User: ...
4/20/2015 9:38:47 AM| 3 Answers
Who did President Kennedy appoint as director of the Peace ...
Weegy: A. R. Sargent Shriver User: Which of the following leaders was NOT a participant in the Six Day ...
4/20/2015 6:30:48 AM| 2 Answers
Evaluate the following expression. 2-3
Weegy: 2-3=-1 User: Evaluate x0 + y0 for x = 3 and y = 2. Weegy: If this is x^0+ y^0 then the answer is 2 because ...
4/20/2015 6:58:46 AM| 2 Answers
Given: -1/2x > 6 User: Given: x - 7 > -2. Solve 4(x - 3) - 2(x - 1) ...
Weegy: 4(x - 3) - 2(x - 1) > 0; 4x - 12 - 2x + 2 > 0; 4x - 2x > 12 - 2; 2x > 10; x > 10/2; x > 5
4/20/2015 10:03:13 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 633 [Total 1200]| Ratings 2| Comments 613| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 235 [Total 8112]| Ratings 2| Comments 215| Invitations 0|Offline
S
Points 230 [Total 230]| Ratings 0| Comments 230| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 118 [Total 1190]| Ratings 1| Comments 108| Invitations 0|Offline
S
L
Points 106 [Total 3709]| Ratings 0| Comments 106| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 82 [Total 8076]| Ratings 0| Comments 82| Invitations 0|Offline
S
Points 75 [Total 75]| Ratings 1| Comments 65| Invitations 0|Online
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 36 [Total 36]| Ratings 1| Comments 26| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.