Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
25,652,113 questions answered
Popular Conversations
-9=-2-k
Weegy: k=56 User: -9=-2-k over 8 Weegy: k=56 User: -9+3 over 4 n=-13
6/28/2016 12:46:48 PM| 3 Answers
3x - 4y = 7 3x + 2y = -5 When the second equation is subtracted from ...
Weegy: -6y = 12 User: x + y = k x - y = k The solution to the system shown is _____. (0, k) (2, 2) (k, 0) Weegy: ...
6/29/2016 10:10:18 AM| 3 Answers
How far does a bus travel in 4 hours at 55 mph? User: Solve for x. ...
Weegy: 33%. Misha increased her test score by 33.33...% which is approximately 33%. User: x/2 = -5 User: Solve for ...
6/28/2016 3:53:27 AM| 2 Answers
Which of the following has been a serious cost of industrialization ...
Weegy: A negative impact on the environment has been a serious cost of industrialization in East Asia. ...
6/28/2016 7:01:03 AM| 2 Answers
The United States remained neutral during the early years of WWII, ...
Weegy: World War II (WWII or WW2), also known as the Second World War, was a global war. It is generally considered to ...
6/28/2016 7:14:59 AM| 2 Answers
What are three goals of the United Nations? to promote human ...
Weegy: A living will is a document that lets people state their wishes for end-of-life medical care, in case they ...
6/28/2016 1:01:31 PM| 2 Answers
It's 3:34, what time was it 50 mins ago?
6/29/2016 2:36:26 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
P
L
Points 1037 [Total 1698] Ratings 2 Comments 1017 Invitations 0 Offline
S
Points 367 [Total 728] Ratings 2 Comments 347 Invitations 0 Offline
S
Points 159 [Total 234] Ratings 1 Comments 149 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 156 [Total 3699] Ratings 0 Comments 156 Invitations 0 Offline
S
Points 137 [Total 418] Ratings 0 Comments 137 Invitations 0 Offline
S
Points 127 [Total 179] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Offline
S
P
1
Points 107 [Total 852] Ratings 3 Comments 57 Invitations 2 Offline
S
L
Points 86 [Total 4206] Ratings 0 Comments 86 Invitations 0 Offline
S
Points 40 [Total 50] Ratings 1 Comments 30 Invitations 0 Offline
S
Points 32 [Total 139] Ratings 0 Comments 32 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.