You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga sitwasyong nagpapakita kung paano ang wika ay nagagamit bilang instrument ng komunikasyon
Weegy: Sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang tao na magkapareho ang wika. Ang magandang halimbawa ay pagpapahayag ng balita sa radyo. (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:14:47 AM
0 Answers/Comments
magbigay ng isang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay na ang wika ay nagbubuklod ng bansa ?
Weegy: demokrasya. dahil sa pangyayaring ito, ay nagkamit ng sambayanang Pilipino ang katarungan. dahil sa mga wikang binanggit ng dating pangulong Aquino. ang mga dayuhan ay di na nagpumilit sakupin ang ating bansa. [ kaya naman, dahil sa mga wikang binitawan, nakamit natin ang ating kalayaan. Thanks for using weegy. [smile] ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/9/2012 5:36:12 AM
0 Answers/Comments
26,249,937 questions answered
Popular Conversations
Stopping the spread of communism was the top priority outlined in ...
Weegy: The Indian subcontinent was partitioned into India and Pakistan. User: The British replaced the Mughal ...
9/30/2016 9:57:58 AM| 2 Answers
What is the solution set of (x - 2)(x - 3) = 2? {1, 4} {2, 3} {4, 5} ...
Weegy: 5(x - 4) = 12; 5x - 20 = 12; 5x = 12 + 20; 5x = 32; x = 32/5
9/30/2016 1:52:10 PM| 2 Answers
Which of the following is true about wants? A. They include ...
Weegy: Which of the following is true about wants? A. They include items such as food and shelter. User: What is a ...
9/30/2016 1:52:17 PM| 2 Answers
The rivalry of special interests that developed between the North, ...
Weegy: The rivalry of special interests that developed between the North, South, and Western regions of the United ...
9/30/2016 2:58:56 PM| 2 Answers
Which part of eyes that give out the color?
9/30/2016 12:00:10 AM| 1 Answers
Which of the following is NOT an example of a visual? A. a diagram ...
Weegy: Which of the following is NOT an example of a visual is a chart listing results of a scientific study about ...
9/30/2016 12:26:06 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
Points 24 [Total 1371] Ratings 0 Comments 24 Invitations 0 Offline
S
R
Points 1 [Total 135] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.