Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
23,034,937 questions answered
Popular Conversations
Emotional language is defined as __________. A. ordinary speech ...
Weegy: Emotional language is defined as the use of words to create a desired emotion from the audience.
11/28/2015 2:19:54 PM| 2 Answers
In general, anxiety disorders __________.
11/28/2015 2:26:05 PM| 2 Answers
10/36 - 1/9 = User: 55/63 x 7/5
Weegy: 55 * 63.2 = 3476 User: evaluate 5.8 - (3.6) 2nd power + 8.2 User: -19 -
11/28/2015 3:21:12 PM| 2 Answers
Whats 25% off of $12.99
Weegy: how can i help you ?
11/28/2015 6:46:09 PM| 2 Answers
4.True or false. The present value is always smaller than the future ...
Weegy: False is a statement to a person or group made by another person or group who knows it is not the whole truth, ...
11/28/2015 12:42:08 AM| 1 Answers
What was the effect of the 16th Amendment? A. It allowed workers to ...
Weegy: It granted Congress the power to tax incomes was the effect of the 16th Amendment. User: Which of the ...
11/28/2015 1:15:40 AM| 1 Answers
A document in portrait prints: a. The same characters per line as ...
Weegy: a. The same characters per line with the same document in landscape
11/28/2015 5:10:20 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 658 [Total 1295] Ratings 3 Comments 628 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
Points 565 [Total 2679] Ratings 0 Comments 565 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 514 [Total 2939] Ratings 1 Comments 504 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
Points 378 [Total 10450] Ratings 0 Comments 378 Invitations 0 Offline
S
L
Points 245 [Total 1263] Ratings 0 Comments 245 Invitations 0 Offline
S
L
Points 62 [Total 4076] Ratings 3 Comments 32 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 658] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 97] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
L
Points 2 [Total 1733] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)